Hvad er sokkelriste?

Sokkelriste ses især i ældre huse, hvor der er krybekælder eller hvor der er hulrum under gulvbelægningen.

Sokkelristene sørger for, at der ventileres i hulrummet under gulvbrædderne, så der ikke opstår råd og svamp.

I nyere huse er disse løsninger erstattet af et kapillarbrydende lag samt isolering i konstruktionen. Sokkelriste har den praktiske anvendelse, at de sørger for den nødvendige ventilation af krybekældre og andre former for ventilerede gulvkonstruktioner. De sikrer, at den kondens der kan dannes på bagsiden af gulvbelægningen bliver ventileret bort. Imidlertid kan sokkelriste også skabe problemer ved skybrud eller vedvarende regn.

Det er ikke ualmindeligt, at sokkelristene i ældre huse sidder for lavt i forhold til terrænet. Det skyldes som regel, at terrænet gennem tiden er blevet forhøjet - fx som følge af etablering af en ny terrasse eller nye sten i indkørslen.

Resultatet er, at regnvandet løber ind i krybekælderen. Her kan det skabe problemer med skimmelsvamp, råd og svamp i trækonstruktionerne og endda underminere de punktfundamenter, der bærer gulvet. I værste fald kan husets gulvkonstruktion pådrage sig en alvorlig fugtskade.

Hvornår er sokkelristene placeret i den rette højde?

Som udgangspunkt bør en sokkel være minimum 15 cm høj og underkanten af sokkelristene bør være placeret 8-10 cm over terræn, hvis du vil undgå, at der kommer vand ind gennem dem.

Hvordan undgår du, at regnvand løber ind gennem sokkelriste?

Det er desværre ikke altid muligt eller optimalt at flytte sokkelristene eller sænke terrænet omkring huset. Men der findes alternative løsninger på problemet.

For at undgå, at regnvandet trænger ind gennem sokkelristene kan du:

  • Etablere vandrende langs huset, der sørger for, at overfladevandet hurtigt ledes bort.
  • Lukke risten helt af og i stedet etablere udluftning via svanehalse, der består af galvaniserede jernrør. Denne løsning er den mest egnede, hvis den eksisterende sokkelrist ligger delvist eller helt under terræn.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at krybekælderen forbliver ventileret, så man sikrer, at fugten bliver ventileret bort. Mange fristes til at lukke for ventilationsristene om vinteren. Men du må ikke lukke ristene til uden at sikre, at der den nødvendige ventilation på anden vis.

Hvad kan du ellers gøre for at forhindre regnvand i at løbe gennem sokkelriste?

Den mest omfattende - men også mest effektive løsning er at ændre hele krybekælderkonstruktionen til en terrændækskonstruktion. Det kræver udgravning og efterfølgende opbygning af en helt ny gulvkonstruktion, der lever op til det gældende bygningsreglement i forhold til komfort- og isoleringskrav.

At ændre en krybekælderkonstruktion til en terrændækskonstruktion er dog ikke nogen simpel eller billig løsning og kræver til hver en tid, at du har en byggesagkyndig med på råd. Inden du går i gang, bør du derfor overveje, om det nu også er den rigtige løsning, da en mindre kostbar løsning, som dem beskrevet ovenfor, i mange tilfælde kan være ganske glimrende.

En ændring til en terrændækskonstruktion er heller ikke risikofri. Under udførelsen kan du fx løbe ind i at skulle fjerne jord dybere ned, end hvor fundamentet går til, for at leve op til nutidens krav til efterisolering.

Hvis arbejdet ikke udføres ordentligt og med den nødvendige understøtning, kan du risikere, at huset får sætningsskader. I værste fald kan det medføre et kollaps. Fjern derfor aldrig jord under fundamentsdybde uden vejledning fra en bygningsingeniør.

En anden løsning, som også kræver en del arbejde er at sænke terrænet om boligen. Begynder du på det, skal du sikre dig at der er fald væk fra boligen de nærmeste tre meter, så vandet ikke samler sig langs soklen.