Hvilke indervægge regnes for at være tunge indervægge?

Tunge indervægge er fx murede vægge, lecabetonvægge (letklinkerbetonvægge) og vægge af betonelementer. Fælles for væggene er, at de vejer mere end 250 kg pr. meter væg, når de er 2,5 meter høje.

Det karakteristiske ved tunge indervægge er, at de normalt er bærende og samtidig kan virke stabiliserende.
Som husejer kan du ikke se forskel på, om en indervæg er bærende og/eller stabiliserende eller bare adskiller to rum. De fleste vægge i et hus ser ens ud udefra, da de som regel har fået samme overfladebehandling i form af enten tapet eller maling. .

En byggesagkyndig kan afgøre, hvilken type væg der er tale om. Dette gøres ud fra viden, om hvilke vægtyper der typisk blev brugt på det tidspunkt, huset blev opført, i kombination med at man banker på væggen. På den måde kan det forholdsvis nemt fastslås, om det er en tung eller let væg.

Ellers vil man normalt kunne se på plantegningen af huset, hvilken type væg der er tale om.

Er tunge vægge altid bærende vægge?

Tunge vægge i enfamiliehuse – opført før 1960 – er som regel stabiliserende vægge. En indervæg er stabiliserende, når den står vinkelret på ydervæggen og afstiver denne mod kraften fra vinden. 

Der er forskellige kræfter, som påvirker huset. Når vinden blæser, sker der to ting. Der opstår et tryk på den ene side og der opstår et 'sug' på den anden side af huset. Med indervæggenes egenvægt og placering vinkelret på ydervæggene er de med til at sikre, at huset bliver stående.

Oftest er tunge vægge udmærket stabiliserende i kraft af deres vægt og placering. I de fleste tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt med yderligere stabiliserende foranstaltninger.
 

Er tunge vægge altid stabiliserende vægge?

Tunge vægge i enfamiliehuse – opført før 1960 – er som regel stabiliserende vægge. En indervæg er stabiliserende, når den står vinkelret på ydervæggen og afstiver denne mod kraften fra vinden, der blæser ind på den på den ene side af bygningen og skaber undertryk, som svarer til et sug, på den på den anden side.

Der er forskellige kræfter, som påvirker huset. Når vinden blæser, sker der to ting. Der opstår et tryk på den ene side og der opstår et 'sug' på den anden side af huset. Med indervæggenes egenvægt og placering vinkelret på ydervæggene er de med til at sikre, at huset bliver stående.

Oftest er tunge vægge udmærket stabiliserende i kraft af deres vægt og placering. I de fleste  tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt med yderligere stabiliserende foranstaltninger.

Hvor godt lydisolerer tunge indervægge?

Når du skal vælge indervægge til din bolig, er det vigtigt at tænke over, hvor godt de forskellige typer indervægge lydisolerer mellem rummene. De fleste kender til at kunne høre, hvad der foregår hos naboen, og selvom du bor i et enfamiliehus, er det ikke sikkert, du har lyst til at høre, hvad din egen familie laver hele tiden.

Generelt kan man sige, at jo mere en væg vejer, jo bedre lydisolerer den. Med mindre væggen er isoleret, da isolering også hjælper til mod lyd. 

I skemaet herunder kan du se, hvor meget de forskellige vægtyper dæmper lyden i dB. Jo højere tal, jo bedre er lydisoleringen. En tung betonelementvæg er altså den type væg, der har den bedste lydisolering.

Oversigt over hvor godt de forskellige tunge indervægge lydisolerer

Vægtype

Vægtykkelse

Lydisolering

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.350 kg/m3

100 mm

40 dB

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.550 kg/m3

120 mm

45 dB

Lecabetonvæg (letklinkerbeton) 1.850 kg/m3

150 mm

48 dB

Murstensvæg (halvstensvæg)

ca. 130 mm

45 dB

Betonelementvæg

120 mm

48 dB

Betonelementvæg

150 mm

52 dB

Gipsvæg med 2 lag gips på begge sider og isolering i hulrummet, 45 mm

100mm

48dB

Hvor godt brandisolerer tunge indervægge?

