1. Forkerte installationer er farlige

Ledningerne i din bolig kan blive udsat for gnaveskader fra mus og rotter eller være installeret forkert. Er elarbejdet ikke udført korrekt, fx med tilpas friafstand omkring halogenspots, kan de ikke komme af med varmen.

Husk, at meget elarbejde skal udføres af et autoriseret firma.

2. Skift defekte stikkontakter og træk stikket ud på fjernsynet

Dine stikkontakter samler støv og spindelvæv, hvis de ikke sidder ordentligt, eller dækslet mangler. Det kan give kortslutning og udløse brand. Derfor skal defekte stikkontakter altid udskiftes.

Også stikdåser og forlængerledninger samler meget støv, og her kan en gnist fra dåsen sætte en brand i gang.

3. Træd ikke på elektriske ledninger

Elektriske ledninger må ikke ligge, så folk træder på dem. Det kan isoleringsmaterialet ikke tåle. Ledninger må heller ikke føres gennem dør- og vinduesåbninger. De bliver klemt, hver gang der åbnes eller lukkes.

4. Løbesod i skorsten

Når du brænder træ i en brændeovn eller pejs, frigives der tjæregas. Er din skorsten ikke ordentligt isoleret, eller er dit brænde ikke helt tørt, dannes der over tid en fugt, som gassen lejrer sig i. Dermed får du en klæbrig tjæremasse i skorstenen – løbesod.

Hvis næste optænding sker ved meget høj og pludselig varme, kan du risikere, at soden antændes og starter en brand i skorstenen.

5. Gryder glemmes på komfuret

Vær opmærksom, når du laver mad. For glemmer du fx en tændt gryde med olie på komfuret, kan der opstå brand, som hurtigt kan sprede sig på grund af den høje varme.

Her er de 7 største kendte brandårsager i 2022

De hyppigste, formodede årsager til brand i privat beboelse.

  1. El: 381
  2. Skorstensbrand: 288
  3. Madlavning: 187
  4. Rygning: 158
  5. Ukrudstsbrænder: 139
  6. Grill: 72
  7. Levende lys: 42

Kilde: Odin/Redningsberedskabet i tal, 2022

Note: Overordnet set indeholder kategorierne bortset fra ”Madlavning” og ”Rygning” både fejl og uforsigtighed i forbindelse med brug af produktet. ”El” omfatter således både ulykker ved brug af el og fejl på el. ”Skorstensbrand” er medtaget, selvom årsagerne ikke er listet. Det vil typisk være manglende vedligeholdelse, forkert fyring m.fl.

6. Rygning

Rygning er årsag til mange brande i Danmark, og er skyld i hovedparten af dødsulykker i danske hjem forårsaget af brand. Rygning er især farligt, hvis man har fysiske, psykiske og kognitive begrænsninger, da det kan gøre det svært at opdage en brand og/eller slippe væk fra den.

7. Husk at lukke og slukke for alt

Ubetænksomhed er en af de største årsager til brand. Fx når du går fra levende ild og tændte apparater. Bliver du fanget af naboen, telefonen eller fjernsynet, får fx brødristeren tid til at blive overophedet.

8. Ukrudtsbrænder kan sætte ild i hus

Mange går for tæt på huset, når de bruger deres ukrudtsbrænder, og så får gasflammen fat i facaden.

8. Levende lys (i julen)

December er klart den måned på året, hvor der opstår flest brande i danske boliger. Her glemmes tændte stearinlys i knastørt pyntegran, levende lys sættes i en juledekoration af vat, og stearinlys kan sætte ild til juletræer.

9. Brand i beskidte emhætter

I en emhætte sætter der sig rigtig meget fedt og snavs i filtret. Går der brand i noget på komfuret, kan den kombination fungere som en lunte.

De fleste emhætter har indbyggede lys som lyskilde til komfuret, og de elektriske installationer kan få det hele til at gå op i røg.

Video: Hvor effektiv er en mini-brandslukker?

En spand vand er rigtig god til at slukke ilden, hvis der opstår brand. Men der findes også mini-brandslukkere – vi tester her, om de kan slukke et bål i et bålfad.

Vær opmærksom på, hvad mini-brandslukkeren kan bruges til. I videoen her er brugt en brandslukker, som IKKE kan bruges, hvis der er ild i frituregryden. Der findes også spraydåser beregnet til at slukke brand i friture eller elektriske installationer - tjek altid inden brug. 

Forsikring dækker som udgangspunkt brand i boliger

Opstår der brand i din bolig, vil din forsikring som udgangspunkt dække skaderne. Men hvis det viser sig, at du har handlet groft uforsvarligt, fx smidt tændvæske ind i pejsen, vil forsikringen reducere i erstatningen.

LÆS OGSÅ: Brandforsikring af boligen