Fugt er svært at undgå i en gammel kælder. Hvor langt du skal gå i din fugtbekæmpelse, afhænger i høj grad af, hvad du vil bruge din kælder til. Det er ikke direkte skadeligt for dit hus, at der er lidt fugt i kælderen, så længe det ikke trænger op til bjælkerne i etageadskillelsen og længere op i huset.

Derfor gælder det først og fremmest om at holde fugten under kontrol. Læs, hvordan du gør i denne tretrinsguide.

Tjek let kælderen for fugt

Indret din kælder, så du let kan tjekke den for fugt og undgå at skjule fugtproblemer:

 • Undgå gipsplader eller anden beklædning på vægge og loft.
 • Drop tæpper og vinyl-, linoleum- eller trægulv.
 • Stil reoler og skabe med et par centimeters afstand til ydervæggene

1: Kig efter fugt og skimmel flere steder i din kælder

Det første skridt er at undersøge kælderens tilstand og se, om der er angreb af fugt eller skimmel på skjulte steder.

På væggene skal du kigge efter: 

 • Puds og maling, der skaller
 • Saltudblomstringer
 • Mørke plamager
 • Maling, der bobler op
 • Skimmel på bagsiden af evt. plader eller beklædning på væggene

På indboet i kælderen skal du kigge efter: 

 • Mørke pletter og plamager
 • Fugt i træværk
 • Fugtskader på kasser, reoler m.m.

Drop vandtæt overfladebehandling af kældervægge

Undgå vandtætte overfladebehandlinger på kældervæggene!

Det kan virke som en god løsning at tætne væggen indefra med et vandtæt produkt, fordi det umiddelbart får fugten til at forsvinde fra væggene. Men i virkeligheden presser du fugten længere op i huset, hvor den gør større skade.

På gulvet skal du kigge efter: 

 • Stoppede afløb
 • Bobler i gulvmalingen
 • Skimmel på bagsiden af evt. gulvbelægning
 • Mørke plamager

På loftet skal du kigge efter: 

 • Fugtskjolder

Føl og lugt desuden efter. Er kælderens ydervægge fugtige og kolde? Lugter der muggent? Når du har gennemført din lille tilstandsrapport, er spørgsmålet: Kan du leve med resultatet? Hvis ikke, så gå videre til punkt 2.

2: Forhindr fugt i kælderen

Løs selv fugtproblemerne med en række mindre tiltag, det er langt det billigste og er ofte tilstrækkeligt til at holde fugten nede.

Taktikken er i korte træk at lade fugten slippe ud, så den ikke ophober sig på udvalgte steder i din kælder og danner skader. Når der trænger fugt ind gennem kælderens gulv eller ydervægge, gælder det derfor om at lade den fugtige luft passere.

 • Sørg for god ventilation. Du skal have frisk luft ind og den fugtige luft ud. Det kan fx ske gennem ventilationsriste i ydervæggene og friskluftventiler i vinduerne. En elektrisk affugter kan fjerne den ophobede fugt, men den er for dyr i drift til at være en permanent løsning.
 • Ophæng en fugtpose. Den opsamler fugt fra den omgivende luft. Ca. pris: 50 kr.
 • Undgå kondens om sommeren. Luft ud sent aften eller tidlig morgen, mens det stadig er køligt. Luft ikke ud i de varme middagstimer. så lukker du varm, fugtig luft ind i kælderen, som vil fortættes på koldere overflader.
 • Sæt varme på. Opvarmning af kælderen er med til at holde den tør.
 • Lad væggene ånde. Hvis dine vægge er malet med diffusionstæt maling, bliver fugten lukket inde. Fjern det gamle puds, afrens og puds op på ny med fx kalk, der lader fugten slippe igennem.
 • Opbevar blade, bøger og tøj i lufttætte plastikbokse. Materialerne holder på fugten, hvis de ligger frit fremme.
 • Placér inventar et par cm fra ydervæggene og stil ikke kasser direkte på gulvet - de skal helst op i en reol med stålben. De tiltag sikrer god luftcirkulation.
 • Tør ikke vasketøj i kælderen. Det tilfører ekstra fugt.
 • Tjek brønde og afløbsledninger. Fugt i kælderen kan skyldes, at de rør og ledninger, der skal føre regnvand bort fra huset, er stoppet til.
 • Undersøg husets terrænfald. Terrænet omkring huset skal skråne væk fra bygningen, så regnvand ledes væk. Hvis det ikke er tilfældet, og der fx samler sig vandpytter lige op ad husmuren, kan du rette terrænet op ved at smide ekstra jord på. Der skal være mindst 2 cm fald per meter væk fra huset.

