Efter at fjernvarmepriserne gik op med 6,6 procent fra august 2018 til august 2019, er det nu slut med prisstigninger på landsplan. Fra januar 2019 til januar 2020 er fjernvarmepriserne for et standardhus på 130 m2 således faldet en lille smule – 1,2 procent. Det svarer til, at den årlige varmeregning i en typisk husstand i gennemsnit er faldet med ca. 163 kr.

Det viser Forsyningstilsynets nyeste prisstatistik for januar 2020. 

Fakta om prisændringerne

Gennemsnitsprisen for fjernvarme er 12.904 kroner

I gennemsnit betaler ejerne af standardhuset 12.904 kr. om året i januar 2020. Fjernvarmepriserne i de senere år toppede i marts 2014 med en gennemsnitspris på 14.327 kr. og var lavest i august 2018 med 12.164 kr.

Det gennemsnitlige fald på ca. 163 kr. på varmeregningen til forbrugerne dækker over, at 152 af landets 383 fjernvarmevirksomheder har sat prisen op, mens 113 har sat prisen ned. Resten har fastholdt priserne det seneste år.

- Da fjernvarme er en god og konstant opvarmningsform, er det glædeligt, at prisen gør det mere attraktivt. Og da fjernvarmen stadig bliver grønnere og grønnere, så bidrager denne energiform også til målsætningen om mindre afbrænding af fossile brændstoffer, siger fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson.

Her er Danmarks dyreste og billigste fjernvarmepriser

Nimtofte NOFF har de dyreste fjernvarmepriser – her skal ejeren af et standardhus betale 25.893 kr. om året, mens fjernvarmeprisen i Snertinge, Særslev, Føllenslev - SSF Energiselskab følger efter med en årlig pris på 23.991 kr.

Det er noget billigere at få fjernvarme i Grindsted, Gev Varme A/S, hvor den årlige fjernvarmeregning i gennemsnit er på 7.400 kr., mens Harboøre Varmeværk Amba har de næstlaveste priser med 7.929 kr.

Her er de dyreste og billigste fjernvarmepriser for lejligheder

Der er også stor forskel på, hvad det koster at opvarme en standard lejlighed på 75 m2 med fjernvarme. Her skal Rise Fjernvarme Amba’s kunder betale 20.725 kr. om året, mens lejlighedsbeboere, der får leveret fjernvarme fra Videbæk Varme, skal af med 5.838 kr. om året. 

Gennemsnitsprisen, hvis man dividerer priserne med antallet af fjernvarmeværker, er for en standardlejlighed på 11.535 kr.

Derfor er der forskel på fjernvarmepriserne

Det er typisk i landdistrikterne, at fjernvarmen er dyrest, og det er der ifølge Forsyningstilsynet flere årsager til.

Nogle forsyninger har et stort varmetab i deres ledningsnet, og mellem leverandørerne kan der være væsentlig forskel på produktionsomkostningerne, der afhænger af fx virksomhedens anlæg og brændselstype. Samtidig er der længere mellem kunderne i landdistrikterne end i byerne.

Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, supplerer:

- Når prisen på fjernvarme et sted kan være lavere end et andet, så skyldes det først og fremmest, at de har haft forskelligt økonomisk udgangspunkt, har haft forskellige muligheder for afskrivninger og forskellige muligheder for brændsler til deres varmeproduktion. Et selskab kan måske have haft mulighed for at investere i et solvarmeanlæg, et andet selskab har måske mange kunder i etageejendomme og så videre. Det er alt sammen noget, der er med til at give forskellige priser.

Forvent små udsving på fjernvarmeprisen

Den store prisstigning, som fjernvarmekunder har oplevet i 2019, er ikke et tegn på, at prisen kommer til at fortsætte med at stige i samme takt. Økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Kasper Villum Hansen, mener ikke, at der er store prisudsving i vente i de kommende år.

- Det er naturligvis svært at spå om fremtiden, men vi har formentlig set den fulde effekt af, at grundbeløbet er forsvundet, så jeg forventer ikke flere prisstigninger på den bekostning, siger han og fortsætter.

- Generelt forudser jeg ikke, at der skulle være store prisstigninger på vej. En af de største udgifter ved at producere fjernvarme er indkøb af brændsel som gas og biomasse, og her kan udsving naturligvis påvirke prisen, som det altid har gjort. 

- Derudover står vi foran en grøn omstilling på fjernvarmeværkerne, men der har historisk set også været store investeringer tidligere. Så med mindre der kommer krav om at sætte fuld fart på den proces, forventer jeg ikke, at det kommer til at påvirke prisen markant, fortæller Kasper Villum Hansen.

Se liste over fjernvarmepriserne i januar 2020 og sammenlign

Hvis du har fjernvarme og ved, hvem der leverer din varme, kan du søge i tabellen nedenfor – enten på postnummer eller virksomhedens navn. Dermed kan du se, om din leverandør hæver, sænker eller fastholder prisen fra januar 2019.

Du kan sortere i de forskellige kolonner ved at trykke på pil-tasten.

Fjernelse af grundbeløb gjorde fjernvarmen dyrere

Nogle af den senere tids prisstigninger skyldes, at et tilskud – det såkaldte grundbeløb – fra staten til fjernvarmeværkerne forsvandt ved indgangen til 2019.

Tilskuddet var et tidsbegrænset grundbeløb, der blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet, og det kunne ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler. Størstedelen af de selskaber, der blev ramt, leverer varme til landdistrikterne.

Da tilskuddet forsvandt, hævede de 170 fjernvarmeværker, der havde modtaget det, priserne med 13,9 procent.

Fra januar 2019 til januar 2020 har de 170 fjernvarmeværker dog nedsat priserne med 3,7 procent, og nu er priserne nogenlunde. de samme som hos de øvrige fjernvarmeværker, oplyser Forsyningstilsynet. 

Dansk Fjernvarme forventer (måske) lavere fjernvarmepriser

Brancheorganisationen Dansk Fjernvarme forventer alt andet lige, at fjernvarmepriserne vil blive billigere de kommende år.

- En del af prisen på fjernvarme afhænger af prisen på de brændsler, som selskaberne bruger. Men der er ingen tvivl om, at lavere omkostninger, og dermed også lavere priser for kunderne, står meget højt i fjernvarmeværkernes prioritering. Det skyldes, at selskaberne enten direkte eller indirekte er ejet af kunderne, og derfor ikke har andre interesser end at sikre lave priser på grøn varme. 

- Det er derfor vores forventning, at priserne fortsat vil bevæge sig ned af. Det er i alle tilfælde selskabernes mål, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, og fortsætter: 

- Den store joker er, hvilke rammevilkår de får stillet til rådighed af politikerne, og om der kommer den regulering med indtægtsrammer og benchmark, som myndighederne har varslet. Men som tingene ser ud lige nu, så vil jeg forvente, at vi fortsat kan levere lavere priser for vores kunder samtidig med, at produktet vel at mærke bliver grønnere og grønnere.