Du kan spare masser af penge alt efter, hvilket varmeanlæg du har eller vælger til din bolig. Det viser en sammenligning af prisen på de forskellige opvarmningsformer, som Videncentret Bolius har udarbejdet

Priserne og beregningerne bliver opdateret hver måned.

Fjernvarmepriser fra Dansk Fjernvarmes medlemsundersøgelse opdateres dog kun to gange årligt. De seneste tal er fra august 2023.

Hvad er den billigste opvarmningsform?

I sammenligningen herunder kan du se, hvor meget det koster at varme et gennemsnitshus på 130 m2 op om året inkl. forbrug, rente, afskrivning og service med henholdsvis fjernvarme, luft til luft-varmepumpe, luft til vand-varmepumpe, jordvarme (jord til vand), gasfyr, oliefyr, pillefyr, brændeovn og elradiatorer.

I tabellen angiver priserne i kolonnen "Årligt pris i kr. inkl. brugsvand" den 'rene' varmepris.

Kolonnen "Årlig pris inkl. afskrivning, service og rente" viser den årlige pris, når du køber en ny varmekilde. Den sidste kolonne er altså mest væsentlig, hvis du overvejer en ny opvarmningsform.

Vær opmærksom på, at varmepriserne tager udgangspunkt i de seneste priser. Derfor kan årsprisen ændre sig meget, hvis priserne stiger eller eller falder. Varmepriserne om vinteren har størst betydning, da det er der, man typisk har det største forbrug.

Årlig pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer

Opvarmningsform

Årligt forbrug i enheder

Måleenhed

Årlig pris i kr. inkl. brugsvand

Årlig pris i kr. inkl. afskrivning, service og rente

Brændeovn

4.588

kg

22.954

24.704

Pillefyr

4.877

kg

17.448

22.323

Elradiatorer

18.100

kWh

20.792

21.614

Luft til vand-varmepumpe

5.746

kWh

6.601

17.896

Jord til vand-varmepumpe

5.246

kWh

6.027

16.872

Luft til vand-varmepumpe - gulvvarme

4.469

kWh

5.134

16.429

Jord til vand-varmepumpe - gulv

4.161

kWh

4.780

15.625

Luft til luft-varmepumpe

3.202

kWh

7.552

10.718

Gasfyr

1.654

m3

15.683

20.533

Oliefyr

2.073

l

27.668

32.973

Fjernvarme

18,1

MWh

14.875

17.419

Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

Generelt
Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand.

Prisen på el, gas, olie og biobrændsler opdateres månedligt, typisk midt i måneden. Prisen på fjernvarme opdateres to gange årligt på bagrund af Forsyningstilsynets prisstatistik.

Ved installation af jord til vand-varmepumpe (jordvarme) er pris på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rør er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

Energipriser
Priser på de forskellige former for energi til boligen er inkl. alle afgifter:
El – normalpris: Den seneste måneds gennemsnitspris på el inkl. alle afgifter. I beløbet er inkluderet et vægtet gennemsnit af netselskabets transportpriser .
El – el-opvarmet bolig: Ved forbrug over 4.000 kWh. Ovennævnte pris reduceres med 0,89375 kr.
Gas: Seneste måneds gennemsnitspris
Olie: Fyringsolie-online:
Brænde: Tre toneangivende forhandlere: Gennemsnitlig pris for et tårn bøg/birk:
Heatlets Premium piller: To toneangivende forhandlere. 

Du kan læse mere om de aktuelle energipriser på Find de aktuelle energipriser.

Omregning af energienheder
På samme vis som afstande kan måles i både meter, fod og yard, kan energi måles på flere forskellige måder. Internt har vi valgt at omregne de forskellige energiformer til kWh. Dermed kan vi sammenligne både energiforbrug og pris på de forskellige opvarmningsformer.

Du finder en direkte sammenligning opgjort i prisen pr. kWh på ovenstående link

Biomasse/brændeovn/pillefyr
Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.

Virkningsgraden på en ny brændeovn er sat til 80 %, mens pillefyret antages at have en virkningsgrad på 85 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %. 

Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,95 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes dels et lavere vandindhold i træpiller og dels en antaget mere effektiv forbrænding i et pillefyr.

Olie
Energindholdet i olie er sat til 9,22 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %. 

Gas
Energiindholdet i gas er sat til 10,94 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 90 %.

