Hvad kræver tage af vedligeholdelse generelt?

Tagmaterialer er i udgangspunktet designet med nogle egenskaber, som gør, at et tag bare kan passe sig selv. De fleste typer af tage er derfor næsten vedligeholdelsesfrie. Det er praktisk, for et tag kan være svært at komme til, og det er heller ikke konstrueret til, at du skal kunne kravle rundt på det alt for ofte.

Selvom et tag stort set ikke skal vedligeholdes, bør du alligevel holde øje med skader og utætheder, da det med tiden vil blive nedbrudt og miste sin styrke. Efter voldsomt vejr, såsom storm, er det også en god idé at være ekstra opmærksom på, om der er opstået skader. Du bør bestræbe dig på at tjekke tagets stand én gang årligt. 

Hvis du vil begrænse vedligeholdelsen af dit tag, skal du sørge for, at alle løse dele omkring taget er i god stand, dvs. træværk såsom sternbrædder og vindskeder. Da disse sidder ret udsat, kan det være en idé at erstatte dem med kunstige brædder af fibercement, hvis du vil slippe for at skulle overfladebehandle dem med års mellemrum. Løsningen er dog ikke lige så bæredygtig som at beholde træværket, og du skal også overveje, om det passer til huset med fibercement. 

Husk at tjekke skotrender, inddækninger og tagrender. Det er tit disse steder og ikke på selve tagfladen, at der kommer problemer. Kig efter, om zinken i skotrender, omkring skorstenen og inddækninger mv. er i god stand. 

Tagrender og nedløbsrør skal også fungere perfekt. Her kan du teste, om de er tætte og har det rigtige fald ved at lade en haveslange løbe i tagrenden. 

Vedligeholdelse af tegltag, tage med betonteglsten samt naturskifer

Disse typer tag, som er kendetegnet ved at være bygget op af mindre enheder, kræver normalt ikke anden vedligeholdelse, end at du under dit årlige tagtjek, undersøger om stenene er hele og uden revner, og om de ligger fast. Efter en storm bør du også tjekke, om de stadig ligger som de skal, og at der ikke er opstået utætheder.

Det er en god idé at tage et kig i tagrenderne for at se, om der ligger smulder eller afskalninger fra taget. Det betyder nemlig, at der må være sket skader på nogle af stenene.

Stålpladetag

Et stålpladetag skal tjekkes for utætheder, hvor du skal være opmærksom på samlingerne. Gror der alger eller sidder der andet organisk materiale fast på taget, er det en god idé at rense det ned med vand. Brug en blød børste til at fjerne skidtet og skyld efter.

Bølgepladetag og skifertag af fibercement

Et tag af fibercement skal tjekkes for utætheder, revner og knækkede plader. Husk at alger og lav ikke skader taget, så det kan du sagtens lade det sidde. Ældre fibercementtage (tidligere kaldet eternittage) kan indeholde asbest, som er sundhedsskadeligt. Længere nede i artiklen kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis dit tag indeholder asbest.

Stråtag

Toppen af ståtaget, mønningen, skal løbende vedligeholdes, og derudover skal du holde øje med, om der kommer huller i taget. Mønningen er ikke noget, du selv kan skifte ud. Her skal du have en professionel tækkemand til at udføre opgaven, da den kræver håndværksmæssig kunnen og viden. 

Tagpaptag

Et tagpaptag er så godt som vedligeholdelsesfrit, hvis det er lagt med hældning. Taget skal normalt kontrolleres for utætheder, som typisk opstår i samlingerne eller ved gennembrydninger fx ved skorstenen. Hvis der er utætheder, er det relativt nemt at lappe. Fordelen med et tagpaptag er, at der kan lægges et nyt lag tagpap oven på det gamle, når det gamle er nedslidt. Så undgår man, at huset skal stå uden tag i længere tid.

Hvordan tjekker du dit tag for skader?

