Du kan spare masser af penge alt efter, hvilket varmeanlæg du har eller vælger til din bolig. Det viser en sammenligning af prisen på de forskellige opvarmningsformer, som Videncentret Bolius har udarbejdet.

Beregningerne bliver opdateret en gang om måneden, senest 5. januar 2023. Priser på træpiller, brænde og olie er fra denne dato. El- og gaspriser bliver opdateret en gang om måneden med gennemsnitspriserne for den seneste måned for el og gas.

Fjernvarmepriser fra Forsyningstilsynet opdateres to gange årligt, og de seneste tal er fra januar 2022. Derfor er gennemsnitsprisen formentlig højere nu, da en del fjernvarmeværker har hævet prisen det seneste år.

Hvad er den billigste opvarmningsform?

I sammenligningen herunder kan du se, hvor meget det koster at varme et gennemsnitshus på 130 m2 op om året inkl. forbrug, rente, afskrivning og service med henholdsvis fjernvarme, luft til luft-varmepumpe, luft til vand-varmepumpe, jordvarme (jord til vand), gasfyr, oliefyr, pillefyr, brændeovn og elradiatorer.

I tabellen angiver priserne i kolonnen "Årligt pris i kr. inkl. brugsvand" den 'rene' varmepris. Kolonnen "Årlig pris inkl. afskrivning, service og rente" viser den årlige pris, når du køber en ny varmekilde. Den sidste kolonne er altså mest væsentlig, hvis du overvejer en ny opvarmningsform.

Vær opmærksom på, at varmepriserne tager udgangspunkt i de seneste priser. Derfor kan årsprisen ændre sig meget, hvis priserne stiger eller eller falder fra måned til måned. Varmepriserne om vinteren har størst betydning, da det er der, man typisk har det største forbrug.

Årlig pris for opvarmning af 130 m2 parcelhus ved forskellige energiformer

Opvarmningsform

Årligt forbrug i enheder

Måleenhed

Årlig pris i kr. inkl. brugsvand

Årlig pris i kr. inkl. afskrivning, service og rente

Fjernvarme

18,1

MWh

13.041,20

15.584,47

Luft til luft-varmepumpe

3.202

kWh

19.433,62

23.386,95

Luft til vand-varmepumpe - gulvvarme

4.469

kWh

13.211,88

24.894,38

Jord til vand-varmepumpe - gulv

4.161

kWh

12.300,72

26.270,72

Luft til vand-varmepumpe

5.746

kWh

16.986,71

28.669,21

Jord til vand-varmepumpe

5.246

kWh

15.509,60

29.479,60

Oliefyr

1.964

l

26.475,30

31.780,30

Gasfyr

1.567

m3

29.291,25

34.141,25

Brændeovn

4.588

kg

36.378,95

38.128,95

Pillefyr

4.877

kg

35.565,96

40.440,96

Elradiatorer

18.100

kWh

53.508,13

54.716,46

Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter

Generelt
Der er regnet på et modelhus på 130 m2 med et energiforbrug på 18.100 kWh årligt inkl. opvarmning af forbrugsvand.

Prisen på el, gas, olie samt biobrændsler opdateres månedligt omkring den 12. i måneden. Prisen på fjernvarme opdateres to gange årligt på bagrund af Forsyningstilsynets prisstatistik.

Ved installation af jord til vand-varmepumpe (jordvarme) er pris på rør og nedgravning sat til en tredjedel af prisen for hele anlægget. Levetid på rør er sat til 50 år. Alle afskrivninger er foretaget lineært over produktets levetid.

Energipriser
Priser på de forskellige former for energi til boligen er inkl. alle afgifter:
El - normalpris:
El - el-opvarmet bolig: Ved forbrug over 4.000 kWh. Ovennævnte pris reduceres med 0,89375 kr.
Gas: Seneste måneds gennemsnitspris
Olie: Fyringsolie-online:
Brænde: Tre toneangivende forhandlere: Gennemsnitlig pris for et tårn bøg/birk:
Heatlets Premium piller: To toneangivende forhandlere. 

Du kan læse mere om de aktuelle energipriser på Find de aktuelle energipriser.

Omregning af energienheder
På samme vis som afstande kan måles i både meter, fod og yard, kan energi måles på flere forskellige måder. Internt har vi valgt at omregne de forskellige energiformer til kWh. Dermed kan vi sammenligne både energiforbrug og pris på de forskellige opvarmningsformer.

