Ekspert i klimasikring og indeklima: Tue Patursson

Tue Patursson

Fagekspert indenfor almen byggeteknik, klimasikring og indeklima

  • Uddannelse: Bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervs Akademi (KEA) 2004. Videreuddannelse på Teknologisk Institut som energivejleder. Videreuddannelse på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) som radonrådgiver. Efteruddannes løbende indenfor indeklima og klimasikring.
  • Erfaring: 11 års erfaring gennem jobs på store og små tegnestuer med byggerier spændende fra almindelige parcelhuse i træ til store halbyggerier i beton og glas. Har været ansat som fagekspert hos Videncentret Bolius siden 2016.
  • Udtaler sig om: Indeklima, klimasikring, skybrud, stormflod, oversvømmelser, isolering, renovering, energirenoveringer, energi, radonsikring, radon, almen byggeteknik, tilbygninger, efterisolering og byggematerialer

Kontakt for medier

Disse kontaktinformationer er kun til brug for medier. 

LinkedIn Twitter Mail 

Telefon: 28 38 93 39

Kontakt for privatpersoner

Videncentret Bolius giver ikke telefonisk rådgivning. Har du som privatperson spørgsmål om din bolig, bedes du bruge Spørg Bolius.

Ekspert i indeklima

Tue er ekspert indeklima, og har fokus på indeklima på børneværelser og i det hele taget indeklima og forbedringsmulighederne for dette i boligen. Er der for højt CO2-niveau? Er der fugt og skimmelsvamp? Der er løsninger for det meste, og Tue kan hjælpe med at fortælle, hvilke løsninger som er fornuftige i de forskellige situationer.

Ekspert i byggeteknik

Tue er ekspert i byggetekniske løsninger, hvilket vil sige, at han er ekspert i at finde den bedste løsning, hvad end man skal bygge nyt, lave en tilbygning eller renovere. Han ved alt om valg af byggematerialer, korrekt placering af dampspærre, rigtig brug af undertag og om, hvornår det er muligt at etablere fx gulvvarme. Tue har arbejdet på flere forskellige tegnestuer, og har været involveret i mange typer sager – alt fra opretning af stormskader på villaer til energirenoveringer i store boligområder og projektering af typehuse, rækkehuse og multihaller.

Ekspert i radon

Tue er specialist i radon og radonsikring. Han er med i Realdanias kampagne Radonfrithjem, hvor han skriver om radon, deltager i workshops og holder oplæg for kommuner, foreninger m.m. Tue svarer på spørgsmål i Radonfrithjems chat om alt fra radonmålere til radonsug og radonmembraner.

Ekspert i klimasikring

Tue er også ekspert i klimasikring, og ved derfor, hvordan man sikrer sit hjem mod bl.a. storm, skybrud og stormflod. Han harr været med til at udarbejde kampagnen Når vandet kommer udefra og kender til de problemer, man risikerer at møde i forbindelse med skybrud og stormfloder. Derudover kender han også til de tiltag, man bør overveje at få udført for at undgå vandskader som følge af oversvømmelser.

Han svarer på de spørgsmål i brevkassen Spørg Bolius, som omhandler efterisolering, klimasikring, indeklima og almen byggeteknik, og han optræder ofte i medierne, når der er brug for en sagkyndig inden for hans områder.

Tues uddannelse

Tue er uddannet bygningskonstruktør fra BTH (2004). Siden har han også taget arbejdsmiljøuddannelsen hos Arbejdstilsynet, så han nu bærer titlen arbejdsmiljøkoordinator, og energivejlederuddannelsen, og så har han efteruddannelser i både radon, klimasikring og indeklima. Han startede som fagekspert i Videncentret Bolius i 2016.