Hvilke indervægge regnes for at være tunge indervægge?

Tunge indervægge er fx murede vægge, lecabetonvægge (letklinkerbetonvægge) og vægge af betonelementer. Fælles for væggene er, at de vejer mere end 250 kg pr. meter væg, når de er 2,5 meter høje.

LÆS OGSÅ:Mursten

Det karakteristiske ved tunge indervægge er, at de normalt er bærende og kan samtidig virke stabiliserende.

Som husejer kan du ikke se forskel på, om en indervæg er bærende og/eller stabiliserende eller bare adskiller 2 rum. De fleste vægge i et hus ser ens ud udefra, da de som regel har fået samme overfladebehandling (maling eller tapet).

I ældre huse er det som regel ikke noget problem, da der ofte vil være nogle 'tunge' vægge af fx mursten, som er bærende og stabiliserende, og nogle lette vægge, der bruges som adskillelse mellem rummene.

En byggesagkyndig kan med sin baggrundsviden om, hvilke vægge der typisk blev opført på det tidspunkt, hvor huset blev bygget i kombination med at banke med knoerne på væggen afgøre, hvilken type væg det er. På den måde kan han eller hun fastslå, om væggene er lette vægge eller tunge bærende og/eller stabiliserende vægge.

I moderne huse er alle indvendige vægge som regel opbygget af det samme materiale, og så er det sværere at afgøre. Det kræver en plantegning fra husets opførelse, hvorpå det er markeret, hvilke vægge der er bærende og/eller stabiliserende.

Er tunge vægge altid bærende vægge?

Tunge vægge i enfamiliehuse er som regel bærende vægge. En væg er bærende, når den bærer vægten af etagen eller taget ovenpå.

Er tunge vægge altid stabiliserende vægge?

Tunge vægge i enfamiliehuse er som regel stabiliserende vægge. En væg er stabiliserende, når den står vinkelret på ydervæggen og afstiver denne mod kraften fra vinden, der blæser ind på den.

Der er forskellige kræfter som påvirker huset. Når vinden blæse sker der 2 ting. Det ene er, at vinden trykker på ydervæggen - det vil sige, der opstår et tryk. Det andet der sker, at når vinden blæser med stor kraft, opstår der et 'sug' i den anden ende af huset. Med indervæggenes egenvægt og stabiliserende funktion, er de med til at sikre, at huset står på grunden.

Oftest er tunge vægge udmærket stabiliserende i kraft af deres vægt. I nogle tilfælde vil det derfor ikke nødvendigt med yderligere stabiliserende foranstaltninger.

Hvor godt lydisolerer tunge indervægge?

Når du skal vælge indervægge til din bolig, er det vigtigt at tænke over, hvor meget de forskellige typer indervægge lydisolerer mellem rummene. De fleste kender til at kunne høre, hvad der foregår hos naboen, og selvom du bor i et enfamiliehus, er det ikke sikkert, du har lyst til at høre, hvad din egen familie laver hele tiden.

Oversigt over hvor godt de forskellige tunge indervægge lydisolerer

Vægtype

Vægtykkelse

Lydisolering

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.350 kg/m3

100 mm

40 dB

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.550 kg/m3

120 mm

45 dB

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.850 kg/m3

150 mm

48 dB

Murstensvæg (halvstensvæg)

ca. 130 mm

45 dB

Betonelementvæg

120 mm

48 dB

Betonelementvæg

150 mm

52 dB

Hvor godt brandisolerer tunge indervægge?

Som det ses af nedenstående skema, kan de nævnte tunge vægge modstå brand, uden at branden breder sig til naborummet, og uden at væggen kollapser, enten i en time (BS-60/REI 60) eller to timer (BS-120/REI 120) - afhængigt af det materiale, som væggen består af, og af væggens tykkelse.

Oversigt over, hvor godt de forskellige tunge indervægge brandisolerer

Vægtype

Vægtykkelse

Brandisolering

Lecabetonvæg (letklinkerbeton)

100 mm

BS-60/REI 60

Lecabetonvæg (letklinkerbeton)

150 mm

BS-120/REI 120

Murstensvæg (halvstensvæg)

ca. 130 mm

BS-60/REI 60

Betonelementvæg

120 mm

BS-60/REI 60

Betonelementvæg

150 mm

BS-120/REI 120

Hvad koster tunge indervægge?

En anden væsentlig ting, når du skal vælge indervægge, er selvfølgelig prisen, som i mange tilfælde kan være afgørende for dit valg.

Vægtype

Vægtykkelse

Pris i kr. pr. kvadratmeter

Lecablokke (letklinkerbeton) 100 mm pudset

120 mm

1060

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 100 mm spartlet

100 mm

945

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 100 mm pudset

120 mm

1.322

Murstensvæg (halvstensvæg) med puds

ca. 130 mm

1.386

Betonelementvæg

120 mm

2.100

Betonelementvæg

150 mm

2.400

Priserne er på indervægge, der er klar til at blive malet og inkl. moms.

Hvilket underlag kræver tunge indervægge?

En tung indervæg kræver et fundament af beton eller en anden tung indervæg at stå på. Hvis du fx har en tung væg i stueetagen, skal den stå oven på en tung bærende væg i kælderen, hvis huset har kælder.

Hvis huset har et terrændæk støbt i beton, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at stille et lecabetonelement (letklinkerelement) oven på dækket. Men der er ikke altid godt nok. Især i nye huse med meget isolering under terrændækket, skal der passes på. Isoleringen kan give sig en lille smule, og det kan være nok til, at der opstår små revner i væggen ovenpå. For at undgå dette kan terrændækket støbes lidt tykkere.

Hvis en væg er bærende og stabiliserende, bør der støbes et fundament af beton under væggen for at være på den sikre side. Der skal under alle omstændigheder være fundament under en muret væg eller en betonvæg på grund af disse vægges vægt.

Fundamentet bør afsluttes med 1 eller 2 lecablokke (blokke af letklinkerbeton) for at undgå kuldebro fra jorden under fundamentet. Husk også at etablere en fugt- og radonspærre hvis det er nødvendigt.

Hvilke fordele og ulemper har tunge indervægge?

Nedenstående er generelle fordele og ulemper ved tunge indervægge. Læs mere uddybende forklaringer om den enkelte vægs egenskaber i artiklerne om de forskellige typer indervægge.

Fordele ved tunge indervægge

  • Tunge indervægge bærer og stabiliserer godt.
  • Tunge vægge lydisolerer godt.
  • Tunge vægge holder godt under brand.
  • Tunge indervægge er gode at hænge tunge møbler op på.
  • Tunge indervægge har den store fordel, at de akkumulerer (optager) varme, når det er varmt, og afgiver den igen, når det er køligt.
  • Tunge indervægge er lavet af uorganiske materialer og bliver derfor sjældent angrebet af råd og svamp.

Ulemper ved tunge indervægge

  • Tunge indervægge er dyre.
  • Tunge indervægge er ikke let og nemt gør det selv-arbejde.
  • Tunge indervægge kræver et fundament af beton eller en tung væg i etagen nedenunder.
  • Tunge vægge er uegnede til boliger, hvor man ønsker nemt at kunne flytte væggene.