Hvad kendetegner flugtveje og redningsåbninger?

Bygningsreglementet stiller krav om, at dit hus skal have flugtveje og redningsåbninger.

 • En flugtvej er typisk den vej, du i det daglige bruger, når du skal ud og ind af huset. Men ellers er det en vej ud af huset, hvor du kan gå ud af bygningen, uden at skulle kravle, eller bruge værktøj.
 • En redningsåbning er som regel et vindue eller en lem, som kan bruges til at give dig til kende igennem over for redningsmandskabet og til at . Og den skal også anvendes til, at redningsmanden kan enten hjælpe dig ud eller selv kravle ind for at redde dig. brandmanden kan komme ind i boligen og redde dig ud. En redningsåbning kan aldrig erstatte en flugtvej.

Hvilke krav stilles der til flugtveje?

Bygningsreglementet stiller følgende krav til flugtveje i fritliggende enfamiliehuse og sammenbyggede enfamiliehus som fx rækkehuse eller dobbelthuse:

 • Der skal være adgang igennem en dør direkte fra husets stueplan til terrænet udenfor.
 • Døre i stueetagen skal have en fri bredde på mindst 77 cm, hvilket svarer til ca 90 cm. fra yderside af dørkarm til yderside dørkarm. Kaldet en 9M dør.
 • Gangarealer skal være mindst 1,3 meter brede.
 • Det er nok med en bredde på 1 meter for gangarealer uden døre eller skabsdøre i stueetagen og for gangarealer på 1. sal samt ved ombygning af eksisterende huse.
 • Der er ingen krav til bredden af trapper inde i boligen.

Der stilles væsentligt strengere krav til flugtveje i etageejendomme, da der er flere beboere, der skal kunne nå at redde sig ud fra lejligheder, der ligger oven på hinanden i flere etager.

Hvilke krav stilles der til redningsåbninger?

Bygningsreglementet stiller følgende krav til redningsåbninger:

 • I enfamiliehuse skal der normalt være mindst én redningsåbning direkte til det fri i hvert beboelsesrum og fra køkkenet. Det kan være et vindue, en dør eller en lem.
 • Et rum behøver dog ikke at have en redningsåbning, hvis der er 2 døre i rummet, som fører til andre rum med redningsåbning. De 2 andre rum må ikke være i åben forbindelse med hinanden.
 • Redningsåbningens frie højde skal være mindst 60 cm. Den frie bredde skal være mindst 50 cm og højde plus bredde skal være mindst 150 cm.
 • Hvis afstanden mellem redningsåbningens underkant og det udvendige terræn er mindre end 2 meter kan redningsåbningen frie højde nøjes med at være min 50 cm.
 • Redningsåbningens underkant må højest være placeret 1,2 meter over gulvet inde i huset, og åbningen skal være let at finde og at komme hen til. Er underkanten af redningsåbningen mere end 1,2 meter kan man etablerer et trin så man overholder afstanden.
 • Redningsåbningen skal være let at åbne, og den skal kunne holdes åben i en position så der er fri passage både udefra og indefra. Redningsåbningen skal kunne åbnes uden brug af nøgler eller lign.
 • Der må ikke være noget, der forhindrer brugen af redningsåbningen som fx solafskærmning el.lign.
 • Redningsåbningen må ikke være blokeret af karnapper, udestuer el.lign., så brandvæsnet ikke kan komme til udefra.

Hvilke pligter har du som husejer i forhold til flugtveje og redningsåbninger?

Når du bor i huset

Når du bor i dit hus, skal du sørge for at vedligeholde det, så du er sikker på, at de døre og vinduer, der skal fungere som flugtveje under en brand, virker. Tjek jævnligt, at vinduer og døre kan åbne.

Undgå også at blokere døre og vinduer med ting og sager, som gør det svært at komme ud.

Tænk dig om, når du monterer solafskærmning el.lign., udvendigt som indvendigt.

Når du placerer en karnap, udestue el.lign., skal du huske at tænke på, om du forringer en eksisterende flugtvej eller redningsåbning.

Hvis du bygger om

Eksisterende huse skal være bygget, så de opfylder de krav, der var gældende på det tidspunkt, da huset blev bygget. Det gamle hus skal altså ikke umiddelbart opfylde nye krav til flugtveje og redningsåbninger, der er blevet indført i bygningsreglementet, efter at huset er blevet bygget. Med mindre at bygningen er mere end 2 etager, eller hvis gulvet i øverste etage er over 4,5 meter over terræn. Er dette gældende virker lovgivningen om flugtveje og redningsåbninger med tilbagevirkende kraft. Dvs at selv om huset ikke er ”født” vinduer der kan opfylde størrelsen på redningsåbning skal du sikre at det nu kan det.

Når du bygger om, skal du sikre dig, at det som du ombygger/ændre opfylder gældende krav.
Hvis du fx skifter vinduerne, skal du sikre dig, at de nye vinduer lever op til gældende krav om redningsåbninger.

Når du bygger nyt hus eller en tilbygning

Når du bygger et nyt hus, skal du sørge for, at bygningsreglementets krav til flugtveje og antal størrelse af redningsåbninger overholdes. Det samme gælder, hvis du bygger en tilbygning til dit eksisterende hus eller en ny 1. sal. Eller inddrager en eksisterende 1. sal til beboelse.

Stop indbrud før det sker

Mange indbrud sker gennem vinduerne. Har du husket at indbrudssikre dine? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd