Hvad kan revner gøre ved et hus?

Revner i huset er i udgangspunktet ikke godt. Men husk at en del af de revner, som normalt gør husejere bekymrede, ikke udgør et særligt stort problem. Til gengæld kan revner på den anden side sagtens være starten på mere alvorlige problemer, som i sidste ende kan nedbryde dele af huset.

Hvorfor opstår der revner i huset?

Der kan være mange årsager til, at revner opstår. De mest almindelige er:

 1. Underdimensionering og/eller fejlkonstruktion samt dårlig håndværksmæssig udførelse.
 2. Påvirkninger fra storm og vind.
 3. Almindelig udtørring efter endt byggearbejde.
 4. Opfugtning, der medfører udvidelser eller sammentrækninger.
 5. Temperatursvingninger.
 6. Rusttæring i murværk.
 7. Bevægelser i undergrunden, der får fundamentet til at "sætte sig".
 8. forskellige materialer, som ikke "arbejder" ens, der sættes sammen.

Underdimensionering og/eller fejlkonstruktion samt dårlig håndværksmæssig udførelse

Underdimensionering og/eller fejlkonstruktion er et rimeligt almindeligt fænomen. Fx skyldes revner i gulve og lofter i gamle bygninger ofte, at bjælkelaget er underdimensioneret i forhold til hvor meget vægt, det skal bære.

Underdimensionering af bygningsdele resulterer normalt i revner på længere sigt, men i meget grelle tilfælde kollapser bygningsdelen.

Det er desværre heller ikke unormalt at se håndværksarbejde, som ikke er udført helt korrekt. Hvis håndværkeren ikke udfører arbejdet rigtigt, er der risiko for, at de forskellige materialer ikke "kan sammen indbyrdes" og revner.

Påvirkninger fra storm og vind

Kraftig vind kan påvirke et hus med både tryk og undertryk, og kræfterne kan være ret voldsomme.

Huse, som ligger for sig selv uden læ fra andre bygninger, er selvfølgelig mest udsat. Revner forsaget af stormvejr er ikke så udbredt i Danmark - uanset beliggenhed.

Revner forsaget af vind opstår typisk, hvis der er konstruktionsfejl. Konstruktioner som ikke er udført helt korrekt, kan altså blive påvirket af storm. Det kan være taget, som ikke er afstivet rigtigt, og det får huset til at bevæge sig, når det blæser, hvilket kan give revner og sprækker i vægge, gulve og lofter.

Almindelig udtørring efter endt byggearbejde

Forskellige materialer og bygningsdele kan svinde ind (krympe), når de tørrer. Mange materialer kan svinde med helt op til 5 procent over tid.

Både støbte gulve og trægulve kan synke, men samtidig også svinde lidt. Tilsammen kan det få gulvet til at slippe fodpanelet, hvorefter der opstår en vandret sprække rundt langs panelerne nede ved gulvet.

Opfugtning der medfører udvidelser eller sammentrækninger

Opfugtning, dvs. det modsatte af udtørring, opstår også i huse. Hvis fugt hober sig op, kan bl.a. gulve og vægge udvide sig og på den måde skabe revner og sprækker i de tilstødende bygningsdele oftest i murværket.

Temperatursvingninger

Temperaturen svinger meget i Danmark, og de relativt store temperatursvingninger kan få bygningsdele og materialer til at trække sig sammen eller udvide sig. Det kan skabe revner og sprækker.

I langt de fleste tilfælde tages der dog højde for dette fænomen, både når husbyggeri projekteres og udføres.

Rusttæring i murværk

Jern i konstruktionen, både murbindere eller overliggere, kan forårsage revner i både mursten og fuger. Det kan ske, hvis jernet ruster.

Siden midten af 1990’erne er der kun blevet benyttet galvaniseret stål og rustfrit jern i murværk, men tidligere var det jern, der blev benyttet, ikke rustbeskyttet. Bliver det indbyggede jern udsat for fugt via utætheder i murværket, kan det derfor ruste. Når jern ruster, udvider det sig og får murværket til at revne.

Bevægelser i undergrunden, der får fundamentet til at sætte sig

Jorden under os bevæger sig, og det kan også give revner i bygninger. Huse kan almindeligvis optage en del bevægelse, men bliver det for meget, opstår der revner i enkelte bygningsdele. Revner efter undergrundsbevægelser ses især i soklen eller murværket.

Kan dit træhus revne?

Der kan også opstå revner i et træhus. Revner i træhuse er noget sværere at se, og i de fleste tilfælde er revnerne ikke så slemme, da træ og trækonstruktioner kan tåle relativt meget bevægelse.

Derfor opstår der ikke de samme problemfyldte revner som i et muret hus.

Træværk vil dog revne og sprække, hvis det ikke vedligeholdes og beskyttes med overfladebehandling, når det trænger.

Du kan finde revner i dit hus både udvendigt og indvendigt. Nedenfor kan du se, hvilke steder du særligt skal være opmærksom på.

Udvendigt

Udvendigt kan revner opstå stort set overalt. De mest almindelige steder er:

 • Ved soklen
 • I murværket
 • Over vinduer og døre
 • I gavlen
 • Tæt på husets hjørner
 • Fugerne mellem vinduer og mur

Indvendigt

Indvendigt i huset kan revner oftest ses:

 • I vægge
 • Mellem gulvet og væggene
 • Mellem væggene og loftet
 • I flisegulve

Hvordan gennemgår du dit hus for revner?

Det er generelt en god idé at holde øje med dit hus’ tilstand. En gang om året bør du gå en tur omkring huset og tjekke, om der er kommet revner og sprækker.

Har dit hus allerede revner og sprækker, skal du holde øje med, om de udvikler sig. Det kan være en god idé at tage fotos (med dato), hvor du holder en tommestok over revnen, så man kan se, hvor bred og lang den er. Billedet kan senere afsløre, om den er blevet større.

Vokser revnen, bør en ingeniør kontaktes for forslag til udbedring, inden der sker følgeskader.