Du kan spare masser af penge alt efter, hvilket varmeanlæg du har eller vælger til din bolig. Det viser en sammenligning af prisen på de forskellige opvarmningsformer, som Videncentret Bolius har udarbejdet.

 Beregningerne er foretaget 12. september 2022 og bliver opdateret en gang om måneden.

I sammenligningen herunder kan du se, hvor meget det koster at varme et gennemsnitshus på 130 m2 op om året inkl. forbrug, rente, afskrivning og service med henholdsvis fjernvarme, luft til luft-varmepumpe, luft til vand-varmepumpe, jordvarme (jord til vand), gasfyr, oliefyr, pillefyr, brændeovn og elradiatorer.

Hvis du kun er interesseret i den samlede årlige varmeregning fra forsyningsselskabet eller din brændselsforhandler, skal du se på tallene i kolonnen "Årligt forbrug i kr.".

Årlig pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer

Opvarmningstype

Årligt forbrug i enheder

Måle-enhed

Årligt forbrug i kr.

Årlig pris inkl. afskrivning, service og rente

 

Pillefyr

4.590

Kilo

Brændsel ej tilgængeligt

   

Fjernvarme

18,1

MWh

13.041

15.584

 

Luft til luft-varmepumpe

3.299

Kwh

22.307

27.090

 

Jord til vand-varmepumpe - gulvvarme

4.161

kWh

19.707

31.107

 

Luft til vand-varmepumpe - gulvvarme

4.469

kWh

21.167

33.179

 

Jord til vand-varmepumpe

5.246

kWh

24.848

36.248

 

Oliefyr

1.905

Liter

33.818

39.123

 

Luft til vand-varmepumpe

5.746

kWh

27.215

39.227

 

Brændeovn

4.728

Kilo

45.150

46.900

 

Gasfyr

1.806

M3

56.702

61.552

 

Elradiatorer

18.100

kWh

85.726

86.934

 

Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

Generelt
Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et gennemsnitligt energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand.

Priser på el, gas og olie opdateres som udgangspunkt månedligt omkring den 12. i måneden. Andre priser opdateres efter behov, dog mindst en gang årligt.

Ved installation af jord til vand-varmepumpe (jordvarme) er pris på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rør er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

Energipriser
Priser på de forskellige former for energi til boligen er indhentet den 12. september 2022 og er inkl. alle afgifter:
El - normalpris: Seneste måneds (august) gennemsnitspris fra Nordpool: 5,68 pr. kWh
El - el-opvarmet bolig: Ved forbrug over 4.000 kWh. Ovennævnte pris reduceres med 0,94375 kr.
Gas: Seneste måneds gennemsnitspris (august) fra Andel Energi: 31,39 pr. m3  
Olie: Drivkraft Danmark: 17.750 pr. 1.000 liter gældende for den 12. september 2022
Brænde: Tre toneangivende forhandlere: Vægtet gennemsnit: 7.795 kr., 7.795 birkebrænde og 3.295. kr. for ½ tårn bøg
Heatlets Premium piller: Priser ej anført da brændslet ikke er tilgængeligt

Omregning af energienheder
På samme vis som afstande kan måles i både meter, fod og yard, kan energi måles på flere forskellige måder. Internt har vi valgt at omregne de forskellige energiformer til kWh. Dermed kan vi sammenligne både energiforbrug og pris på de forskellige opvarmningsformer.

Biomasse/brændeovn/pillefyr
Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.

Virkningsgraden på en ny brændeovn er sat til 80 %, mens pillefyret antages at have en virkningsgrad på 85 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %. 

Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,95 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes dels et lavere vandindhold i træpiller og dels en antaget mere effektiv forbrænding i et pillefyr.

Olie
Energindholdet i olie er sat til 9,5 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %. 

Gas
Energiindholdet i gas er sat til 10,02 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 95 %.

Varmepumpe
Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
Luft til vand: 3,15
Jord til vand: 3,45
Luft til luft:4,6
Luft til vand - gulvvarme: 4,05
Jord til vand – gulvvarme: 4,35

Fjernvarme
Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet pr. januar 2022. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den uvægtede gennemsnitspris 555 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på gennemsnitligt 4.729 kr, hvilket bringer den samlede pris op på 14.775.

