Hvert forår kan det som boligejer være svært at komme uden om annoncer fra tagrensningsfirmaer, der lover dig et helt nyt tag for brøkdelen af, hvad sådan et koster.

Nogle virksomheder står ved, at en tagrensning mest appellerer til boligejerens samvittighed og forfængelighed. Andre lover alt fra et tag, der holder længere, til et hus, der holder bedre på varmen, når der ikke ligger alger og skidt på tagbelægningen.

Men ifølge Videncentret Bolius’ fagekspert Tine R. Sode, skal du se dig godt for, inden du får renset taget.

– Der er ingen dokumentation for, at taget holder længere, hvis du renser det. Det kan faktisk ødelægge taget og forkorte levetiden. En tagrensning er udelukkende kosmetisk, og du skal passe på, hvis tagrenseren påstår det modsatte, fastslår Tine R. Sode.

Du skal kun skifte tag, hvis det er utæt og dermed har mistet sin funktion.
- Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius

Drop tagrensning, hvis du har tegltag

I stedet mener hun, at du bør acceptere og leve med, at dit tag ældes og ændrer udseende, selvom der er stor forskel på, hvad tid, vind og vejr gør ved forskellige typer tagbelægning.

- Nogle tage patinerer flottere end andre, men det sker selvfølgelig for alle tage, at de kommer til at se ældre ud, måske med mos og alger på, siger Tine Sode.

Uanset, om dit tag er af eternit, tegl, betontegl eller tagpap, bør du være varsom med at rense det eller få et firma til at gøre det.

- Har du tegltag, bør du droppe tanken helt, og naturskifertage er stort set selvrensende. Har man betontegl eller tagpap på sit tag, kan man overveje at fjerne lidt mos engang imellem med en kost, velvidende at det heller ikke giver taget længere levetid, siger Tine Sode.

Fordele og ulemper ved tagrensning

Fordele

  • Taget fremstår nyt og veholdt

Ulemper

  • Taget kan blive slidt og ødelagt
  • Taget kan blive mere utæt
  • Evt. asbest i taget kan trænge ind på loftet eller ud i miljøet
  • Det kan skade miljøet, hvis kemikaliefyldt vand ikke opsamles korrekt
  • Vælger man at få malet overfladen, har man sandsynligvis påført sig en ny vedligeholdelsesopgave, da malingen vil skalle af på et tidspunkt - og så skal overfladen males igen

Kilde: Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius

Tagrens kan skade miljøet

Foruden tvivlsomme løfter om, at taget lever længere, kritiseres tagrensning også for at skade miljøet, når kemikaliefyldt vand løber fra taget og ned på jorden. 

En kritik, som Danny Rasmussen, indehaver af KBH Tagrens & Isolering, ofte støder på. Han kan imidlertid ikke se, hvordan en tagrensning skulle skade miljøet, hvis den bliver udført ordentligt. 

– For det første opsamler vi rensningsvandet. For det andet benytter vi os af en miljøvenlig og EU-godkendt maling, som holder asbest inde, siger Danny Rasmussen, som mener, at det ligefrem gavner miljøet at få renset taget i stedet for at købe et helt nyt.

– Det er da miljøsvineri at kassere et helt tag, når det efter en rensning kan komme til at se helt nyt ud. En tagrensnings koster en tiendedel af et nyt tag, siger Danny Rasmussen. 

Men sådan kan man ikke se sådan på det, hvis du spørger Videncentret Bolius’ fagekspert.

– En tagrensning er ikke et alternativ til at få et nyt tag. Det kan godt være, at taget ligner et nyt tag, efter det er renset, men funktionelt har du det samme tag som før. I bedste fald hverken værre eller bedre, lyder det fra Tine R. Sode.

Pas på lykkeriddere, hvis du køber tagrensning eller algebehandling

Tagrenseren er heller ikke ubetinget enig i, at en tagrensning ikke kan forlænge tagets levetid. Danny Rasmussen forklarer, at hvis der for eksempel gror mos på taget, kan det trænge ind under taget, hvor det om vinteren udvider sig i frostvejr og dermed skader taget. 

Det problem opstår ikke, hvis en tagrensning og algebehandling fjerner mosset. Men Videncentret Bolius’ fagekspert Tine R. Sode fastholder, at boligejeren ikke skal lade mos og skidt være årsag til at få renset eller skiftet tag.