Varmepumpe
Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
Luft til vand: 3,15
Jord til vand: 3,45
Luft til luft: 4,6
Luft til vand – gulvvarme: 4,05
Jord til vand – gulvvarme: 4,35

Fjernvarme
Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den vægtede gennemsnitspris 512 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på 3.774 kr.

Indkøbspriser på installationer
Indkøbspriser er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning 
Brændeovn: 20.000 kr.
Pillefyr: 45.000 kr.
Elradiatorer: 25.000 kr.
Luft til vand- varmepumpe: 125.000 kr.
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 150.000 kr., heraf ledningsnet i jord 75.000 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 25.000 kr.
Gasfyr: 40.000 kr.
Oliefyr: 40.000 kr.
Fjernvarme unit: 20.208 kr., stikledning: 27.938 kr.

Levetider
Levetider er hentet fra: Energistyrelsen – Technology data_heating installations – 2021. Levetider i antal år er som følger nedenfor: 
Brændeovn: 20 år
Pilleovn: 20 år
Elradiator: 30 år
Luft til vand-varmepumpe: 16 år
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
Luft til luft-varmepumpe:12 år
Gasfyr: 20 år
Oliefyr: 20 år
Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

Opvarmning af brugsvand
Ifølge Andel Energi bruger en 2+2 familie 292 m3 gas på opvarmning af brugsvand. Ved en virkningsgrad på 90 giver det et energi-indhold på 10,94 kWh pr. m3 gas. Omregnet svarer det til 3.272 kWh.

Brændeovn: Ved opvarmning med brændeovn er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el er normalprisen, da boligen ikke er elopvarmet. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til brænde og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Luft til luft-varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.372 kWh. I første halvår 2023 er elafgiften reduceret til 1,0 øre og der ydes således ingen særskilt rabat til elopvarmede boliger. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,89375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er sammensat af udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Service
Serviceabonnement, anslået årligt beløb i kroner ekskl. reservedele. Priser er indhentet fra leverandører af units.
Brændeovn: Skorstensfejning: 450 kr.
Pillefyr: Skorstensfejning: 450 kr., serviceabonnement: 1.500 kr.
El-radiator: 0 kr.
Varmepumpe: 1.995 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 1.495 kr.
Gasfyr: 2,250 kr.
Oliefyr: 2.705 kr.
Fjernvarme unit: 454 kr.

Rente
Årlig rente på 3 % er beregnet som et simpelt overslag efter formlen: K/2*r/100.   

Diverse
Isolering og adfærd er er vigtige faktorer i det samlede varmeforbrug. En høj stuetemperatur samt hyppige og lange brusebade presser varmeregningen op over gennemsnittet.

Vær også opmærksom på, at scop-faktoren stiger, hvis du vælger gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Luft til luft-varmepumpe har en relativ høj scop-faktor. Forklaringen er, at der er tale om en supplerende energikilde med begrænsede anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan en luft til luft-varmepumpe ikke opvarme brugsvand, som kræver relativ megen energi fra en varmepumpe.

Skru ned for varmen og spar

Skruer du én grad ned for varmen i din bolig, kan du som tommelfingerregel spare 5 % på varmeregningen. Så kan du leve med 20 grader i stedet for 22 grader, er der en god portion penge at spare.

Der er også mange andre måder, du kan få en lavere varmeregning på – fx kan du efterisolere dit hus.

Varmepriser falder

Der har været noget at glæde sig over i 2024 – alle opvarmningsformer er nemlig faldet i pris.

I april 2024 har alle, der opvarmer deres bolig med el – varmepumpe eller elradiator – fået en ekstra lav pris. Det skyldes bl.a., at den såkaldte nettarif eller transporttarif for strøm er langt lavere fra april til september end fra oktober til marts.

Det gør det langt billigere at varme boligen op. Til gengæld er der ikke så meget behov for at varme boligen op i disse måneder, hvor mange sommerlukker for varmen.

Prisen på gas, olie, brænde og træpiller har været nogenlunde stabil i de seneste måneder.

Elpriser er faldet markant

Elpriserne har været rekordhøje, og de toppede i august 2022 med en gennemsnitspris på 5,68 kr. pr. kWh. Siden er de faldet i størstedelen af tiden, og i april 2024 var gennemsnitsprisen for en kWh helt nede på 2,09 kr. – 39 øre lavere end i marts 2024.

