Kort resumé

 • En gennemsnitsfamilie i Danmark bruger årligt 4.500 kWh strøm og 130 m3 vand, mens varmeforbruget varierer afhængigt af opvarmningsform.
 • Familien bruger især strøm til vask, underholdning og køle- og fryseapparater.
 • Forbruget og omkostningerne kan reduceres med energibesparende tiltag som sparebrusere, effektive hvidevarer og isolering.

Hvor meget strøm, vand og varme bruger du?

  Betyder de lange brusebade, at jeres vandforbrug er større end gennemsnittet? Eller gør de energisparende pærer, at I bruger mindre strøm end en gennemsnitsfamilie?

  Videncentret Bolius har fundet frem til, hvad en typisk dansker og en typisk familie bruger af strøm, vand og varme, og hvor meget det koster, så du kan sammenligne dit/jeres forbrug med gennemsnitsforbruget.

  Husk, at der kan være stor forskel på priserne alt efter, hvilket elselskab, vandværk og specielt opvarmningsform du har. Du kan se, hvordan dit forbrug af el, vand og varme er på den seneste årsopgørelse fra dit elselskab, vandværk og energiselskab.

  Beregn din families forbrug i forhold til gennemsnittet

  Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvordan dit forbrug ligger i forhold til en dansk gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn.

  Så meget strøm bruger en familie og en single i gennemsnit

  En typisk dansker har ifølge Energistyrelsen et gennemsnitlig elforbrug på 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.500 kWh om året.

  Hvor mange kWh bruger man om dagen?

  Hvis man tager udgangspunkt i ovenstående beregninger svarer det til. at en gennemsnitlig dansker bruger 4,1 kWh om dagen, mens en typisk familie bruger 11 kWh om dagen.

  Hvad koster 1 kWh?

  Elprisen steg voldsomt i den sidste del af 2021 og i 2022, men fra slutningen af 2022 er den faldet til et mere 'normalt' niveau igen. I januar 2024 var den gennemsnitlige elpris inkl. abonnement 2,62 kr. pr. kWh.

  Gennemsnitligt årligt elforbrug

  Single:
  1.600 kWh/år

  Familie:
  4.500 kWh/år

  Kilde: Energistyrelsen
  Grafik: Pernille Munk Bandholst

  Hvor stor en elregning har en typisk dansker og en gennemsnitsfamilie?

  Hvis man regner med, at kWh-prisen på 2,62 kr. vil holde et år, svarer det til, at en gennemsnitsdansker bruger 4.192 kr. om året på el, mens en typisk husstand har en årlig elregning på 11.790 kr.

  Elregningen afhænger dog meget af, hvornår på døgnet man bruger strømmen, særligt, hvis man har en variabel elprisaftale med time for time-betaling.

  Hvad bruger vi strømmen på i hjemmet?

  Ifølge tal indhentet fra Energistyrelsen den 28. maj 2020 bruger en gennemsnitlig familie især strømmen på vask, underholdning   og køle- og fryseapparater. Vask dækker over opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere. Underholdning dækker bl.a. over spillekonsoller, computere og hi-fi, men ikke tv.

  Det er naturligvis nemmest at reducere i dit strømforbrug, hvis du kan skære ned på den strøm, som du typisk bruger mest af.

  Kun 2 procent af strømmen går til opvarmning. Strøm til fx elvarme, elvandvarme og varmepumper er dog ikke talt med.

  Bor du i lejlighed, vil du typisk have et større forbrug på underholdning, tv og køle- og fryseapparater, mens du i et hus har et større forbrug på vask.

  Så meget vand bruger en typisk familie i gennemsnit

  Vandforbruget i danske husstande er faldet jævnt gennem de sidste mange år – dog skete der en lille stigning fra 2019-2021 på grund af de mange hjemsendelser og hjemmearbejde i forbindelse med corona-pandemien.

  Men i 2022 blev der sat ny bundrekord. Her brugte en typisk dansker 100 liter om dagen, mens en dansker i 1989 i gennemsnit brugte 174 liter vand pr. døgn.

  Hvor meget vand koster pr. m3 afhænger af, hvor i landet du bor, og hvor meget vand du bruger. Ifølge DANVA er den gennemsnitlige pris i 2022 for 1 m3 vand:

  • 74,53 kr. (baseret på en gennemsnitlig husstand på 2,11 person med et gennemsnitligt vandforbrug for husholdningen på 100 liter pr. person pr. døgn).
  • 82,79 kr. (baseret på et forbrug på 50 m3 om året, fx en single).
  • 66,16 kr. (baseret på en familie med to voksne og tre børn med et forbrug på 170 m3 om året).

