Hvad er lecabeton (letklinkerbeton)?

Den fagmæssigt korrekte betegnelse for lecabeton er "letklinkerbeton", men de fleste kender bedst materialet under navnet lecabeton eller lecablokke. Navnet "leca" stammer fra en stor dansk producent af letklinker, Dansk Leca A/S, som dog ikke længere eksisterer som selvstændig virksomhed.

Letklinkerbeton er almindelig beton, bestående af sand, cement og ler, hvori der er kommet letklinkernødder - bedre kendt under navnet lecanødder – i stedet for sten. Lecanødder er små kugler af ler, der er brændt ved 1100-1200 grader, hvilket har gjort dem lette og porøse. Ved at bruge lecanødder i stedet for sten i betonen bliver en væg af letklinker noget lettere end en væg opført af almindelige betonelementer.

Letklinkerbeton er blevet brugt til indervægge i huse siden 1950'erne. Det bruges i dag i mange typehuse og specialtegnede huse, hvor indervægge specialfremstilles efter mål til det enkelte hus.

Materialet isolerer relativt godt på grund af lecanødderne og kan optage og afgive fugt og varme.

Hvordan er indervægge af letklinkerbeton bygget op?

Indvendige vægge af letklinkerbeton kan være muret op af blokke, eller de kan leveres som hele elementer støbt i letklinkerbeton eller i blokke der er 60 cm brede og etagehøje. En blok er 19 cm høj og 49 cm lang. Blokkene fås i forskellige tykkelser, fra 5 til 25 cm. Normalt vil indervægge være 10 cm tykke.

En letklinkerbetonvæg kan enten fuldpudses med ca. 1 cm puds på begge sider, eller den kan fuldspartles, før den males eller beklædes med filt eller tapet.

Kan indervægge af letklinkerbeton indgå i husets bærende og stabiliserende system?

Indervægge af letklinkerbeton indgår ofte både i husets bærende og stabiliserende vægge. Letklinkerbeton har en god bæreevne, så det er muligt at bygge huse af letklinkerbeton i op til 4-5 etagers højde. I dag produceres elementerne så tunge, at en væg kan fungere som stabiliserende væg uden yderligere foranstaltninger.

Nedrivning af letklinkerbetonvægge

Du må aldrig rive en indvendig væg af letklinkerbeton ned uden først at have sikret dig, at den ikke er bærende eller stabiliserende.

Hvis væggen er bærende, er det nødvendigt at lægge en bjælke ind som erstatning, og som skal bære lasten af det, der ligger oven på den indvendige væg, f.eks. en loftsetage eller et tag. Der skal en rådgivende ingeniør med speciale i statiske beregninger til at beregne, hvilken størrelse bjælke der skal lægges ind i stedet for væggen.

Hvis væggen er stabiliserende, skal du sikre dig, at husets resterende vægge kan klare at stabilisere huset mod kraftig vind uden at blive overbelastet. Her skal der også en rådgivende ingeniør med speciale i statiske beregninger til at vurdere, om de resterende vægge kan stabilisere huset tilstrækkeligt.

Etablering af døråbning i eksisterende væg

Hvis du vil lave en ny døråbning i en eksisterende væg af letklinkerbeton, gælder det samme, som hvis du vil rive den ned. Der skal lægges en overligger ind for at bære det, der ligger over døren. Du skal sikre dig, at letklinkerbetonvæggen stadig kan fungere som stabiliserende væg, selvom der bliver lavet en døråbning i den. Det vil være oplagt at lægge en overligger af letklinkerbeton, så væggen får den samme opbygning overalt. Igen skal du have fat i en rådgivende ingeniør, men opgaven er her noget mindre. Som regel kan det lade sig gøre at lave en ny døråbning uden de store problemer.

Det er relativt nemt at rive en væg af letklinkerbeton ned. Er der først kommet hul på væggen, kan blokkene bankes fra hinanden. Den enkelte blok vejer heller ikke så meget, så det er ikke så slemt at bære affaldet væk.

