Hvad mener producenten om rensning og maling af tag?

Der er en del ting, du bør overveje, hvis du vil rense eller male dit fibercementbaserede bølgepladetag eller kunstskifertag (tidligere kendt som eternittag).

Generelt fraråder producenterne at male plader, som ikke har været malet fra starten, altså ubehandlede bølgepladetage. Det kan skabe spændinger i pladerne og i værste fald ødelægge dem, hvis pladerne kun er malet på den ene side.

Du kan tjekke, om dine bølgeplader oprindeligt var malet ved at se på bagsiden af dem. Pladerne blev nemlig typisk malet på både over- og underside.

Maling af tag: Hvordan vurderer du, om dit tag trænger?

Er dit tag meget grimt og fyldt med mos, men ellers i god stand, kan du vælge at få taget renset og malet. Det er en ydelse, som mange firmaer tilbyder.

Er tagpladerne derimod revnede, opbulede og porøse, kan det ikke anbefales at få taget renset og malet, da det ikke vil forlænge tagets levetid. Er taget fx mere end ca. 40 år gammelt, er der relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget. Her anbefales det at udskifte tagbelægningen.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
  • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

  • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
  • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Må du rense taget, hvis der er asbest i?

Der blev brugt asbest i bølgepladetage og kunstskifertage frem til 1988. I faktaboksen kan du se, hvordan du finder ud af, om dit tag indeholder asbest.

Asbest er sundhedsskadeligt og kan give asbestose (stenlunger) og kræft i blandt andet lunger og lungehinde, hvis man indånder fibrene. Derfor er der strenge krav til, hvordan tage med asbest skal håndteres. Det kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside

Du må gerne rense dit asbestholdige tag med en blød svamp og en svag vandstråle.

Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. Der kan dog gives dispensation til højtryksspuling af taget, hvis vandet opsamles og filtreres i et lukket og godkendt system, inden det afledes. Der findes en lang række firmaer, som tilbyder rensning af bølgepladetage. Det er dog kun firmaer, som er godkendt til dette af Arbejdstilsynet, der må udføre en højtryksrensning af asbestholdige tage, og det kræver blandt andet, at firmaets udstyr er godkendt af Arbejdstilsynet.

Er du i tvivl, så kontakt en rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør) eller håndværker med erfaring på området.

Renses taget med et algemiddel, skal du være opmærksom på, om midlet er godkendt til formålet. Tjek i Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesmidler.

Holder asbesttage kortere eller længere tid end andre?

Asbest i tagplader har ikke været et problem i forhold til holdbarheden. Tværtimod har erfaringer vist, at pladerne holder ganske godt – ofte mere end 40 år.

Hvordan udføres rensning og maling af tage professionelt?

Der er firmaer, som har specialiseret sig i at rense og male bølgepladetage. Disse firmaer anvender en speciel maskine, som skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Taget bliver spulet med en lukket maskine. Denne form for højtryksspuling er tilladt, idet asbestfibrene ikke bliver hvirvlet op i luften.

Desuden bliver vandet filtreret fra tagrensningen, så rester fra taget ikke ryger ud i kloaksystemet, hvilket ikke må ske. Asbestrester og andet indhold fra det anvendte filter bliver derefter deponeret efter reglerne om asbestaffald.

Herefter gennemgås taget for revnede og ødelagte tagplader, som udskiftes, hvis det findes nødvendigt. Endelig behandles bølgepladetaget mod alger, inden tagpladerne males to gange med den ønskede farve. Der findes en tagmalerforening, hvor medlemmerne er uddannede til netop tagmaling. 

Det koster ca. 15.000 til 25.000 kr. at få renset og malet taget på et almindeligt hus på ca. 140 m2.

Kan dit tag holde længere, hvis det bliver renset og malet?

Der findes ingen uvildig dokumentation for, at tagrensning og maling af tag forlænger dets levetid. Når tagmalerfirmaer lover længere levetid på taget efter rensning og maling, bygger firmaerne det på egne erfaringer. Tagmalerforeningen har dog fået lavet en undersøgelse af to tagplader,er viser resultatet at der kan være længere levetid på den malede plade.. Undersøgelsen kan findes på tagmalerforeningens hjemmeside. .

Der er undersøgelser, som viser, at begroninger som mos ikke har den store betydning for nedbrydningen af et fibercementtag.

Ifølge producenterne bør kun oprindeligt overfladebehandlede fibercementplader males.

På ubehandlede fibercementplader kan malingen skabe spændinger, som medfører revnedannelser. Disse plader bør altså ikke males.

Plader, hvor kun overfladen er slidt, kan godt males, mens revnede og afskallede plader bør udskiftes.

Er du uheldig, kan en tagrensning skade taget. Pladerne kan knække af belastningen fra maskinerne, eller tagmalingen kan gøre taget så tæt, at der dannes kondens på bagsiden, hvilket giver risiko for skimmelsvamp.