Hvordan er indervægge af mursten bygget op?

En dansk normal mursten måler 228 x 108 x 54 mm, og en væg mures normalt i dag op med en kalkcementmørtel mellem stenene. Huse fra før 1960’erne er som regel muret op med en ren kalkmørtel.

Der er helt faste mål for både bredden og højden på murstensvægge. Disse mål har eksisteret i flere hundrede år og danner basis for de mål, som vi har på fx køkkenelementer, vinduer og døre.

Indvendige vægge af mursten mures typisk op under husets opførelse, da tyngden af væggene kræver, at materialet nedenunder skal kunne bære vægten. Det ses derfor sjældent, at en indvendig murstensvæg er blevet opbygget efter opførelsestidspunktet.

Murstensvægge kan fremstå som råt murværk eller overfladebehandlet på forskellige måder. Mest almindeligt er en pudset overflade, hvor der er lagt et lag puds på omkring 1 cm. En pudset væg er efterfølgende typisk tapetseret eller beklædt med filt og derefter malet. Der kan dog også males direkte oven på pudsen.

En indvendig skillevæg kan også filtses (et tyndt lag puds, hvor konturen af stenene anes igennem), eller der kan males direkte på murstenene. Den kan også først filtses og derefter males.

Er der hustyper eller perioder, hvor indervægge af mursten især er typiske?

Der er blevet bygget indervægge af mursten i huse, lige siden murstenen blev et almindelige byggemateriale i 1700-tallet og frem til industrialiseringen af byggebranchen i 1960'erne. På det tidspunkt begyndte man i stedet at bruge letbetonelementer som gasbeton (porebeton) og lecabeton (letklinkerbeton) eller almindelig beton til bagvægge og indervægge.

I nogle nyere huse ses der dog stadig murede indervægge, hvor valget af mursten som materiale er foretaget som et bevidst arkitektonisk valg, for at give huset et bestemt præg.

Kan indervægge af mursten indgå i husets bærende og stabiliserende system?

I huse bygget frem til 1960'erne indgår indervægge af mursten normalt altid i husets bærende og stabiliserende system. I huse bygget efter 1960'erne er de murede indervægge typisk et bevidst tilvalg, og alle vægge er ikke nødvendigvis bærende og stabiliserende.

Det kræver tegninger  fra husets opførelse eller en beregning at finde ud af, om vægge er bærende og/eller stabiliserende. Ofte er indervæggene muret sammen med den inderste væg i ydervæggen (bagvæggen), så murværket arbejder godt sammen og revnedannelser i væggenes samlinger dermed modvirkes.

Kan indervægge af mursten uden videre rives ned?

Du må aldrig rive en indvendig væg af mursten ned uden først at have sikret dig, at den ikke er bærende og/eller stabiliserende.

Hvis væggen er bærende, er det nødvendigt at lægge en bjælke ind som erstatning, som kan bære lasten af det, der ligger oven på den indvendige væg, fx en loftsetage eller en tagkonstruktion. Sørg altid for at få en rådgivende ingeniør med speciale i statiske beregninger til at beregne om der er behov for understøtning, og i så fald hvilken type og størrelse bjælke, der skal lægges ind i stedet for væggen.

Hvis væggen er stabiliserende, skal du sikre dig, at husets resterende vægge kan klare at stabilisere huset mod kraftig vind uden at blive overbelastet. Her skal der også en rådgivende ingeniør med speciale i statiske beregninger til at vurdere, om de resterende vægge kan stabilisere huset tilstrækkeligt.

Kan der uden videre laves en ny døråbning i en indervæg af mursten?

Hvis du vil lave en ny døråbning i en eksisterende væg af mursten, gælder det samme, som hvis du vil rive den ned. Der skal lægges en overligger ind for at bære det, der befinder sig over døren. Du skal sikre dig, at murstensvæggen stadig kan fungere som stabiliserende væg, selvom der bliver lavet en døråbning i den.

Det vil være oplagt at lægge en overligger i mursten, så materialet er ensartet i hele væggen. Igen skal du have fat i en rådgivende ingeniør med speciale i statik til at udføre konstruktionsberegninger for dig. Opgaven er her dog noget mindre, og som regel kan det uden de store problemer lade sig gøre at lave en ny døråbning i en murstensvæg.

