Hvad er tagplader af fibercement?

Tagplader i fibercement er for de fleste kendt som eternitplader eller bølgeeternitplader. Frem til midten af 80’erne blev de produceret med et indhold af asbest. Fibercement består, som navnet beskriver, primært af cement blandet med fibre.

Fibercementplader er især kendt for at være brugt på parcelhuse fra 60’erne og 70’erne, men bruges også i dag til nye huse.

Klimapåvirkning

Fibercementplader har en stor bestanddel af cement, og da cement fremstilles i en energitung produktion under høje temperaturer, har fibercement et højt klimaaftryk.

Klimaaftrykket for udvalgte tagmaterialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Zinktag
Tagpap
Tegltagsten
Tagplader af fibercement

Fibercementplader er det billigste tagmateriale, men også det materiale med den korteste levetid. 

Materialeprisen varierer ikke meget, men der kan være lidt forskel på arbejdslønnen til montering afhængig af tagets konstruktion og pladernes størrelse. 

Levetid og vedligehold

Fibercementplader har den korteste levetid blandt tagmaterialerne, men de bør kunne ligge 20-30 år uden problemer. 

De kræver stort set ingen vedligeholdelse. Kommer der meget mos kan man børste det af med en stiv kost, men alger og mos har ifølge undersøgelser ikke større betydning for nedbrydning af tagdækningen, så hvis du får renset taget, har det hovedsageligt en kosmetisk effekt. 

Begyndende revnedannelser især i bølgepladernes top og bund er tegn på, at pladerne er ved at være nedslidte. Revnerne gør det muligt for fugten at trænge ind og giver risiko for frostsprængninger og dermed større utætheder. Det er forholdsvis nemt at udskifte en defekt bølgeplade med en ny. 

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
44,50
Tagpap
4,91
Tegltagsten
15,61
Tagplader af fibercement
5,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.