Kort resumé

 • Overfladebehandling af udvendigt træværk beskytter mod vejr og vind og er essentielt for træets levetid.
 • Vælg mellem forskellige behandlingsmetoder som træolie, træbeskyttelse og maling.
 • Regelmæssig vedligeholdelse af træværk er nødvendig, typisk hver 4.-8. år. Du forebygger nedbrydning og forlænger træets levetid.

Hvorfor skal udvendigt træværk overfladebehandles?

Overfladebehandling af udvendigt træværk har både et æstetisk formål samt til formål at beskytte påvirkninger fra vejr og vind. Hvis udvendigt træværk ikke bliver overfladebehandlet, nedbryder solens stråler samt regn og fugt cellerne i træet. Det får træet til at ændre struktur og udseende, og i værste fald bliver det nedbrudt.

Overfladebehandling af træværk er vigtig for bæredygtigheden

Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, vi har. 

Træer optager CO2 under væksten og frigiver ilt. Træ oplagrer kulstof (C) under væksten og bevarer det, når vi bruger det i byggeriet. Men hvis træet ikke vedligeholdes, nedbrydes det og frigives i form af CO2 for til sidst at rådne/forvitre, hvorved alt den oplagrede CO2 til sidst bliver frigivet til atmosfæren. 

Ud fra en bæredygtighedsvinkel er det således en god idé at vedligeholde husets udvendige træværk.

Der er forskel på, hvordan forskellige typer overfladebehandling påvirker klima og miljø. Det kan dog være svært at vurdere, hvor bæredygtige de enkelte produkter er. Svanemærket er et skridt på vejen.   

Overfladebehandling af træ med eksempelvis maling eller olie er én måde at beskytte udvendigt træværk på. En anden er ved hjælp af konstruktiv træbeskyttelse, hvor selve konstruktionen sørger for, at træet ikke bliver udsat for så meget nedbør og anden vejrpåvirkning. Det er altid en god idé at sørge for, at der konstruktivt er tænkt over, hvordan træet bedst holdes sundt og tørt.

Nogle træsorter kan godt stå ubehandlet udendørs i mange år uden at tage synderligt skade, da de af natur er ret robuste og samtidig rent æstetisk med tiden får en sølvgrå patina, som kan udnyttes arkitektonisk.

Træsorter som holder udendørs i mange år selv uden træbeskyttelse

 • Teak
 • Lærk
 • Eg
 • Ceder
 • Robinie.

Overfladebehandling til beskyttelse af udvendigt træværk

Overfladebehandling af udvendigt træværk kan være en svær kunst, hvis det skal gøres ordentligt. Det vil derfor tit være nødvendigt at spørge fagfolk til råds, inden du påbegynder dit maleprojekt. Spørg gerne i fx byggemarkedets malerafdeling for rådgivning om de enkelte produkter.

Tre metoder til korrekt træbeskyttelse:

 • Overfladebehandling med træolie (terpentinbaseret eller vandbaseret).
 • Overfladebehandling med laserende eller dækkende træbeskyttelse (terpentinbaseret eller vandbaseret).
 • Overfladebehandling med maling.

Vi beskriver de enkelte metoder i detaljer herunder.

Sørg også for, at træet er helt tørt, når du behandler det. Du kan måle træets fugtighed med en fugtighedsmåler (indstiksmåler). Vinduer og døre må ikke have en højere fugtighed end 12 procent, når du maler. Køb eller lån en indstiksfugtmåler.

For udhæng, træbeklædning og lign. må fugtigheden ikke overstige 15 procent.

Vær især opmærksom på, at nyt trykimprægneret træ kan være meget vådt, da det tit er blevet opbevaret udendørs. Så afhængigt af træets fugtighed kan det i nogle tilfælde anbefales at lade det tørre, før du giver det første overfladebehandling. Ofte kan der gå helt op til et år, før det er tilstrækkeligt tørt.

Vær også opmærksom på, at enderne på træværk kan suge ekstra meget fugt. Derfor skal endetræ have en særlig god malerbehandling. Det er en god idé at give enderne en ekstra behandling eller to.

Overfladebehandling med træolie udendørs

Træolie er den behandling, som bevarer træets udseende mest naturligt. Hvis du vælger træolie, skal du dog være indstillet på, at du vil skulle vedligeholde tit.

Træolie til udendørs brug skal være farvepigmenteret for at yde beskyttelse mod UV-stråler. Træolie fås både som terpentinbaseret eller vandbaseret.

Behandling med træolie på nyt træ

Terpentinbaseret træolie: På nyt træ påfører du olien vådt i vådt, indtil træet er mættet. Derefter tørres overskydende olie af med en klud, så overfladen ser ensartet ud. Husk, at den klud, du benytter til at aftørre den overskydende olie, kan selvantenne. Den bør derfor opbevares i en lufttæt metalbeholder.

Vandbaseret træolie: Vandbaseret træolie er ikke velegnet til alle udvendige træoverflader. Ofte anbefales grunding. Der er forskel på fremgangsmetoden fra fabrikat til fabrikat, så det er en god idé at tjekke produktbeskrivelserne, inden du køber. Hvis du er usikker på, hvad du skal bruge, så spørg i butikken. Sørg for at følge produktanvisningen, når du påfører det.

