Kan det betale sig at grave kælderen dybere?

Hvorvidt det kan svare sig at grave kælderen dybere, afhænger bl.a. af, hvilket pladsbehov du har, og hvad du skal bruge pladsen til.

Ved at grave kælderen dybere får du ikke blot større rumhøjde i kælderen. Du får samtidig også mulighed for at fugtsikre, radonsikre og isolere kældergulvet. Det vil give et langt mere behageligt indeklima i kælderen. Det er også bedre for resten af boligen, hvis kælderen er tør.

Jo mindre fugt der er i kælderen, jo større muligheder er der for at bruge den til diverse sekundære aktiviteter såsom værksted, hobbyrum, vaskerum, bryggers, opbevaring, vinkælder, viktualierum, motionsrum osv. En god, tør og høj kælder er kan være et plus, hvis du skal sælge boligen, hvorimod en fugtig kælder kan virke afskrækkende på købere.

Det tager tid og kræver hårdt fysisk arbejde at få lavet større rumhøjde på kælderen, da der går mange timer med at grave, slæbe jorden ud og understøbe kælderens vægge.

Man bør under ingen omstændigheder grave ud i en dybde, som er under fundamentes underside.

Det anbefales at man får hjælp til at få udført arbejdet. Og hvis man graver længere ned end undersiden af fundamentet, bør man rådføre sig med en bygningsingeniør. Skal man til at understøbe fundamentet, bør man få en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene lavet inden man kaster sig ud i understøbningen.

Hvad koster det at grave kælderen dybere?

Det er svært at komme med et præcist bud på, hvad det koster at udgrave en kælder. Prisen afhænger af mange ting, fx hvor dybt du skal grave og grundens jordbundsforhold, samt hvilke rådgivere du har brug for undervejs. Men vigtigst, understøbning af fundamentet, som udgør et eller andet sted mellem 4.000 kr. - 8.000 kr. pr. løbende meter. Som prisen afspejler bliver man nød til at hente et tilbud på det specifkke arbejde.

Typisk vil det koste mellem 8.500, og 17.000 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms, arbejdsløn og materialer (2017) at grave kælderen dybere under et almindeligt parcelhus. Det er prisen for en rå kælder inkl. understøbning af fundamenterne og udgifter til rådgivere. Dertil kommer udgifterne til lægning af gulve, opsætning af lofter og malerbehandling af vægge.

Hvordan udgraver du kælderen, så du får større rumhøjde?

Flytning af kloakker og installationer

Du er sandsynligvis nødt til at lægge kloakken under det gamle kældergulv om, når du graver kælderen dybere. Hvis boligen er ældre, er kloakken sikkert ved at være slidt ned, og så er det en god idé at få den fornyet ved samme lejlighed, så du undgår ubehagelige overraskelser senere hen.

Hvis du er i gang med en større renovering og ombygning af hele boligen, giver omlægningen af kloakken dig samtidig mulighed for at flytte rundt på placeringen af afløbene i stueetagen.

Måske skal vandrør og el-ledninger også flyttes, og der skal tages hensyn til boligens varmeanlæg og forsyningsledningen til fjernvarme, gas eller olie.

Udgravning

Når du har helt styr på, hvor kælderens vægge og installationer skal placeres, kan selve gravearbejdet gå i gang. Sørg for at få en ingeniør til at lave beregninger på understøtningen.

Det er en fordel at tage et rum ad gangen, så kan du begrænse svineriet og bruge de andre rum i kælderen til at opbevare dine ting i.

Først skal rummet ryddes for alt, og hernæst skal det gamle betongulv brækkes op. Nu kan gravearbejdet begynde. Jorden kan fx transporteres væk på et transportbånd ud ad et kældervindue, hvis der er dårlige adgangsforhold til kælderen udefra.

Vær opmærksom på, at der findes gulvbelægninger, typisk fra 30'erne-40’erne, som indeholder fibre. Disse fibre kan være asbest.

Den dybde, man skal grave ud under det eksisterende fundament, afhænger af den nye gulvopbygning og den ønskede højde i kælderen og bygningsreglementets krav til efterisolering.

Det er vigtigt kun at grave ca. 1 meter ud ad gangen og kun understøbe 1-2 steder pr. dag - og aldrig lige ved siden af hinanden. Boligen kan risikere at få sætningsskader, hvis du ikke som minimum overholder de tommelfingerregler.

Understøbning

Kældergulvets opbygning

Når kælderen er understøbt, er det tid til at støbe selve gulvet i kælderen. Men først skal kældergulvet sikres mod opstigende fugt og isoleres.

Der sker på følgende måde:

  • Først jævnes gulvet med grus, som komprimeres.
  • Dernæst lægges et lag polystyren plader på, som er beregnet til terrændæk. Disse er både isolerende og kapillarbrydende.
  • Så lægges et armeringsnet af jern (også kaldet svindarmering), som sikre, at der ikke kommer svindrevner. 
  • Derpå lægges gulvvarmeslanger, hvis kældergulvet skal have vandbåret gulvvarme.
  • Endelig støbes betongulvet på mellem 3-8 cm.
  • Oven på dette lægges radonsikringen/radonmembranen. Her er det vigtigt at følge produktanvisningen og sikre, at membranen slutter helt tæt, da radon kan trænge ind ved selv små utætheder. Sørg også for at få tætnet ved rørgennemføringer og vægge.
  • Til slut lægges belægningen, som bør være af uorganisk materiale dvs., fliser eller klinker
  • Hvis du vil have elvarme i gulvet, lægges el-måtterne ud umiddelbart under belægningen, oven på betondækket.

Husk at der mellem betondæk og ydervæg skal være en afstand på ca. 1 cm. Afstanden opnås ved at opsætte en 10 mm polystyrenplade på væggen, som danner "mellemrummet" mellem dæk og væg.

Bor du i et område med meget radon, eller har du fået målt forhøjet radon i boligen, kan du ofte med fordel ved samme lejlighed etablere et radonsug i kælderen.

Fugtsikring og varmeisolering

For at undgå, at der trænger fugt ind gennem ydervæggene, bør der udføres en udvendig fugtisolering.

Der bør desuden etableres dræn på ydersiden af kældervæggen, så regnvand ledes hurtigt væk fra facaden.

Det er vigtigt, at der er god udluftning i kælderen, især hvis du skal bruge den til at tørre vasketøj i el.lign. Der bør være en udeluftsventil i hvert kælderrum, og desuden bør fugten fjernes ved hjælp af en mekanisk udsugning i vaskerum og/eller badeværelse.

Hvis du vil undgå problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen, anbefales det at varme kælderen op til fx 18 grader. Du kan også sætte en fugtstyret affugter i kælderen, som kan fjerne fugt fra kælderluften. Det er især vigtigt om sommeren, hvor luften kan indeholde mere fugt.