Hvor godt lydisolerer indervægge af letklinkerbeton?

En letklinkerbetonvægs evne til at lydisolere afhænger af dens densitet, dvs. hvor meget væggen vejer pr. kubikmeter materiale. Jo større densitet, des bedre lydisolerer den.

Tykkelse

Vægt pr. kubikmeter

Lydisoleringsevne

10 cm

1.350

40dB

12 cm

1.550

45dB

15 cm

1.850

48dB

Hvor godt væggen lydisolerer, afhænger også af samlingerne mellem væg og gulv, mellem væg og loft samt samlingerne med andre vægge. Hvis samlingerne ikke er tætte, vil lyden smutte igennem der.

Hvor godt brandisolerer indervægge af letklinkerbeton?

Letklinkerbeton kan ikke brænde, og derfor er vægge af dette materiale brandklassificeret højt.

En 10 cm tyk letklinkerbetonvæg er brandklassificeret som REI 60 i det nye europæiske system, som svarer til BS-60 i det tidligere danske system. Det vil sige, at væggen kan holde til brand i en time, uden at den mister sin styrke eller lader flammer passere.

En 15 cm tyk lecabetonvæg er brandklassificeret som REI 120 i det nye europæiske system, hvilket svarer til BS-120 i det tidligere danske system. Det vil sige, at væggen kan holde til brand i 2 timer uden at kollapse eller blive beskadiget.

Hvad koster indervægge i letklinkerbeton?

En væg af 10 cm tyk letklinkerbeton med en spartlet overflade koster omkring 900 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter (2014). Det er lidt mere end en gasbetonvæg (porebeton) i samme tykkelse og med samme overfladebehandling.

Til sammenligning koster en pudset murstensvæg (halvstensvæg) omkring 1.400 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms, mens en væg af betonelementer koster omkring 1.900 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms. Betonelementer anvendes dog yderst sjældent til enfamiliehuse.

En gipsvæg koster fra 500 til 850 kr. pr. kvadratmeter. Prisen afhænger af, om væggen er opbygget med et træ- eller stålskelet, om der er et eller to lag gips på hver side af væggen, og om væggen er isoleret.

Hvilket underlag kræver indervægge af lecabeton?

En indervæg af letklinkerbeton kræver et fundament af beton, hvis den er bærende og stabiliserende. Fundamentet kan i toppen afsluttes med letklinkerblokke for at forhindre en kuldebro fra jorden gennem fundamentet.

Hvis letklinkerbetonvæggen ikke er bærende og/eller stabiliserende, kan terrændækket normalt bære væggen. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at øge betonens tykkelse i terrændækket. Sættes der en letklinkerbetonvæg oven på et terrændæk, bør der også tænkes på, hvor elastisk den trykfaste isolering under terrændækket er, for at undgå revner i væggen.

Hvor er indervægge af letklinkerbeton særligt egnede eller uegnede?

Vægge af letklinkerbeton egner sig til alle typer indervægge inklusiv til vådrum.

Materialet er relativt nemt at bore og skrue i og har en god bæreevne, hvilket gør det muligt at hænge tunge ting som skabe og reoler op på væggen. Kommer du til at bore i en mørtelfuge mellem letklinkerblokkene eller elementerne, er det dog lidt vanskeligere at bore, men det er stadig meget nemmere end at bore i et betonelement.

Er opbygning af indervægge af letklinkerbeton gør det selv-arbejde?

Det er noget nemmere at mure en væg op i letklinkerblokke end i mursten, da elementerne er større, hvilket derved gør det nemmere at undgå skævheder. Der er endvidere udviklet letklinkerblokke, som er udstyret med fer og not, hvilket gør arbejdet markant lettere. Denne type blokke limes sammen med limmørtel.

En omhyggelig gør det selv-mand vil kunne bygge en væg op med et rimeligt resultat, men ellers anbefales det, at du får en fagmand til at udføre opgaven.