Fjernvarmepriserne er faldet gennem en årrække, men i 2022 og begyndelsen af 2023 steg priserne for fjernvarme kraftigt.

Det viser Forsyningstilsynets nyeste prisstatistisk for januar 2023, der er baseret på fjernvarmeselskabernes anmeldelser til Forsyningstilsynet.

I januar 2023 koster det i gennemsnit 15.404 kr. om året at varme et gennemsnitligt hus op.

Fjernvarmepriser stiger med 18,1 procent

På landsplan er det blevet langt dyrere at varme sin bolig op med fjernvarme, viser prisstatistikken. For et hus med et gennemsnitsligt varmeforbrug er fjernvarmepriserne steget med 18,1 procent på et år fra januar 2022 til januar 2023.

Prisstigningerne skyldes især de stigende priser, der har været på fjernvarmeværkers varmekilder, fx gas, el, træflis og træpiller, der var i 2022

Der kan dog være store forskelle fra fjernvarmeværk til fjernvarmeværk. Se priserne og prisudviklingen for de knap 400 danske fjernvarmeværker i tabellen længere nede i artiklen.

320 fjernvarmeselskaber har hævet priserne

320 fjernvarmeselskaber har hævet fjernvarmeprisen det seneste år, mens 20 fjernvarmeværker har sænket priserne. 30 fjernvarmeselskaber har uændrede priser.

Aalborg Bygas har hævet priserne mest med en stigning på 228 procent, så det nu koster 68.363 kr. at varme et gennemsnitshus op. Engholm Varmecentral, Karup Varmeværk og Farum Fjernvarme har øget fjernvarmepriserne med 150-200 procent.

I alt har 15 fjernvarmeselskaber hævet priserne med mindst 100 procent.

Gennemsnitsprisen for fjernvarme i 2023 er 15.404 kroner

I gennemsnit betaler ejerne af et standardhus  med et gennemsnitligt forbrug 15.404 kr. om året i januar 2023. Fjernvarmepriserne var lavest i august 2018 med 12.164 kr.

Selv om priserne er steget, er fjernvarme generelt stadig den billigste opvarmningsform, hvis man skal investere i en ny varmekilde og tager udgangspunkt i gennemsnitspriserne – har et fjernvarmeværk høje priser, kan fx varmepumper være billigere.

- Da fjernvarme er en god og konstant opvarmningsform, er det godt, at gennemsnitsprisen holdes i det rimeligt lave leje. Og da fjernvarmen stadig bliver grønnere og grønnere, så bidrager denne energiform også til målsætningen om mindre afbrænding af fossile brændstoffer, siger fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson.

Derfor er der forskel på fjernvarmepriserne

Det er typisk i landdistrikterne, at fjernvarmen er dyrest, og det er der ifølge Forsyningstilsynet flere årsager til.

Nogle forsyninger har et stort varmetab i deres ledningsnet, og mellem leverandørerne kan der være væsentlig forskel på produktionsomkostningerne, der afhænger af fx virksomhedens anlæg og brændselstype. Samtidig er der længere mellem kunderne i landdistrikterne end i byerne.

Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, supplerer:

- Når prisen på fjernvarme et sted kan være lavere end et andet, så skyldes det først og fremmest, at de har haft forskelligt økonomisk udgangspunkt, har haft forskellige muligheder for afskrivninger og forskellige muligheder for brændsler til deres varmeproduktion. Et selskab kan måske have haft mulighed for at investere i et solvarmeanlæg, et andet selskab har måske mange kunder i etageejendomme og så videre. Det er alt sammen noget, der er med til at give forskellige priser.

Dertil kommer priserne på de varmekilder, fjernvarmeværkerne har.

Her er Danmarks dyreste og billigste fjernvarmepriser

Flere af de fjernvarmeværker, der har haft de største prisstigninger, er også dem, der har landets højeste varmepriser i januar 2023.

Aalborg Bygas topper listen over de dyreste fjernvarmeværker – her skal ejeren af et standardhus betale 68.363 kr. om året, mens fjernvarmeprisen i EON Produktion Danmark, Engholm Varmecentral og Fors Varme Holbæk Have og Fors Varme Kalvehave følger efter med en årlig pris på lige over 40.000 kr.

Det er langt billigere at få leveret fjernvarme hos Danmarks billigste fjernvarmeværk, Hvide Sande Fjernvarme, hvor fjernvarmeprisen for et gennemsnitligt hus er på 5.241 kr.

Prisforskellen på at få leveret varme til samme hustype fra Danmarks dyreste og billigste fjernvarmeselskab er således 63.000 kr.

I alt 11 varmeselskaber har priser under 10.000 kr.

Her er de dyreste og billigste fjernvarmepriser for lejligheder

Der er også stor forskel på, hvad det koster at opvarme en standard lejlighed på 75 m2 med fjernvarme. Her er det også Aalborg Bygas, der fører an med en pris på knap. 57.000 kr. om året. 9 fjernvarmeselskaber har årlige priser på over 30.000 kr.

Hvide Sande Fjernvarme har også de laveste fjernvarmepriser for lejlighedsbeboere. I snit skal de af med 3.800 kr. om året. Assens Fjernvarme, Vestforsyning Varme og Mariager Fjernvarme har priser på mellem 5.000 og 7.000 kr. om året.

Se liste over fjernvarmepriserne i januar 2023 og sammenlign

I tabellen herunder kan du se fjernvarmepriserne for dit varmeværk. Du kan finde dit fjernvarmeværk ved at bruge søgefunktionen.

Du kan sortere de forskellige kolonner, så du fx kan se, hvilke varmeselskaber der har de dyreste og billigste priser. Klik på overskriften på kolonnen en eller to gange for at sortere.

Fjernelse af grundbeløb gjorde fjernvarmen dyrere

Nogle af den senere tids prisstigninger skyldes, at et tilskud – det såkaldte grundbeløb – fra staten til fjernvarmeværkerne forsvandt ved indgangen til 2019.

Tilskuddet var et tidsbegrænset grundbeløb, der blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet, og det kunne ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler. Størstedelen af de selskaber, der blev ramt, leverer varme til landdistrikterne.

Da tilskuddet forsvandt, hævede de 170 fjernvarmeværker, der havde modtaget det, priserne med 13,9 procent.