Hvordan er indervægge af gips bygget op?

En gipsplade består af gips, hvor der på hver side er pap/papir til at holde sammen på gipsen. I siderne er der lavet kanter, så pladerne kan stødes helt op imod hinanden, og der er en forsænkning, hvor der er plads til en strimmel glasfibervæv og spartelmasse, så den samlede overflade kan blive plan. Pladerne fås i forskellige størrelser, men de er oftest enten 90 eller 120 cm brede, og højden varierer fra 1,8 meter til 3,0 meter. Gipsplader er 1,25 cm tykke, men skal man have specielgips som fx brandgips er tykkelsen 1,5 cm.

Indvendige vægge af gips kan være bygget op på flere måder. Ofte er de bygget op af et skelet af enten stål eller træ, der efterfølgende er isoleret og derefter beklædt med et til to lag gips på begge sider. Stålprofilerne kaldes også stålregler. Der findes også uisolerede gipsvægge, som blot består af et lag gips på hver side. En anden mulighed er at erstatte det inderste lag gips med et lag krydsfinér, så væggen bliver mere stabil, og det er nemmere at hænge ting op på væggen. 

Fordelen ved at bruge to lag gips (et lag gips oven på det andet) er, at du minimerer risikoen for, at der forekommer revner imellem pladerne. Ved at anvende to lag gips styrker du samtidig stabiliteten af væggen, og derudover gør du det nemmere at hænge billeder, hylder og reoler op, og de vil samtidig sidde bedre og mere sikkert fast. Når du anvender to lag gips, skal du sørge for, at samlingerne er forskudte. 

Gipsvægge spartles normalt to-tre gange i samlingerne, inden de tapetseres eller beklædes med glasfilt eller glasvæv og males. Det er relativt nemt at sætte en gipsvæg op. Hvis du har hænderne skruet ordentligt på, kan du sagtens selv udføre arbejdet. Hvis du vil have en håndværker til at udføre opgaven, er det en tømrer. der udfører den slags arbejde.

Hvor anvendes indervægge af gips typisk?

Indervægge af gips har været brugt siden 1960'erne og bruges stadig meget i dag. Du finder især indvendige skillevægge opbygget af gipsplader i parcelhuse eller lejligheder.

En stor fordel ved gipsvægge er, at de er nemme at stille op og forholdsvis nemme at tage ned. Ofte er gipsvæggene dog opstillet, inden der er kommet gulv på, så når man fjerner væggen igen, vil der mangle gulvbelægning lige det sted, hvor væggene har stået.

Grunden til, at man ikke monterer gipsvæggene oven på fx gulvbrædderne er pga. lyden. Da lyden fra rummet på den ene side af væggen forplanter sig i gulvet og over til rummet på den anden side af gipsvæggen. Men er man ikke sart med støj, der overføres på gulvet (trampelyde), kan gipsvægge være specielt godt egnede til hjem, hvor man ønsker at kunne flytte væggene i takt med, at fx børnene bliver større, og man ønsker at indrette rummene anderledes. Her er gipsvægge en stor fordel og byder på mange muligheder.

Gipsvægge kan bruges stort set overalt, men med en vigtig undtagelse, nemlig vådrum. Det vil sige badeværelser og til en vis grad bryggers. I rum, hvor der er gulvafløb, må der forventes en del fugt og vand på væggene. Derfor skal der i disse rum anvendes vådrumsgips, og desuden skal væggene have en vådrumsmembran. Skal man anvende vådrumsgips i vådrummene, er det vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i, hvordan pladerne skal opsættes mv.

Hvordan hænger du tunge ting op på en gipsvæg?

Hvis du bruger de rigtige skruer og rawlplugs, kan du godt hænge tunge møbler som skabe og reoler op på en gipsvæg. Den type rawlplugs, der er velegnede, spreder sig ud på bagsiden af gipspladen og fordeler derved trækket i skruen over et større område.

Ved du, inden du går i gang, at der skal hænge tunge ting på væggene, kan du erstatte den inderste gipsplade med en krydsfinerplade.

Kan indervægge af gips indgå i husets bærende og stabiliserende system?

Gipsvægge kan godt indgå i husets bærende og stabiliserende system, men gør det yderst sjældent. Oftest er gipsvægge blot en indervæg, der adskiller to rum. Det betyder også, at det i de fleste tilfælde er relativt nemt at lave huller til døre og andre åbninger i en gipsvæg.