  En familie på 2 voksne og 2 børn bruger ca. 130 m3 vand om året. Med en pris på 70,35 kr./m3, giver det en årlig vandregning på omkring 9.146 kr.

  En enlig/single bruger ca. 50 m3 vand om året til en gennemsnitlig pris på 82,79 kr./m3. Altså samlet ca. 4.140 kr. om året.

  Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes fx, at en husstand er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

  Nogle spildevandsforsyningsselskaber bruger muligheden for at inddrage et fast vandafledningsbidrag, og det er med til at give en relativt billigere pris ved stort vandforbrug. De selskaber, der har det faste bidrag, har som regel en lavere variabel m3-pris. Prisen falder med andre ord, jo større dit forbrug er.

  Det bruger vi vandet i hjemmet til

  Ifølge DANVA bruger danskerne klart mest vand i hjemmet på bad og personlig hygiejne – bad, brusebad og vask – det står for næsten halvdelen af forbruget. 

  Ifølge Energistyrelsen går ca. en tredjedel af varmeforbruget samtidig til at opvarme vand.

  Du kan altså spare mange penge på at skære ned på de daglige brusebade og/eller få en sparebruser eller bruser med vandbegrænser.

  Toiletskyl står for 29 procent af det samlede vandforbrug i hjemmet, så det kan betale sig at få et wc med lille toiletskyl, hvis du ikke allerede har det, eller skylle ud færre gange.

  Ikke overraskende bruger vi mest vand om morgenen fra kl. 7-9, og igen i timerne omkring madlavning og opvask fra kl. 17-20, hvor de fleste af familiemedlemmerne typisk er kommet hjem igen. 

  Stor forskel på varmepriser

  Der kan være kæmpe forskel på, hvor mange penge en familie bruger på at opvarme sin bolig.

  Der er både stor forskel på prisen på forskellige opvarmningsformer - og forskellen er blevet endnu større med de store prisstigninger på særligt naturgas og elvarme - men også inden for de samme varmekilder er der et enormt spænd – specielt ved fjernvarme, hvor prisforskellen kan være mange tusinde kroner om året alt efter, hvilket fjernvarmeværk du hører under.

  Samtidig er der stor forskel på, hvilken type bolig man bor i, hvor godt boligen er isoleret, og hvor meget man skruer op for varmen.

  Varmepumper
  leverer 3-5 kWh for
  hver  kWh, de forbruger.

   

  Varmepumper bruger væsentlig mindre energi på opvarmning af en bolig. Grafik: Pernille Munk Bandholst

  Årlig pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer, april 2024

  Opvarmningsform

  Årligt forbrug i enheder

  Måleenhed

  Årlig pris i kr. inkl. brugsvand

  Årlig pris i kr. inkl. afskrivning, service og rente

  Brændeovn

  4.588

  kg

  22.954

  24.704

  Pillefyr

  4.877

  kg

  17.448

  22.323

  Elradiatorer

  18.100

  kWh

  20.792

  21.614

  Luft til vand-varmepumpe

  5.746

  kWh

  6.601

  17.896

  Jord til vand-varmepumpe

  5.246

  kWh

  6.027

  16.872

  Luft til vand-varmepumpe - gulvvarme

  4.469

  kWh

  5.134

  16.429

  Jord til vand-varmepumpe - gulv

  4.161

  kWh

  4.780

  15.625

  Luft til luft-varmepumpe

  3.202

  kWh

  7.552

  10.718

  Gasfyr

  1.654

  m3

  15.683

  20.533

  Oliefyr

  2.073

  l

  27.668

  332.973

  Fjernvarme

  18,1

  MWh

  14.875

  17.419

  Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

  Generelt
  Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand.

  Priser på el (varmepumper og elradiatorer), gas og olie opdateres som udgangspunkt månedligt, ca. midt i måneden. Andre priser opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt.

