Hvorfor skal udvendigt træværk vedligeholdes?

Det er vigtigt, du vedligeholder overfladen på dit udvendige træværk, så du sikrer træet en lang levetid. Det gælder, uanset om du har truffet bæredygtige valg og brugt certificeret træ eller andet træ af god kvalitet til din bolig. 

Ved at vedligeholde dit træværk er du med til at spare på ressourcerne. Jo længere tid, der går, før dit udvendige træværk skal skiftes, jo bedre. Dermed er du med til at sikre, at der fældes færre træer.

Det udvendige træværk lever en temmelig hård tilværelse, skiftevis udsat for regn og fugt og solens nedbrydende stråler. Er overfladen porøs og med revner, vil fugt kunne trænge ind, og så er vejen banet for mikroorganismer, der fører til råd og svamp, som på længere sigt ødelægger træet. For at undgå dette skal træværket vedligeholdes med træbeskyttelse eller egentlig maling.

Der er flere ting at tage hensyn til, når du skal vælge den rigtige behandling:

 • Hvor udsat er træet?
 • Træets tilstand
 • Tidligere behandling
 • Trætype
 • Ønske om behandlingens holdbarhed
 • Ønske om udseende.

Hvor ofte skal træværk vedligeholdes?

Der er ingen præcis facitliste for, hvor ofte træværk skal behandles. Vedligeholdelsen afhænger af, hvor udsat træet er for vejr- og fugtpåvirkninger, kvaliteten af tidligere behandlinger, og hvad træet er behandlet med.

I udgangspunktet bør du tjekke træværket mindst én gang om året og behandle det i god tid, inden overfladen begynder at blive nedbrudt. Er træbeskyttelsen først begyndt at skalle af, eller er overfladen blevet grå og dækket af mug og skimmelsvamp, skal der meget mere arbejde til at rette op på sagen.

Regn med, at helt farveløse eller transparente produkter kun holder et halvt til et helt år, mens halvdækkende kan holde to-fire år, før du skal behandle træet igen.

Heldækkende træbeskyttelse og maling holder typisk op til otte år, hvis behandlingen er grundigt og korrekt udført. Men der er store forskelle på, hvor ofte du skal male, og nogle malertyper lover op til 18 års vedligeholdelsesintervaller. Det er også almindeligt kendt, at de sydlige facader kræver oftere behandling end de nordlige. Hvis facaden er eksponeret mod havet, går det endnu hurtigere.

En udbredt misforståelse er, at trykimprægneret træ ikke kræver yderligere beskyttelse. Men også trykimprægneret træ kræver jævnlig behandling med træbeskyttelse for at holde i længden.

Hvilken slags træbeskyttelse skal du bruge?

Træbeskyttelse fås i princippet i tre forskellige udgaver: Transparent, halvdækkende og heldækkende. Disse fås igen i forskellige typer, hvor du kan støde på produktnavne som fx "vandbaseret træolie", "laserende træbeskyttelse" m.v.

Jo mindre pigment, der er i træbeskyttelsesmidlet, jo mere af træets farve og struktur vil kunne ses gennem det. Omvendt beskytter behandlingen træet bedre, jo mere dækkende den er. En heldækkende træbeskyttelse eller maling giver således den bedste beskyttelse af træet, men stiller også større krav til underlaget, hvis resultatet skal blive godt.

Hvis træet tidligere er behandlet med transparent træbeskyttelse, kan du vælge at fortsætte med det eller skifte til en mere dækkende. Er træet i forvejen behandlet med heldækkende, bliver du nødt til at fortsætte med det. Vil du gerne skifte farve på træværket, skal du også bruge heldækkende træbeskyttelse eller maling.

Skal du bruge terpentin eller vandbaseret træbeskyttelse?

Vandbaseret plastalkyd-maling er den mest anvendelige til langt de fleste formål. Den terpentinbaserede alkyd er bedst, hvis træet er meget nedbrudt eller ikke er godt afrenset og grundet.

Terpentinprodukter kan normalt ikke anvendes oven på vandbaserede, mens det omvendte oftest vil være muligt. Hvis du er i tvivl, om træet i forvejen er behandlet med den ene eller den anden type produkt, kan du udføre følgende lille test:

 • Påfør lidt xylen på et lille område af træet. Hvis overfladen på malingen eller træbeskyttelsen bliver blød og tyggegummiagtig, er der tale om et vandbaseret akrylprodukt. Hvis overfladen ikke påvirkes, er der tale om et terpentinbaseret produkt.

