Hvad menes med store forbedringer af kælderen?

Der er tale om omfattende ændringer som fx ændringer af rummene, udvidelse af kælderen og udgravning for at forbedre loftshøjden. Istandsættelse efter den store model er typisk en mere arbejds- og tidskrævende løsning, der er dyrere og som regel kræver råd og vejledning fra fagfolk.

Du skal fx være opmærksom på, at du kun må bruge kælderen til overnatning og ophold af længere varighed, hvis kommunen har godkendt din kælder til beboelse.

Når kommunen har givet tilladelse, skal kælderen ændres, så den lever op til Bygningsreglementets krav til fx loftshøjde, lysindfald, flugtveje osv.

Hvad kan du gøre ved for lav loftshøjde?

De fleste kældre har en lav loftshøjde, som kan give en lidt trykkende fornemmelse. Det er naturligvis særligt generende, hvis du ikke kan stå oprejst i din kælder. Du kan øge loftshøjden betydeligt ved at hugge det gamle betongulv op, grave kælderen ud og etablere et nyt gulv.

Inden du går i gang med at grave din kælder ud, skal du sikre dig, at de eksisterende fundamenter under kælderydervægge og skillevægge er tilstrækkeligt understøttet, da der ellers kan komme skader på huset. Kontakt derfor altid en ingeniør eller en byggesagkyndig, før du går i gang med arbejdet.

Ingeniøren kan undersøge fundamentets kvalitet og materialesammensætning, og hvor langt det går ned i jorden. I de fleste huse fra før 1950´erne går fundamentet kun lige under kældergulvet. Det betyder, at graver du gulvet op, kommer du meget hurtigt ned under fundamentet, og derfor skal fundamentet forlænges nedefter (understøbes), ellers kan der ske skader på huset.

Et fundament må som hovedregel ikke blotlægges mere end maksimalt en meter ad gangen, ellers kan fundamentet skride ud eller sætte sig, og det kan medføre store skader på huset. Hvis du har kastet dig ud i projektet uden at søge råd og vejledning først, vil dit forsikringsselskab højst sandsynligt ikke dække skaderne. Tag derfor altid en indledende snak med dit forsikringsselskab om det projekt, du agter at gå i gang med. Det kan også tænkes, at du har brug for særlige (midlertidige) forsikringer, mens arbejdet står på.

Hvis der, fx på grund af stor fugtpåvirkning fra de omkringliggende jordlag, ikke er behov for en særlig konstruktion, vil etablering af et nyt kældergulv i princippet foregå sådan.

  • Bryd det gamle kældergulv op
  • Grav ud
  • Læg et lag af sand
  • Læg et lag småsten eller Lecasten, der hindrer fugten i at trænge op (et kapillarbrydende lag)
  • Læg et lag trykfast isolering
  • Støb et nyt betondæk
  • Læg eventuelt klinker eller fliser.
  • Det anbefales at lægge en fugt- og radonspærre. Det er den valgte opbygning, der afgør hvor i konstruktionen den skal placeres.

Det kan ikke ubetinget anbefales at lægge gulve af træ, linoleum eller andre fugtfølsomme materialer i en ældre kælder, hvis den er den mindste smule fugtig. Det kan give problemer med opfugtning af materialerne og vækst af skimmelsvampe.

Kan du gøre noget ved for små rum?

Rum i kældre er ofte små og mørke. Du kan skabe mere luft og lys ved at slå flere små rum sammen til et stort. Du kan enten fjerne væggene helt eller lave større eller mindre åbninger i dem. I begge tilfælde er det vigtigt at undersøge, om væggene er bærende. Hvis du fjerner en bærende væg, kan det nemlig give skader på huset. Så hvis du er i tvivl, er det en god idé at rådføre dig med en ingeniør, inden du går i gang.

Ingeniøren kan beregne, hvilket tryk (kræfter), der hviler på den væg, du vil fjerne eller lave en åbning i. Du kan som regel godt lave en åbning i en væg, selvom den er bærende. Men det kræver, at der lægges en drager eller et jernprofil hen over døråbningen, som kan bære den last, der hviler på væggen. Ingeniøren kan beregne, hvilken størrelse og dimension en sådan overligger skal have. Det afhænger af husets vægt og åbningens størrelse og længde.

Når du fjerner dele af en væg, må du også regne med, at du skal reparere gulvet der, hvor væggen har stået, fx ved at hugge dele af det gamle gulv op og støbe et nyt slidlag.

Udvidelse af kælderen ved udgravning under eksisterende stueetage

Hvis du har et hus med halv kælder, dvs. kun kælder under det halve hus, kan det være fristende at grave resten ud for at få en større kælder. Men det bør du overveje meget nøje, for det kan være en særdeles kompliceret og bekostelig affære. Den del af huset, som ikke oprindelig havde kælder, er jo ikke forberedt til en underetage, så der er indtil flere væsentlige konstruktive forhold, der skal overvejes og beregnes af en ingeniør.

