Hvor mange brande er der om året i danske boliger?

Antallet af boligbrande falder, men der er et stadig et stort antal brande. I gennem de sidste 10 år har der gennemsnitlig været brand i ca. 4.000-5.000 boliger om året. Ca. 2.500 opstod i enfamiliehuse og 1.800 i etagebyggeri. De resterende brande i beboelser opstår i udhuse, sommerhuse eller kolonihavehuse.

Det er dog de færreste brande i beboelser, der udvikler sig til større og mere alvorlige brande, og cirka halvdelen af alle boligbrande er små brande, hvoraf en del slukkes inden brandvæsenet ankommer. En lille del af de resterende brande udvikler sig til brande med dødelig udgang. I 2020 omkom 52 mennesker i 52 dødsbrande.

I løbet af de sidste 10 år – fra 2013-2022 – er der i gennemsnit omkommet 62 personer om året pga. brand.

Ingen ved præcis, hvor mange der årligt kommer til skade ved brand, men meget tyder på mellem 400 og 500 personer årligt. Heraf betragtes en fjerdedel som alvorligt tilskadekomne.

I 2020 var de 5 hyppigste årsager til dødsbrande:

 • Rygning
 • Andet
 • Fejl/svigt i el
 • Madlavning
 • Stearinlys
 • Fyringsanlæg.

Kilde: Beredskabsstyrelsen
 

Hvad er den altdominerende årsag til dødsbrande?

Rygning er årsagen til knap halvdelen af alle dødsbrande.

Hvem er i højrisikogruppen for dødsbrande?

I brandsammenhæng kommer visse befolkningsgrupper oftere galt af sted end andre.

Der er en overvægt i dødsbrand for folk, der er ældre end 50 år. Flere mænd end kvinder omkommer ved brand, fra 2011-2020 var fordelingen 38 procent kvinder og 62 procent mænd.

I de fleste boliger (86 procent), hvor der var dødsbrande, var der ikke installeret røgalarm.

Hvad er den typiske årsag til brande i boliger?

Flere ting går igen over, hvad der er skyld i brande i huse og lejligheder. Men særligt el-artikler, uforsigtighed ved madlavning, rygning og brug af ukrudtsbrændere samt skorstensbrande, specielt forårsaget af løbesod, i huse er medvirkende til brande.

Her er de 7 største årsager til brand i danske boliger

De hyppigste, formodede årsager til brand i privat beboelse i 2022:

 1. El: 381
 2. Skorstensbrand: 288
 3. Madlavning: 187
 4. Rygning: 158
 5. Ukrudstsbrænder: 139
 6. Grill: 72
 7. Levende lys: 42

Kilde: Odin/Redningsberedskabet i tal, 2022

Note: Overordnet set indeholder kategorierne bortset fra ”Madlavning” og ”Rygning” både fejl og uforsigtighed i forbindelse med brug af produktet. ”El” omfatter således både ulykker ved brug af el og fejl på el. ”Skorstensbrand” er medtaget, selvom årsagerne ikke er listet. Det vil typisk være manglende vedligeholdelse, forkert fyring m.fl.

Hvad kan du gøre for at undgå brand?

 • Ryg aldrig i sengen.
 • Undgå åben ild og rygning, hvis du bruger sløvende medicin.
 • Hold trappe og gangarealer frie, så du hurtigt kan komme ud.
 • I boligblokke bør kælder, loft og andre fælles områder holdes frie for brandbare materialer.
 • Sluk alle lamper og andre elektriske apparater, når du forlader boligen eller går til ro.
 • Sørg for at der ikke ligger støv og andet ved forlængerledningerne, støv kan antændes af varmen fra stikkontakterne.
 • Efterlad ikke boligen med tændte, levende lys.
 • Pas på kat, hund og barn, der kan vælte en lampe eller levende lys.
 • Sluk alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk, og når du sover.
 • Isolér skorstenen, hvis den ikke allerede er det, for at mindske risikoen for løbesod.
 • Undgå at lægge brænde til tørre direkte på brændeovnen.
 • Brug altid tørt og rent brænde og sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen.

Hvordan begrænser du skader ved brand?

 • Installér røgalarmer i din bolig på de rigtige steder og tjek, at de virker. Husk at skifte batterier en gang årligt.
 • Vær sikker på, at alle der bor hjemme ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.
 • Brug brandtæppe ved mindre køkkenbrande.
 • Sluk aldrig en gryde brændende fedtstof eller olie med vand. Brug et tæppe.
 • Sørg for, at det er let at komme ud af boligen.
 • Indkøb en tokilos pulverslukker til boligens førstesal.