Du finder en direkte sammenligning opgjort i prisen pr. kWhpå ovenstående link

Biomasse/brændeovn/pillefyr
Som udgangspunkt indeholder tørt træ og træpiller 5,23 kWh pr. kilo tørstof. Det er imidlertid ikke hele energien, der kan udnyttes. Dels bruges der noget energi til opvarmning af biomassen og til fordampning af vandindholdet. Dertil kommer, at brændeovnen eller pillefyret ikke kan udnytte hele energien i kraft af en virkningsgrad på under 100.

Virkningsgraden på en ny brændeovn er sat til 80 %, mens pillefyret antages at have en virkningsgrad på 85 %. Fugtighedsgraden for bøgebrænde er sat til 18 %, træpiller 8 % og briketter 7 %. 

Det reelle output af energi i brænde udgør derefter 3,21 kWh pr. kg, mens output i træpiller udgør 3,95 kWh pr. kg. Årsag til forskellen skyldes dels et lavere vandindhold i træpiller og dels en antaget mere effektiv forbrænding i et pillefyr.

Olie
Energindholdet i olie er sat til 9,22 kWh pr. liter ved en virkningsgrad i fyret på 95 %. 

Gas
Energiindholdet i gas er sat til 11,55 kWh pr. m3 ved en virkningsgrad på 95 %.

Varmepumpe
Ved beregning af, hvor meget energi en varmepumpe leverer, er der taget udgangspunkt i følgende scop-faktorer fra EA Analytics:
Luft til vand: 3,15
Jord til vand: 3,45
Luft til luft: 4,6
Luft til vand - gulvvarme: 4,05
Jord til vand – gulvvarme: 4,35

Fjernvarme
Prisen for en mWh er hentet fra Forsyningstilsynets prisstatistik for fjernvarmeområdet pr. januar 2022. For en normalisoleret bolig på 130 m2 opført omkring 1970 udgør den vægtede gennemsnitspris 512 kr. pr. mWh. Dertil kommer en fast afgift på 3.774 kr, hvilket bringer den samlede pris op på 13.041 kr..

Indkøbspriser på installationer
Indkøbspriser er skønnet på baggrund af priser fra forhandlere. I prisen er inkluderet opsætning 
Brændeovn: 20.000 kr.
Pillefyr: 45.000 kr.
Elradiatorer: 25.000 kr.
Luft til vand- varmepumpe: 125.000 kr.
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 235.000 kr., heraf ledningsnet i jord 110.000 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 25.000 kr.
Gasfyr: 40.000 kr.
Oliefyr: 40.000 kr.
Fjernvarme unit: 20.208 kr., stikledning: 27.938 kr.

Levetider
Levetider er hentet fra: Energistyrelsen -Technology data_heating installations – 2021. Levetider i antal år er som følger nedenfor: 
Brændeovn: 20 år
Pilleovn: 20 år
Elradiator: 30 år
Luft til vand-varmepumpe: 16 år
Jord til vand-varmepumpe (jordvarme): 20 år
Luft til luft-varmepumpe:12 år
Gasfyr: 20 år
Oliefyr: 20 år
Fjernvarme unit: 25 år, stikledning 50 år

Opvarmning af brugsvand
Ifølge Andelenergi bruger en 2+2 familie 292 m3 gas på opvarmning af brugsvand. Ved en virkningsgrad på 95, giver det et energi-indhold på 11,55 kWh pr. m3 gas. Omregnet svarer det til 3.272 kWh.

Brændeovn: Ved opvarmning med brændeovn er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el er normalprisen, da boligen ikke er elopvarmet. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til brænde og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Luft til luft-varmepumpe: Ved opvarmning med varmepumpe er det antaget, at det varme vand opvarmes via en el-vandvarmer. På den baggrund er energibehovet til rumopvarmning reduceret med 3.272 kWh. Prisen for el udgør normalprisen minus 0,89375 kr. ved forbrug over 4.000 kWh i en el-opvarmet bolig. Den samlede udgift til opvarmning og brugsvand er således sammensat at udgiften til el til varmepumpen og udgiften til el til opvarmning af brugsvand.

