Hvad er aluminiumstag?

Aluminiumstag er, som navnet antyder, tagplader lavet af aluminium. Aluminium tilhører kategorien af uædle metaller og er et hvidt og meget let metal. Aluminium danner en beskyttende hinde (patina) i mødet med luften, som er med til at give materialet en god holdbarhed.

Aluminium er meget let at forarbejde og arbejde med, hvilket betyder, det er meget formbart og let at skære i og bukke. Fordelen ved et tag af aluminium er, at du får et vind- og vandtæt samt vejrbestandigt tag.
 

Klimapåvirkning

Det er meget energikrævende at udvinde aluminium, og det gør, at produktionen af aluminium har en høj klimapåvirkning. Derfor er aluminiumstaget også blandt de tagtyper med det højeste CO2-aftryk, og der findes andre materialer med lavere CO2-aftryk og længere holdbarhed. 

Alt efter hvor i verden udvindingen og produktionen af aluminium sker, kan klimapåvirkningen ændre sig afhængig af, hvor grøn energien til produktionen er. 

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk.

Kilde: Materialepyramiden.dk
 

Pris

Tegltagsten
Tagpap
Tagplader af fibercement
Zinktag
Betontagsten
Aluminiumstag
Naturskifer

Aluminium er ikke et billigt materiale, hvor et tag med aluminiumsplader også hører til i kategorien blandt de dyreste tagmaterialer. Det kræver ikke ret tykke aluminiumsplader, når de skal bruges som tagbelægning, og derfor kan du også finde dyrere materialealternativer på markedet som fx tegl. 

Levetid og vedligehold

Et tag af aluminiumsplader kræver ikke nogen decideret vedligeholdelse. Pladerne ændrer sit farveudtryk en smule i løbet af pladernes, men da pladerne bukkes ind over hinanden, er der ikke nogen samlinger eller andre dele af taget, der skal vedligeholdes. 

Den forventede levetid på et aluminiumstag er ca. 50 år, hvorfor tagtypen placerer sig i den bedre ende målt på levetid.

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Tegltagsten
15,61
Tagpap
4,91
Tagplader af fibercement
4,17
Zinktag
44,50
Betontagsten
9,12
Aluminiumstag
57,78
Naturskifer
15,39
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.