Der er dog stor forskel på prisen for en kWh. Typisk er prisen højest fra kl. 17 til 21, hvor den såkaldte transportafgift er særlig høj, mens den normalt er lavest fra kl. 00-06. Der kan også være store forskelle fra dag til dag.

Prisen pr. kWh er afgørende for, hvor meget det koster at varme sin bolig op med varmepumpe og særligt elradiatorer.

Varmepumper og fjernvarme er billigst, hvis du skal have ny varmekilde

Fjernvarme og jordvarme er traditionelt de billigste opvarmningsformer, hvis du skal have en ny varmekilde i din bolig (dog er luft til luft-varmepumpe billigere, men den kan sjældent varme en hel bolig op alene).

Men de lave elpriser, der er i øjeblikket, gør, at luft til vand-varmepumper er lidt billigere end sædvanligt og faktisk billiger end den gennemsnitlige fjernvarmepris.

Gennemsnitsprisen for at varme et typisk hus op med jordvarme er 15.000-17.000 kr. inkl. afskrivning, service og rente, alt afhængig af, om du har gulvvarme eller ej, mens de tilsvarende priser for luft til vand-varmepumper er 16.500-18.000 kr.

Fjernvarme koster i gennemsnit 17.400 kr. om året. Fjernvarmeprisen afhænger i høj grad af, hvor du bor, da der er stor forskel på fjernvarmeprisen for de forskellige fjernvarmeværker.

Jordvarme og luft til vand-varmepumpe er billigst som opvarmning

Ser man på den rene varmepris, driften, når du har et varmeanlæg, er jordvarme og luft til vand-varmepumpe klart de billigste måder at opvarme dit hus på, hvis man bruger de seneste priser som udgangspunkt.

Boligejere med jordvarme og luft til vand-varmepumpe skal i snit af med 7.000-10.000 kr. om året for at opvarme et typisk hus.

Priserne for både jord til vand- og luft til vand-varmepumper er lavere, når boligen er udstyret med gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er. Den årlige pris stiger med ca. 2.000 kr., hvis du ikke har gulvvarme.

Fjernvarme er også blandt de billigste varmekilder med en gennemsnitspris på knap 15.000 kr.

Luft til luft-varmepumpe er billig, men kan sjældent bruges alene

En luft til luft-varmepumpe er forholdsvis billig at købe, men den er ikke helt så billig i drift som jord til vand- og luft til vand-varmepumper.

I de fleste tilfælde kan en luft til luft-varmepumpe ikke bruges som eneste varmekilde i et hus, da den sjældent kan varme et hus op alene. Derimod er den ofte rigtig god som varmekilde i et sommerhus. 

Langt billigere at varme huset op med gasfyr

I det meste af 2022 var gaspriserne særdeles høje, og de toppede i august 2022 med en pris på 31,39 kr. pr. m3.

Siden er de fortrinsvis faldet, mens de de senere tid ligger mere stabilt. Fra januar til april 2024 har 1 m3 gas kostet 9-10 kr.

Det gør det langt billigere at varme huset op med et gasfyr i forhold til, da priserne toppede. Tager man udgangspunkt i priserne i april 2024, koster det ca. 15.700 kr. om året i ren driftspris.

Pris på træpiller langt lavere end tidligere

Priserne på træpiller steg også meget, men siden november 2022 er de faldet meget igen. I 2024 er de faldet en smule, og slut april 2024, koster det i snit 17.500 kr. at varme sit hus op med et pillefyr.

Dyrt at fyre med indkøbt brænde

En brændeovn anses normalt for at være en billig varmekilde. Men i Videncentret Bolius' prissammenligning koster det 23.000 kr. om året at varme sit hus op med en brændeovn. Det er kun overgået af oliefyr.

Det skyldes, at prisen på ovntørret brænde de senere år er steget markant de senere år – i september 2022 var den årlige gennemsnitspris for at opvarme sit hus med indkøbt brænde således oppe på 45.000 kr. Prisen på brænde er dog begyndt at falde igen, men er langt fra tidligere tiders niveau.

Prisen for at opvarme varmt vand ikke er medregnet i omkostningen til brænde. I stedet er der beregnet en særskilt udgift til opvarmning af vand via en el-vandvarmer, hvorefter denne post er indregnet i den samlede udgift ved opvarming med brænde.

