Hvilke vægtyper er lette indervægge?

Lette indervægge er fx vægge med plader af gips eller træ på et træ- eller stålskelet, men det kan også være gasbetonvægge (porebetonvægge), koksvægge eller bræddevægge med puds. Fælles for disse vægge er, at de vejer mindre end 250 kg pr. meter væg, når væggen er 2,5 meter høj.

Det karakteristiske ved lette indervægge er, at de ikke altid er bærende. De fungerer ofte udelukkende som adskillelse mellem to rum. Det gælder især koksvægge og bræddevægge med puds, som findes i mange ældre huse og ejendomme.

Problemet er, at du som husejer ikke kan se forskel på, om en indervæg er bærende og/eller stabiliserende eller bare adskiller to rum, da alle vægge ser ens ud udefra, fordi de som regel alle sammen har fået samme malerbehandling.

En byggesagkyndig kan med sin viden om, hvilke vægtyper der typisk blev brugt på det tidspunkt, hvor huset eller væggen blev opført, kombineret med et kendskab til vægtykkelsen afgøre, hvilken type væg det er. På den måde kan man fastslå, om væggene er lette vægge eller tunge vægge. 

Kan lette indervægge være bærende vægge?

I ældre huse eller ejendomme – opført før 1960 – vil lette vægge normalt ikke være bærende, da der som regel er nogle tunge vægge af fx mursten, som er bærende og stabiliserende.

En væg er bærende, når væggen bærer vægten af etagen eller tagkonstruktionen oven på væggen. De lette vægge bruges typisk som adskillelse mellem rummene.

I moderne huse – opført efter 1960 – er alle indvendige vægge som regel opbygget af det samme materiale, og så er det sværere at afgøre, hvilke der er bærende. Det kræver en tegning fra husets opførelse, hvorpå det er markeret, hvilke vægge der er bærende og/eller stabiliserende. 

Både vægge, der består af gipsplader med et skelet af træ eller stål, og vægge af gasbeton (porebeton) kan være bærende. Bærende vægge beklædt med gips ses oftest i træhuse, mens bærende vægge af gasbeton oftest ses i murede huse.

Kan lette indervægge være stabiliserende vægge?

Lette vægge kan også fungere som stabiliserende vægge i enfamiliehuse. En indervæg er stabiliserende, når væggen står vinkelret på ydervæggen og afstiver denne mod kraften fra vinden, der trykker på den ene side af bygningen, og skaber undertryk, som svarer til et sug, på den på den anden side.

En almindelig let indervæg kan ikke bruges som stabiliserende væg i kraft af dens vægt og placering alene. I de fleste tilfælde skal der særlige foranstaltninger til, for at væggen kan have den funktion. En rådgivende ingeniør med speciale i statiske beregninger kan beregne, hvad der skal til.

Hvor godt lydisolerer lette indervægge?

Når du skal vælge indervægge til din bolig, er det vigtigt at tænke over, hvor godt de forskellige typer indervægge lydisolerer mellem rummene. De fleste kender til at kunne høre, hvad der foregår hos naboen, og selvom du bor i et enfamiliehus, er det ikke sikkert, du har lyst til at høre, hvad din egen familie laver hele tiden.

Typisk er det sådan, at jo større massefylde (densitet) væggen har, jo bedre lydisolerer den. Jo højere decibel (dB), jo bedre lydisolerer væggen. Variationen af materialer med forskellig massefylde kan også have betydning for, hvor godt væggen lydisolerer. 

Vægtype
VægtykkelseLydisolering
Væg af to lag brædder og pudsca. 60 mm35 dB
Væg af tre lag brædder og pudsca. 80 mm40 dB
Gipsvæg med et lag gips (45/70 mm afstand)95/120 mm30 dB
Gipsvæg med to lag gips (45 mm hulrum)95 mm
36 dB
Gipsvæg med to lag gips (70 mm hulrum)
120 mm40 dB
Gipsvæg med to lag gips og isolering (45 mm)
95 mm40 dB
Gipsvæg med to lag gips og isolering (70 mm)120 mm48 dB
Koksvæg70-80 mm45 dB
Gasbetonvæg (porebetonvæg)100 mm30 dB
Gasbetonvæg (porebetonvæg)125 mm32 dB
Gasbetonvæg (porebetonvæg)150 mm35 dB
Gasbetonvæg (porebetonvæg) med puds på begge sider.
120 mm34 dB
Gasbetonvæg (porebetonvæg) med puds på begge sider.
145 mm36 dB

Hvor godt brandisolerer lette indervægge?

De lette vægge kan sagtens modstå brand, uden at branden breder sig til naborummet, eller væggen ikke længere kan bære i mindst en halv time og for nogle typer af vægge i op til to timer. 

Det afhænger blandt andet af, hvilke materialer væggen er lavet af, og hvor tyk væggen er. 

Hvilket fundament skal lette indervægge have?

Fordelen med lette indervægge er, at de ikke kræver et egentligt fundament. De kan nøjes med langt mindre, netop fordi de ikke vejer ret meget, og som regel hverken er bærende eller stabiliserende. En let væg kan uden problemer placeres oven på en træbjælke, på tværs af træbjælkerne, oven på en etageadskillelse af træ med indskudsler eller oven på et terrændæk eller en etageadskillelse af beton.

Hvis du placerer en let væg på tværs af træbjælkerne, skal du dog være opmærksom på eventuel lydgennemgang under væggen. 

Kan du selv opføre en let indervæg?

De fleste lette vægge opføres som en skeletkonstruktion i enten træ eller stål, hvorpå der monteres plader – typisk gipsplader i et eller to lag. Arbejdet er ikke svært og kan laves af de fleste.

Ønsker du en let væg i gasbeton og ikke har erfaring med murerarbejde, bør du kontakte en murer, da arbejdet er lidt mere omstændigt. Det kan både opføres af elementer fra gulv til loft, eller det kan være mindre plader, der opsættes forskudt i forbandt.

Hvis du skal opføre en let indervæg, kan du med fordel vælge at opføre den, så den uden for meget besvær kan tages ned igen, uanset om du forestiller dig, at det er en permanent eller midlertidig væg. For når væggen engang skal tages ned, kan den nemmere adskilles, og materialerne genbruges til nye projekter.

Du kan fx vælge at bygge skeletkonstruktionen i træ og beklæde væggen med træplader og synlige skruer. Hvis du vælger en krydsfinér eller en anden træplade med struktur som en OSB-plade, giver det et andet udtryk i kontrast til en klassisk hvid væg.

Fordele og ulemper ved lette indervægge

Nedenstående er generelle fordele og ulemper ved lette indervægge. Læs mere uddybende forklaringer om den enkelte vægs egenskaber i artiklerne om de forskellige typer indervægge.

Fordele ved lette indervægge

  • Lette indervægge lydisolerer relativt godt, forudsat de er lukket mod etageadskillelsen.
  • Lette indervægge holder relativt godt under en eventuel brand.
  • Lette indervægge er egnede til boliger, hvor man ønsker nemt at kunne flytte væggene.
  • Lette indervægge er relativt nemt gør det selv-arbejde (visse typer).
  • Lette indervægge skal kun have et fundament, hvis de er bærende eller stabiliserende.
  • Lette indervægge er billigere end tunge indervægge.

Ulemper ved lette indervægge

  • Lette indervægge stabiliserer som regel ikke godt nok uden ekstra foranstaltninger.
  • Lette indervægge er besværlige eller uanvendelige at hænge tunge møbler op på.