Hvad er fordelene ved at udgrave en eksisterende kælder? 

Har du en kælder under din bolig, hvor loftshøjden er lav, og du ønsker at gøre den mere funktionel og behagelig at opholde sig i, er det en mulighed at grave den dybere. Opgaven er dog ikke så ligetil, da opgaven skal udføres i mindre etaper, så du ikke gør skade på dit hus. Måske skal der også flyttes kloakrør, hvilket kan være med til at gøre opgaven både dyrere og mere kompliceret. 

Til gengæld får du ikke blot større rumhøjde i kælderen. Du får også mulighed for at fugtsikre, radonsikre og isolere kældergulvet, hvilket vil give et langt mere behageligt indeklima i kælderen, hvis opgaven bliver korrekt udført. Et bedre indeklima i kælderen vil også påvirke indeklimaet positivt i resten af boligen. 

Jo mindre fugt der er i kælderen, jo fleremuligheder er der for at bruge den til diverse sekundære aktiviteter såsom værksted, hobbyrum, vaskerum, bryggers, opbevaring, vinkælder, viktualierum, motionsrum osv. En god, tør og høj kælder kan være et plus, hvis du skal sælge boligen, hvorimod en fugtig kælder kan virke afskrækkende på nogle købere.

Det tager tid og kræver hårdt fysisk arbejde at få lavet større rumhøjde i kælderen, da der går mange timer med at grave, slæbe jorden ud og understøbe kælderens vægge. I udgangspunktet bør du under ingen omstændigheder grave ud i en dybde, som er under fundamentets underside, hvilket også sætter nogle begrænsninger for, hvor dybt du kan grave kælderen ud.

Hvis du ønsker at grave længere ned end til undersiden af fundamentet, bør du rådføre sig med en bygningsingeniør, der kan lave de nødvendige beregninger for, hvordan opgaven skal gribes an. Skal fundamentet understøbes, bør du desuden få lavet en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, inden du giver dig i kast med opgaven.

Hvad koster det at grave kælderen dybere?

Det er svært at komme med et præcist bud på, hvad det koster at udgrave en kælder, da prisen fx afhænger af, hvor dybt du skal grave, grundens jordbundsforhold, valg af materialer, samt hvilke rådgivere du har brug for undervejs. 

Understøbning af fundamentet udgør fx et sted mellem 4.000 kr. - 8.000 kr. pr. løbende meter. Et skøn er, at det vil det koste mellem 8.500 og 17.000 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms, arbejdsløn og materialer (2022 priser) at grave kælderen dybere under et almindeligt parcelhus.

Det er prisen for en rå kælder inkl. understøbning af fundamenterne og udgifter til rådgivere. Dertil kommer udgifterne til lægning af gulve, opsætning af lofter og efterbehandling af vægge. Sørg for at indhente flere tilbud, da der kan være stor forskel på prisen afhængig af, hvem du spørger.

Hvordan udgraver du kælderen, så du får større rumhøjde?

Du er sandsynligvis nødt til at lægge kloakken under det gamle kældergulv om, når du graver kælderen dybere. Hvis boligen er ældre, er kloakken sikkert også ved at være slidt ned, og så er det en god idé at få den fornyet ved samme lejlighed. Så du undgår ubehagelige overraskelser senere hen.

Hvis du er i gang med en større renovering og ombygning af hele boligen, giver omlægningen af kloakken dig samtidig mulighed for at flytte rundt på placeringen af afløbene i stueetagen. 

Sørg for at få en ingeniør til at lave beregninger på understøbningen og udarbejdet en jordbundsundersøgelse, så du undgår sætningsskader på huset. Når du har helt styr på, hvor kælderens vægge og installationer skal placeres, kan selve gravearbejdet gå i gang.

Det er en fordel at tage et rum ad gangen, så kan du begrænse svineriet og bruge de andre rum i kælderen til at opbevare dine ting i.

Først skal rummet ryddes for alt, og hernæst skal det gamle betongulv brækkes op. Nu kan gravearbejdet begynde. Jorden kan fx transporteres væk på et transportbånd ud ad et kældervindue, hvis der er dårlige adgangsforhold til kælderen udefra. Det er et krævende arbejde at fjerne jord, og skal det gøres med håndkraft, skal du regne med, at der ligger mange timers arbejde forude. 

Den dybde, man skal grave ud under det eksisterende fundament, afhænger af den nye gulvopbygning og den ønskede højde i kælderen og bygningsreglementets krav til efterisolering.

Det er vigtigt kun at grave ca. 1 meter ud ad gangen og kun understøbe 1-2 steder pr. dag – og aldrig lige ved siden af hinanden. Boligen kan risikere at få sætningsskader, hvis du graver for meget ud ad gangen eller understøber for mange steder på én gang. 

Bemærk, at kældergulve i ældre huse, typisk fra 30'erne og 40'erne, kan indeholde asbest. Hvis de gør det, kræver det professionel hjælp fra et firma med erfaring i asbestsanering at bryde det gamle gulv op og få det bortskaffet på sikker vis, da asbest er sundhedsfarligt at indånde. Er du i tvivl, om der er asbest i gulvet, bør du få testet for det. Der findes forskellige virksomheder, der analyserer byggematerialer for skadelige stoffer, som du kan søge rådgivning hos.

Sådan foregår en understøbning

Kældergulvets opbygning

Når kælderen er understøbt, er det tid til at støbe selve gulvet i kælderen. Først skal kældergulvet dog sikres mod opstigende fugt og isoleres. Det sker efter følgende fremgangsmåde:

  1. Først lægges et kapillarbrydende lag, som komprimeres.
  2. Dernæst lægges et lagtrykfast isolering, som er beregnet til terrændæk.
  3. Så lægges et armeringsnet af jern –også kaldet svindarmering, som sikrer, at der ikke kommer svindrevner.
  4. Derpå lægges gulvvarmeslanger, hvis kældergulvet skal have vandbåren gulvvarme.
  5. Endelig støbes betongulvet på mellem 8-10 cm.
  6. Oven på dette lægges radonsikringen/radonmembranen. Her er det vigtigt at følge produktanvisningen og sikre, at membranen slutter helt tæt, da radon kan trænge ind ved selv små utætheder. Sørg også for at få tætnet grundigt ved rørgennemføringer og vægge.
  7. Til slut lægges belægningen, som bør være af et uorganisk materiale, som fliser eller klinker. Hvis du vil have elvarme i gulvet, lægges el-måtterne ud umiddelbart under belægningen oven på betondækket.

Husk, at der mellem betondæk og ydervæg skal være en afstand på ca. 1 cm, da materialerne altid vil give sig lidt. Bevægelsesfugen sikrer, at gulvet ikke spænder sig fast ved vægge eller døråbninger. Afstanden opnås ved at opsætte en 10 mm isolering på væggen, som danner "mellemrummet" mellem dæk og væg.

Bor du i et område med meget radon, eller har du fået målt forhøjet radon i boligen, kan du ofte med fordel ved samme lejlighed etablere et radonsug i kælderen. I det hele taget er det en god idé at være grundig med tætne alle konstruktioner mod jord for at minimere mængden af radon, der trænger ind i boligen.

Fugtsikring og varmeisolering

For at undgå, at der trænger fugt ind gennem ydervæggene, kan der udføres en udvendig fugtisolering.
Der bør desuden etableres dræn på ydersiden af kældervæggen, så regnvand ledes hurtigt væk fra facaden.

Det er vigtigt, at der er god udluftning i kælderen, især hvis du skal bruge den til at tørre vasketøj eller lignende formål, hvor du risikerer, at kælderen bliver fugtig. Der bør være en udeluftventil i hvert kælderrum, og desuden bør fugten fjernes ved hjælp af en mekanisk udsugning i eventuelle vaskerum og badeværelser.

Hvis du vil undgå problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen, anbefales det at varme kælderen op til fx 18 grader. Du kan også sætte en fugtstyret affugter i kælderen, som kan fjerne fugt fra kælderluften løbende. Det er især vigtigt om sommeren, hvor luftfugtigheden i kælderen kan stige, når varm fugtig udeluft kommer ind i den koldere kælder og kondenserer på overfladerne.