Indkøbspriser på installationer
Indkøbspriser er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning 
Brændeovn: 20.000 kr.
Pillefyr: 45.000 kr.
Elradiatorer: 25.000 kr.
Luft til vand- varmepumpe: 125.000 kr.
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 165.000 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 25.000 kr.
Gasfyr: 40.000 kr.
Oliefyr: 40.000 kr.
Fjernvarme unit: 20.208 kr., stikledning: 27.938 kr.

Levetider
Levetider er hentet fra: Energistyrelsen -Technology data_heating installations – 2021. Levetider i antal år er som følger nedenfor: 
Brændeovn: 20 år
Pilleovn: 20 år
Elradiator: 30 år
Luft til vand-varmepumpe: 16 år
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
Luft til luft-varmepumpe:12 år
Gasfyr: 20 år
Oliefyr: 20 år
Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

Opvarmning af brugsvand
Ifølge Andelenergi bruger en 2+2 familie 292 m3 gas på opvarmning af brugsvand. Ved en virkningsgrad på 95, giver det et energi-indhold på 10,02 kWh pr. m3 gas. Omregnet svarer det til 2.925 kWh.

Brændeovn: Ved opvarmning med brændeovn er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 2.925 kWh. Prisen for el er normalprisen, da boligen ikke er elopvarmet. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til brænde og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Luft-til-luft varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 2.925 kWh. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,94375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Service
Serviceabonnement, anslået årligt beløb i kroner ekskl. reservedele. Priser er indhentet fra leverandører af units.
Brændeovn: 20.000 kr. 
Pillefyr: Skorstensfejning: 450 kr., serviceabonnement: 1.500 kr.
El-radiator: 0 kr. 
Luft til vand-varmepumpe: 2.325 kr.
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 2.325 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 1.098 kr.
Gasfyr: 2,250 kr.
Oliefyr: 2.705 kr.
Fjernvarme unit: 454 kr.

Rente
Årlig rentepå 3 % er beregnet som et simpelt overslag efter formlen: K/2*r/100.   

Diverse
Isolering og adfærd er er vigtige faktorer i det samlede varmeforbrug. En høj stuetemperatur samt hyppige og lange brusebade presser varmeregningen op over gennemsnittet.

Vær også opmærksom på, at scop-faktoren stiger, hvis du vælger gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Luft til luft-varmepumpe har en relativ høj scop-faktor. Forklaringen er, at der er tale om en supplerende energikilde med begrænsede anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan en luft til luft-varmepumpe ikke opvarme brugsvand, som kræver relativ megen energi fra en varmepumpe.

Hvad er den billigste opvarmningsform?

Fjernvarme er den billigste varmekilde, uanset om man allerede har fjernvarme, eller om man skal ud at investere i en tilslutning. I tabellen angiver priserne i kolonnen "Årligt forbrug i kr." den 'rene' varmepris, mens kolonnen "Årlig pris inkl. afskrivning, service og rente" viser den årlige pris, når du køber en ny varmekilde. Den sidste kolonne er altså mest væsentlig, hvis du overvejer en ny opvarmningsform.

Ser man på den rene varmepris, skal boligejere, der har fjernvarme, betale mindst. I gennemsnit har fjernvarmebrugere en årlig varmeregning på 13.000 kr. Det er noget mindre end husejere med jordvarme (jord til vand-varmepumpe) eller en luft til vand-varmepumpe, der samtidig har gulvvarme, der betaler næstmindst. De har en årlig varmeregning på ca. 20.000-21.000 kr. ifølge beregninger foretaget 12. september 2022.

Både jord til vand- og luft til vand-varmepumper er billigst, når boligen er udstyret med gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Er prisen inklusive afskrivning, service og rente, er fjernvarme også den klart billigste måde at opvarme sit hus på. For et gennemsnitshus er prisen 15.500 kr. om året. Også her er en jord til vand- eller luft til vand-varmepumpe næst- og tredjebilligst.

Fjernvarmeprisen afhænger af, hvor du bor, da der er stor forskel på fjernvarmeprisen for de forskellige fjernvarmeværker.Ifølge Forsyningstilsynets prisstatistik svinger den årlige varmeregning fra 7.700 kr. i Harboøre til 35.800 kr. i Slagslunde årligt. Ligesom andre varmepriser stiger, har en del fjernvarmeværker også varslet stigende priser i den kommende tid.

Varmepumper giver billig varme

En luft til luft-varmepumpe er den næstbilligste opvarmningsform og er også forholdsvis billig at købe, men den kan typisk ikke bruges som eneste varmekilde i et hus, da den sjældent kan varme et hus op alene. Derimod vil den ofte være rigtig god som varmekilde i et sommerhus. 

