Hvad kendetegner flugtveje og redningsåbninger?

Bygningsreglementet stiller krav om, at du skal kunne komme ud af din bolig i tilfælde af brand, og at der skal være mulighed for, at brandvæsnet kan redde dig ud. 

Kravene er  forskellige for etageboliger og enfamilieboliger, når det drejer sig om flugtveje. Der er ikke egentlige krav til flugtveje i en enfamiliebolig. Den eller de døre, man anvender i dagligdagen til at komme ind og ud, er nok til, at man kan komme ud i tilfælde af brand. Der er ikke krav til bredde eller udformning i enfamilieboliger.

I etageejedomme er kravene noget mere skærpede. Man skal være opmærksom på, at de krav, der gælder i dag, ikke nødvendigvis var gældende, da etageboligen blev opført. Derfor kan man bo i en etageejendom, hvor de gældende krav måske ikke er opfyldt. 

Man har haft krav til redning af mennesker fra bygninger i over 100 år. I de gamle etagebygninger i byerne er der i langt de fleste tilfælde to trapper fra en bolig; en hovedtrappe og en bagtrappe. Dette er  bl.a. for at man skulle kunne redde sig ud, hvis den ene trappe stod i brand. I dag har man ikke 2 trapper fra lejlighederne. Til gængæld er den ene trappe, der er, opført i ubrandbart materiale, fx beton, i modsætning til de gammeldags trætrapper. 

Der er krav til redningsåbninger i alle boliger. Både etageejendomme og enfamilie boliger. En redningsåbning skal sikre, at der kan komme en brandmand eller anden redningsperson ind i boligen og redde folk ud. 

    Overordnet kan man sige at: 

 • En flugtvej er typisk den vej, du i det daglige bruger, når du skal ind og ud af huset. Men ellers er det en  vej ud af huset, hvor du kan gå ud af bygningen, uden at skulle kravle, eller bruge værktøj.
 • En redningsåbning er som regel et vindue eller en lem, som kan bruges til at give dig til kende igennem over for redningsmandskabet. Den skal også anvendes til, at redningsmanden enten kan hjælpe dig ud eller selv kravle ind for at redde dig. En redningsåbning kan aldrig erstatte en flugtvej.

Hvilke krav stilles der til flugtveje?

Redningsåbninger er der krav til i alle beboelser. Både enfamiliebeboelse og etageejendomme. 

 • I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og fra køkkenet. Det kan være et vindue, en dør eller en lem.
 • Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er 2 døre i rummet, som fører til andre rum med redningsåbning. De 2 andre rum må ikke være i åben forbindelse med hinanden.
 • Redningsåbningens frie højde skal være mindst 60 cm. Den frie bredde skal være mindst 50 cm og højde plus bredde skal være mindst 150 cm.
 • Hvis afstanden mellem redningsåbningens underkant og det udvendige terræn er mindre end 2 meter kan redningsåbningen frie højde nøjes med at være min 50 cm.
 •  Redningsåbningens underkant må højest være placeret 1,2 meter over gulvet inde i huset, og åbningen skal være let at finde og at komme hen til. Er underkanten af redningsåbningen mere end 1,2 meter over gulvet, kan man etablerer et trin, så man overholder afstanden.
 • Redningsåbningen skal være let at åbne, og den skal kunne holdes åben i en position, så der er fri passage både udefra og indefra. Redningsåbningen skal kunne åbnes uden brug af nøgler eller lign.
 • Der må ikke være noget, der forhindrer brugen af redningsåbningen som fx afskærmning el.lign.
 • Redningsåbningen må ikke være blokeret af karnapper, udestuer el.lign., så brandvæsnet ikke kan komme til udefra.

Hvilke krav stilles der til redningsåbninger?

Bygningsreglementet stiller følgende krav til redningsåbninger:

 • I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og fra køkkenet. Det kan være et vindue, en dør eller en lem.
 • Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er 2 døre i rummet, som fører til andre rum med redningsåbning. De 2 andre rum må ikke være i åben forbindelse med hinanden.
 • Redningsåbningens frie højde skal være mindst 60 cm. Den frie bredde skal være mindst 50 cm og højde plus bredde skal være mindst 150 cm.
 • Hvis afstanden mellem redningsåbningens underkant og det udvendige terræn er mindre end 2 meter kan redningsåbningen frie højde nøjes med at være min 50 cm.
 • Redningsåbningens underkant må højest være placeret 1,2 meter over gulvet inde i huset, og åbningen skal være let at finde og at komme hen til. Er underkanten af redningsåbningen mere end 1,2 meter kan man etablere et trin så man overholder afstanden.
 • Redningsåbningen skal være let at åbne, og den skal kunne holdes åben i en position så der er fri passage både udefra og indefra. Redningsåbningen skal kunne åbnes uden brug af nøgler eller lign.
 • Der må ikke være noget, der forhindrer brugen af redningsåbningen som fx solafskærmning el.lign.
 • Redningsåbningen må ikke være blokeret af karnapper, udestuer el.lign., så brandvæsnet ikke kan komme til udefra.

Hvilke pligter har du som husejer i forhold til flugtveje og redningsåbninger?

Når du bor i huset

Når du bor i dit hus, skal du sørge for at vedligeholde det, så du er sikker på, at de døre og vinduer, der skal fungere som redningsåbninger under en brand, virker. Tjek jævnligt, at vinduer og døre kan åbne.

Undgå også at blokere døre og vinduer med ting og sager, som gør det svært at komme ud.

Tænk dig om, når du monterer solafskærmning el.lign., udvendigt som indvendigt.

Når du placerer en karnap, udestue el.lign., skal du huske at tænke på, om du forringer en eksisterende flugtvej eller redningsåbning.

Hvis du bygger om

Eksisterende boliger skal være bygget, så de opfylder de krav, der var gældende på det tidspunkt, huset blev bygget. Gamle huse skal altså ikke umiddelbart opfylde nye krav til flugtveje og redningsåbninger, der er blevet indført i bygningsreglementet, efter huset er blevet bygget. Dog er der visse regler, som gælder med tilbagvirkende kraft, hvis der er tale om etageboliger.

Når du bygger om, skal du sikre dig, at det du ombygger/ændrer opfylder gældende krav.
Hvis du fx skifter vinduerne, skal du sikre dig, at de nye vinduer lever op til gældende krav om redningsåbninger.

Når du bygger nyt hus eller en tilbygning

Når du bygger et nyt hus, skal du sørge for, at bygningsreglementets krav til flugtveje og antal størrelse af redningsåbninger overholdes. Det samme gælder, hvis du bygger en tilbygning til dit eksisterende hus, en ny 1. sal,  eller inddrager en eksisterende 1. sal til beboelse.