Hvad er stålplader, der ligner tegl?

Stålplader, der ligner tegl, er et tagmateriale af stål, udformet som teglsten.

Stålpladerne anvendes især i forbindelse med renovering af ældre parcelhuse. Mange parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne har tag med eternitbølgeplader, og i netop i disse år er de ved at være udtjent og skal skiftes. Stålplader, der ligner tegl, er det mest anvendte til denne renovering. Det skyldes, at pladerne er nemme at montere oven på det gamle tag af eternitbølgeplader.

Der er delte meninger om tag med stålplader, der ligner tegl. Flere arkitekter mener, at stålpladetegl ikke er det mest velegnede tagmateriale. Det skyldes sandsynligvis, at taget kan fremstå en anelse "plastikagtigt" på grund af dets ensartethed. Mange mener, at lægger man ikke rigtige tegl, skal man hellere vælge en helt anden tagbelægning i stedet for en efterligning af tegl.

Andre mener, at stålpladetegl er en god valgmulighed, idet de er nemme at arbejde med og er billigere end andre tagbelægninger.

Stålpladetegl forringer ikke husets værdi, tværtimod. Mange parcelhuse fra 1960'erne og 70'erne har meget nedslidte og utætte bølgeeternittage, og i de tilfælde vil et tag med stålpladetegl være et godt alternativ.

Hvilke typer stålplader, der ligner tegl, findes der?

Stålpladetegl findes i flere farver og nuancer. De kan fås som store plader, der dækker hele tagfladen i højden, så der kun skal lægges plader i husets længde, og som mindre plader, der dækker to lægter med en indbyrdes afstand på ca. 32 cm. Det er mere tidskrævende at montere de mindre plader, mens ulempen ved de store plader er, at de er særdeles svære at håndtere for én person, så det som regel er nødvendigt at være to personer til arbejdet .

Hvilke forhold har betydning for valg af stålplader, der ligner tegl?

Stålpladetegl er nemme at lægge oven på et eksisterende tag. Byggefasen er minimal, da det eksisterende tag ikke skal tages ned og køres bort. Det eksisterende tag kommer til at fungere som undertag for det nye stålpladetag, så det er ikke nødvendigt at lave et nyt undertag. Det tager cirka to uger at montere en tagflade på 160 kvadratmeter, inklusive tagrender, nedløb, vindskedeafslutninger og tagrygning. Der skal påregnes ekstra udgifter til udskiftning af tagrender og skotrender, som skal tilpasses det nye tag.

Prisen på et nyt tag med stålplader, der ligner tegl, er ofte næsten halvdelen af, hvad andre tagbelægninger koster.

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til tagkonstruktionen?

Stålpladetegl bliver i langt de fleste tilfælde lagt oven på et eksisterende tag. Tagbelægningen vejer ikke særlig meget og vil under normale omstændigheder ikke kræve ekstra opbygning eller forstærkning af det eksisterende tag ud over de lægter, som tagpladerne skal ligge på.

Bliver stålpladetegl lagt oven på et eksisterende tag, skal vindskeder, sternbrædder og tagrender også udskiftes.

Hvordan vedligeholder du et tag med stålplader, der ligner tegl?

Stålpladetegl er meget nemme at vedligeholde, da regn stort set holder dem rene.

Bor du et sted, hvor taget bliver meget beskidt, f.eks. af fugleklatter, kan du gøre det rent ved at spule det med en vandslange. Men husk at gøre det oppefra, så du ikke spuler vand ind imellem pladerne og ind i selve tagkonstruktionen.

Når taget skal lægges op, kan det være en god idé at sikre sig, at håndværkeren bruger det korrekte værktøj, hvis pladerne skal tilpasses. Ifølge montagevejledningen skal der anvendes en speciel pladesaks eller klippemaskine, som giver pladerne de helt rigtige snit. I nogle tilfælde skal snittet bagefter behandles med en beskyttende lakforsegling, som forhindrer den afskårne kant i at ruste og dermed forkorte tagets levetid.

Kan du selv lægge et tag med stålplader, der ligner tegl?

Det kan godt lade sig gøre at montere stålpladetegl selv, hvis du har gode håndværkeregenskaber og følger montagevejledningen slavisk. Du kan evt. også ringe til producenten og få afklaret diverse detaljer.

Hvis du monterer "små" tagplader, skal du sørge for, at de bliver trykket rigtigt mod hinanden. Man begynder som regel montagen ved tagets rygning og slutter ved tagfoden. Start med at montere pladerne i hele tagets længde (startrækken). Derefter monteres de øvrige plader oppefra og nedefter ved at løfte den øverste plade og skubbe den næste plade på plads inde under den. Samlingen presses sammen og sømmes.

For at afslutte tagfladen skal der laves en rygning ved kip, dvs. i toppen af taget. Der skal der lægges rygningsstykker op, altså de buede plader, der på toppen af taget afslutter de to tagflader. Disse skrues ned igennem pladerne og ned i den underliggende lægte. Det er i sig selv ikke så svært. Men du skal være lidt let på tå for at kunne bevæge dig rundt oppe på tagryggen. Den nemmeste måde er at kravle op på taget ude ved gavlen. På den måde undgår du også at gå på selve taget mere end højst nødvendigt. Producenterne lover dog, at man kan gå på stålpladerne, uden at de bliver ødelagt.

Hvor længe holder et tag med stålplader, der ligner tegl?

Producenterne lover 30 års garanti, hvis stålpladerne er monteret korrekt.

Hvad koster stålplader, der ligner tegl?

Prisen på stålpladetegl er cirka halvdelen af, hvad rigtige tegl koster. Et nyt tegltag koster ca. 2.000 kr. pr. kvadratmeter. Stålpladetegl koster ca. 200-400 kr. pr. kvadratmeter. Hvis du ikke selv kan lægge pladerne, skal du have en tømrer til at gøre det, og så bliver den samlede pris ca. 1.000 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter (juni 2008).