Dyrt at fyre med indkøbt brænde

En brændeovn anses normalt for at være en billig varmekilde. Men i Videncentret Bolius' prissammenligning koster det 45.000 kr. om året at varme sit hus op med en brændeovn. I prisen er inkluderet afskrivning og service.

Det skyldes, at prisen på ovntørret brænde, er steget markant gennem det seneste års tid.

Dertil kommer, at prisen for at opvarme varmt vand ikke er medregnet i omkostningen til brænde. I stedet er der beregnet en særskilt udgift til opvarmning af vand via en el-vandvarmer, hvorefter denne post er indregnet i den samlede udgift ved opvarming med brænde.

Hvis du fx sanker brænde, eller skaffer brænde på en anden og billig måde, vil prisen naturligvis være markant lavere.

Dyrest at opvarme sit hus med elradiator og gasfyr

Både el- og gaspriser er steget voldsomt gennem det seneste år, og det smitter af på prisen på at opvarme et hus, hvis du har en af de tre energiformer.

Opvarmes en typisk bolig med elradiatorer, er den årlige udgift til varme på 86.000 kr. - altså mere end seks gange så meget som fjernvarme.

Med de høje gaspriser er det blevet rigtig dyrt at varme sin bolig op med et gasfyr - her er den årlige varmeregning beregnet til 57.000 kr. på baggrund af gennemsnitsprisen i august på 31,39 kr. pr. m3

For gaskunderne er der imidlertid udsigt til et lille fald i prisen frem mod vintersæsonen. Medio september 2022 ligger spotprisen på naturgas lige omkring 26 kr. mod de mod 31,39 kr., som vi har brugt i skemaet.

Falder gasprisen til de nævnte 26 kr. vil den årlige gasregning regning falde med cirka 10.000 kr. til cirka 47.000 kr.  Normalt har gaspriserne ligget omkring 7 kr. pr. kubikmeter, så målt på spotprisen er prisen næsten firedoblet.

Oliefyr har i lang tid været den en af de dyreste måder at opvarme sit hus med. Men på det seneste er olieprisen faldet en del. I september 2022 koster det omkring 34.000 kr. om året at varme standardhuset op med et oliefyr - altså en noget lavere pris end med brændeovn.

Bæredygtige varmekilder

Der er stor fokus på at benytte bæredygtige og miljørigtige varmekilder. Fra politisk side er der et ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Elektricitet produceres mere og mere grønt. Når man benytter varmepumper, får man 3-4 kWh varme, for hver kWh el man bruger. En stor del af fjernvarmen produceres af varmepumper og andre vedvarende energikilder.

Biobrændsler som træpiller og brænde har længe været betragtet som CO2-neutrale, men ved stort forbrug, og med tanke på, at træ skal benyttes mere i byggeriet, er det vigtigt at bruge ressourcerne rigtigt.

Billigere at opvarme sit hus, hvis det er energirenoveret

Vi har regnet med gennemsnitspriser, men der kan være stor forskel på, hvor gode de forskellige fyr, brændeovne og varmepumper er. Der kan også være forskel på priserne på træpiller, el, naturgas og olie, så regn evt. selv efter med priser, som du selv indhenter.

Er huset energirenoveret, kan du som tommelfingerregel regne med to tredjedele af forbruget, mens et nybygget hus bruger ca. en tredjedel     

Meget varme går til vand

Det er vigtigt at være opmærksom på, at luft til luft-varmepumper og brændeovn ikke leverer varmt brugsvand.

Derfor har vi i priserne medregnet prisen for opvarmning af det varme vand via en el-vandvarmer.

Se mere i ”Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter” under tabellen.

Skru ned for varmen og spar

Skruer du én grad ned for varmen i din bolig, kan du som tommelfingerregel spare 5 % på varmeregningen. Så kan du leve med 20 grader i stedet for 22 grader, er der en god portion penge at spare.

Der er også mange andre måder, du kan få en lavere varmeregning på - fx kan du efterisolere dit hus. Se mere i artiklen herunder.

Spar på varmeregningen ved at registrere din bolig som elopvarmet

Hvis din bolig i BBR er registreret som elopvarmet (elvarme eller varmepumpe), kan du slippe for en del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år. 

Vær opmærksom på, at du selv skal gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af dit hus. Som regel skal du udfylde en formular, som skal forbi BBR-registret, inden den sendes til elselskabet.