Hvad menes med små forbedringer af kælderen?

Der er tale om relativt billige løsninger, som ikke kræver ændringer af rum og konstruktioner i kælderen. Her får du fx ideer til, hvordan du kan istandsætte din kælder, så den bliver mere velegnet til fx opbevaring, værksted, bordtennisrum eller lignende.

Hvad kan du gøre ved for lav lofthøjde?

De fleste kældre har en lav lofthøjde, som kan give en lidt trykkende fornemmelse. Det er naturligvis særligt generende, hvis du ikke kan stå oprejst i din kælder.

Der er grænser for, hvad du kan gøre ved dette problem uden at skulle ud i større og dyre ændringer, som fx at grave kælderen ud og etablere et nyt gulv. Dette er især et problem, hvis ydervægge og indvendige vægge ikke går længere ned end til gulvet. Det kan du tjekke ved at hugge et lille hul i gulvet ved rummets vægge, hvor det efterfølgende ikke kan ses så tydeligt, at gulvet har været brudt op.

Men du kan måske vinde nogle ekstra centimeter i højden ved at fjerne tæpper og plader fra gulvet. Og hvis der er monteret plader på bjælkerne i loftet, kan du også fjerne dem og i stedet sætte gipsplader op mellem bjælkerne.

Det er også en god idé at male loftet og bjælkerne i en lys farve. Det giver selvfølgelig ikke mere plads, men psykologisk vil det give en fornemmelse af, at der er højere til loftet, end hvis loftet eller bjælkerne står i mørkt træ eller er malet i en mørk farve.

Hvis du bor i et hus med 2 etager og kælder, skal du være opmærksom på, at det nye kælderloft skal være brandsikkert. Når du istandsætter et ældre kælderloft, skal det nye loft, som minimum leve op til den samme brandmodstandsevne som det eksisterende loft har. Men det mest optimale vil være, at det lever op til de nye brandkrav.

Ifølge de nye brandkrav skal loftet være en såkaldt EI60-konstruktion, som kan modstå brand i mindst 60 minutter. Normalt kan du leve op til brandkravet ved at montere 2 lag gips imellem de frilagte bjælker. I nogle tilfælde skal bjælkerne også pakkes ind eller brandimprægneres. Fordelen med to lag gips er desuden, at lyde fra kælderen ikke høres så tydeligt i stueetagen.

Kan du gøre noget ved for små rum?

Rum i kældre er ofte små og mørke. Hvis du skal til at fjerne vægge for at skabe større rum, kan der være tale om et større indgreb.

Et væsentligt spørgsmål er, om der er tale om ikke-bærende og ikke stabiliserende vægge? Det kan være svært umiddelbart at se, om en væg er bærende. Men det er vigtigt, at du ikke fjerner vægge, som belastes ovenfra af husets vægt. Det kan nemlig give skader på huset.

Er vægge opført i brædder med puds eller gips eller andet let materiale kan du som oftest nedrive den uden at lave forstærkninger. Er du i tvivl om, hvorvidt en væg er bærende, er det derfor en god idé at rådføre dig med en ingeniør.

Ingeniøren kan beregne, hvilke kræfter der belaster væggen, som du vil lave en åbning i.

Det kan altid lade sig gøre at lave en åbning i væggen, selvom den er bærende. Men det kræver, at man lægger en drager eller et jernprofil hen over åbningen, som kan bære og fordele den last, der hviler på væggen. Og at der eventuelt skal ekstra jernsøjler ind i væggen for at føre kræfterne ned i jorden.

En ingeniør kan beregne, hvilken størrelse og dimension en sådan overligger skal have. Det afhænger af husets vægt og åbningens størrelse og længde.

Når du fjerner dele af - eller en hel - bærende eller stabiliserende væg, må du også regne med, at du skal reparere gulvet, der hvor væggen har stået, fx ved at ophugge dele af det gamle gulv og støbe et nyt slidlag. Der vil ofte være forskel på højderne af betongulvet på væggens sider, som efterfølgende skal udlignes.

De lette vægge, dem af brædder og puds, er som regel sat oven på det eksisterende gulv. Derfor er det sandsynligvis ikke nødvendigt at reparerer gulvet efter man har nedtaget den type vægge.

Hvordan får du en lysere kælder?

