Hvad er et zinktag?

Zink, som tagdækning på hele tage, kan udføres på flere måder. Det bruges også til både tagrender og inddækninger. 

Zink er kendt for sin grålige farve, men kan også købes i nuancer, der er forpatineret. Zinktage kan løses på mange måder med flotte, arkitektoniske detaljer. 

Et zinktag bør udføres af professionelle håndværkere, da det kræver et omfattende materialekendskab og erfaring med udførelse. 

Klimapåvirkning

Da zink produceres ved høje temperaturer, er det et materiale med et højt klimaaftryk. Zink kan dog i det rene materiale genbruges og indgå i produktionen af nyt zink.

Klimaaftrykket for udvalgte tagmaterialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Zinktag
Tagpap
Tegltagsten
Tagplader af fibercement

Et zinktag vil typisk være et af de dyrere tagmaterialer, men ikke lige så dyrt som tegltagsten. 

Levetid og vedligehold

Zinkens overflade vil i en reaktion med ilten i luften danne et lag patina, som beskytter zinktaget og giver det en lang holdbarhed på 40-100 år. 

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
44,50
Tagpap
4,91
Tegltagsten
15,61
Tagplader af fibercement
5,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.