Hvis der stadig er mere fugt i kælderen, end du er parat til at leve med, er det på tide at få en fagmand på sagen.

3: Lad en byggesagkyndig vurdere kælderen

Før du ruller det store beredskab ud, skal du gøre dig klart, at det er dyrt at tørlægge en gammel, fugtig kælder, og der er ringe chancer for at få dine penge hjem ved et salg.

Vil du for alvor bekæmpe fugt i kælderen, er du først nødt til at vide, hvor den kommer fra, og det kan du ikke undersøge selv. Det kræver en fagmand som fx en byggesagkyndig. Om din kælder er plaget af opstigende grundfugt nedefra, eller fugten kommer fra siderne, er nemlig afgørende for, hvilke tiltag der kan løse problemet.

Fugt fra siderne

Trænger fugten ind fra den omkringliggende jord og gennem kældervæggene, kan du afhjælpe problemet ved at efterisolere ydervæggene udefra og etablere omfangsdræn, der leder vandet bort.

Det er en større operation, og det er vigtigt, at du får en byggesagkyndig på sagen af især to grunde:

 • For at isolere og lægge dræn skal der graves ud til under kælderniveau, og det skal dit hus kunne holde til. En byggesagkyndig kan undersøge, om din kælderydervæg kan holde til, at der bliver gravet ud, uden at den skrider ud eller får sætningsskader.
 • Den byggesagkyndige kan også lave en mere grundig undersøgelse af kilden til fugt, hvilket er vigtigt at få på plads, før du går i gang. For hvis det i virkeligheden er opstigende grundfugt, der plager din kælder, hjælper tætningen af kælderydervæggene dig ikke.

En billigere løsning er at behandle dine kælderydervægge med diffusionsåben maling, som fugten kan trænge igennem. Det løser ikke selve fugtproblemet, men holder det i ave, og så må du leve med at genbehandle væggene ca. hvert 10. år.

Priser for en tør kælder, hvis fugten kommer fra siderne

Billige løsninger:

 • Bank gammelt puds ned, afrens og puds op med kalk, der lader fugten trænge igennem. Ca. pris for 10-12 m2 kælderværelse: 15.000-20.000 kr.
 • Etabler udluftning ved hjælp af ventilationsriste i kælderydervægge eller via spjæld i vinduer. Ca. pris 500-600 kr pr. stk for montage af spjæld i vinduer og friskluftventiler i karme og 1.000 -3.000 kr. for montage af riste i kælderydervægge.

Dyre løsninger:

 • Omfangsdræn og efterisolering af ydervægge udefra. Ca. pris for udgravning, etablering og opfyldning: 2.000-3.500 kr. pr. meter, og læg udgift til reetablering af have oveni.
 • Pumpebrønd. Hvis fugten skyldes, at grundvandet står højt, skal der også etableres en pumpebrønd, der kan lede vand væk fra drænet. Ca. pris: 25.000-30.000 kr.

Opstigende grundfugt

Kommer fugten nedefra og trænger op gennem gulv og ydervægge, er problemet større. Opstigende grundfugt er typisk et problem i ældre huse, hvor der mangler et drænlag under kælderens betongulv.

Den grundige løsning er at bryde det gamle gulv op og grave ud, etablere et drænlag af sand og småsten og derpå støbe et betondæk på ny. Endelig kan du lægge klinker på det nye gulv. Også her får du brug for professionel rådgivning, fordi der skal graves længere ned end husets fundament, og der er risiko for sætningsskader. Du skal sandsynligvis også understøbe kælderydervæggene.

Hvis grundfugten også stiger op gennem ydervæggene, kan et specialfirma presse en stålplade gennem hele ydervæggens tykkelse, hvilket virker som en slags fugtstopper. Også dét er dyrt og vanskeligt.

Den billige løsning på opstigende grundfugt er at tætne dit nuværende kældergulv med et vandtæt materiale, fx støbeasfalt eller en vandtætningsmembran. Fordelen er, at tætningen samtidig er med til at begrænse radon i kælderen. Men der vil være risiko for buler og revner inden for en årrække, fordi fugten stadig presser på nedefra.

Priser for en tør kælder, hvis fugten er en opstigende grundfugt

Billig løsning:

Fugt- og radonsikring i form af tætning af det nuværende betongulv: 600-700 kr. pr. meter.

Dyre løsninger:

 • Understøbning af fundamenter, efterisolering af terrændæk: 4.000-5.000 kr. pr. meter.
 • Hvis kælderydervæggen er af mursten, kan specialfirmaer presse stålplader ind på tværs af kælderydervæggen i en fuge lige under kældergulvets niveau. Det stopper den opstigende fugt. Ca. pris: 2.500 kr. pr. meter.