Efter nogle år med fald er fjernvarmepriserne begyndt at stige en anelse. Fra august 2019 til august 2020 steg prisen for fjernvarme i et gennemsnitshus på 130 kvm med 1,7 procent.

Det viser Forsyningstilsynets nyeste prisstatistisk for august 2020, der er baseret på fjernvarmeselskabernes anmeldelser til Forsyningstilsynet.

Se priserne og prisudviklingen for dit fjernvarmeværk længere nede i artiklen,

Flere fjernvarmeselskaber har sænket priserne

109 fjernvarmeselskaber har sat prisen, mens 149 selskaber har sænket prisen.

- Vi kan konstatere, at et stigende antal selskaber sænker prisen på fjernvarmen. Det er rigtig positivt. Der er så nogle få, større selskaber, der har måtte hæve prisen, hvilket gør, at den gennemsnitlige pris på fjernvarme (vægtet) stiger.

- Der er mange grunde til, at prisen det seneste år er gået som den er. En del af forklaringen er udviklingen i brændselspriser, der udgør cirka 80 procent af selskabernes samlede omkostninger. Derudover mangler vi at se de mange velmenende politiske aftaler blive vedtaget ved lov og ført ud i livet, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Siden december 2013 er fjernvarmepriserne faldet med 5,3 procent.

Gennemsnitsprisen for fjernvarme er 13.145 kroner

I gennemsnit betaler ejerne af standardhuset 13.145 kr. om året i august 2020. Fjernvarmepriserne i de senere år toppede i marts 2014 med en gennemsnitspris på 14.327 kr. og var lavest i august 2018 med 12.164 kr.

- Da fjernvarme er en god og konstant opvarmningsform, er det godt, at prisen holdes i det lave leje. Og da fjernvarmen stadig bliver grønnere og grønnere, så bidrager denne energiform også til målsætningen om mindre afbrænding af fossile brændstoffer, siger fagekspert i Videncentret Bolius, Tue Patursson.

Her er Danmarks dyreste og billigste fjernvarmepriser

Nimtofte NOFF har de dyreste fjernvarmepriser – her skal ejeren af et standardhus betale 25.893 kr. om året, mens fjernvarmeprisen i Snertinge, Særslev, Føllenslev - SSF Energiselskab følger efter med en årlig pris på 23.991 kr.

Det er noget billigere at få fjernvarme i Grindsted, Gev Varme A/S, hvor den årlige fjernvarmeregning i gennemsnit er på 6.150 kr., mens Videbæk og Harboøre Varmeværk Amba har de næst- og tredjelaveste priser med henholdsvis 7.438 og 7.476 kr.

Her er de dyreste og billigste fjernvarmepriser for lejligheder

Der er også stor forskel på, hvad det koster at opvarme en standard lejlighed på 75 m2 med fjernvarme. Her skal Ejerforeningen Mølleåparken kunder betale mest med en pris 25.088 kr. om året, mens gennemsnitsprisen for lejlighedsbeboere, der har Rise Fjernvarme Amba som fjernvarmeleverandør, er 20.725 kr. 

Lejlighedsbeboere, der får leveret fjernvarme fra Grindsted, Gev Varme A/S, skal betale mindst. I snit skal de af med 5.738 kr. om året. 

Gennemsnitsprisen, hvis man dividerer priserne med antallet af fjernvarmeværker, er for en standardlejlighed på 11.496 kr.

Derfor er der forskel på fjernvarmepriserne

Det er typisk i landdistrikterne, at fjernvarmen er dyrest, og det er der ifølge Forsyningstilsynet flere årsager til.

Nogle forsyninger har et stort varmetab i deres ledningsnet, og mellem leverandørerne kan der være væsentlig forskel på produktionsomkostningerne, der afhænger af fx virksomhedens anlæg og brændselstype. Samtidig er der længere mellem kunderne i landdistrikterne end i byerne.

Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, supplerer:

- Når prisen på fjernvarme et sted kan være lavere end et andet, så skyldes det først og fremmest, at de har haft forskelligt økonomisk udgangspunkt, har haft forskellige muligheder for afskrivninger og forskellige muligheder for brændsler til deres varmeproduktion. Et selskab kan måske have haft mulighed for at investere i et solvarmeanlæg, et andet selskab har måske mange kunder i etageejendomme og så videre. Det er alt sammen noget, der er med til at give forskellige priser.

Se liste over fjernvarmepriserne i august 2020 og sammenlign

Hvis du har fjernvarme, og ved, hvem der leverer din varme, kan du søge i tabellen nedenfor – enten på postnummer eller forsyningsselskabets navn. Dermed kan du se, om din fjernvarmeleverandør hæver, sænker eller fastholder prisen fra august 2019.

Du kan sortere i de forskellige kolonner ved at trykke på pil-tasten.

Fjernelse af grundbeløb gjorde fjernvarmen dyrere

Nogle af den senere tids prisstigninger skyldes, at et tilskud – det såkaldte grundbeløb – fra staten til fjernvarmeværkerne forsvandt ved indgangen til 2019.

Tilskuddet var et tidsbegrænset grundbeløb, der blev indført i 2004 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet, og det kunne ikke forlænges på grund af EU’s nye statsstøtteregler. Størstedelen af de selskaber, der blev ramt, leverer varme til landdistrikterne.

Da tilskuddet forsvandt, hævede de 170 fjernvarmeværker, der havde modtaget det, priserne med 13,9 procent.