Hvad kræver tage af vedligeholdelse generelt?

Tagmaterialer er i udgangspunktet designet med nogle egenskaber, som gør, at et tag bare kan passe sig selv. De fleste typer af tage er derfor næsten vedligeholdelsesfrie. Det er praktisk, for et tag kan være svært at komme til, og det er heller ikke konstrueret til, at du skal kunne kravle rundt på det alt for ofte.

Selvom et tag stort set ikke skal vedligeholdes, bør du alligevel holde øje med skader og utætheder, da det med tiden vil blive nedbrudt og miste sin styrke. Efter voldsomt vejr, såsom storm, er det også en god idé at være ekstra opmærksom på, om der er opstået skader. Du bør bestræbe dig på at tjekke tagets stand én gang årligt. 

Hvis du vil begrænse vedligeholdelsen af dit tag, skal du sørge for, at alle løse dele omkring taget er i god stand, dvs. træværk såsom sternbrædder og vindskeder. Da disse sidder ret udsat, kan det være en idé at erstatte dem med kunstige brædder af fibercement, hvis du vil slippe for at skulle overfladebehandle dem med års mellemrum. Løsningen er dog ikke lige så bæredygtig som at beholde træværket, og du skal også overveje, om det passer til huset med fibercement. 

Husk at tjekke skotrender, inddækninger og tagrender. Det er tit disse steder og ikke på selve tagfladen, at der kommer problemer. Kig efter, om zinken i skotrender, omkring skorstenen og inddækninger mv. er i god stand. 

Tagrender og nedløbsrør skal også fungere perfekt. Her kan du teste, om de er tætte og har det rigtige fald ved at lade en haveslange løbe i tagrenden. 

Vedligeholdelse af tegltag, tage med betonteglsten samt naturskifer

Disse typer tag, som er kendetegnet ved at være bygget op af mindre enheder, kræver normalt ikke anden vedligeholdelse, end at du under dit årlige tagtjek, undersøger om stenene er hele og uden revner, og om de ligger fast. Efter en storm bør du også tjekke, om de stadig ligger som de skal, og at der ikke er opstået utætheder.

Det er en god idé at tage et kig i tagrenderne for at se, om der ligger smulder eller afskalninger fra taget. Det betyder nemlig, at der må være sket skader på nogle af stenene.

Stålpladetag

Et stålpladetag skal tjekkes for utætheder, hvor du skal være opmærksom på samlingerne. Gror der alger eller sidder der andet organisk materiale fast på taget, er det en god idé at rense det ned med vand. Brug en blød børste til at fjerne skidtet og skyld efter.

Bølgeeternittag og Eternitskifertag

Et bølgeeternittag skal tjekkes for utætheder, revner og knækkede plader. Husk at alger og lav ikke skader taget, så det kan du sagtens lade det sidde. 

Stråtag

Toppen af ståtaget, mønningen, skal løbende vedligeholdes, og derudover skal du holde øje med, om der kommer huller i taget. Mønningen er ikke noget, du selv kan skifte ud. Her skal du have en professionel tækkemand til at udføre opgaven, da den kræver håndværksmæssig kunnen og viden. 

Tagpaptag

Et tagpaptag er så godt som vedligeholdelsesfrit, hvis det er lagt med hældning. Taget skal normalt kontrolleres for utætheder, som typisk opstår i samlingerne eller ved gennembrydninger fx ved skorstenen. Hvis der er utætheder, er det relativt nemt at lappe. Fordelen med et tagpaptag er, at der kan lægges et nyt lag tagpap oven på det gamle, når det gamle er nedslidt. Så undgår man, at huset skal stå uden tag i længere tid.

Hvordan tjekker du dit tag for skader?

