Om materialet

Tagpap er produceret af polyesterfibre placeret i et lag bitumen. Bitumen er et restprodukt ved raffinering af råolie. Normalt består et tagpaptag af to lag tagpap – en underpap og en overpap med en skifferstenbelægning. Det er dog muligt at få nogle tagpapprodukter, som kan monteres i et lag.

Materialets klimaaftryk

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor meget CO2 det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori.

Kilde: Materialepyramiden.dk

Godt at vide om tagpap

  • Tagpap monteres typisk på et underlag af træbrædder eller træplader.
  • Tagpap er især kendt for sine gode egenskaber på tage med lav hældning, men kan også være flot med en listedækning.
  • Tagpap har et højt klimaaftryk, men kan efter endt levetid genbruges og indgå i produktionen af ny tagpap. 

Få mere viden