Du skal selvfølgelig altid sikre dig, at den faktisk ikke er bærende eller stabiliserende, inden du går i gang med nedrivning af en gipsvæg. Desuden skal du være påpasselig med ikke at lave brud på eventuelle elinstallationer, vand- og varme installationer, som kan være ført inde i væggen.

Hvor godt lydisolerer indervægge af gips?

Gips lydisolerer ret godt, da det er relativt tungt. Hvor meget de isolerer, afhænger af, hvor mange lag gips der er monteret på træ- eller stålskelettet, om der er fuget med lydfuger, og om væggen er isoleret eller ej.

Isoleringen imellem stolperne reducerer en stor del af den lyd, der forsøger at trænge igennem væggen.

Så godt lydisolerer indervægge af gips

  • En gipsvæg med et lag gips på begge sider uden isolering imellem lydisolerer omkring 30 dB.
  • En gipsvæg med to lag gips uden isolering imellem lydisolerer omkring 36 dB, hvis hulrummet er 45 mm, og 40 dB, hvis hulrummet er 70 mm eller mere.
  • En gipsvæg med to lag gips og isolering imellem lydisolerer omkring 40 dB, hvis der er 45 mm isolering i hulrummet, og omkring 48 dB, hvis der er 70 mm isolering i hulrummet.
  • Til sammenligning lydisolerer en murstensvæg med en vægtykkelse på 130 mm 45 dB, mens en betonelementvæg på 120 mm lydisolerer 48 dB.

Hvor godt brandisolerer indervægge af gips?

Gipsplader og dermed gipsvægge er gode til at brandisolere. Man kan anvende gipsplader som brandisolering af fx stål- eller trækonstruktioner.

Der findes specielle brandgipsplader, som brandisolerer markant bedre end almindelig gips. Brandgipsplader er en lille smule tykkere end almindelig gips, men det betyder ikke, at dimensionen på væggen øges. Faktisk vil en væg af brandgips typisk være tyndere, da der skal tre almindelige gipsplader til for at opnå den samme brandisolerende evne.

En gipsvæg beklædt med to lag gips på en side vil normalt være en EI 30 (BD30) konstruktion, uafhængigt af om den er bygget op med et skelet af træ eller stål, eller om den er isoleret eller ej. En EI30-konstruktion vil kunne modstå brand i en halv time, uden at der kommer hul i væggen, eller at væggen svækkes, så branden kan brede sig til naborummet.

Hvilket underlag kræver indervægge af gips? 

Under normale omstændigheder er der ikke noget krav om, at en gipsvæg skal have et fundament at stå på. En gipsvæg kan stå oven på de bjælker, der bærer gulvet, langs med bjælkerne, på tværs af bjælkerne og midt imellem bjælkerne på en bjælke oven på den bræddekonstruktion, der bærer laget af indskudsler.

Et terrændæk af beton eller en etageadskillelse af betonelementer er også et ganske udmærket underlag for en gipsvæg. 

Video: Sådan forvandler du rå gipsplader til færdigmalet væg

Hvor dyre er indervægge af gips i forhold til andre typer indervægge?

En indervæg af stålskelet med to lag gipsplade på hver side inklusiv 45 mm isolering koster ca. 1000 kr. pr. kvadratmeter inklusive materialer og arbejdsløn og moms (2023-priser).

En indervæg af mursten (tegl) med puds koster til sammenligning ca. 2.2400  kr. inkl. materialer, arbejdsløn og moms (2023). Grundet murstensindervæggens vægt skal du have en rådgivende ingeniør til at beregne og vurdere, om der skal laves et fundament eller ej, og oftest vil et fundament være påkrævet. 

En indervæg af let-klinkerblokke med puds med en tykkelse på 120 mm koster til sammenligning ca. 1.900. inkl. moms, materialer og arbejdsløn. Priser fra 2023. 

Bemærk, at priserne for de tre indervægge er kun for materialer og arbejdsløn. Dertil skal du medregne ekstra omkostninger for de tilstødende flader og komponenter, som fx gulve, malerbehandling, lofter, rørføringer, elkabler osv., der efterfølgende skal ændres, monteres eller tilsluttes.