Hvor meget strøm, vand og varme bruger du?

  Betyder de lange brusebade, at jeres vandforbrug er større end gennemsnittet? Eller gør de energisparende pærer, at I bruger mindre strøm end en gennemsnitsfamilie?

  Videncentret Bolius har fundet frem til, hvad en typisk dansker og en typisk familie bruger af strøm, vand og varme, og hvor meget det koster, så du kan sammenligne dit/jeres forbrug med gennemsnitsforbruget.

  Husk, at der kan være stor forskel på priserne alt efter, hvilket elselskab, vandværk og specielt opvarmningsform du har. Du kan se, hvordan dit forbrug af el, vand og varme er på den seneste årsopgørelse fra dit elselskab, vandværk og energiselskab.

  Beregn din families forbrug i forhold til gennemsnittet

  Med beregneren nedenfor kan du få et bud på, hvordan dit forbrug ligger i forhold til en dansk gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn.

  Så meget strøm bruger en familie og en single i gennemsnit

  En typisk dansker har ifølge Energistyrelsen et gennemsnitlig elforbrug på 1.600 kWh pr. år, mens en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus bruger 4.500 kWh om året.

  Hvor mange kWh bruger man om dagen?

  Hvis man tager udgangspunkt i ovenstående beregninger svarer det til. at en gennemsnitlig dansker bruger 4,1 kWh om dagen, mens en typisk familie bruger 11 kWh om dagen.

  Hvad koster 1 kWh?

  Elprisen er steget voldsomt i den sidste del af 2021 og i 2022, og det betyder, at den gennemsnitlige elpris inkl. abonnement i august 2022 er 5,68 kr. pr. kWh. Forventningerne er, at elpriserne vil forblive høje i både 2022 og 2023.

   Hvor stor en elregning har en typisk dansker og en gennemsnitsfamilie?

   Hvis man regner med, at kWh-prisen på 5,68 kr. vil holde et år, svarer det til, at gennemsnitsdansker bruger 8.520 kr. om året på el, mens en typisk husstand har en årlig elregning på 22.720 kr.

   Hvad bruger vi strømmen på i hjemmet?

   Ifølge tal indhentet fra Energistyrelsen den 28. maj 2020 bruger en gennemsnitlig familie især strømmen på vask, underholdning, vask og køle- og fryseapparater. Vask dækker over opvaskemaskiner, vaskemaskiner og tørretumblere. Underholdning dækker bl.a. over spillekonsoller, computere og hi-fi, men ikke tv.

   Det er naturligvis nemmest at reducere i dit strømforbrug, hvis du kan skære ned på den strøm, som du typisk bruger mest af.

   Kun 2 procent af strømmen går til opvarmning. Strøm til fx elvarme, elvandvarme og varmepumper er dog ikke talt med.

   Bor du i lejlighed, vil du typisk have et større forbrug på underholdning, tv og køle- og fryseapparater, mens du i et hus har et større forbrug på vask.

   Så meget vand bruger en typisk familie i gennemsnit

   Vandforbruget i danske husstande er faldet jævnt gennem de sidste mange år – dog skete der en lille stigning fra 2019-2021 på grund af de mange hjemsendelser og hjemmearbejde. I 1989 brugte en dansker i gennemsnit 174 liter vand pr. dag, mens en typisk dansker brugte 105 liter om dagen i 2021 (38,37 m3).

   Hvor meget vand koster pr. m3 afhænger af, hvor i landet du bor, og hvor meget vand du bruger. Ifølge DANVA er den gennemsnitlige pris i 2021 for 1 m3 vand:

   • 73,28 kr. (baseret på en gennemsnitlig husstand på 2,12 personer med et gennemsnitligt forbrug på 105 litter vand i døgnet pr. person).
   • 82,28 kr. (baseret på et forbrug på 50 m3 om året, fx en single).
   • 65,79 kr. (baseret på en familie med to voksne og tre børn med et forbrug på 170 m3 om året).

   En familie på 2 voksne og 2 børn bruger ca. 144 m3 vand om året. Med en pris på 72,35 kr./m3, giver det en årlig vandregning på omkring 10.440 kr.

   En enlig/single bruger ca. 50 m3 vand om året til en gennemsnitlig pris på 82,28 kr./m3. Altså samlet ca. 4.114 kr. om året.