Døråbningen kan skæres med en vinkelsliber eller en bajonetsav beregnet til at save i mursten. Derefter er det bare at slå murværket i stykker med en stor hammer.

Hvor godt lydisolerer indervægge af mursten?

En indervæg af mursten er den type indervæg, der lydisolerer bedst, hvis der ses bort fra beton. Letklinkerbeton er dog næsten lige så godt og væsentlig bedre end gasbeton. Jo tungere et materiale er, jo bedre lydisolerer det.

En murstensindervæg (halvstensvæg) lydisolerer omkring 45 dB.

Hvor godt væggen lydisolerer, afhænger dog også af samlingerne mellem væg og gulv, mellem væg og loft samt samlingerne med andre vægge. Hvis samlingerne ikke er tætte, vil lyden trænge igennem i de områder.

Hvor godt brandisolerer indervægge af mursten?

En indervæg af mursten er brandklassificeret som REI 60 i det nye europæiske system, som svarer til BS-60 i det tidligere danske system. Det vil sige, at væggen kan holde til brand i en time, uden at den mister sin styrke eller lader flammer passere.

Hvor dyre er indervægge af mursten i forhold til andre typer indervægge?

En murstensvæg er en ret dyr væg. Den koster omkring 2.300 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter, opmuret og med puds på begge sider, kun for opførelsen af væggen (2023). Mursten bliver derfor sjældent valgt som materiale til indervægge, medmindre man har et særligt ønske om netop en murstensvæg. En indervæg af mursten kræver et fundament eller et andet fast underlag at stå på, da den vejer meget og ofte er bærende og stabiliserende. Det vil sige, at der til ovenstående skal medregnes evt. udgift til fundament.

En væg af 100 mm tykke letbetonelementer af lecabeton (letklinkerbeton) koster til sammenligning 1.300 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter (2023). Opmuret og med puds på begge sider.

En gipsvæg koster ca.1.200 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms. Altså en gipsvæg med stålrigler, 45 mm isolering og 2 lag gips på hver side. (2023)

Priserne er meget vejledende.

Hvilket underlag kræver indervægge af mursten?

En indervæg af mursten kræver et fundament af beton, hvis den er bærende og stabiliserende. Fundamentet kan i toppen afsluttes med letklinkerblokke for at forhindre en kuldebro fra jorden gennem fundamentet.

Hvis der er en etage under væggen, skal væggen stå på en væg på underetagen, så vægten og kræfterne på den måde kan føres til fundamentet i jorden.

Hvor er indervægge af mursten særligt egnede eller uegnede?

En indervæg af mursten egner sig som: 

  • Adskiller mellem rum, hvor der er meget larm.
  • Bærende og stabiliserende væg.
  • Brandhæmmende væg.

En indervæg af mursten egner sig derimod ikke, vis du ønsker at kunne flytte indervæggene efter behov, dvs. have en fleksibel bolig.

Indervægge af mursten har desuden den store fordel, at de akkumulerer (opsamler) varme, når huset er varmt, fx når solen står ind en vinterdag, og at de afgiver varmen igen, når huset er køligt om aftenen, og solen er væk.

De har også den fordel, at de kan opsuge og afgive fugt, uden at muren tager skade af det, eller indeklimaet forringes.

Er indervægge af mursten velegnede til at hænge tunge ting op på?

En indervæg af mursten er normalt god til at hænge tunge skabe el.lign. op på. I ældre huse eller ejendomme skal du dog være påpasselig. Murværket kan være så gammelt, at mørtlen i fugerne mellem murstenene ligner det rene sand, når du borer i det.

Fugen i ældre hus består af en kalkmørtel, som det kan svært at få noget som helst til at hænge fast i. I stedet må du bore igen lidt længere oppe, nede eller til siden, så du rammer midt i en mursten.

Er opbygning af indervægge af mursten gør det selv-arbejde?

At mure en indervæg op i mursten er et job for en murer. Det er svært at få en væg til at stå helt i lod og vater og få fugerne flotte og ens i størrelsen på begge sider af muren. Selvfølgelig er kravene knap så strikse, hvis væggen efterfølgende skal pudses, men det er alligevel ikke et helt nemt at få væggen muret lige, og derfor kan det anbefales at få en fagmand til at udføre opgaven.