Hvad er en murermestervilla fra 1950'erne? 

En murermestervilla fra 1950'erne er en muret villa i 1 ½ plan med rødt saddeltag af tegl. 1 ½ plan vil sige at, der ikke er tale om en hel ekstra etage, men at tagetagen, med skråvægge, er mulig at bruge som beboelse grundet villaens høje tagrejsning. 

Huset er umiddelbart meget afdæmpet i sit udtryk, men afspejler en stor kærlighed til dansk håndværkstradition, materialekvalitet og formgivning i mursten og tegl. 

Hvordan er arkitekturen i en murermestervilla fra 1950'erne? 

I 1950'erne drømte man efter 1930'ernes økonomisk sløje tider og 2. verdenskrigs tunge åg om en solid familiebolig, og det er lige præcis, hvad 1950'ernes murermestervilla er. 

Murermestervillaen fra 1950'erne er en slags overgangsform mellem den klassiske murermestervilla fra 1920'erne og parcelhuset fra 1960'erne og 1970'erne. På den ene side har 1950'ernes murermestervilla meget tilfælles med 1920'ernes, hvad angår materialer og respekt for byggeteknik og håndværkertraditioner. På den anden side er den mere funktionelt indrettet, med nutidens familieliv i fokus, og mere nutidig i sit arkitektoniske udtryk. Oftest er den også mere enkel at bygge om og - til, grundet dens mere simple udtryk og robusthed. 

I modsætning til det modernistiske hus har 1950'ernes murermestervilla ingen intention om at være nyskabende og moderne i sin stil. Der er tale om en solid, funktionel og familievenlig hustype.

Udsmykning 

1950'ernes murermestervilla er enkel og funktionel i sin udsmykning. Der er ingen prangende pynt, men huset kan dog være udsmykket med fine, stilfærdige detaljer i murværket. Det kan fx være et lettere fremtrukket vinduesparti eller et dørparti, der er tilbagetrukket i forhold til facaden. 

I sjældnere tilfælde har huset lidt flere detaljer, fx i form af specielle vinduesformater i opholdsstue eller entré, overdækning ved hoveddøren eller skodder ved vinduerne. 

1950'ernes murermestervilla har i sin indretning tendenser af 1930'ernes funktionalisme, hvor husets daglige brug bestemmer husets indretning frem for æstetiske hensyn, mens lysindfald og udsigt er afgørende for vinduernes placering. 

Indretning 

Hvad angår indretning har villaen også her overtaget en hel del fra 1930'ernes funktionalisme. Det vil sige, at husets indretning er praktisk og bestemt af familiens daglige brug af huset snarere end af æstetiske hensyn.

Ligesom i murermestervillaen fra 1920'erne er villaen fra 1950'erne indrettet med stuer og køkken i stueplan og med værelser og badeværelse på 1. sal. Men hvor 1920'er-villaen har 2 helt ens stuer, har 1950'er-villaen som regel en stor opholdsstue og en mindre spisestue. Huset har også typisk en kælder, der oprindeligt blev anvendt til opbevaringsrum, viktualierum, fyrrum osv.

Hvilke materialer og byggeteknik er typiske for murermestervillaen fra 1950'erne?

Byggeteknisk er murermestervillaen fra 1950'erne en hyldest til murerfaget. I sin oprindelige form har huset følgende kendetegn:

 • Facader i blødstrøgne røde eller gule teglsten med lidt tilbagetrukne fuger
 • Et markant saddeltag oftest med røde teglsten og en forholdsvis stejl hældning på ca. 45 grader for at give huset en nogenlunde rummelig 1. sal.
 • Synlige, hvidmalede spærfødder, udhæng og vindskeder.
 • Fuld kælder. 
 • Hævet stueplan på grund af kælderen.
 • Trapper støbt i beton op til husets hoveddør og havedøre. Typisk med spinkle håndlister og gelændere (balustre) af hvidmalet jern.
 • Vinduer med forholdsvis store ruder, men ofte med en lille trækrude, der kan åbnes, så der kommer ventilation i boligen. Vinduerne har ofte 2 lag glas, der er monteret i hver deres ramme (enten i form af forsatsvinduer eller koblede rammer).
 • Hvidmalede døre og vinduer.
 • Kan have hvidmalede skodder. Skodderne er typisk til pynt og har ingen egentlig funktion.
 • Husene havde som regel centralvarme og varmt vand, toilet og brusebad.

Hvordan så haven til en murermestervilla fra 1950'erne oprindeligt ud? 

Haven i forbindelse med murermestervillaen fra 1950'erne er stort set lige så afdæmpet og velfungerende som huset. Haven var indrettet af den enkelte boligejer helt efter dennes ønsker og behov. 

Ofte var forhaven anlagt som en prydhave, mens baghaven var anlagt som nyttehave med frugttræer, frugtbuske og køkkenhave. 

Hvordan bliver murermestervillaen fra 1950'erne brugt i dag? 

Murermestervillaen fra 1950'erne er også i dag en rummelig og velbygget familiebolig.  

Selvom villaen er forholdsvis rummelig, kan en tilbygning være nødvendig. En mulig løsning er at bygge til i forlængelse af det eksisterende hus, hvis husets placering på grunden gør det muligt. Eventuelt kan tilbygningen forskydes lidt til den ene side i forhold til det eksisterende hus eller anbringes vinkelret på det. 

For at bevare husets karakter og afdæmpede stil kan det ofte anbefales at lave en enkelt udformet og afdæmpet tilbygning. Det kan være en god idé at videreføre det oprindelige materialevalg og arkitektoniske udtryk i tilbygningen. Alternativt kan man tilbygge i andre materialer, her gerne få men gode naturmaterialer, og samtidig stadig fastholde de klare og enkle former og den enkle og gode proportionering, som er karakteristiske for hustypen. 

Ved istandsættelse af det oprindelige hus bør du også, så vidt det er muligt, bevare facadens blanke mur, og de få enkle detaljer i husets murværk - fx murede stik over vinduerne (de lodretstillede mursten, som holder det overliggende murværk).

Hvilke fordele og ulemper har murermestervillaen fra 1950'erne 

Fordele ved murermestervillaen fra 1950'erne

 • Huset er en rummelig familiebolig. 
 • Huset er robust og velbygget. 

Ulemper ved murermestervillaen fra 1950'erne

 • Huset har en alder, hvor det kræver en del vedligeholdelse. Især det malede træværk i tagudhæng og afslutninger som sternbrædder, spærender og vindskeder. Blankt murværk kræver ikke særlig vedligeholdelse, men fugerne skal muligvis have et eftersyn. Reparationer i murværk bør altid foretages med omtanke i forhold til det grundige arbejde, der er lagt i facadens murværk – det gælder både i valg af sten, typen af fuge fugens farve og- murens forbandt (det mønster murstenene er lagt i).