Hvad er betontagsten?

Betontagsten, også kendt som betontegl, er et tagmateriale, der er fremstillet af sand, vand og cement. Beton er et solidt materiale, der, udover på taget, også kan bruges andre steder i bygningen. 

Betontagsten fås i flere former, herunder vinge, s-formet eller flade tagsten, og betonen er typisk indfarvet, hvilket giver mulighed for mange forskellige farvevarianter.

De fleste tage med betontagsten er lagt på en tagkonstruktion med undertag, men på nogle huse kan tagstenene være tætnet med understrygning eller et ventilationsbånd.

Klimapåvirkning

Cement indgår som en stor del af produktionen af betontagsten, og netop cement har en CO2-tung produktion. Har du besluttet dig for betontagsten på taget, kan du overveje at undersøge, om det er muligt at skaffe brugte betontagsten fra et genbrugsbyggemarked, da du derved sparer klimaet for belastningen fra produktion af nye tagsten.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk.
Kilde: Materialepyramiden.dk
 

Pris

Tegltagsten
Tagpap
Tagplader af fibercement
Zinktag
Betontagsten
Aluminiumstag
Naturskifer

Betontagsten hører til i den dyrere ende af tagmaterialer, men sammenlignet med fx tegltagsten, er de billigere i indkøb. Normalt ligger kvadratmeterprisen på betontagsten ca. 10-20 procent lavere end almindelige teglsten, men har så også kortere levetid end almindelige teglsten. Prisen varierer dog markant alt efter producent, og hvilket design du ønsker på dine tagsten.

Derudover er betontagsten hurtigere at lægge end førnævnte lertegl, hvilket kan betyde, at den samlede pris for et nyt tag bliver markant billigere.

Levetid og vedligehold

Betontagsten har, samlet med andre tagmaterialer, en mellemlang levetid på omkring 50 år under forudsætning af korrekt montage. Dermed lægger betontagsten i den gode ende målt på levetid.

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Tegltagsten
15,61
Tagpap
4,91
Tagplader af fibercement
4,17
Zinktag
44,50
Betontagsten
9,12
Aluminiumstag
57,78
Naturskifer
15,39
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.