   Normalt er vandforbruget lavere pr. person i en husstand med flere personer end hos en person, der bor alene. Det skyldes fx, at en husstand er bedre til at fylde vaskemaskinen, og at det kræver den samme mængde vand at vaske en gryde op, uanset hvor mange der har brugt den.

   Nogle spildevandsforsyningsselskaber bruger muligheden for at inddrage et fast vandafledningsbidrag, og det er med til at give en relativt billigere pris ved stort vandforbrug. De selskaber, der har det faste bidrag, har som regel en lavere variabel m3-pris. Prisen falder med andre ord, jo større dit forbrug er.

   Det bruger vi vandet i hjemmet til

   Ifølge DANVA bruger danskerne klart mest vand i hjemmet på bad og personlig hygiejne - bad, brusebad og vask - det står for næsten halvdelen af forbruget. 

   Ifølge Energistyrelsen går ca. en tredjedel af varmeforbruget samtidig til at opvarme vand.

   Du kan altså spare mange penge på at skære ned på de daglige brusebade og/eller få en sparebruser eller bruser med vandbegrænser.

   Toiletskyl står for 29 procent af det samlede vandforbrug i hjemmet, så det kan betale sig at få et wc med lille toiletskyl, hvis du ikke allerede har det, eller skylle ud færre gange.

   Ikke overraskende bruger vi mest vand om morgenen fra kl. 7-9, og igen i timerne omkring madlavning og opvask fra kl. 17-20, hvor de fleste af familiemedlemmerne typisk er kommet hjem igen. 

   Stor forskel på varmepriser

   Der kan være kæmpe forskel på, hvor mange penge en familie bruger på at opvarme sin bolig.

   Der er både stor forskel på prisen på forskellige opvarmningsformer - og forskellen er blevet endnu større med de store prisstigninger på særligt naturgas og elvarme - men også inden for de samme varmekilder er der et enormt spænd – specielt ved fjernvarme, hvor prisforskellen kan være mange tusinde kroner om året alt efter, hvilket fjernvarmeværk du hører under.

   Samtidig er der stor forskel på, hvilken type bolig man bor i, hvor godt boligen er isoleret, og hvor meget man skruer op for varmen.

   Årlig pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer

   Opvarmningstype

   Årligt forbrug i enheder

   Måle-enhed

   Årligt forbrug i kr.

   Årlig pris inkl. afskrivning, service og rente

    

   Pillefyr

   4.590

   Kilo

   Brændsel ej tilgængeligt

      

   Fjernvarme

   18,1

   MWh

   13.041

   15.584

    

   Luft til luft-varmepumpe

   3.299

   Kwh

   22.307

   27.090

    

   Jord til vand-varmepumpe - gulvvarme

   4.161

   kWh

   19.707

   31.107

    

   Luft til vand-varmepumpe - gulvvarme

   4.469

   kWh

   21.167

   33.179

    

   Jord til vand-varmepumpe

   5.246

   kWh

   24.848

   36.248

    

   Oliefyr

   1.905

   Liter

   33.818

   39.123

    

   Luft til vand-varmepumpe

   5.746

   kWh

   27.215

   39.227

    

   Brændeovn

   4.728

   Kilo

   45.150

   46.900

    

   Gasfyr

   1.806

   M3

   56.702

   61.552

    

   Elradiatorer

   18.100

   kWh

   85.726

   86.934

    

   Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

   Generelt
   Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et gennemsnitligt energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand.

   Priser på el, gas og olie opdateres som udgangspunkt månedligt omkring den 12. i måneden. Andre priser opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt.

   Ved installation af jord til vand-varmepumpe (jordvarme) er pris på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rør er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

   Energipriser
   Priser på de forskellige former for energi til boligen er indhentet den 12. september 2022 og er inkl. alle afgifter:
   El - normalpris: Seneste måneds (august) gennemsnitspris fra Nordpool: 5,68 pr. kWh
   El - el-opvarmet bolig: Ved forbrug over 4.000 kWh. Ovennævnte pris reduceres med 0,94375 kr.
   Gas: Seneste måneds gennemsnitspris (august) fra Andel Energi: 31,39 pr. m3  
   Olie: Drivkraft Danmark: 17.750 pr. 1.000 liter gældende for den 12. september 2022
   Brænde: Tre toneangivende forhandlere: Vægtet gennemsnit: 7.795 kr., 7.795 birkebrænde og 3.295. kr. for ½ tårn bøg
   Heatlets Premium piller: Priser ej anført da brændslet ikke er tilgængeligt

   Omregning af energienheder
   På samme vis som afstande kan måles i både meter, fod og yard, kan energi måles på flere forskellige måder. Internt har vi valgt at omregne de forskellige energiformer til kWh. Dermed kan vi sammenligne både energiforbrug og pris på de forskellige opvarmningsformer.

