Hvor meget strøm, vand og varme bruger du?

Du kan se, hvordan dit forbrug af el, vand og varme er på den seneste årsopgørelse fra dit:

 • Elselskab
 • Vandværk
 • Energiselskab

Betyder de lange brusebade, at jeres vandforbrug er større end gennemsnittet? Eller gør de energisparende pærer, at I bruger mindre strøm end gennemsnittet?

Videncentret Bolius har fundet frem til, hvad en typisk dansker og en typisk familie bruger af strøm, vand og varme, og hvor meget det koster, så du kan sammenligne jeres forbrug med gennemsnitsforbruget.

Husk, at der kan være stor forskel på priserne alt efter, hvilket elselskab, vandværk og specielt opvarmningsform, du har.

Så meget strøm, vand og varme bruger en gennemsnitlig familie

Beregn din families forbrug i forhold til gennemsnittet

Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvordan dit forbrug ligger i forhold til en dansk gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn.

Så meget strøm bruger en familie i gennemsnit

En typisk dansker bruger ifølge Dansk Energi i gennemsnit 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.450 kWh om året.

Hvad koster 1 kWh?

I 2. kvartal 2018 var den gennemsnitlige elpris inkl. abonnement 2,28 kr. pr kWh. Dermed bruger en dansker i snit 3.648 kr. om året på el, mens en husstand har en årlig elregning på ca. 10.148 kr.

Det bruger vi strømmen på

Ifølge tal indhentet fra Energistyrelsen den 16. januar 2019, så bruger en gennemsnitlig familie strømmen således:

 • Underholdning (fx spillekonsol, computer, hi-fi etc.): 20 %
 • Vask: 20 %
 • TV: 15 %
 • Belysning: 12 %
 • Køle- og fryseapparater: 16 %
 • Madlavning: 13 %
 • Opvarmning: 3 % (gælder ikke el til fx elvarme, elvandvarme og varmepumper)
 • Diverse: 1 %

Så meget vand bruger en typisk familie i gennemsnit

I 2017 var det normale vandforbrug for en dansker i gennemsnit 37,9 m3 vand. Det svarer til 104 liter vand pr. dag. De seneste 10 år er vandforbruget i husholdningerne faldet med knap 9 %.

En familie på 2 voksne og 2 børn bruger ca. 140 m3 vand om året. Med en pris på 68,70 kr./m3, giver det en årlig vandregning på omkring 9.618 kr. En enlig bruger ca. 50 m3 vand om året, til en pris på 77,3 kr./m3. Altså samlet ca. 3.865 kr. om året.

Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes fx, at en husstand er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

Yderligere benytter nogle spildevandsforsyningsselskaber sig af muligheden for at inddrage et fast vandafledningsbidrag, hvilket vil være med til at give en relativt billigere pris ved stort vandforbrug. De selskaber, der har det faste bidrag, har som regel en lavere variabel m3-pris. Prisen falder med andre ord, jo større dit forbrug er.

Vandforbruget er fra 2011-2016 faldet, og vi er i dag langt under de ca. 174 liter pr. dag, som var gennemsnittet i 1989.

Det bruger vi vandet til

Ifølge en opgørelse fra HOFOR fra 2012 bruges vandet i hjemmet på følgende måde:

 • Bad og personlig hygiejne: 48 %
 • Toiletskyl: 15 %
 • Tøjvask: 13 %
 • Opvask, rengøring: 10 %
 • Mad og drikke: 7 %
 • Øvrigt: 7 %

Stor forskel på varmepriser

Der kan være kæmpe forskel på, hvor mange penge en familie bruger på at opvarme sin bolig. Der er både stor forskel på prisen på forskellige opvarmningsformer, men også inden for de samme varmekilder er der et enormt spænd – specielt ved fjernvarme, hvor prisforskellen kan være mange tusinde kroner om året alt efter, hvilket fjernvarmeværk du hører under.

Samtidig er der stor forskel på, hvilken type bolig man bor i, og hvor godt huset er isoleret.

Så mange penge bruger vi på varme

Vi har lavet en beregning af varmeudgiften pr. år for et typisk parcelhus fra 1960'erne-1970'erne på 130 m2. Priserne er (december 2016)*:

 • Træpillefyr: 7.800 kr. (3.715 kg)
 • Varmepumpe (jord-vand): 6.245 kr. (4.525 kWh)
 • Varmepumpe (luft-vand): 7.135 kr. (5.170 kWh)
 • Fjernvarme: 13.852 kr. (18.100 kWh)
 • Nyt naturgasfyr: 11.361 kr. (1.630 m3)
 • Nyt oliefyr: 18.800 kr. (1.880 liter)
 • Gammelt oliefyr: 24.200 kr. (2.420 liter)
 • Elradiatorer: 28.055 kr. (18.100 kWh)

*Tallet i parentes er energiforbruget. Altså den mængde energi, der kræves for at varme huset op. Når energiforbruget er væsentlig lavere ved opvarmning med varmepumpe end fx fjernvarme skyldes det, at varmepumper generelt leverer ca. 3-4 kWh for hver kWh, de forbruger. Priserne inkluderer ikke afskrivning og anskaffelse.