De fleste kældre er mørke, fordi der ikke kommer meget dagslys ind. Hvis der er vinduer, er de som regel små og placeret højt i kælderrummet. Det giver både mindre lysindfald og mindre refleksion af lyset i rummet.

Dagslys

Du kan vinde ekstra dagslys i din kælder ved at male alle overflader lyse og vælge lyse materialer.

Hvis du vælger en blank maling (med høj glans) til vinduer og karme, kan du få mere dagslys til at reflektere ind i rummet. På den måde kan du hente en god mængde ekstra lys ind i rummet.

Hvis din kælder har lyskasser eller kældernedgange, kan du med fordel male siderne der vender mod kælderen lyse. Det kan godt nok kræve lidt ekstra rengøring og vedligeholdelse, men kan også give meget ekstra lys.

Hvis din kælder ikke har lyskasser, kan du overveje at bygge nogle på. De kan også fås præfabrikerede.

Princippet er følgende:

  • Jorden graves bort uden for vinduet.
  • Kældervinduet tages ud, og vinduesåbningen gøres større nedefter.
  • Lyskassen støbes eller påsættes.
  • Et højere vindue sættes i den forstørrede vinduesåbning.
  • Lyskasser som er udført i hvid plast/glasfiber, kræver ikke så megen vedligeholdelse, og hvis man vælger den rigtige størrelse, kan de desuden fungere som redningsåbning, hvis der opstår brand.

Hvis du selv kaster dig ud i projektet, skal du være opmærksom på, at der kan være risiko for skader på huset, når du graver jorden væk under vinduet. Derfor er det en god idé at tale med en ingeniør, inden du går i gang.

Når du skal placere de ting, du vil opbevare i kælderen, er det også en god idé at tænke på lyset. Lad være med at sætte møbler og lignende, så de tager lyset fra vinduerne. Undlad at placerer indbo på siderne af vinduerne. Det kan hindre lyset i at komme ind.

Elektrisk lys

Kælderen kan blive mere lys og hyggelig med det rette elektriske belysning.

Det er en god idé at have et godt generelt lys, fx et loftlys, som giver en god belysning af hele rummet, så man kan orientere sig i kælderen. Kælderen er et oplagt sted at bruge strømbesparende lys, da den oftest bruges i praktiske henseender.

Det generelle lys kan så suppleres med ekstra lys der, hvor I arbejder, fx ved vasken i bryggerset, ved vaskemaskinen og ved bordet i værkstedet. En strømskinne i loftet kan gøre det lettere at flytte lyset hen, hvor der er brug for det. Tænk på, at der skal være tilstrækkeligt lys til hver arbejdsplads både om dagen og om aftenen.

Den lave loftshøjde i kælderen stiller særlige krav til lamperne. Flade lamper og spots til indbygning er at foretrække. Når du monterer spots i kælderloftet, skal du være opmærksom på, at der skal være godt med luft omkring de enkelte spots. Ellers kan der være risiko for brand. Spørg evt. en elektriker til råds.

Hvad nu hvis kælderen er kold og fugtig?

Kældre er ofte fugtige og kolde, fordi de ikke er opført med henblik på, at man skal opholde sig i dem. Men hvis din kælder skal være velegnet til opbevaring og kortere ophold, er det som regel en god idé at isolere den, så den bliver tør og tilstrækkelig varm. Ellers risikerer du, at de ting, du opbevarer i kælderen, bliver ødelagt af fugt og skimmelsvampe.

Det vil ofte være en fordel at opsætte radiatorer i de rum, der benyttes. Ofte har der stået et oliefyr i kælderen, som alene har kunnet varme hele kælderen op. Efter det er skiftet ud med f.eks. et gasfyr, som ikke afgiver noget varme til omgivelserne, bliver der typisk koldt og fugtigt i kælderen.

Ved samme lejlighed kan det være en fordel at etablere ventilation i kælderen med en ventilator, der genbruger varmen fra den udsugede luft til at forvarme indblæsningsluften. Disse ret enkle anlæg, som i deres specifikationer lover op til 92 % varme genvinding, er rimeligt effektive i fyringssæsonen.

Der findes desværre ingen enkle og billige løsninger, når det gælder om at forbedre kælderens isolering. Det bedste er at grave kældervæggen fri udvendigt og isolere den udefra.