Vedligeholdelse af træ behandlet med træolie: Oliebehandlet træ skal afrenses og hernæst behandles som nyt træ, når det skal vedligeholdes. Hvor tit du skal vedligeholde det afhænger af, hvor udsat træet er for vind og vejr. Som tommelfingerregel kan du regne med at skulle give det en ny gang træolie en gang om året - især hvis træet er meget udsat.

Overfladebehandling med laserende træbeskyttelse

Laserende træbeskyttelse giver et tykkere og mere dækkende lag end træolie. Selvom det er mere dækkende, skjuler det dog ikke træets åretegning og struktur. Med laserende træbeskyttelse skal du vedligeholde jævnligt.

Du kan få terpentinbaseret og vandbaseret laserende træbeskyttelse.

Pas på med olieforurenede klude

Vær opmærksom på, at klude, som har været brugt til aftørring af terpentinbaseret træolie eller linolie kan være selvantændelige. Du skal derfor opbevare og skille dig af med dem på en sikker måde. Du kan både vælge at brænde kludene efter brug, men du kan også gøre følgende:

 • Put kluden i en plastikpose.
 • Klem al luft ud af posen og luk den helt tæt.
 • Læg den i endnu en plastikpose, som du også lukker helt tæt. Posen kan smides ud med husholdningsaffaldet.

Behandling med laserende træbeskyttelse på nyt træ og trykimprægneret træ

 1. Nyt ubehandlet eller trykimprægneret træ grundes først med en grundingsolie.
 2. Derefter giver du det 2-3 gange med træbeskyttelsen.
 3. Træbeskyttelsen skal tørre mellem hver behandling.

Vedligeholdelse

 1. Den afrensede overflade plettes med grundingsolie, hvor der er bart træ.
 2. Behandl hernæst 1-2 gange med træbeskyttelsen.
 3. Sørg for, at træbeskyttelsen tørrer helt mellem behandlingerne.

Hvor tit du skal vedligeholde træ behandlet med laserende træbeskyttelse afhænger af, hvor udsat træet er for vind og vejr. Som tommelfingerregel kan du regne med 1 gang om året.

Dækkende træbeskyttelse

Dækkende træbeskyttelse står ensartet dækkende og skjuler helt træets åretegning men ikke strukturen. Det giver en overflade, som ikke så nemt bliver tilsmudset eller påvirkes af vejr og vind. Hvis du vælger dækkende træbeskyttelse, behøver du ikke at vedligeholde så tit.

Plastalkyd er vandbaseret og en meget anvendt dækkende træbeskyttelse, idet den forener de gode egenskaber fra alkyd/akrylmaling - nemlig god vedhæftning og vejrbestandighed samtidig med, at den er nem at arbejde med og tørrer hurtigt. Den markedsføres også som vinduesmaling.

Alkydtræbeskyttelse er terpentinbaseret og har en hård overflade. Hvis du maler på træ, som er meget nedbrudt eller ikke perfekt renset og grundet, er alkydtræbeskyttelsen at foretrække.

Behandling af nyt træ

 • Nyt ubehandlet eller trykimprægneret træ skal grundes med grundingsolie før selve behandlingen.
 • Sørg for at give knaster på høvlet træ 2 gange knastlak for at modvirke mørke gennemslag af harpiks.
 • Revner og huller fyldes ud med acrylkit eller acrylfuge til udendørs brug.
 • Giv 2-3 lag træbeskyttelse. Sørg for, at træbeskyttelsen når at tørre helt mellem behandlingerne. Se dog leverandørens anvisning. Nogle typer maling kan godt males ”vådt i vådt”.

Vedligeholdelse

 • Den afrensede flade plettes med grundingsolie, hvor der er bart træ.
 • Plet hernæst med maling de samme steder.
 • Hvis der er huller og revner, tættes de med akrylkit og akrylfuge til udendørs brug.
 • Sørg for at give overfladen 2 behandlinger, hvor du lader træbeskyttelsen tørre helt mellem behandlingerne.

Sådan afrenser du dit træværk

 1. Løstsiddende maling skrabes og slibes af. Glat træ afslibes.
 2. Påfør algefjerner på angrebne områder. Sørg for at følge anvisningen i. Hvis der er fedtede områder renser du overfladerne med grundrens. (N.B: Brug ikke grundrens på overflader malet med linoliemaling).
 3. Små overflader, fx vinduer kan du vaske/slibe med grundens og slibesvamp og skylle efter med rent vand.
 4. Overflader behandlet med træolie, hvor behandlingen er meget nedbrudt, så træet er blevet gråt, kan du afrense med trærens. Følg produktbeskrivelsen og sørg for at vaske efter med rent vand.
 5. Når overfladen er tør, slibes den pæn. Brug så fint sandpapir som muligt, fx en korn 100 eller 120. Grovere sandpapir kan skabe dybe ridser og være skadeligt på sigt.

HUSK: Træ skal altid være tørt, inden du behandler videre på det. Der skal derfor måles fugtindhold, inden der males.

Maling af udvendigt træværk

Maling står fuldt dækkende, så kun træstrukturen evt. kan ses. Maling har den fordel, at du ikke så tit skal vedligeholde træværket. Visse nye malingtyper reklamerer med op til 18 års behandlingsintervaller. Det er naturligvis afhængigt af, hvor udsat træværket er.

Akrylmaling er vandbaseret og giver en elastisk overflade, mens alkydmaling er terpentinbaseret og giver en hård overflade.

Plastalkyd er vandbaseret og meget anvendt maling, idet den forener de gode egenskaber fra alkyd- og akrylmaling. Den har en god vedhæftning, er vejrbestandighed og er samtidig nem at arbejde med og tørrer hurtigt. 

Maling af nyt træ og trykimprægneret træ

 1. Nyt ubehandlet eller trykimprægneret træ skal grundes med grundingsolie, inden du maler. Brug en grunder, der passer til formålet.
 2. Knaster på høvlet træ kan du nu give 2 gange knastlak for at modvirke mørke gennemslag.
 3. Revner og huller fyldes med akrylkit eller akrylfuge til udvendig brug.
 4. Mal hernæst overfladen 2-3 gange med akryl-, alkyd- eller plastalkydmaling. Hvis du anvender alkydmaling er det en god idé at fortynde malingen en smule (ca. 10 procent) ved første behandling.

Vedligeholdelse af malede flader

 1. Afrens træet som beskrevet overfor.
 2. Den afrensede flade plettes med grundingsolie, hvor der er skrabet ned til bart træ.
 3. Plet med akrylalkyd- eller plastalkydmaling de samme steder.
 4. Eventuelle huller og revner fyldes med akrylkit eller akrylfuge til udendørs brug.
 5. Mal hernæst 2 gange. Malinglagene skal tørre mellem behandlingerne.

Så tit skal du vedligeholde udvendigt træværk

Du skal regne med at vedligeholde hvert 4.- 8. år afhængig af, hvor udsat træoverfladen er for vejr og vind, og hvilken maling du anvender.

Maling med linolie

Linoliemaling er, som navnet siger, baseret på linolie, som er udvundet af hørfrø. Det er en langsomtørrende maling, som efterhånden forvitrer i overfladen. Linoliemaling findes både som dækkende og laserende. 

Vær opmærksom på, at der ikke er svampedræbende midler i de fleste linolier. Dette gør, at der vil gro skimmelsvampe på overfladen, som på andre overflader, hvor der ikke er svampedræbende midler i. 

Vær opmærksom på at træværk, der er behandlet med linolie eller linoliemaling, som regel ikke kan behandles med andre malingstyper/produkter siden hen. Med mindre, at linolien eller linoliemalingen slibes helt væk. 

Behandling med linolie på nyt træ

 1. Giv evt. knaster 2 gange knastlak for at modvirke mørke gennemslag (hvis du bruger dækkende behandling).
 2. Nyt træ grundes med grundingsolie (koldpresset linolie).
 3. Mal hernæst 2- 3 gange i meget tynde lag (til malingen står ensartet).

Du opnår det bedste resultat ved at anvende en ringpensel med svinebørster. Med den kan du trække malingen meget tyndt ud, og på den måde modvirker du rynkedannelser.

Malinglagene skal tørre mellem behandlingerne. Det vil typisk tage 1-2 døgn under gode tørrevilkår (ved visse farver, fx sort, skal du regne med tørretid op til en uge).

Det er en god idé altid at tjekke fabrikantens behandlingsanvisninger, da der er forskel på de produkter, som findes på markedet.

Vedligeholdelse

 1. Vask med mild sæbevand (sulfo eller sæbespåner) og skyl med rent vand. Der må ikke bruges grundrens til rengøring af linoliemalede overflader.
 2. Hvert 3. -5. år: Den rengjorte malingoverflade males med minimum 1 lag grundingsolie.
  Hvert 15.- 20 år:
  Den rengjorte malingsoverflade males med minimum 1 lag linoliemaling.
 3. Hvis der er områder med løstsiddende maling, skal disse først skrabes og slibes.
 4. Bart træ behandles med grundingsolie (koldpresset linolie). Malinglagene skal tørre mellem behandlingerne.

Husk: Tjek altid anvisningen på produktet, da der er forskel på de forskellige fabrikater af linolie.

Slip for skimmelsvamp på træværket

Træbeskyttelse, olie og maling til udendørs træ er som regel tilsat midler, der bekæmper skimmelsvamp (fungicider). Disse stoffer forhindrer, at der gror skimmelsvamp på den behandlede overflade. Husk derfor at undersøge, om det træbeskyttelsesprodukt, du vælger, indeholder fungicider (svampemiddel), der har dokumenteret effekt mod skimmelsvampe.

Derudover kan dit træværk også blive udsat for alger. Disse er som udgangspunkt ikke skadelige for dit træværk, men er for mange generende at se på. Fjern dem med en stiv børste og vand, og alternativt algefjerner i korrekt dosering og brugt efter anvisningen.