Vær forsigtig, når du bruger xylen. Xylen er et organisk opløsningsmiddel, som både er sundhedsskadeligt og brændbart.

Grundingsmidler, der bruges på nyt eller helt afslebet træ, og som med deres indhold af fungicider beskytter mod råd og svamp.

Langt det meste træ brugt til facader er nåletræ som fyr eller gran, men fx cedertræ, lærk samt tropiske træsorter som teak, mahogni, ipé og jatoba anvendes også, og disse træsorter kræver andre typer af behandling.

Under alle omstændigheder er det en god idé at få en grundig snak med din farvehandler eller tømrer om den aktuelle opgave, så du er sikker på at få de helt rigtige produkter. Det er desuden en god idé at bruge produkter fra samme serie, hvis du har brug for at give en behandling med flere trin.

Hvordan skal du afrense og klargøre træværket?

Det er vigtigt, at træværket er rent og fri for forvitring. Er overfladen ikke det, vil den nye maling ikke hæfte sig tilstrækkelig på underlaget.

Sørg for at følge de instruktioner, der er på det renseprodukt, du anvender. Hvis overfladen er snavset eller fedtet, skal den vaskes med grundrens først. Derefter skal der skylles efter med rent vand. Brug evt. en hård børste, hvis skidtet sidder godt fast. Undgå at bruge en højttryksrenser. En højttryksrenser kan beskadige træets overflade og gøre den mere sårbar over for vind og vejr.

Træet skal være tørt, inden du går videre med behandlingen. Hvis der er nogle områder, hvor den gamle maling er nedbrudt eller afskallet, skraber og sliber du det løse væk.

De steder, hvor træværket er ubehandlet, eller hvor den eksisterende overfladebehandling er slebet bort til bart træ, skal du grunde med en grundingsolie, inden du overfladebehandler med træbeskyttelse. Typisk skal grundingsolien tørre en dags tid.

Hvordan færdigbehandler du med laserende eller transparent træbeskyttelse?

Hvis du bruger en transparent eller laserende træbeskyttelse, er du nu klar til at male. Det er normalt nemmest at bruge pensel. Det er vigtigt at komme ind i alle hjørner og kroge og få træbeskyttelsen arbejdet godt ned i overfladen.

Hvor mange lag, du skal give, afhænger af, hvor meget træet suger. Det mest almindelige er at male to gange. Husk at overfladen altid skal være tør, inden du giver næste behandling. Nogle typer maling kan du male ”vådt i vådt”. På malerdåsen står der hvor lang tid efter første lag maling, du kan male næste lag.

Hvordan færdigbehandler du med dækkende træbeskyttelse?

De bare pletter, som er grundet med grundingsolie skal plettes med maling og tørre, inden du går i gang med den egentlige behandling af hele overfladen. Ligeledes skal revner og sprækker udfyldes med akrylfugemasse til udendørs brug. Glat efter med vand ved hjælp af pensel, svamp eller klud.

Nu er du klar til at slutbehandle. Det er normalt bedst at bruge pensler - en stor til fladerne og små til kanter og hjørner.

Hvor mange lag, du skal give, afhænger af, hvor nedbrudt den gamle maling er. Det mest almindelige er at male to gange. Det kan tit være nødvendigt at give en gang mere på solsiderne end på skyggesiderne. Ved farveskift skal der altid males mindst to gange.

Video: Sådan maler du dit udendørs træværk

I videoen herunder viser malermester Carina Blach tre trin til maling af udendørs træværk: Forberedelse, grunding og maling. 

Gode råd når du skal behandle udvendigt træværk

 • Jo bedre afrenset træet er, jo bedre vil træbeskyttelsen hæfte, og jo længere tid vil der gå, inden du skal behandle igen.
 • Anvend ikke højtryksrenser på træværk, da du kan risikere at ødelægge overfladen.
 • Træet skal altid være helt tørt, inden du begynder at behandle det.
 • Sørg for at komme godt ind i alle kroge og hjørner.