– Du skal kun skifte tag, hvis det er utæt og dermed har mistet sin funktion. Har du et ældre tag, skal du leve med, at det ældes og patinerer. Det er ikke nødvendigvis grimt eller i fare for at gå i stykker, bare fordi det ikke har en helt pletfri overflade, siger hun. 

Både Tine R. Sode og Danny Rasmussen er enige om, at boligejerne skal være varsomme, hvis de alligevel vælger at få renset taget, for det er en branche, der både rummer seriøse virksomheder og lykkeriddere.

– Det kræver ikke uddannelse at blive tagrenser, så tjek, om tagrenseren er medlem af Håndværker.dk. Sus lidt rundt på firmaets hjemmeside og vurdér, om det ser professionelt ud. Overvej også, om du er enig i de aftaler og forsikringer, som foreslås, siger Danny Rasmussen. 

Vær ekstra vågen, hvis du har eternittag

Hvis du ønsker at få renset taget og har fundet en troværdig tagrenser, bør du være opmærksom på, at eternittage fra før 1987 ikke må børstes, da de er lavet med asbest. De er dog ikke farlige, så længe du ikke rører ved dem.

Hvis man ønsker at afrense sit asbestholdige tag mekanisk, så skal det udføres efter gældende miljølovgivning og med en særlig maskine, der sikrer, at asbestfibre ikke spredes rundt i luften. Det beskidte vand skal også renses, inden det ledes ud i afløbssystemet.

Men maskinen kan være hård ved taget, fortæller Frank Brøndum, teknisk chef hos Cembrit, der er en dansk producent af eternittage.

– Afrensningsmaskinerne spuler taget med et tryk op til 400 bar, og det kan skubbe den vatsnor, der er brugt som tætningsmateriale på de ældre tage, ind i tagrummet, så taget let kan blive utæt. Samtidig kan pladerne være blevet skøre med tiden, så man skal nøje overveje denne afrensningsmetode, siger Frank Brøndum.

Beslutter du dig alligevel for en tagrensning, bør du tage tagets resterende levetid med i overvejelserne.

På billedet ses et tag af eternitskifer før (venstre) og efter en tagrensning (højre), hvor mos og skidt og blev fjernet. Foto: Simon Johansen.

Hvad koster en tagrensning?

En tagrensning koster ca. 100-140 kr. pr. kvadratmeter tag.

Har du et hus på 10x15 meter og et tag med 30 graders hældning, vil tagarealet være omkring 175 m2, og prisen vil være fra 17.500 til 24.500 kr.

Er taget ikke blot et sadeltag, men med vinkler og skotrender, ovenlys eller mange gennembrydninger kan det blive noget dyrere.

Kilde: Tine Sode, fagekspert i Videncentret Bolius

Tag pulsen på dit tag 

En del af de gamle eternittage blev lagt i 1960'erne og 1970'erne. De vurderes til at kunne holde 40-60 år og kan således være udskiftningsmodne. 

Du bør selv tjekke taget for, om bølgepladerne er knækkede eller flossede i kanterne - eller kontakt en bygningskonstruktør eller en rådgivende ingeniør.

– Hvis taget kun har en resterende levetid på måske fem år, kan det bedre betale sig at spare op til et nyt tag i stedet for at bruge dem på en tagrensning, der kan koste adskillige tusinde kroner, råder Tine Sode.

Mal dit tag med omtanke

Vær også forsigtig, hvis du vil male taget efter en tagrensning.

– Malingen kan gøre taget så tæt, at det i værste fald kan føre til, at der opstår kondens og fugt på bagsiden af pladerne. Det kan føre til råd og svampeskader, forklarer Tine Sode.

Ifølge Cembrits tekniske chef bør du især undlade at male på ubehandlede plader.

– Hvis man vil male på et eternittag, må det kun være på fabriksmalede plader. Taler vi om skifertage, skal man helt undlade det. Den ensidige malebehandling får skiferen til at krumme, hvilket ofte fører til, at skiferkitten løsner sig og falder ud, fortæller Frank Brøndum.

Du kan se forskel på ubehandlede og fabriksmalede plader ved at se efter rester af malingfilm på tagpladerne. Får du både malet og renset tag, skal du være opmærksom på, at garantien typisk kun dækker arbejdets udførelse og ikke tagets tæthed.