Hvorfor bruge en ukrudtsbrænder?

En ukrudtsbrænder gør det lettere at bekæmpe ukrudt mellem fliser og i belægninger, især hvis du har store arealer med terrasse, gårdsplads, stier el.lign. i haven.

Hvordan bruger du ukrudtsbrænderen?

Det er en misforståelse, at ukrudtet skal brændes væk. Det er langt mere effektivt kun at svitse ukrudtet. Meningen er, at hele ukrudtsplanten skal varmes op, så cellerne sprænger indefra, og planten visner i løbet af de næste dage.

Det kan du opnå ved at føre ukrudtsbrænderen henover ukrudtet i ca. 10 cm's afstand. Du skal gøre det så tilpas hurtigt, at planten varmes op uden at brænde af.

Du kan se, om en plante har fået nok varme ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk efter dine fingre, har den fået nok.

Det kan ikke betale sig at spare på gassen, da for lav dosis giver en dårlig effekt.

På den anden side kan for høj dosering betyde, at ukrudtet brænder af, men at roden overlever, så den kan skyde nye grønne skud.

Efter 2-3 dage kan du feje det visne ukrudt væk med en stiv kost. Ellers vil det brænde væk, næste gang du bruger ukrudtsbrænderen.

Hvor ofte skal du bruge en ukrudtsbrænder?

Det er desværre ikke nok at gasbrænde ukrudtet én gang for alle. En del af ukrudtet vil overleve varmebehandlingen og vokse frem igen.

Afhængig af temperatur og nedbørsmængde i løbet af sommeren, kan tiden mellem behandlingerne variere, men du må forvente at gentage behandlingen med gas flere gange i løbet af sommeren. 
I de fleste tilfælde kan en behandling med 2-3 ugers mellemrum holde det meste ukrudt nede. Ukrudt med et stort rodnet bør behandles allerede 4 dage efter første behandling. 

Det er vigtigt at komme i gang om foråret, inden ukrudtet bliver for højt, helst ikke over 3 cm og gerne lavere. Behandlingen er nemlig mest effektiv på nyspirede planter.

De små planter dør efter et kort øjebliks varmebehandling, og dermed kan du både spare tid og gas. Sørg for at behandle ukrudtet, før det blomstrer og smider frø.

Hvordan undgår du brandfare ved ukrudtsbrænding?

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i brande. I følge Beredskabsstyrelsen er der årligt over 300 brande forårsaget af ukrudtsbrændere.

Du kan nedsætte risikoen for brand, når du bruger ukrudtsbrænder, ved at følge disse råd:

 • Undgå at bruge ukrudtsbrænderen i tørkeperioder og i blæsevejr.
 • Brug kun brænderen, når planterne og omgivelserne er fugtige. Vand evt. området.
 • Sørg for at have en vandkande med vand eller andet brandslukningsudstyr i nærheden.
 • Fej belægningen først, så du fjerner visne blade og andet letantændeligt.
 • Brænd ikke ukrudtet af. Det skal kun svitses kortvarigt.
 • Hold altid øje med flammen, og forlad aldrig en tændt ukrudtsbrænder. Efterlad ikke en varm ukrudtsbrænder i nærheden af brandbare ting.
 • Hold afstand til bunker af tørre blade. De antændes let.
 • Brug ikke brænderen i nærheden af huse, garager, buske, biler m.v.
 • Lad ikke børn komme i nærheden af en tændt eller varm ukrudtsbrænder.
 • Efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
 • Afmonter gasflasken efter brug.

Du skal sikre dig, at gasbrænderen er godkendt. Alle gasforbrugende apparater skal være enten CE- mærkede eller DG-mærkede. Du kan læse mere om godkendelserne på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside