Hvad er tagpap?

Tagpap er produceret af polyesterfibre placeret i et lag bitumen. Bitumen er et restprodukt ved raffinering af råolie. Normalt består et tagpaptag af to lag tagpap – en underpap og en overpap med en skifferstenbelægning. Det er dog muligt at få nogle tagpapprodukter, som kan monteres i et lag.

Tagpap monteres typisk på et underlag af træbrædder eller træplader.

Tagpap er især kendt for sine gode egenskaber på tage med lav hældning, men kan også være flot med en listedækning.

Klimapåvirkning

Da tagpap er et oliebaseret produkt, belaster brugen af ressourcer og produktionen af tagpap klimaet, men det kræver ikke lige så meget energi at producere tagpap som andre tagmaterialer. 

Efter endt levetid kan tagpap genbruges og indgå i produktionen af ny tagpap.

Klimaaftrykket for udvalgte tagmaterialer målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Vær opmærksom på, at forskellige tagmaterialer kræver forskellige opbygninger under taget – og denne opbygning kræver også materialer, der har et aftryk. 

Kilde: Materialepyramiden.dk

Pris

Zinktag
Tagpap
Tegltagsten
Tagplader af fibercement

Tagpap kan fås i forskellige kvaliteter og prislejer. Der er forskel på, om du skal bruge tagpap til et skur eller til en bolig. Tagpap er billigere end tegltagsten, men holder ikke lige så længe. 

Levetid og vedligehold

Under normale og optimale forhold vil et tag med tagpap kunne holde ca. 50 år. Levetiden er blandt andet afhængig af antal lag, underlagets kvalitet og hårdhed og vedligeholdelse. 

Vedligehold består i årligt at tjekke, om der er steder, tagpappen har sluppet lidt. Er det sluppet, skal det tætnes igen. 

Andre tagmaterialer

Materialer til tag

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Zinktag
44,50
Tagpap
4,91
Tegltagsten
15,61
Tagplader af fibercement
5,00
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for tagbelægninger. Udgifter til den resterende konstruktion og til professionelle fagfolk for at opføre taget er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.