Hvad er betontagsten?

Der er betontagsten på mange tage i Danmark. Betontagsten ligner de klassiske tegltagsten, der er lavet af ler, og er et populært materiale både ved nybyggeri og renovering. Man begyndte at lave betontagsten i midten af 1800-tallet på grund af mangel på lertegl.

Betontagsten - også kaldet "cementtagsten" - er fremstillet af sand, vand og cement, der blandes og bliver til beton. I nogle tilfælde blandes der flyveaske og farvestof i for at give tagstenene farve.

Hvilke typer betontagsten findes der?

Betontagsten bliver lavet i samme former som almindelige tegltagsten, dvs. som de velkendte vingetagsten, der er tagsten med en enkelt bue eller dobbeltbue, og som falstagsten.

Der findes også en type betontagsten, der er helt flad, og som minder en del om skiffersten. Den giver taget et mere stramt og afdæmpet design. De sidste 20 år er mange traditionelle vingetagsten af tegl blevet skiftet ud med den type betontagsten.

Betontagsten fås i mange forskellige farver, som kan gøre det nemmere at vælge farve til resten af huset.

Der er inden for de senere år kommet betontagsten, som er markant lettere end de traditionelle. Er taghældningen den rigtige, kan de i nogle tilfælde lægges på tage, hvor der tidligere lå fibercementplader (tidligere eternitplader). 

Hvad er prisen på de forskellige typer betontagsten?

Normalt ligger kvadratmeterprisen på betontagsten ca. 10-20 procent lavere end almindelige teglsten. Det er dog kun selve materialeprisen på tagbeklædningen, der er lavere. Skal du have nyt tag, er der flere andre ting, der skal tages hensyn til, og som koster, fx arbejdsløn og opbygningen af konstruktionen under betontagstenene.

Hvor længe holder et tag med betontagsten?

Et tag med betontagsten holder normalt op til 50 år. Dette er dog under forudsætning af, at tagstenene er korrekt monteret. Er taget lagt rigtigt, vil det i mange tilfælde også kunne holde endnu længere.

Vær opmærksom på, at nogle producenter af tagmaterialer kun giver garanti på eventuelle reklamationer, fejl m.m., såfremt taget er lagt efter producentens anvisning. Afviger det bare den mindste smule, forsvinder muligheden for at kunne få medhold i en klage.

Kræver et nyt tag med betontagsten undertag?

Frem til 1980 blev de fleste tage med betontagsten understrøget, dvs. at der blev smurt mørtel på undersiden af samlingerne, efter at tagstenene var lagt op. Tagsten blev understrøget for at undgå, at fygesne og slagregn kunne komme igennem tagbelægningen.

I dag ved man, at betontagsten bør lægges med undertag. Det er den sikreste løsning for at få et solidt og holdbart tag, der holder i mange år, og som ikke kræver den store vedligeholdelse. Der er relativt meget vedligeholdelsesarbejde forbundet med at understryge betontagsten, og det er derfor endnu en grund til at udføre tagkonstruktionen med undertag.

Et undertag kan være lavet af en let tagdug i et plastmateriale, i tynde træfiberplader eller af faste plader, som fx krydsfinérplader med tagpap.

Betontagsten kan lægges på en taghældning helt ned til 14 grader, hvis der er et undertag. Hvis taget kun er understrøget og dermed ikke har et undertag, må taghældningen ikke være under 20 grader.

Der er udviklet en speciel betontagsten, som kan lægges uden et undertag. Denne specielle betontagsten monteres med en såkaldt systemfuge. Taghældningen på taget må med dette system ikke være under 25 grader.

Kan betontagsten lægges på alle hustyper?

I princippet, ja. Men udskifter du husets tagbelægning med en helt anden type end den oprindelige, skal du sikre dig, at den nye passer til huset, og at den underliggende konstruktion kan bære betontagstenene. Et tag med betontagsten er et såkaldt tungt tag, og det skal tagkonstruktionen kunne holde til.

Du skal også overveje tagbelægningens farve. Vil du forsætte med den nuværende farve eller ændre den? Det kan være svært at sige, hvilken farve der passer bedst til huset. Et godt råd er at se sig om i nabokvarteret og kigge på de andre huses farvesammensætninger, muroverflader, vinduer og tage. Du kan også kontakte en arkitekt, som kan vejlede dig om æstetik og farvevalg.

Vælger du en speciel tagtype til dit hus eller farve på taget, kan du få problemer med at sælge dit hus, hvis det nye tag ikke falder ind i flertallets smag. Det er vigtigt, taget passer til huset.

Hvor kan du se tage med betontagsten?

Der ligger mange huse med betontagsten i danske villakvarterer. Betontagstenene kan ofte kendes på, at de har en mere ru overflade end teglsten. Det kan dog være svært at se forskel på betontagsten og tegltagsten.

I de senere år er der blevet udviklet flere anderledes design af den originale betontagsten. Disse ses især på mange nybyggede huse.

Du kan se forskellige betontagsten i byggemarkeder, trælaster og lign.

Hvilke love og regler gælder for tage med betontagsten?

Der er ikke nogen love, der forbyder at lægge betontagsten på taget. Der kan i enkelte kommuner være lokalplaner for områder, hvor servitutter forbyder brugen af betontagsten.

Må og kan du selv lægge et tag med betontagsten?

Der er ingen regler for, hvordan et tag med betontagsten skal lægges, og du må derfor gerne selv lægge det. Det er vigtigt at huske, at det er svært at lægge et tag med betontagsten, og at der derfor er folk, som er uddannet til at gøre det. Det er teknisk krævende, og mange af løsningerne kræver en vis portion erfaring. Så det må på det kraftigste frarådes at gøre selv.