Service
Serviceabonnement, anslået årligt beløb i kroner ekskl. reservedele. Priser er indhentet fra leverandører af units.
Brændeovn: Skorstensfejning: 450 kr.
Pillefyr: Skorstensfejning: 450 kr., serviceabonnement: 1.500 kr.
El-radiator: 0 kr.
Varmepumpe: 1.995 kr.
Luft til luft-varmepumpe: 1.495 kr.
Gasfyr: 2,250 kr.
Oliefyr: 2.705 kr.
Fjernvarme unit: 454 kr.

Rente
Årlig rentepå 3 % er beregnet som et simpelt overslag efter formlen: K/2*r/100.   

Diverse
Isolering og adfærd er er vigtige faktorer i det samlede varmeforbrug. En høj stuetemperatur samt hyppige og lange brusebade presser varmeregningen op over gennemsnittet.

Vær også opmærksom på, at scop-faktoren stiger, hvis du vælger gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er.

Luft til luft-varmepumpe har en relativ høj scop-faktor. Forklaringen er, at der er tale om en supplerende energikilde med begrænsede anvendelsesmuligheder. Eksempelvis kan en luft til luft-varmepumpe ikke opvarme brugsvand, som kræver relativ megen energi fra en varmepumpe.

Skru ned for varmen og spar

Skruer du én grad ned for varmen i din bolig, kan du som tommelfingerregel spare 5 % på varmeregningen. Så kan du leve med 20 grader i stedet for 22 grader, er der en god portion penge at spare.

Der er også mange andre måder, du kan få en lavere varmeregning på - fx kan du efterisolere dit hus.

El- og gaspriser stiger lidt igen

Elpriserne og gaspriserne har været rekordhøje i den senere tid, men i september 2022 faldt de begge markant. Fra oktober til december 2022 er de dog steget igen, men er stadig langt fra prisniveauet i august..

  • Elpriserne toppede i august 2022 med en gennemsnitspris på 5,68 kr. pr. kWh. I december 2022 var den gennemsnitlige elpris 3,85 kr. pr. kWh.
  • Gaspriserne var højst i august 2022 med en pris på 31,39 kr. pr. m3. I december 2022 var gennemsnitsprisen 18,69 kr. pr. m3.

Priserne smitter af på, hvor dyrt det er varme sit hus op.

Luft til vand-varmepumpe, fjernvarme og jordvarme er billigst som opvarmning

Ser man på den rene varmepris, er luft til vand-varmepumpe, fjernvarme og jordvarme den billigste måde at opvarme sit hus på, hvis man bruger decemberpriserne som udgangspunkt. Vær dog opmærksom på, at fjernvarmepriserne er fra januar 2022 og formentlig er steget lidt siden.

Boligejere med luft til vand-varmepumpe, fjernvarme og jordvarme skal i snit af med 12.000-13.000 kr. om året for at opvarme et typisk hus.

Priserne for både jord til vand- og luft til vand-varmepumper er dog kun, når boligen er udstyret med gulvvarme. Forklaringen er, at effektiviteten i en varmepumpe øges, jo lavere vandets fremløbstemperatur er. Den årlige pris stiger med 3.000-4.000 kr., hvis du ikke har gulvvarme.

Fjernvarme er fortsat den klart billigste opvarmningsform, hvis du skal have en ny varmekilde i din bolig. Her er gennemsnitsprisen på 15.600 kr. om året. Det er 8.000-10.000 kr. billigere end varmepumper, der er den næstbilligste opvarmningsform at investere i.

Fjernvarmeprisen afhænger i høj grad af, hvor du bor, da der er stor forskel på fjernvarmeprisen for de forskellige fjernvarmeværker.

Lidt dyrere at varme huset op med gasfyr

Gaspriserne er steget lidt igen fra oktober til december, og det gør det igen dyrere at varme sit hus op med gas, hvis du har et gasfyr. Hvis man tager udgangspunkt i december-priserne koster det 29.000 kr. om året.

Det er en del dyrere end tidligere år, hvor gaspriserne var markant lavere, men langt billigere end i august og september 2022.

Luft til luft-varmepumpe er billig, men kan sjældent bruges alene

En luft til luft-varmepumpe er også en billig opvarmningsform og er også forholdsvis billig at købe. Men den kan i de flerste tilfælde ikke bruges som eneste varmekilde i et hus, da den sjældent kan varme et hus op alene. Derimod vil den ofte være rigtig god som varmekilde i et sommerhus. 

