Hvad er en småbygning?

En småbygning – eller sekundær bebyggelse, som det hedder i Bygningsreglementet – er en carport, skur, garage, drivhus (til dyrkning af planter, ikke til ophold), hønsehus, overdækket terrasse og lignende bygninger.

Før du går i gang med at bygge en småbygning på din sommerhusgrund, eller sætter en håndværker i gang med arbejdet, skal du sikre dig, at du ikke kommer til at bygge noget ulovligt. På en sommerhusgrund gælder lidt andre love og regler end på en parcelhusgrund i en byzone. 

Husk at søge byggetilladelse

Du skal søge din kommune om byggetilladelse, hvis du på grunden vil opføre småbygninger, der har et samlet areal på over 50 kvadratmeter, herunder carport, skur, garage, drivhus (til dyrkning af planter, ikke til ophold) eller overdækket terrasse.

Hvis du fx har en carport på 30 m2 og vil opføre et skur på 30 m2, skal du altså søge byggetilladelse, da det samlede areal er over 50 m2. Vil du omvendt opføre et skur på 20 m2, behøver du ikke at søge byggetilladelse, da det samlede areal dermed bliver på 50 m2.

Husk, at du skal overholde alle øvrige regler om fx skel og højde, også selv om du ikke skal søge byggetilladelse. Uanset, hvor meget du bygger af nyt på din sommerhusgrund, skal du oplyse det til BBR.

Guide: Overvejer du at bygge et skur eller anneks?

Herunder har du mulighed for at klikke dig igennem grafikken og få styr på de vigtigste overvejelser, du bør gøre dig, inden du bygger et anneks eller skur på din sommerhusgrund. 

Klik på punkterne 1, 2 og 3 i toppen ud fra skur eller anneks, og du kan finde yderligere oplysninger ved at klikke videre rundt på grafikken. Skal du bygge et skur eller anneks ved dit helårshus, så klik her.

Overstiger det samlede areal af skure, udhuse, carporte og andre småbygninger mere end 50 m2, tæller arealet med i beregning af bebyggelsesprocenten. Hvis dit nybyggeri betyder, at bebyggelsesprocenten på grunden overskrides, skal du søge dispensation i kommunen.

Vær også opmærksom på, at de 50 m2 forudsætter, at der er tale om et fritliggende sommerhus. For række- eller klyngehuse er grænsen 20 m2.

På hjemmesiden Byg og Miljø kan du finde oplysninger om, hvilke informationer din kommune skal bruge for at behandle din byggesag. Du kan også indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager.

Overhold bygningsreglementet

Uanset, om du skal søge og opnå byggetilladelse for at opføre en ny småbygning på din sommerhusgrund, skal du sørge for, at den nye bygning lever op til kravene i det gældende Bygningsreglement. Det vil bl.a. sige, at bygningen skal udføres og indrettes sådan, "at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, og sundhedsmæssig henseende”.

Det kan eksempelvis betyde, at der kan være krav til materialer og konstruktioner i forhold til de konkrete forhold på stedet.

Se mere om de generelle krav for, hvad og hvordan du må bygge på grunden i Bygningsreglementet.

Overskrid ikke bebyggelsesprocenten

I sommerhusområder må bebyggelsesprocenten på din grund ikke overskride 15 procent. 

Du beregner bebyggelsesprocenten ved at sammenholde det samlede boligareal i dit sommerhus og øvrige småbygninger – udestuer, overdækkede terrasser m.v. – med grundens størrelse. Du kan dog trække de første 50 m2 overdækning af fx terrasse, udhus, carport o.l. fra.

Udregn bebyggelsesprocent for sommerhus her

Læs altid lokalplaner og servitutter

Når du bygger på din grund, gælder bygningsreglementet som udgangspunkt. Men husk altid at finde ud af, om der er bestemmelser i grundejerforeningens vedtægter, lokalplaner, tinglyste servitutter eller deklarationer, der kan have indflydelse på byggeriet på din grund – i så fald skal du tage hensyn til disse foruden Bygningsreglementet. 

Du kan undersøge, om der findes servitutter på din ejendom, på hjemmesiden tinglysning.dk, hvor du læse tingbogen for din ejendom. Her vil eventuelle servitutter fremgå.

plandata.dk, der drives af Erhvervsstyrelsen, kan du søge dig frem til lokalplaner for det område, din grund ligger på.

Sørg for korrekt afstand til skel

Vil du opføre en småbygning på din sommerhusgrund, skal du også være opmærksom på, at du ikke placerer den for tæt på skel.

I sommerhusområder gælder, at småbygninger skal placeres mindst 2,5 meter fra naboskel samt skel til eventuelle veje og stier.

Byggeriet skal registreres i BBR

Når dit byggeprojekt er færdigt, skal du informere kommunen om det, så byggeriet kan anføres i Bygnings- og boligregistret (BBR). Alle småbygninger skal registreres i BBR.

Det er dit eget ansvar, at oplysningerne om din ejendom er korrekte.