Derfor bør du søge råd hos en ingeniør eller anden byggesagkyndig, der kan undersøge forholdene, inden du begynder på udgravningen. Hvis du graver uden at have styr på husets konstruktionsmæssige forhold, risikerer du sætningsrevner i væggene, og i værste fald kan husets konstruktioner bryde sammen, med risiko for blandt andet personskade.

Du skal desuden søge din kommune om tilladelse, hvis du vil grave din kælder ud for at udvide den, og de vil sikkert også kræve at se ingeniørberegninger, inden de giver dig tilladelse.

Fra krybekælder til almindelig kælder

Hvis du ønsker at grave en krybekælder ud, så den bliver til en almindelig kælder, gælder de samme råd som for udgravning og udvidelse af en almindelig kælder. Det er et omfattende arbejde, og også her bør du søge professionel rådgivning.

Hvordan får du en lysere kælder?

De fleste kældre er mørke, fordi vinduerne er små og sidder lige over jorden. Det giver både mindre lysindfald og mindre refleksion af lyset i rummet.

Du kan hente mere lys ind i kælderen ved at etablere flere og/eller større vinduer i facaden. Her er det igen vigtigt at kontakte en fagmand, fx en erfaren murer. Han kan vurdere, hvor meget facaden/murværket kan bære, og tage stilling til, om der skal lægges en overligger eller et profil op over den nye vinduesåbning for at bære husets vægt.

Når du planlægger, hvor de nye vinduer eller den nye dør skal være, skal du selvfølgelig tænke på, hvor der mangler lys i kælderen. Men det er også vigtigt at tænke på, hvordan huset kommer til at se ud udefra. De nye vinduer og døre vil ændre husets facade, og derfor skal de placeres, så de passer sammen med husets ydre, og helheden/arkitekturen bliver harmonisk.

Du kan også overveje at etablere flere kældernedgange og evt. grave fri foran udgangen. Det kan være et stort plus. Men spørg en fagmand til råds først. Der kan nemlig være risiko for sætningsrevner i vægge eller fundamenter, når man graver en del af kælderfacaden fri.
Det er også en mulighed at etablere nye lyskasser, male overflader lyse samt forbedre den elektriske belysning.

Endelig kan du grave en del af en kælderydervæg fri for at gøre den til en fritlæggende facadevæg og lade terrænet udenfor skråne opefter til det eksisterende terrænniveau. Så kan du i kælderydervæggen etablere nye vinduer og evt. en dør ud til haven. Hvor vanskeligt sådan et projekt er, afhænger til dels af, hvor høj din kælder er, altså hvor dyb en udgravning i haven der skal laves. Under alle omstændigheder er dette (også) et projekt, der kræver professionel rådgivning fra en ingeniør, bygningskonstruktør og/eller en arkitekt. Du skal være opmærksom på, at kælderen regnes med til bebyggelsesprocenten, hvis loftet i kælderen er over 1,25 meter over det omkringliggende terræn.

Hvad nu hvis kælderen er kold og fugtig?

En kælder, der er godkendt til beboelse, skal både være fugt- og varmeisoleret. Men selvom du kun skal bruge din kælder til kortere ophold og opbevaring, vil det hjælpe gevaldigt på det generelle indeklima, at den er isoleret. Ellers risikerer du også, at de ting, du opbevarer i kælderen, bliver ødelagt af fugt og skimmelsvampe.

Eftersom kælderen ikke er blevet opført med henblik på beboelse og længerevarende ophold, er kælderens isolering meget ofte utilstrækkelig og svær at udbedre helt. Du kan dog gøre en del for at få kælderen mere tør og varm.

Når du skal isolere kælderydervægge, er den bedste løsning at grave dem fri udvendig og isolere dem udefra, samtidig med at du lægger et dræn omkring huset. Vi kan ikke anbefale, at du isolerer kælderen indefra, fx med forsatsvægge. Det skaber ofte flere problemer, end det løser.

Hvis der kommer meget kulde og fugt op gennem gulvet, er det højst sandsynligt, fordi kældergulvet ligger direkte på jorden eller på et lag slagger, der suger fugten fra undergrunden op gennem gulvet. I så fald er den bedste løsning at bryde det gamle gulv op og støbe et nyt betongulv med et tilpas lag af sand, Lecasten og isolering under, der hindrer fugten og kulden i at trænge op. Du kan også anvende polystyren som isolering, det fungerer også som et kapillarbrydende lag. Husk at få en tæt membran et sted i konstruktionen, som kan fungere som radonspærre. Til sidst kan du lægge et nyt gulv, fx af klinker.