   Biomasse/brændeovn/pillefyr
   Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.

   Virkningsgraden på en ny brændeovn er sat til 80 %, mens pillefyret antages at have en virkningsgrad på 85 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %. 

   Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,95 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes dels et lavere vandindhold i træpiller og dels en antaget mere effektiv forbrænding i et pillefyr.

   Olie
   Energindholdet i olie er sat til 9,5 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %. 

   Gas
   Energiindholdet i gas er sat til 10,02 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 95 %.

   Varmepumpe
   Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
   Luft til vand: 3,15
   Jord til vand: 3,45
   Luft til luft:4,6
   Luft til vand - gulvvarme: 4,05
   Jord til vand – gulvvarme: 4,35

   Fjernvarme
   Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet pr. januar 2022. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den uvægtede gennemsnitspris 555 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på gennemsnitligt 4.729 kr, hvilket bringer den samlede pris op på 14.775.

   Indkøbspriser på installationer
   Indkøbspriser er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning 
   Brændeovn: 20.000 kr.
   Pillefyr: 45.000 kr.
   Elradiatorer: 25.000 kr.
   Luft til vand- varmepumpe: 125.000 kr.
   Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 165.000 kr.
   Luft til luft-varmepumpe: 25.000 kr.
   Gasfyr: 40.000 kr.
   Oliefyr: 40.000 kr.
   Fjernvarme unit: 20.208 kr., stikledning: 27.938 kr.

   Levetider
   Levetider er hentet fra: Energistyrelsen -Technology data_heating installations – 2021. Levetider i antal år er som følger nedenfor: 
   Brændeovn: 20 år
   Pilleovn: 20 år
   Elradiator: 30 år
   Luft til vand-varmepumpe: 16 år
   Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
   Luft til luft-varmepumpe:12 år
   Gasfyr: 20 år
   Oliefyr: 20 år
   Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

   Opvarmning af brugsvand
   Ifølge Andelenergi bruger en 2+2 familie 292 m3 gas på opvarmning af brugsvand. Ved en virkningsgrad på 95, giver det et energi-indhold på 10,02 kWh pr. m3 gas. Omregnet svarer det til 2.925 kWh.

   Brændeovn: Ved opvarmning med brændeovn er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 2.925 kWh. Prisen for el er normalprisen, da boligen ikke er elopvarmet. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til brænde og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

   Luft-til-luft varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 2.925 kWh. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,94375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

   Service
   Serviceabonnement, anslået årligt beløb i kroner ekskl. reservedele. Priser er indhentet fra leverandører af units.
   Brændeovn: 20.000 kr. 
   Pillefyr: Skorstensfejning: 450 kr., serviceabonnement: 1.500 kr.
   El-radiator: 0 kr. 
   Luft til vand-varmepumpe: 2.325 kr.
   Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 2.325 kr.
   Luft til luft-varmepumpe: 1.098 kr.
   Gasfyr: 2,250 kr.
   Oliefyr: 2.705 kr.
   Fjernvarme unit: 454 kr.

   Rente
   Årlig rentepå 3 % er beregnet som et simpelt overslag efter formlen: K/2*r/100.   

   Diverse
   Isolering og adfærd er er vigtige faktorer i det samlede varmeforbrug. En høj stuetemperatur samt hyppige og lange brusebade presser varmeregningen op over gennemsnittet.

   Vær også opmærksom på, at scop-faktoren stiger, hvis du vælger gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

   Luft til luft-varmepumpe har en relativ høj scop-faktor. Forklaringen er, at der er tale om en supplerende energikilde med begrænsede anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan en luft til luft-varmepumpe ikke opvarme brugsvand, som kræver relativ megen energi fra en varmepumpe.