Lige meget hvilken type tag du har, er det en rigtig god idé at se det efter en gang om året. Du skal først og fremmest tjekke, om taget er tæt. Det er vigtigt, at du får undersøgt alle de steder, hvor taget ikke er en ubrudt flade, dvs. hvor:

 • Skorsten eller udluftninger kommer op gennem taget (inddækninger).
 • Taget støder op mod ovenlys, vinduer er indbygget i tagfladen (Velux-vinduer), eller der er kviste.
 • To tagflader støder sammen (skotrenden).
 • Taget ender forneden, dvs. ved tagrenden (tagfod).
 • Taget ender foroven (rygningen/kip).
 • Taget ender i siderne (vindskeder).

Undersøg desuden undertagets tæthed, og om der er tilstrækkelig ventilation under taget.
Tagrender og nedløbsrør skal også holdes rene, så de ikke stopper til. Er de tilstoppede, kan der løbe vand ud over tagrendens kant og ind på træ- og murværk, som kan tage skade af fugten.
 

Forlænger det tagets levetid, hvis du rengør det?

Et tegltag kan i meget tørre perioder børstes for mos og alger, men bør ikke højtryksspules eller udsættes for andre typer af hårdhændet behandling, da det vil ødelægge tagets overflade, så det fremover nemmere tager mod snavs. Det samme gælder for betonteglsten, dvs. tagsten fremstillet af beton i stedet for brændt ler.

Mange firmaer tilbyder afrensning og maling af fibercementtage. Det er aldrig blevet bevist, at behandlingen forlænger tagets levetid, men taget kan blive pænere at se på.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

 • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
 • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Hvis du af kosmetiske årsager gerne vil fjerne organiske materialer fra taget, skal du være opmærksom på, at der i fibercementtage fra før 1988 kan være asbest i pladerne. Hvis der asbest i taget, bør du få et professionelt firma til at gøre det for dig, så du undgår, at der bliver spredt asbestfibre i omgivelserne. Asbestfibre er kræftfremkaldende og kan give alvorlige skader på lungerne, hvis man indånder dem.

Vær også opmærksom på, at der er risiko for, at der kan drysse asbest fra undersiden af taget under selve tagrensningen, hvorfor det generelt ikke kan anbefales at rengøre et asbesttag.

I boksen kan du se, hvordan du finder ud af, om dit fibercementtag indeholder asbest.

Hvordan vælger du den mest vedligeholdelsesfri type tag til et nyt hus?

Hvis du vil have et tegltag eller et tag af betontagsten, skal du huske, at taget ikke er bedre end det undertag, det har. 

Hvis taget skal have en lang levetid og kræve så lidt vedligeholdelse som muligt, skal du vælge et godt undertag. Det bedste undertag er et fast undertag med tagpap. Det holder lige så længe som tegl- eller betontagsten.

Undertag af tagpap er den bedste løsning, men også den dyreste, hvis det er en kompliceret tagkonstruktion med fx skråvægge på førstesal, loft til kip eller mange gennemføringer i taget omkring kviste og tag.
Er taget mindre kompliceret, fx et tag med et uudnyttet tagrum på et etplanshus, er kvaliteten af undertaget mindre væsentlig. I et sådant hus vil man altid kunne inspicere taget fra loftet og dermed opdage eventuelle utætheder i tide.

Når du skal vælge tagbelægning til dit hus, skal du dog ikke kun tænke på, hvor meget det skal vedligeholdes. Det er også vigtigt at tænke på tagets levetid, pris, tæthed og udseende.

Hvilke levetider og garantier har forskellige typer tage?

TagtypeLevetidGaranti
Tegltag50-70 år30 år på materialefejl
Betontagsten50-70 år15 år på materialefejl
Naturskifertag70-90 år30 år på materialefejl
Bølgepladetag af fibercement (eternit)35-45 år15 år på materialefejl
Skifertag af fibercement (eternit)35-40 år15 år på materialefejl
Stålpladetag40-50 årOp til 30 år på materialefejl
Tagpaptag30-50 årOp til 15 år på materialefejl
Stråtag20-40 år5 år på lægning