Hvad er stålplader, der ligner tegl?

Stålplader, der ligner tegl, er et tagmateriale af stål, udformet som teglsten.

Stålpladerne anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre parcelhuse. Mange parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne har tag med bølgeplader eller kunstskifer af fibercement, som netop i disse år er ved at være udtjent og skal skiftes. Stålplader, der ligner tegl, er meget anvendt til denne renovering. Det skyldes ofte, at pladerne er nemme at montere oven på det gamle tag af fibercementbølgeplader.

Der er delte meninger om tag med stålplader, der ligner tegl. Flere arkitekter mener, at stålpladetegl ikke er det mest velegnede tagmateriale. Det skyldes sandsynligvis, at taget kan fremstå en anelse kunstigt på grund af dets ensartethed. Nogle mener, at lægger man ikke rigtige tegl, skal man hellere vælge en helt anden tagbelægning i stedet for en efterligning af tegl. Andre mener, at stålpladetegl er en god valgmulighed, idet de er nemme at arbejde med og er billigere end andre tagbelægninger.

Hvilke typer stålplader, der ligner tegl, findes der?

Stålpladetegl findes i et utal af farver og med flere forskellige overflader. De kan fås som store plader i fuld længde, der dækker fra tagfod til rygning, og som mindre plader, der fylder ca. 1 m² pr. stk. Det er mere tidskrævende at montere de mindre plader, mens ulempen ved de store plader er, at de er sværere at håndtere og derved risikerer at blive ridsede og bulede.

De fleste producenter anbefaler undertag under ståltaget til at tage kondens og eventuel indtrængen af fygesne og slagregn. Men det er ikke et krav. Nogle producenter kan levere plader med antikondens-belægning på undersiden, som sikrer en balanceret afgivelse og optagelse af fugt. Dette forudsætter dog god ventilation, fx ved et uudnyttet ventileret loftrum eller uisolerede konstruktioner ved carporte, garager m.v.

Hvilke forhold har betydning for valg af stålplader, der ligner tegl?

Levetiden på et stålpladetag er lang og ofte meget længere end på fx fibercementbølgeplader og tagpap. Taget er tæt, robust, fylder ikke meget i konstruktionen, og vejer ikke ret meget.

Stålpladetegl er derudover nemme at lægge oven på et eksisterende tag (tag-på-tag løsning). Her er det ikke nødvendigt med overdækning, og byggefasen er minimal, da det eksisterende tag ikke skal tages ned og køres bort. Du kan lægge stålpladetag som ny konstruktion på de fleste eksisterende spær, såvel som på nybyg. Taget er let og kan lægges på de fleste eksisterende tagkonstruktioner uden forstærkning. 

Et stålpladetag vejer ca. 5 kg pr. m², og er det absolut letteste tagmateriale, der kan anvendes. Til sammenligning vejer et tagpaptag ca. 9 kg pr m², et bølgepladetag ca. 19 kg pr. m² og et tegltag ca. 40 kg pr m².

Et stålpladetag kan lægges ned til en 12-14 graders hældning.

Tag-på-tag-løsninger

Stålpladetegl bliver i langt de fleste tilfælde lagt oven på et eksisterende tag. Tagbelægningen vejer ikke særlig meget og vil under normale omstændigheder ikke kræve ekstra opbygning eller forstærkning af det eksisterende tag ud over de lægter, som tagpladerne skal ligge på.

Bliver stålpladetegl lagt oven på et eksisterende tag, skal vindskeder, sternbrædder og tagrender også udskiftes eller tilpasses.

Hvis du vælger en løsning, hvor ståltaget monteres oven på et eksisterende tag, er der flere ting, du skal have med i dine overvejelser. 

Der vil naturligvis være tale om en billigere løsning, end hvis det oprindelige tag demonteres. Der anvendes færre arbejdstimer, og der skal ikke tages særlige hensyn til vejrliget i forhold til afdækning med mere.