Som det ses af nedenstående skema, kan de nævnte tunge vægge modstå brand, uden at branden breder sig til naborummet, og uden at væggen kollapser, enten i en time (BS-60/REI 60) eller to timer (BS-120/REI 120) - afhængigt af det materiale, som væggen består af, og af væggens tykkelse.

Oversigt over, hvor godt de forskellige tunge indervægge brandisolerer

Vægtype

Vægtykkelse

Brandisolering

Lecabetonvæg (letklinkerbeton)

100 mm

BS-60/REI 60

Lecabetonvæg (letklinkerbeton)

150 mm

BS-120/REI 120

Murstensvæg (halvstensvæg)

ca. 130 mm

BS-60/REI 60

Betonelementvæg

120 mm

BS-60/REI 60

Betonelementvæg

150 mm

BS-120/REI 120

Hvad koster tunge indervægge?

En anden væsentlig ting, når du skal vælge indervægge, er selvfølgelig prisen, som i mange tilfælde kan være afgørende for dit valg.

Vægtype

Vægtykkelse

Pris i kr. pr. kvadratmeter

Lecabetonvæg (letklinkerbeton)

120 mm

1.500

Murstensvæg (halvstensvæg)

ca. 110 mm

1.700

Betonelementvæg

120 mm

1.700

Gipsvæg med 2 lag gips på hver side og isolering

ca.120

900

Priserne er på indervægge, der står blanke, det vil sige uden puds eller spartling.

Hvilket underlag kræver tunge indervægge?

En tung indervæg kræver normalt et fundament af beton eller en anden tung indervæg at stå på. Hvis du fx har en tung væg i stueetagen, skal den stå oven på en tung bærende væg i kælderen, hvis huset har kælder.

I nye huse, hvor huset har et terrændæk støbt i beton, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at stille et lecabetonelement (letklinkerelement) oven på dækket. Men der er ikke altid godt nok. Især i nye huse med meget isolering under terrændækket, skal der passes på. Isoleringen kan give sig en lille smule, og det kan være nok til, at der opstår små revner i væggen ovenpå. For at undgå dette kan terrændækket støbes lidt tykkere.

I eksisterende huse kan det måske lade sig gøre at mure en ny væg i lecablokke eller letklinkerblokke ovenpå et terrændæk med de samme forbehold som i nye huse.

Hvis en indervæg er bærende og stabiliserende, bør der støbes et fundament af beton under væggen for at være på den sikre side. Der skal under alle omstændigheder være fundament under en muret væg eller en betonvæg på grund af disse vægges vægt.

Fundamentet bør afsluttes med en eller to lecablokke (blokke af letklinkerbeton) for at undgå kuldebro fra jorden under fundamentet. Husk også at etablere en fugt- og radonspærre.

Fordele og ulemper ved tunge indervægge

Nedenstående er generelle fordele og ulemper ved tunge indervægge.

Fordele ved tunge indervægge

  • Tunge indervægge bærer og stabiliserer godt.
  • Tunge vægge lydisolerer godt.
  • Tunge vægge holder godt under brand.
  • Tunge indervægge er gode at hænge tunge møbler op på.
  • Tunge indervægge har den store fordel, at de akkumulerer (optager) varme, når det er varmt, og afgiver den igen, når det er køligt.
  • Tunge indervægge er lavet af uorganiske materialer og bliver derfor sjældent angrebet af råd og svamp.

Ulemper ved tunge indervægge

  • Tunge indervægge er dyre.
  • Tunge indervægge er ikke gør-det-selv-arbejde.
  • Tunge indervægge kræver et fundament af beton eller en tung væg i etagen nedenunder.
  • Tunge vægge er uegnede til boliger, hvor man ønsker nemt at kunne flytte væggene.