Hvad skal du tjekke, før du bygger carport?

Der er mange regler og love, der skal overholdes, når du bygger til. Det gælder også for carporte og skure. Så før du finder værktøjet frem, skal du sikre dig, at dit planlagte byggeri lever op til alle betingelser.

Magter du det ikke selv, kan det være en god idé at hyre en byggefaglig rådgiver og lade denne gøre arbejdet.

Hvis du har konkrete spørgsmål, eller i i tvivl om byggeriet kræver byggetilladelse, kan du kontakte din kommunes afdeling for byggeri, som kan hjælpe med svar.

Hvad skal du tjekke, før du bygger carport eller skur?

Du skal især være opmærksom på reglerne i Bygningsreglementets afsnit om garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger.

Læs derfor Bygningsreglementet, før du går i gang med at bygge. Der er en række klare og enkle regler for, hvad man må og ikke må, når man opfører småhuse.

Du skal fx have tilladelse til at lave overkørsel/indkørsel fra vejen, du skal have tilladelse i kommunen til placering, og der er i de fleste kommuner krav til materialer og udformning.

Hvilke regler er der om højde, afstand og materialer?

Ifølge Bygningsreglementet skal alle bygninger som hovedregel placeres 2,5 meter fra skel til nabo og offentlig vej.

Hvis bygningen er placeret mere end 2,5 meter fra skel, gælder de samme bygningsbegrænsende regler for en carport eller et skur, som gælder for enfamiliehuse. Det betyder, at højden på bygningen højst må være 1,4 x afstanden til naboskel og sti. Fx må et udhus, der ligger 2,5 meter fra skel, være 3,5 i højden. Reglerne kan findes i Bygningsreglementet.

Hvad hvis carport eller skur skal stå tættere end 2,5 meter fra skel?

Du må godt bygge en carport eller skur tættere på skel end 2,5 meter. Men hvis du gør, skal du være opmærksom på, at der træder en række skærpede regler i kraft.

Reglerne siger bl.a., at regnvand skal opfanges på din egen grund. Regnvand må altså ikke løbe fra carportens tag og ned på nabogrunden.

Den samlede længde af alle bygninger i skel må højst være i alt 12 meter lang. Er den placeret, så den støder op mod 2 skel, skal kun den længste side medregnes. Udhæng på bygningen, der er længere end 50 cm, medregnes til bygningens længde. Reglerne findes i Bygningsreglementet

For sommerhuse er reglen dog, at du ikke må bygge carport eller udhus tættere end 2,5 meter fra skel. Reglerne ovenfor gælder, hvis du vil placere dit udhus eller carport mellem 2,5 m og 5 m fra skel på din sommerhusgrund. Og at ovenstående gælder for de udhuse og skure der placeres mellem 2,5 og 5 m fra skel.

Hvor høj må en carport eller skur være?

Hvis du bygger tættere end 2,5 meter fra skel, må bygningens højde maks. være 2,5 meter. Hvis der er niveauforskel på grunden, bliver højden målt fra forskellige niveauplaner, som kommunen fastsætter.
Der må ikke være vinduer i den side, der vender ind mod skellet.

Hvordan skal carport eller skur brandsikres?

Som hovedregel må en carport eller skur ikke være nærmere end 2,5 meter fra andre bygninger. Afstanden kan dog være mindre, hvis væggen, der ligger nærmest en anden bygning, er særligt brandsikret.

Hvis du sammenbygger din carport, udestue, garage eller drivhus med dit hus, skal bygningen adskilles fra huset med en konstruktion, der som minimum er udført som en bygningsdel, der er brandklassificeret som klasse El30, som sikrer, at en evt. brand ikke spreder sig.

Husk at tjekke lokalplaner og servitutter

Tjek også kommunens lokalplan for dit område. Lokalplaner kan findes på  kommunens hjemmeside eller OIS.

Mange kommuner har skærpede krav i deres lokalplaner, så du kan sagtens risikere, at lokalplanen opstiller yderligere betingelser end Bygningsreglementet. Der kan findes yderligere begrænsninger for, hvad du må bygge i fx lokalplan, servitutter og grundejerforeningsbestemmelser.

Der kan også bestemmelser grundejerforeningens vedtægter eller andet, der har betydning.

Du kan tjekke, om der er servitutter på en ejendom ved at slå op i de tinglyste dokumenter på ejendommen på tinglysning.dk.

Opfyld krav i lokalplaner og servitutter

Kommuners lokalplaner kan indeholde vidt forskellige krav. Derfor skal du være meget opmærksom på lokalplanerne. De kan indeholde bestemmelser om, hvor på grunden du må bygge carporten, og hvilke materialer der må anvendes m.v.  

Det er også vigtigt at undersøge, om der er nogle servitutter på grunden, der kan have betydning for, hvor og hvordan du må bygge carport. Det kan fx være, at man kun må bygge til en vis højde.

Du kan tjekke, om der er servitutter på en ejendom ved at slå op i de tinglyste dokumenter på ejendommen på tinglysning.dk

Vær opmærksom på naturbeskyttelseslinjer

Husk også at være opmærksom på, om der er naturbeskyttelseslinjer i forhold til strand, sø og å, kirker, fortidsminder samt skov, der også gælder småbygninger som carporte. Det vil oftest være i sommerhusområder. Men det er alligevel en ting, som du skal tjekke, før du går i gang med at bygge nyt.

Læs mere om beskyttelseslinjer på miljøstyrelsen.dk.