Hvor mange brande er der årligt i danske boliger?

Der har i gennem de sidste 7 år gennemsnitlig været brand i ca. 5.400 boliger om året. Ca. 2.580 opstod i enfamiliehuse og 1.860 i etagebyggeri. De resterende brande i beboelser opstår i udhuse, sommerhuse eller kolonihavehuse.

Det er dog de færreste brande i beboelser, der udvikler sig til større og mere alvorlige brande, og cirka halvdelen af alle boligbrande er små brande, hvoraf en del slukkes inden brandvæsenet ankommer.
En lille del af de resterende brande udvikler sig til brande med dødelig udgang. I 2013 omkom således 70 mennesker i 68 dødsbrande.

I løbet af de sidste 25 år er der i gennemsnit omkommet 78 personer om året pga. brand.

Ingen ved præcis, hvor mange der årligt kommer til skade ved brand, men meget tyder på mellem 400 og 500 personer årligt. Heraf betragtes en fjerdedel som alvorligt tilskadekomne.

I 2013 var de 5 hyppigste årsager til dødsbrande:

 • Rygning
 • Ukendte årsager
 • Uforsigtighed ved fyringsanlæg/brændeovne
 • Brand pga. fejl i elinstallationer
 • Selvmord

Kilde: Beredskabsstyrelsen  
 

Hvad er den altdominerende årsag til dødsbrande?

Rygning er årsagen til knap halvdelen af alle dødsbrande.

Hvem er i højrisikogruppen for dødsbrande?

I brandsammenhæng kommer visse befolkningsgrupper oftere galt af sted end andre.

Der er en overvægt i dødsbrand for folk i aldersgruppen 50-79. Flere mænd end kvinder omkommer ved brand, og i 2013 var der således 44 mænd og 26 kvinder blandt dødsofrene.

Det vil sige, at næsten dobbelt så mange mænd som kvinder omkom ved brand.

I de fleste boliger var der ikke installeret røgalarm.

De hyppigste årsager til brand i enfamiliehuse

Årsag;Andel

 

Rygning; 31 %

 

Tilsodning/løbesod; 14 %

 

Uforsigtighed med madlavning; 9 %

 

Fejl i elinstallationer; 8 %

 

Nedslidning; 7 %

 

Andet; 22 %

 

Påsat; 9 %

 

Kilde: Redningsberedskabets statistiske beretning 2008, Beredskabsstyrelsen

 
   

Hvad er den typiske årsag til brand i etageboligen?

”Ukendt brandårsag” står for de fleste antal brande i etageboliger med 23 procent. Derefter kommer ”uforsigtighed med madlavning”, som står for ca.18.

Rygning er den 5. hyppigste brandårsag med 8 procent. Det er i den forbindelse værd at lægge mærke til, at rygning angives som den helt dominerende årsag til dødsbrande.

De 9 største brandårsager i etageboligen i 2013

Årsag;Andel

 

Ukendt; 23 %

 

Uforsigtighed med madlavning; 18 %

 

Rygning; 8 %

 

Uforsigtighed; 4 %

 

Fejl i elektrisk brugsgenstand; 4 %

 

Uforsigtighed ved brug af elektrisk brugsgenstand; 3 %

 

Fejl i elinstallationer; 2 %

 

Andet; 15 %

 

Påsat; 9 %

 

Kilde: Redningsberedskabets statistisk bank 2014, Beredskabsstyrelsen

 

Hvad kan du gøre for at undgå brand?

 • Ryg aldrig i sengen.
 • Undgå åben ild og rygning, hvis du bruger sløvende medicin.
 • Hold trappe og gangarealer frie, så du hurtigt kan komme ud.
 • I boligblokke bør kælder, loft og andre fælles områder holdes frie for brandbare materialer.
 • Sluk alle lamper og andre elektriske apparater, når du forlader boligen eller går til ro.
 • Sørg for at der ikke ligger støv og andet ved forlængerledningerne, støv kan antændes af varmen fra stikkontakterne.
 • Efterlad ikke boligen med tændte levende lys.
 • Pas på kat, hund og barn, der kan vælte en lampe eller levende lys.
 • Sluk alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk, og når du sover.
 • Undgå at lægge brænde til tørre direkte på brændeovnen.
 • Brug altid tørt og rent brænde og sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen.

Hvis du ikke kan undgå brand hvordan begrænser du så skaden?

 • Installer en eller flere røgalarmer. Husk at skifte batterier en gang årligt.
 • Vær sikker på, at alle der bor hjemme ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.
 • Brug brandtæppe ved mindre køkkenbrande.
 • Sluk aldrig en gryde brændende fedtstof eller olie med vand. Brug et tæppe.
 • Sørg for, at det er let at komme ud af boligen.
 • Indkøb en tokilos pulverslukker til boligens førstesal.