Dyrt at fyre med indkøbt brænde

En brændeovn anses normalt for at være en billig varmekilde. Men i Videncentret Bolius' prissammenligning koster det 36.000 kr. om året at varme sit hus op med en brændeovn.

Det skyldes, at prisen på ovntørret brænde er steget markant gennem det seneste års tid. Men prisen på brænde er dog faldet igen - i september 2022 var den årlige gennemsnitspris således oppe på 45.000 kr.

Prisen for at opvarme varmt vand ikke er medregnet i omkostningen til brænde. I stedet er der beregnet en særskilt udgift til opvarmning af vand via en el-vandvarmer, hvorefter denne post er indregnet i den samlede udgift ved opvarming med brænde.

Hvis du fx sanker brænde, eller skaffer brænde på en anden og billig måde, vil prisen naturligvis være betydeligt lavere.

Pris på træpiller falder lidt igen

Priserne på træpiller er også steget meget, men de dog faldet lidt igen fra november 2022 til januar 2023. Hvis man har indkøbt træpiller til en gennemsnitlig pris i januar 2023, koster det i snit knap 36.000 at varme sit hus op med et træpillefyr .

Elradiator er den dyreste opvarmning

Elradiatorer er traditionelt den dyreste opvarmning, og fordi kWh-prisen steg til 3,85 kr. i december 2022, koster det med udgangspunkt i disse priser 53.500 kr. om året at opvarme et typisk hus med elradiatorer. I  august 2022 var prisen dog helt oppe på 86.000 kr.

Oliepriser er lavere end tidligere

Oliefyr har i lang tid været en af de dyreste måder at opvarme sit hus med. Men på det seneste er olieprisen faldet en del. Med udgangspunkt i olieprisen i januar 2023 koster det omkring 26.500 kr. om året at varme standardhuset op med et oliefyr - billigere end både elradiator, brændeovn, pillefyr og gasfyr.

Bæredygtige varmekilder

Der er stor fokus på at benytte bæredygtige og miljørigtige varmekilder. Fra politisk side er der et ønske om at udfase oliefyr og naturgasfyr, mens man gerne ser flere benytte fjernvarme og varmepumper.

Elektricitet produceres mere og mere grønt. Når man benytter varmepumper, får man 3-4 kWh varme, for hver kWh el man bruger. En stor del af fjernvarmen produceres af varmepumper og andre vedvarende energikilder.

Biobrændsler som træpiller og brænde har længe været betragtet som CO2-neutrale, men ved stort forbrug, og med tanke på, at træ skal benyttes mere i byggeriet, er det vigtigt at bruge ressourcerne rigtigt.

Billigere at opvarme sit hus, hvis det er energirenoveret

Vi har regnet med gennemsnitspriser, men der kan være stor forskel på, hvor gode de forskellige fyr, brændeovne og varmepumper er. Der kan også være forskel på priserne på træpiller, el, naturgas og olie, så regn evt. selv efter med priser, som du selv indhenter.

Er huset energirenoveret, kan du som tommelfingerregel regne med to tredjedele af forbruget, mens et nybygget hus bruger ca. en tredjedel     

Meget varme går til vand

Det er vigtigt at være opmærksom på, at luft til luft-varmepumper og brændeovn ikke leverer varmt brugsvand.

Derfor har vi i priserne medregnet prisen for opvarmning af det varme vand via en el-vandvarmer.

Se mere i ”Forudsætninger for beregninger af varmeudgifter” under tabellen.

Elafgiften

Elafgiften er sat ned til 1 øre pr. kWh fra 1. januar 2023. Til sammenligning var elafgiften omkring 90 øre ved udgangen af december 2022.   

Den nedsatte afgift blev vedtaget af Folketinget i efteråret 2022 og gælder i de første seks måneder af 2023.  

Det indebærer, at du i perioden betaler den samme elafgift på 1 øre pr. kWh, uanset om du bruger mere eller mindre end 4.000 kWh om året.  

Spar på varmeregningen ved at registrere din bolig som elopvarmet

Hvis din bolig i BBR er registreret som elopvarmet (elvarme eller varmepumpe), kan du slippe for en del af elafgiften ved forbrug over 4.000 kWh/år. 

Vær opmærksom på, at du selv skal gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af dit hus. Som regel skal du udfylde en formular, som skal forbi BBR-registret, inden den sendes til elselskabet.