En utæt kælder kan medføre, at regnvand og grundvand siver ind gennem vægge og gulv. Det kan medføre et dårligt indeklima og skimmelsvamp, der i værste tilfælde kan sprede sig til resten af huset.

Problemet opstår især i ældre kældre fra før 1950 og er svært helt at komme til livs. Men hvis du har fugtige kældervægge, bør du kontakte en ekspert i fugtsikring af kældre for at minimere problemet. 

  Sådan undgår du indsivning af vand i kælderen

  Her er fire måder, du kan tætne din kælder på. Det er som udgangspunkt ikke gør det selv-arbejde, så kontakt en fagmand for vejledning samt udførelse.

  1) Lav et omfangsdræn

  Et omfangsdræn er i mange tilfælde den bedste løsning til at få en tør kælder. Et omfangsdræn er en slags nedgravet tagrende, som ligger langs fundament og ydermur på et hus og leder overskydende vand væk, så det ikke trænger gennem væggen.

  For at få lavet omfangsdræn skal der graves ud langs kældervæggen. Kældervæggen tætnes, og der opsættes drænplader, som også virker som isolering. I bunden af udgravningen lægges drænrøret, som føres til kloakken.

  Et omfangsdræn er dog en dyr løsning, det koster typisk 5.000-10.000 kr. pr. meter og kan løbe op i 80.000-180.000 kr. for en sikring af hele kælderen.

  2) Få tætnet dit kældergulv

  Vand og fugt i kælderen kan også komme op igennem gulvet. Den bedste (og dyreste) metode at sikre kældergulvet på er at grave ud, lægge drænplader og fugtspærre og støbe et nyt kældergulv af beton, der er mindst 8 cm tykt.

  Det kræver ofte, at der skal graves omkring 40 cm ned under det eksisterende gulv for at få plads til drænplader og nyt betonlag. Inden du går i gang, skal du være sikker, på at fundamentet går tilstrækkeligt langt ned. Du må ikke grave ud til en dybde, der er længere nede end fundamentets underkant, ellers kan der ske alvorlige sætningsrevner og værste fald nedstyrtning.

  3) Få tætte kældervægge

  Fugten kan også trænge op igennem de bærende kælderindervægge, der er ført helt ned i jorden. Mange kældervægge har ikke et fugtstandsende lag, og så kan fugten trænge langt op i væggen.

  Det kan du undgå ved at banke stålplader ind i væggen, ligger over gulvet. Undgå også at have tæt materiale siddende på væggene, da fugten dermed ikke kan slippe ud, så der dannes skimmelsvamp bag beklædningen.

  4) Mindre forbedringer af kælderen

  Hvis du ikke har tid og penge til de store projekter, kan du starte med at tætne revner i kældervægge og i gulvet.

  Luk revnerne med betonmørtel. Revner, der løber i hjørnet mellem væg og gulv, kan tætnes med en elastisk fuge som silikone. Der vil ofte være lidt bevægelse på dette sted, og en elastisk fuge vil kunne optage disse bevægelser uden at blive utæt. Se ikke dette som en varig løsning.