Ved samme lejlighed vil det som regel være fornuftigt at etablere en udvendig fugtspærre og et omfangsdræn. Så gør du virkelig noget godt for din kælder. Det er bare ikke nogen lille forbedring, da det er bekosteligt at grave kælderen fri udefra.

Der er ikke rigtig nogen gode alternativer til den udvendige isolering. Indvendig isolering af kælderydervægge (fx ved etablering af forsatsvægge) skaber ofte lige så mange problemer, som de løser.

Hvad kan du gøre ved kældergulvet?

Gulvet betyder meget for, hvor behagelig kælderen virker. Et godt valg til kældergulvet er klinker eller fliser. De er robuste og nemme at gøre rene, og det gør dem velegnede til de funktioner, som typisk er placeret i kælderen. Desuden fylder klinker og fliser ikke så meget i højden, så de tager ikke så meget af kælderens loftshøjde.

Lægning af klinker og fliser:

  • Inden du lægger klinker eller fliser, skal du være sikker på, at det eksisterende betongulv er tørt og uden opstigende grundfugt.
  • Gulvet skal være plant. Du kan planere det ved at lægge et såkaldt selvnivellerende afretningslag (spørg efter konkrete produkter i byggemarkedet).
  • På det plane underlag kan du påføre et fugttæt materiale, fx støbeasfalt eller en vandtætningsmembran fra et MK-godkendt flisesystem (ligesom man gør i badeværelser, spørg efter konkrete produkter i byggemarkedet).
  • Herpå lægger du klinkerne/fliserne.

Det kan ikke anbefales at lægge gulve af træ, linoleum eller andre fugtfølsomme materialer i en kælder, hvis den er den mindste smule fugtig. Det kan give problemer med fugtige materialer og vækst af skimmelsvampe.

Maling af kældergulvet

Kældergulvet kan også males. Det kan være en fin løsning, hvis du blot ønsker at benytte kælderen til opbevaring. Hvis kældergulvet er tørt, kan du vælge en epoxy- eller plastmaling.

Malingen kan være lidt længere tid om at hærde, end man umiddelbart tror, så vær forsigtig den første uge. Og sørg for god udluftning, når du maler, og mens malingen tørrer.

Du bør altid vælge en diffusionsåben maling, der tillader fugten at trænge op gennem gulvet.

Gulvmaling kræver som regel rigtig god udluftning, når den males på. Følg anvisningerne nøje og læg mærke til, hvad MAL-koderne er.

Hvordan istandsættes væggene?

Hvis væggene er tørre, kan du blot overfladebehandle dem med maling eller kalk, som tillader fugt at trænge igennem (diffusionsåben). Eventuelt kan du rense den gamle kalk, maling eller puds af væggene, pudse op igen og eventuelt male. Du kan benytte en indfarvet hvid puds, så du ikke i første omgang behøver at male. Der findes pudstyper, der er diffusionsåbne og vandtætte.

Hvis der trænger fugt gennem kælderydervæggene udefra, kan der komme skjolder og saltudtrækninger på indersiden af væggene i kælderen. Især hvis væggene er udført af mursten. Betonvægge er typisk mere holdbare og tætte. Det er derfor ofte nødvendigt at istandsætte væggene igen efter et stykke tid. Der er meget ofte fugt i kælderydervæggene, så reparationer af væggene skal man forvente, skal fortages igen efter få år.

Det er naturligvis irriterende, og det kan være fristende at skjule de fugtbelastede vægge bag nye pladebeklædninger eller forsatsvægge. Men den løsning kan ikke anbefales.

Fugten og evt. også skimmelvækst kan nemlig udvikle sig uhæmmet bag pladerne, og så skal kælderen totalrenoveres efter få år. Så hellere have styr på fugtskadernes placering og omfang, ved at væggene er nøgne og synlige, og så leve med nogle mindre reparationer med års mellemrum.

Der findes dog mineralske isoleringsplader som Ytong Multipor, der er diffusionsåbne, og som kan klæbes direkte på ydermuren med specialmørtel. Denne type isoleringsplader kombineret med et nyt lag specialpus fungerer så godt, at indeklimaet bliver fornuftigt og uden problemer med kolde og fugtige ydermure. Løsningen er dog til den dyre side, og bør normalt udføres af en faguddannet murer.