  Ved installation af jord til vand-varmepumpe (jordvarme) er pris på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rør er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

  Energipriser
  Priser på de forskellige former for energi til boligen er inkl. alle afgifter:
  El - normalpris: Den seneste måneds gennemsnitspris på el inkl. alle afgifter. I beløbet er inkluderet et vægtet gennemsnit af netselskabets transportpriser .
  El - el-opvarmet bolig: Ved forbrug over 4.000 kWh. Ovennævnte pris reduceres med 0,89375 kr.
  Gas: Seneste måneds gennemsnitspris
  Olie: Fyringsolie-online:
  Brænde: Tre toneangivende forhandlere: Gennemsnitlig pris for et tårn bøg/birk:
  Heatlets Premium piller: To toneangivende forhandlere.

  Du kan læse mere om de aktuelle energipriser på:  Find de aktuelle energipriser.

  Omregning af energienheder
  På samme vis som afstande kan måles i både meter, fod og yard, kan energi måles på flere forskellige måder. Internt har vi valgt at omregne de forskellige energiformer til kWh. Dermed kan vi sammenligne både energiforbrug og pris på de forskellige opvarmningsformer.

  Du finder en direkte sammenligning opgjort i prisen pr. kWh på ovenstående link

  Biomasse/brændeovn/pillefyr
  Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.

  Virkningsgraden på en ny brændeovn er sat til 80 %, mens pillefyret antages at have en virkningsgrad på 85 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %.

  Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,95 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes dels et lavere vandindhold i træpiller og dels en antaget mere effektiv forbrænding i et pillefyr.

  Olie
  Energindholdet i olie er sat til 9,22 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %.

  Gas
  Energiindholdet i gas er sat til 11,55 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 95 %.

  Varmepumpe
  Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
  Luft til vand: 3,15
  Jord til vand: 3,45
  Luft til luft: 4,6
  Luft til vand - gulvvarme: 4,05
  Jord til vand – gulvvarme: 4,35

  Fjernvarme
  Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet pr. august 2023. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den vægtede gennemsnitspris 512 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på 3.774 kr.

  Indkøbspriser på installationer
  Indkøbspriser er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning
  Brændeovn: 20.000 kr.
  Pillefyr: 45.000 kr.
  Elradiatorer: 25.000 kr.
  Luft til vand- varmepumpe: 125.000 kr.
  Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 150.000 kr., heraf ledningsnet i jord 75.000 kr.
  Luft til luft-varmepumpe: 25.000 kr.
  Gasfyr: 40.000 kr.
  Oliefyr: 40.000 kr.
  Fjernvarme unit: 20.208 kr., stikledning: 27.938 kr.

  Levetider
  Levetider er hentet fra: Energistyrelsen -Technology data_heating installations – 2021. Levetider i antal år er som følger nedenfor:
  Brændeovn: 20 år
  Pilleovn: 20 år
  Elradiator: 30 år
  Luft til vand-varmepumpe: 16 år
  Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
  Luft til luft-varmepumpe:12 år
  Gasfyr: 20 år
  Oliefyr: 20 år
  Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

  Opvarmning af brugsvand
  Ifølge Andelenergi bruger en 2+2 familie 292 m3 gas på opvarmning af brugsvand. Ved en virkningsgrad på 95, giver det et energi-indhold på 11,55 kWh pr. m3 gas. Omregnet svarer det til 3.272 kWh.

  Brændeovn: Ved opvarmning med brændeovn er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el er normalprisen, da boligen ikke er elopvarmet. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til brænde og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

  Luft til luft-varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,89375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

  Service
  Serviceabonnement, anslået årligt beløb i kroner ekskl. reservedele. Priser er indhentet fra leverandører af units.
  Brændeovn: Skorstensfejning: 450 kr.
  Pillefyr: Skorstensfejning: 450 kr., serviceabonnement: 1.500 kr.
  El-radiator: 0 kr.
  Varmepumpe: 1.995 kr.
  Luft til luft-varmepumpe: 1.495 kr.
  Gasfyr: 2,250 kr.
  Oliefyr: 2.705 kr.
  Fjernvarme unit: 454 kr.

  Rente
  Årlig rentepå 3 % er beregnet som et simpelt overslag efter formlen: K/2*r/100.   

  Diverse
  Isolering og adfærd er er vigtige faktorer i det samlede varmeforbrug. En høj stuetemperatur samt hyppige og lange brusebade presser varmeregningen op over gennemsnittet.

  Vær også opmærksom på, at scop-faktoren stiger, hvis du vælger gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

  Luft til luft-varmepumpe har en relativ høj scop-faktor. Forklaringen er, at der er tale om en supplerende energikilde med begrænsede anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan en luft til luft-varmepumpe ikke opvarme brugsvand, som kræver relativ megen energi fra en varmepumpe.