Kan det betale sig at etablere en kælder, når du bygger et nyt hus?

Det er værd at overveje at grave en kælder ud, når du skal bygge et nyt hus eller en tilbygning. En kælder kan nemlig være en god måde at få sig nogle ekstra kvadratmeter, og så optager en kælder ikke plads på grunden. 

Men husk, at det ikke er alt, en kælder egner sig til. Fx må en kælder normalt ikke bruges til sove- eller opholdsrum, men egner sig bedre til faciliteter som fx bryggers, hobbyrum, værksted, viktualierum, vinkælder, toilet og opbevaring.

Hvis du overvejer at etablere en kælder i forbindelse med nybyggeri eller en tilbygning, bør du undersøge, hvor stor risikoen for oversvømmelse er i dit område. I områder, hvor der er stor risiko for oversvømmelse, er det ikke sikkert, det vil blive så attraktiv en investering at bygge kælder, selvom du tager højde for oversvømmelse i selve konstruktionen af kælderen.

Hvad koster det at bygge en kælder, når du bygger nyt?

Et godt råd

Når du skal udregne, hvor stor en kælder du har behov for, så vær opmærksom på, at du ikke må indrette opholdsrum under terræn, men at du kan spare areal i stueetagen, hvis du fx placerer fyrrum, vaskerum og opbevaringsrum i kælderen – og eventuelt et ekstra badeværelse.

Prisen for at opføre en kælder i forbindelse med nybyggeri og tilbygning afhænger af mange ting, og derfor er det umuligt at komme med et præcist bud.

Et hus uden kælder koster omkring 16.000 - 20.000 kr. pr kvadratmeter.

Vil man have en kælder til huset, skal man regne med omkring 4 - 8.000 kr. ekstra pr. kvadratmeter.

Prisen er naturligvis afhængig af jordbundsforhold, hvor højt grundvandet står, hvilket hus du bygger, hvad kælderen skal anvendes til mv.

Hvorfor er det sjældent, man bygger kælder i nye huse?

Kun få procent af de nye huse, der bliver bygget i Danmark, har kælder.

En af årsagerne er formodentligt, at en del nybyggere vælger kælderen fra til fordel for andre ting, når økonomien i husbyggeriet skal prioriteres.

En anden årsag kan være, at det ikke er en del af standardpakken hos typehusfirmaerne. Mange af typehusfirmaerne tilbyder det simpelthen ikke, hvilket kan skyldes, at det er besværligt og kræver særlig ekspertise at etablere en kælder.

Nogle nye husejere fortryder dog senere, at de ikke valgte at få udgravet kælderen, fordi de mangler den ekstra plads til opbevaring og andre ting, som en kælder er velegnet til.

Kælder under eksisterende hus

Hvis du vil grave en kælder ud under et eksisterende hus, skal du rådføre dig med en geotekniker og en bygningsingeniør, da der kan opstå voldsomme sætningsskader, hvis du går i gang med udgravningen uden at have styr på eksempelvis afstivning. 

Du skal sikre dig, at jorden kan bære, og derfor er det vigtigt, at du rådfører dig med en geotekniker, som har forstand på jordforhold. Ligeledes kræver det ingeniørberegninger at beregne fundamentets dimensioner og tykkelsen på kældervæggene, 

Det er vigtigt at få lavet disse beregninger, uanset om du graver en krybekælder ud eller en eksisterende kælder dybere. 

Det er byggeteknisk en udfordring, og nogle gange praktisk umuligt, at skulle udgrave en kælder senere. Det er noget nemmere at vælge den til, mens man alligevel er i gang med at bygge huset eller tilbygningen. 

Hvis økonomien er presset, kan det være en løsning at nøjes med at købe en rå kælder. Så kan du vente med at udføre finish og indretningen af kælderrummene, indtil der er økonomi til det.

Hvordan opbygges kælderen i et nyt hus eller tilbygning?

Gulv

Under kældergulvet, der typisk støbes i beton på stedet, skal der være et kapillarbrydende lag, der hindrer fugten i at stige op i gulvet, og der skal også være isolering. Det kan være nødvendigt at lægge drænrør i det kapillarbrydende lag under isoleringen for at føre opstigende vand væk. 

Kældergulvet skal der desuden sikres, så den sundhedsskadelige luftart radon ikke trænger op i kælderen. 

Vægge 

Kælderens vægge skal stå på et fundament af beton, der sikrer, at de står fast og ikke kan synke, så huset får sætningsskader.

Kældervæggene kan opbygges på flere forskellige måder: 

  • Af færdige betonelementer - det er billigere end at støbe betonvægge på stedet.
  • Som letklinkervægge, der er lettere end beton og isolerer bedre.
  • Af filigranelementer, dvs. vægge, der består af en tynd forvæg og en tynd bagvæg af beton, som man støber beton ud imellem.
  • Som en isoleret betonelementvæg, der består af en ydervæg i beton, en kerne af isolering og en indervæg af beton. Her undgår du samlinger, hvor kulden kan trænge ind (kuldebroer).

Vinduer

Vinduerne i kælderen kan være lave vinduer, der sidder i husets sokkel (den del af fundamentet, der stikker op over jorden).

Hvis huset ikke har en sokkel over jorden, kan vinduerne placeres i lyskasser under jordens overflade.

Der trækkes selvfølgelig mest lys ned i kælderen, hvis vinduerne sidder over jorden, men et stort vindue i en lyskasse trækker også en del lys ned. Hvis der er behov for lyskasser, skal der være et afløb i bunden af lyskassen, så vandet kan ledes væk.

Fugtsikring og varmeisolering

Der vil være krav til både tæthed, isolering og opbygningen af væggene i en nybygget kælder. For at holde kælderen tør skal der for det meste etableres dræn på ydersiden af kældervæggen, så regnvand og anden fugt udefra ledes hurtigt væk fra den.  

For at få et godt indeklima i kælderen skal der være god ventilation og en jævn temperatur. Hvis du vil undgå problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen, anbefales det at varme kælderen op til fx 18 grader. 

Du kan også sætte en fugtstyret affugter i kælderen, som kan fjerne fugt fra kælderluften. Det er især vigtigt om sommeren, hvor luften indeholder mere fugt, og der måske ikke er varme på kælderen.

En kældervæg bliver aldrig udsat for solens udtørrende virkning. Derfor vil kældervægge altid være lidt mere fugtige end væggene, som er over jordniveau. Man skal derfor være opmærksom på, at der nemt kan ske skimmelvækst i en kælder.