Lige meget hvilken type tag du har, er det en rigtig god idé at se det efter en gang om året. Du skal først og fremmest tjekke, om taget er tæt. Det er vigtigt, at du får undersøgt alle de steder, hvor taget ikke er en ubrudt flade, dvs. hvor:

  • Skorsten eller udluftninger kommer op gennem taget (inddækninger).
  • Taget støder op mod ovenlys, vinduer er indbygget i tagfladen (Velux-vinduer), eller der er kviste.
  • To tagflader støder sammen (skotrenden).
  • Taget ender forneden, dvs. ved tagrenden (tagfod).
  • Taget ender foroven (rygningen/kip).
  • Taget ender i siderne (vindskeder).

Undersøg desuden undertagets tæthed, og om der er tilstrækkelig ventilation under taget.
Tagrender og nedløbsrør skal også holdes rene, så de ikke stopper til. Er de tilstoppede, kan der løbe vand ud over tagrendens kant og ind på træ- og murværk, som kan tage skade af fugten.
 

Forlænger det tagets levetid, hvis du rengør det?

Et tegltag kan i meget tørre perioder børstes for mos og alger, men bør ikke højtryksspules eller udsættes for andre typer af hårdhændet behandling., da det vil ødelægge tagets overflade, så det fremover nemmere tager mod snavs. Det samme gælder for betonteglsten, dvs. tagsten fremstillet af beton i stedet for brændt ler.

Mange firmaer tilbyder afrensning og maling af eternittage. Det er dog aldrig blevet bevist, at behandlingen forlænger tagets levetid, men taget kan blive pænere at se på. 

Hvis du af kosmetiske årsager gerne vil fjerne organiske materialer fra taget, så vær obs på, at der i eternittage fra før 1988 kan være asbest i pladerne – er taget fra før 1984 er der med garanti asbest i det. Hvis der asbest i taget, må du ikke selv rense det men skal have et professionelt firma til at gøre det for dig, så du undgår, at der bliver spredt asbestfibre i omgivelserne. Asbestfibre er kræftfremkaldende og kan give alvorlige skader på lungerne, hvis man indånder dem.

Vær også obs på, at der er risiko for, at der kan drysse asbest fra taget fra undersiden af taget under selve tagrensningen, hvorfor det generelt ikke kan anbefales at rengøre et asbesttag. 

Tjek, om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit skifereternittag eller bølgeeternittag.

  • Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan finde ud af, om dit bølgeeternittag har asbest ved at tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre i pladen. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest.
Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget.

Hvordan vælger du den mest vedligeholdelsesfri type tag til et nyt hus?

Hvis du vil have et tegltag eller et tag af betontagsten, skal du huske, at taget ikke er bedre end det undertag, det har. 

Hvis taget skal have en lang levetid og kræve så lidt vedligeholdelse som muligt, skal du vælge et godt undertag. Det bedste undertag er et fast undertag med tagpap. Det holder lige så længe som tegl- eller betontagsten.

Undertag af tagpap er den bedste løsning, men også den dyreste, hvis det er en kompliceret tagkonstruktion med fx skråvægge på førstesal, loft til kip eller mange gennemføringer i taget omkring kviste og tag.
Er taget mindre kompliceret, fx et tag med et uudnyttet tagrum på et etplanshus, er kvaliteten af undertaget mindre væsentlig. I et sådant hus vil man altid kunne inspicere taget fra loftet og dermed opdage eventuelle utætheder i tide.

Når du skal vælge tagbelægning til dit hus, skal du dog ikke kun tænke på, hvor meget det skal vedligeholdes. Det er også vigtigt at tænke på tagets levetid, pris, tæthed og udseende.
 

Hvilke levetider og garantier har forskellige typer tage?

Tagtype
Levetid
Garanti
Tegltag
50-70 år
30 år på materialefejl
Betontagsten
50-70 år15 år på materialefejl
Naturskifertag70-90 år
30 år på materialefejl
Bølgeeternittag35-45 år15 år på materialefejl
Skifereternittag35-40 år15 år på materialefejl
Stålpladetag
40-50 år
Op til 30 år på materialefejl
Tagpaptag
30-50 år
Op til 15 år på materialefejl
Stråtag
20-40 år
5 år på lægning