Hvis du fx sanker brænde, eller skaffer brænde på en anden og billig måde, vil prisen naturligvis være betydeligt lavere.

Billigere at opvarme huset med elradiator

Elradiatorer er traditionelt den dyreste opvarmning, fordi de ikke udnytter varmen lige så godt som fx varmepumper, der også kører på el. Derfor slår prisstigninger på el hårdt igennem på varmepriserne.

Med når elpriserne er lave, som de er i øjeblikket, er prisen ikke lige så høj. Med udgangspunkt i den gennemsnit kWh-pris i april 2024 på 2,09 kr, koster det 21.000 kr. om året at opvarme et typisk hus med elradiatorer. I  august 2022 var prisen helt oppe på 86.000 kr.

Oliepriser er lavere end tidligere, men stadig dyrt at have oliefyr

Oliefyr har i lang tid været en af de dyreste måder at opvarme sit hus med. Men også olieprisen er faldet en del. I 2024 har den dog været stabil.

I slutningen af april 2024 var prisen for 1.000 liter fyringsolie 13.345 kr. Med udgangspunkt i den pris koster det knap 28.000 kr. om året at varme standardhuset op med et oliefyr.

Bæredygtige varmekilder

Der er stor fokus på at benytte bæredygtige og miljørigtige varmekilder. Fra politisk side er der et ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Elektricitet produceres mere og mere grønt. Når man benytter varmepumper, får man 3-4 kWh varme, for hver kWh el man bruger. En stor del af fjernvarmen produceres af varmepumper og andre vedvarende energikilder.

Biobrændsler som træpiller og brænde har længe været betragtet som CO2-neutrale, men ved stort forbrug, og med tanke på, at træ skal benyttes mere i byggeriet, er det vigtigt at bruge ressourcerne rigtigt.

Billigere at opvarme sit hus, hvis det er energirenoveret

Vi har regnet med gennemsnitspriser, men der kan være stor forskel på, hvor gode de forskellige fyr, brændeovne og varmepumper er. Der kan også være forskel på priserne på træpiller, el, naturgas og olie, så regn evt. selv efter med priser, som du selv indhenter.

Er huset energirenoveret, kan du som tommelfingerregel regne med to tredjedele af forbruget, mens et nybygget hus bruger ca. en tredjedel     

Meget varme går til vand

Det er vigtigt at være opmærksom på, at luft til luft-varmepumper og brændeovn ikke leverer varmt brugsvand.

Derfor har vi i priserne medregnet prisen for opvarmning af det varme vand via en el-vandvarmer.

Se mere i ”Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter” under tabellen.

Isolering og adfærd er vigtigt for varmeforbruget

Husk, at dit varmeforbrug også afhænger af, hvor tæt og isoleret dit hus er. Ofte kan det hverken lade sig gøre eller betale sig at skifte til fx varmepumper, hvis huset ikke er fornuftigt isoleret.

Ligeledes skal du sørge for at dine radiatorer er store nok, eller at du har gulvvarme, hvis du benytter luft-vand eller jord-vand varmepumper, da fremløbstemperaturen er lav (35-45 gr.), og derfor har brug for en stor flade at afgive varmen fra.         

Virkningsgrad på varmepumper og fyr kan variere meget og dermed have effekt på forbrug og pris. Fx har jordvarmepumper en større virkningsgrad og er dermed billigere i længden end en luft til vand-varmepumpe.

Skruer du én grad ned for varmen i din bolig, kan du som tommelfingerregel spare 5 % på varmeregningen. Så kan du leve med 21 grader i stedet for 23 grader, er der en god portion penge at spare.

Der findes mange andre opvarmningsformer og kombinationsløsninger. Vær opmærksom på, om den valgte varmeform kan klare arbejdet alene, eller om det er nødvendigt med backup fra andre anlæg. Fx kan solceller eller luft til luft-varmepumper ikke stå alene for opvarmningen af et helårshus. Men i kombinationer kan de være ganske gode.

Spar på varmeregningen ved at registrere din bolig som elopvarmet

Hvis din bolig i BBR er registreret som elopvarmet (elvarme eller varmepumpe), kan du slippe for en del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år. 

Vær opmærksom på, at du selv skal gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af dit hus. Som regel skal du udfylde en formular, som skal forbi BBR-registret, inden den sendes til elselskabet.