Hvad er en bærende væg? 

En bærende væg er en væg, der bærer vægten fra etagen ovenover eller fra taget samt sin egen vægt, som i faglige termer kaldes den lodrette last. Væggen sikrer blandt andet, at dit hus ikke braser sammen.

Husets ydervægge er som regel bærende, da taget oftest hviler på den. Det er næsten altid ydervæggens bagmur (indersiden af ydervæggen), der bærer vægten af tagkonstruktionen.

Ud over bagmuren består ydervæggen typisk af en formur (den yderste mur) og et hulrum med isolering imellem for- og bagmur (hulmur). Væggene holdes sammen af murbindere, og i hulmuren er der plads til isolering.

En eller flere af de indvendige vægge i huset er som regel også bærende. Er dit  hus i flere etager kan du regne med, at de bærende vægge ”står ovenpå hinanden” fra etage til etage. 

Bærende vægge er typisk bygget af:

  • Mursten
  • Beton
  • Gasbeton (porebeton)
  • Lecabeton (letklinkerbeton) 
  • Træ

Hvornår er det vigtigt at vide, om en væg er bærende? 

Du har normalt brug for at vide, om en væg i dit hus er bærende:

  • Hvis du ønsker at rive væggen ned.
  • Hvis du vil lave åbninger i væggen, fx nyt vindueshul eller døren. 

Ud over bærende vægge har huset også stabiliserende vægge, dvs. vægge, der afstiver huset, så det blandt andet kan modstå vindens tryk på husets gavle og facader (vandret last). Dem må du heller ikke uden videre fjerne.

En bærende væg er som regel også stabiliserende, mens en stabiliserende væg ikke altid er bærende.

Hvad kan der ske, hvis du fjerner en bærende væg? 

Hvis du uden videre fjerner en bærende væg, risikerer du i bedste fald, at der kommer revner i husets øvrige bærende vægge og lofter. I værste fald kan hele huset brase sammen, fordi det, der er tilbage af væggene, ikke kan bære vægten af de konstruktioner, der hviler oven på dem. Da der er tale om meget alvorlige skader på huset, bør du altid søge råd hos en ingeniør, før du fjerner en bærende væg.

Du får problemer, hvis du uden videre fjerner dele af væggen eller laver åbninger i den, fx for at sætte en ny dør eller et vindue i. Ud over bæringen, så kan den være en del af husets stabilitet - dette gælder især ved dørhuller.

Hvordan finder du ud af, om en væg er bærende? 

Det er ikke ligetil at konstatere, om væggene er bærende eller ej. Er væggen "tung", dvs opført i fx beton, mursten eller gasbeton, kan væggen væren bærende. Det er ikke så tit, at "lette" vægge som gips eller trævægge er bærende, men der kan være stolper inde i væggen, som er bærende. 
Om du selv kan finde ud af, om en væg i dit hus er bærende, afhænger af, hvilke materialer de bærende og ikke-bærende vægge i huset er bygget af.

Bærende vægge af mursten og beton

I huse med en ydervæg af mursten (tegl) er de bærende vægge inde i huset som regel bygget af samme materialer eller i gasbeton.  Hvis du banker på væggene med knoerne, vil de tunge og massive vægge ikke give genlyd, og de vil føles hårde.

I modsætning hertil er husets ikke-bærende vægge normalt lavet af lette materialer, der føles blødere og lyder hult, når du banker på dem. I ældre huse er de ikke-bærende vægge typisk lavet af koks eller pudsede bræddevægge, mens de i nyere beton- og murstenshuse typisk er gipsvægge eller gasbetonvægge (porebetonvægge). 

Bærende vægge af gasbeton eller andre lette betontyper

I mange huse fra 1960'erne og frem er både de bærende og de ikke-bærende vægge opbygget af gasbeton (porebeton) eller lecabeton (letklinkerbeton). I sådanne huse er det meget svært at afgøre, hvilke vægge der er bærende, da alle vægge jo er ens. Her må du få hjælp af en ingeniør til at afgøre sagen.

Bærende vægge af træ eller gips/stål

I nogle huse - især træhuse - er både de bærende og de ikke-bærende vægge lavet af et træ- eller stålskelet med gipsplader på. I begge tilfælde kan det være svært at finde ud af, hvilke vægge der er bærende. 

I nogle tilfælde er 1 eller 2 af indervæggene tykkere end de andre, og så er det formodentlig dem, der er de bærende. Hvis alle vægge er lige tykke, må du have hjælp af en ingeniør. 

Hvordan fjerner du en bærende væg uden at få problemer? 

Hvis du vil rive en bærende væg ned, må du først sikre dig, at huset kan blive stående uden denne væg, som er et bærende, og ikke mindst et stabiliserende element i huset. Du bør altid rådføre dig med en ingeniør, før du fjerner en bærende væg. 

Du kan som regel fjerne en bærende væg, hvis du erstatter den med en bjælke af fx træ/limtræ, stål, lecabeton (letklinkerbeton) eller tegl. Bjælken skal monteres under loftet der, hvor væggen stod, og den skal lægges oven på de bærende vægge i hver ende af hullet.

Inden du begynder arbejdet, skal du opsætte bjælker op mod loftet på hver side af den væg, du ønsker at rive ned. Bjælkerne er en midlertidig afstivning. Bjælkerne holdes oppe ved hjælp af stålsøjler (soldater), som sættes op imellem bjælken i loftet og en lignende fordelingsbjælke på gulvet. Nu kan du begynde forsigtigt at rive den bærende væg ned og indsætte en blivende bjælke, som kan optage kræfterne ovenfra. Når den blivende bjælke er påsat og fastgjort, kan de midlertidige bjælker og "soldater" fjernes.

Få en ingeniør til at beregne, hvor stærk bjælken skal være for at klare opgaven. Han eller hun kan også rådgive dig om, hvordan du understøtter huset midlertidigt, mens bjælken lægges på plads.

Anvender du stål, skal du huske, at det skal brandisoleres. Denne type arbejde er ikke noget, man bør kaste sig ud i som lægmand, men i stedet en opgave forbeholdt professionelle.

Hvordan sætter du en dør eller et vindue i en bærende væg? 

Det kan give problemer, hvis du laver et hul i en bærende væg for at sætte en ny dør eller et vindue i. Før du kan lave en dør- eller vinduesåbning i en bærende væg, må du montere en overligger over dør- eller vindueshullet, så den kan overtage opgaven med at bære vægten ovenfra.

Det er nemmest og pænest at bruge en overligger i samme materiale som væggen. Til for eksempel murede vægge lægges typisk en eller flere lag ståltegl som overligger over døre eller vinduer, hvis ikke spændet er for stort.

Du bør altid rådføre dig med en ingeniør, inden du laver huller i en bærende væg. 

Hvad gør du, hvis der er revner i en bærende væg? 

Revner i en bærende væg kan være tegn på, at væggen er overbelastet, dvs. bærer mere vægt, end den kan klare. Det er ikke umiddelbart muligt at se på en revne, om årsagen til den er, at væggen er overbelastet. Derfor er det en god idé at få en byggesagkyndig til at se på sagen, hvis der er større revner i husets vægge.

Den bygningssagkyndige kan vurdere, om revnerne skyldes overbelastning eller andre ting. Han eller hun kan også give dig et bud på, hvad du kan gøre, så du undgår alvorlige problemer, fx at væggen vælter eller braser sammen.