Går du en tur ned af en typisk dansk villavej vil du med overvejende sandsynlighed opdage, at flertallet af danskere, der bor i parcelhuse, parkerer deres biler enten i en carport eller garage – nærmere bestemt 66 procent ifølge en YouGov-undersøgelse foretaget for Videncentret Bolius i januar 2019.

Men da bilerne løbende undergår en udvikling, så de er bedre beskyttet mod fx vand, vind og sollys, har carporten efterhånden ikke stor betydning for bilens ve og vel – så længe bilen bruges på nogenlunde daglig basis og er generelt vedligeholdt og rengjort. 

- Det er stort set underordnet, om bilen bliver parkeret i en carport eller under åben himmel. Det er klart, at det slider mere på lakken, at være udsat for vind og vejr, men det er lakken beregnet til at kunne klare, siger Jørgen Jørgensen, seniortekniker hos FDM.

Carporten beskytter mod sol

Udover lakken, slider især solen også på gummilister, plastdele og dæk, der derfor kan risikere at skulle skiftes eller vedligeholdes oftere.

Men selvom slitagen foregår over længere tid, vil det ikke skade bilen i et større omfang. Du kan derfor med ro i sindet parkere et andet sted end i en carport – men har du muligheden for at parkere i læ for sol, frost, vind og regn, skader det heller ikke at være på den sikre side.

Pas på fugt i garagen

Til gengæld kan det være skadeligt for bilen, hvis den efter en tur i regnvejret bliver parkeret i en indelukket garage uden ventilation. For så kan vandet ikke fordampe og det øger risikoen for rust og korrosion.

Det er dog sjældent, at en garage er så indelukket, at fugten ikke kan komme ud. I sådanne tilfælde, bør der installeres luftventiler eller lignende. 

Hvorfor droppe carporten og garagen? 

Der kan være et klimavenligt incitament for at droppe carporten og garagen. At bygge færre kvadratmeter i vores boliger er en af de mest effektive midler til at reducere vores CO2-aftryk. 

Ved at droppe carporten eller garagen sparer du den CO2-udledning og det forbrug, der er forbundet ved at bruge ressourcer og energi til opførslen. Samtidig frigør du plads på din grund, som kan bruges til andre formål, fx et stykke med køkkenhave eller et hjørne med frugttræer, eller måske kommer der mere plads til børnene at lege på. 

Hvis du alligevel ønsker en carport eller garage, så overvej at gå efter materialer med et lavere klimaaftryk. Hvis vælger træ fremfor stål og beton, vil din carport generelt have et markant lavere klimaaftryk. 

Sørg også for at få det bedste ud af det du bygger. Ønsker du fx også et lille værksted eller redskabsskur, kan du bygge det sammen med garagen, og på den måde få flere funktioner ind under de samme kvadratmeter og på den måde spare areal, CO2 og ressourcer.  

Parkér efter bekvemmelighed

Selvom en carport er nærmest ubetydelig for bilens stand, er der alligevel fordele ved at parkere der.

- Som bilejer skal man gå efter bekvemmeligheden, når man parkerer, og her har carporten flere fordele, siger Jørgen Jørgensen.

For eksempel afskærmer overdækningen i høj grad for is, sne og frost. En carport er dog ikke nødvendigvis lig med is- og frostfrie biler, hvis der er meget hård frost eller kraftig vind. Om sommeren afskærmer carporten for fugleklatter, pollen og andet skidt, der sætter sig på bilen.

Dertil kan du gå tørskoet fra bil til hus, hvis carporten er placeret i forlængelse af huset. Det kan størstedelen af de adspurgte i Videncentret Bolius YouGov-undersøgelse – 45 % har placeret carporten tæt på indgangen til huset og hos 35 % er carporten en integreret del af huset. Resten placerer carporten tættere på vejen og ud til skel.

Og så kan carporten også bruges som et redskabsrum, tørrerum eller opbevaringsrum til fx cykler, dæk med mere.