Hvad er stålplader, der ligner tegl?

Stålplader, der ligner tegl, er et tagmateriale af stål, udformet som teglsten.

Stålpladerne anvendes ofte i forbindelse med renovering af ældre parcelhuse. Mange parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne har tag med eternitbølgeplader eller skifer, som netop i disse år er ved at være udtjent og skal skiftes. Stålplader, der ligner tegl, er meget anvendt til denne renovering. Det skyldes ofte, at pladerne er nemme at montere oven på det gamle tag af eternitbølgeplader.

Der er delte meninger om tag med stålplader, der ligner tegl. Flere arkitekter mener, at stålpladetegl ikke er det mest velegnede tagmateriale. Det skyldes sandsynligvis, at taget kan fremstå en anelse kunstigt på grund af dets ensartethed. Mange mener, at lægger man ikke rigtige tegl, skal man hellere vælge en helt anden tagbelægning i stedet for en efterligning af tegl. Andre mener, at stålpladetegl er en god valgmulighed, idet de er nemme at arbejde med og er billigere end andre tagbelægninger. Og for det utrænede øje, kan det være svært at se forskel.

Stålpladetegl forringer ikke husets værdi, tværtimod. Mange parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne har meget nedslidte og utætte bølgeeternittage, og i de tilfælde vil et tag med stålpladetegl være et godt alternativ.

Hvilke typer stålplader, der ligner tegl, findes der?

Stålpladetegl findes i et utal af farver og med flere forskellige overflader. De kan fås som store plader i fuld længde, der dækker fra tagfod til rygning, og som mindre plader, der fylder ca. 1 m² pr. stk. Det er mere tidskrævende at montere de mindre plader, mens ulempen ved de store plader er, at de er sværere at håndtere.

De fleste producenter anbefaler undertag under ståltaget til at tage kondens og eventuel indtrængen af fygesne og slagregn. Men det er ikke et krav. Nogle producenter kan levere plader med antikondens-belægning på undersiden, som sikrer en balanceret afgivelse og optagelse af fugt. Dette forudsætter dog god ventilation, fx ved et uudnyttet ventileret loftrum eller uisolerede konstruktioner ved carporte, garager m.v.

Hvilke forhold har betydning for valg af stålplader, der ligner tegl?

Levetiden på et stålpladetag er lang og ofte længere end fx eternitbølgeplader og tagpap. Taget er tæt, robust, fylder ikke meget i konstruktionen og vejer ikke ret meget.

Stålpladetegl er derudover nemme at lægge oven på et eksisterende tag. Her er det ikke nødvendigt med overdækning, og byggefasen er minimal, da det eksisterende tag ikke skal tages ned og køres bort. Det eksisterende tag kommer til at fungere som undertag for det nye stålpladetag. Men overvej, om du vil beholde dit gamle tag, som sandsynligvis indeholder asbest, eller om du hellere vil fjerne denne udtjente bygningsdel og starte på en frisk.

Du kan sagtens vælge et stålpladetag som ny konstruktion, på de fleste eksisterende spær, såvel som på nybyg. Taget er let og kan lægges på de fleste eksisterende tagkonstruktioner, uden forstærkning. Et stålpladetag vejer ca. 5 kg pr. m², og er det absolut letteste tagmateriale, der kan anvendes. Til sammenligning vejer et tagpaptag ca. 9 kg pr m², bølgeeternittag ca. 19 kg pr. m² og et tegltag ca. 40 kg pr m².

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til tagkonstruktionen?

Stålpladetegl bliver i langt de fleste tilfælde lagt oven på et eksisterende tag. Tagbelægningen vejer ikke særlig meget og vil under normale omstændigheder ikke kræve ekstra opbygning eller forstærkning af det eksisterende tag ud over de lægter, som tagpladerne skal ligge på.

Bliver stålpladetegl lagt oven på et eksisterende tag, skal vindskeder, sternbrædder og tagrender også udskiftes eller tilpasses.

Taget kan lægges ned til en 12-14 graders hældning.

Hvordan vedligeholder du et tag med stålplader, der ligner tegl?

Stålpladetegl er meget nemme at vedligeholde, da regn stort set holder dem rene.

Bor du et sted, hvor taget bliver meget beskidt, fx af fugleklatter, kan du gøre det rent ved at spule det med en vandslange. Men husk at gøre det oppefra, så du ikke spuler vand ind imellem pladerne og ind i selve tagkonstruktionen.

Når taget skal lægges op, kan det være en god idé at sikre sig, at håndværkeren bruger det korrekte værktøj, hvis pladerne skal tilpasses. Ifølge montagevejledningen skal der anvendes en speciel pladesaks eller klippemaskine, som giver pladerne de helt rigtige snit. I nogle tilfælde skal snittet bagefter behandles med en beskyttende lakforsegling, som forhindrer den afskårne kant i at ruste og dermed forkorte tagets levetid. Brug aldrig en vinkelsliber, da den udvikler høj varme, som skader overfladebelægningen, hvilket kan forårsage rust.

Kan du selv lægge et tag med stålplader, der ligner tegl?

Det kan godt lade sig gøre at montere stålpladetegl selv, hvis du har gode håndværkeregenskaber og følger montagevejledningen slavisk. Du kan evt. også kontakte producenten og få afklaret diverse detaljer.

Hvis du monterer "små" tagplader, skal du sørge for, at de bliver trykket rigtigt mod hinanden. Man begynder som regel montagen ved tagets rygning og slutter ved tagfoden. Start med at montere pladerne i hele tagets længde (startrækken). Derefter monteres de øvrige plader oppefra og nedefter ved at løfte den øverste plade og skubbe den næste plade på plads inde under den. Samlingen presses sammen og sømmes.

For at afslutte tagfladen skal der laves en rygning ved kip, dvs. i toppen af taget. Her skal der lægges rygningsstykker op, altså de buede plader, som afslutter de to tagflader på toppen af taget. Disse skrues igennem pladerne og ned i den underliggende lægte. Det er i sig selv ikke så svært. Men du skal være lidt let på tå for at kunne bevæge dig rundt oppe på tagryggen. Den nemmeste måde er at kravle op på taget ude ved gavlen. På den måde undgår du også at gå på selve taget mere end højst nødvendigt.

Producenterne lover dog, at man kan gå på stålpladerne, uden at de bliver bulede, såfremt man træder på understøttet underlag.

Hvor længe holder et tag med stålplader, der ligner tegl?

Producenterne lover 20-40 års garanti, hvis stålpladerne er monteret korrekt. Selve levetiden er nærmere 60 år.