Hvad er tegltagsten?

Tegltagsten er formede skaller af ler, som brændes. Vi kender det som et solidt og stærkt byggemateriale, der har været brugt på tage i hundredvis af år. 

Tegltagsten er mest kendt som ’vingetegl’ eller ’falstegl’. De produceres i flere farver og kan også fås med en glaseret overflade.

De fleste nyere tegltage er lagt på en tagkonstruktion med undertag. På ældre huse er mange tegltage understrøget.

Klimapåvirkning

Tegl produceres ved høje temperaturer og har derfor et højt klimaaftryk. De har dog en lang levetid og kan ved nedrivning genbruges til et nyt tag, hvilket er en positiv egenskab i forhold til klimaaftrykket. 

Klimaaftrykket for udvalgte tagmaterialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Zinktag
Tagpap
Tegltagsten
Tagplader af fibercement

Teglsten er dyrere end andre tagmaterialer, men til gengæld har materialet også den længste levetid. 

Priser på tegltagsten varierer meget, da der er stor konkurrence på markedet. Det kan også være en god idé at undersøge udenlandske markeder. Tyskland har fx en lang tradition for at lave teglsten.

Levetid og vedligehold

Tegltagsten er et holdbart byggemateriale, som er kendt for sin lange levetid. Et tegltag holder et sted mellem 60-100 år, hvorefter størstedelen af tagstenene stadig kan genbruges i lang tid herefter. Tagstenene har altså en længere levetid end selve tagkonstruktionen og undertaget. 

Tagbelægninger kræver typisk ikke den store grad vedligehold, men det er en god idé løbende at tjekke, at taget er tæt, og at tagstenene fx ikke har rykket sig. Kommer der en skade på taget, er det muligt at udskifte en revnet tegltagsten med en ny. 

Der kan komme mos og alger på tagbelægningen, men det er i de fleste tilfælde helt uskadeligt, og der er ingen vedligeholdelsesmæssige grunde til at rense taget. 

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
44,50
Tagpap
4,91
Tegltagsten
15,61
Tagplader af fibercement
5,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.