Det oprindelige tag kommer til at ligge under det nye tag, og i nogle tilfælde kommer det til at fungere som undertag for det nye stålpladetag. Dog er et gammelt tag ikke beregnet til at fungere som undertag, og det er ikke et optimalt valg.

Der er flere årsager til, at løsningen med et 'dobbelttag' ikke umiddelbart kan anbefales. Blandt andet skal du være opmærksom på, at det kan være svært for brandvæsenet at slukke en brand, når der er to tage ovenpå hinanden. Vandet fra brandsprøjterne kan simpelthen ikke ramme ilden i mellem de to tagbelægninger.

Risiko for asbest i det gamle tag

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

  • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
  • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Hvis det oprindelige tag er af fibercement udformet som skifer eller bølgeplader, vil det sandsynligvis indeholde asbest, hvis det er lagt før 1986.

Hvis der er adgang til et loftrum, og huset ikke er udført med 1. sal eller loft til kip, er der dermed risiko for ophobning af asbeststøv i tagrummet. Selvom pladerne er i hel tilstand, når du lægger det nye tag ovenpå, kan det gamle tag over tid nedbrydes og dermed afgive asbestfibre.

Asbestfibre er yderst sundhedsskadelige, hvis de indåndes, og der er derfor skrappe regler for, hvordan man håndterer asbestholdige byggematerialer.

Anvendelsen af asbest har været forbudt i en længere årrække, men det er fortsat lovligt at beholde et tag med asbest. Dog er der i 2022 vedtaget en væsentlig stramning for grænseværdierne i forbindelse med asbestholdigt arbejde, og Danmark er nu blandt de lande, som har de laveste grænseværdier.

Der må ikke bores, skæres eller i øvrigt foretages arbejde som medfører beskadigelse af tagplader indeholdende asbest, hvilket man skal være meget opmærksom på, hvis man vælger at montere et ståltag på et eksisterende asbesttag. Lægterne skal i så fald fastgøres udelukkende med selvskærende skruer gennem tagpladen til underliggende eksisterende trælægte, og der må ikke skæres huller til eksempelvis aftrækshætter og ovenlysvinduer.

Du kan se reglerne for arbejde med asbestholdige materialer på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Den bedste løsning vil være at få nedtaget og bortskaffet det gamle tag med asbest efter de gældende regler og starte på en frisk med et nyt tag.

Hvordan vedligeholder du et tag med stålplader, der ligner tegl?

Stålpladetegl er meget nemme at vedligeholde, da regn stort set holder dem rene.

Bor du et sted, hvor taget bliver meget beskidt, fx af fugleklatter, kan du gøre det rent ved at spule det med en vandslange. Men husk at gøre det oppefra, så du ikke spuler vand ind imellem pladerne og ind i selve tagkonstruktionen.

Når taget skal lægges op, kan det være en god idé at sikre sig, at håndværkeren bruger det korrekte værktøj, hvis pladerne skal tilpasses. Ifølge montagevejledningen skal der anvendes en speciel pladesaks eller klippemaskine, som giver pladerne de helt rigtige snit. I nogle tilfælde skal snittet bagefter behandles med en beskyttende lakforsegling, som forhindrer den afskårne kant i at ruste og dermed forkorte tagets levetid. Brug aldrig en vinkelsliber, da den udvikler høj varme, som skader overfladebelægningen, hvilket kan forårsage rust.

Kan du selv lægge et tag med stålplader, der ligner tegl?

At lægge et tag på et hus, er som udgangspunkt ikke gør det selv-arbejde. Det gælder også oplægning af stålpladetag, der ligner tegl. Det kan dog godt lade sig gøre at montere stålpladetegl selv, hvis du har gode håndværkeregenskaber og følger montagevejledningen slavisk.

Hvor længe holder et tag med stålplader, der ligner tegl?

Producenterne lover 20-40 års garanti, hvis stålpladerne er monteret korrekt. Selve levetiden er nærmere 60 år.