Hvad er fibercementskifer?

Fibercementskifer, kunstskifer eller eternitskifer. Der er flere betegnelser for det samme materiale. Oprindeligt blev pladerne blandt andet produceret af firmaet Dansk Eternit, og det er her, navnet eternitskifer stammer fra. 

Pladerne er lavet af fibercement og findes i flere størrelser og farver. De anvendes til tagdækning, gavl- og facadebeklædning både i nybyggeri og ved renovering.

For ikke-fagfolk kan det være svært at skelne mellem fibercementskifer (kunstskifter) og naturskifer. Men fibercementskifer er som regel helt glat i overfladen og har sjældent flere nuancer, hvilket naturskifer har. Derudover har fibercementpladerne oftest afskårne hjørner (afstudsede), mens naturskifer er rektangulære plader, der er lidt tykkere og som regel har hele hjørner.

Fibercementskifer kan indeholde asbest, som er sundhedsskadeligt og blandt andet kan give kræft i lungerne og lungehinderne, hvis man indånder det. På grund af sundhedsfaren ved arbejde med asbest er der meget strenge krav til, hvordan fibercementskifer med asbest skal håndteres. Det kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside. Arbejdstilsynets regler om arbejde med asbest gælder også for private, selvom Arbejdstilsynet ikke er tilsynsmyndighed i forhold til boligejere, som selv håndterer asbest.

Hvilke typer fibercementskifer findes der?

Der findes som udgangspunkt to udformninger af fibercementskifer:

 • Diagonale plader (som en slags harlekinmønster i 40 x 40 cm og 60 x 60 cm)
 • Rektangulære plader (30 x 60 cm)

De rektangulære plader fås både med skarpe hjørner (fuldkantet) og med afskårne hjørner (afstudsede).

Fibercementskifer kan ligesom naturskifer anvendes til både tage og facader.

I hvilke farver og overflader fås fibercementskifer?

Fibercementskifer fås i sortblå eller lys grå og med forskellige overflader – helt glat eller med struktur. Den mest anvendte fibercementskifer er den glatte, fordi den bedst afviser alger og mos.

Hvad koster fibercementskifer?

Prisen for et fibercementskifertag med undertag inklusiv arbejdsløn og moms ligger på omkring 1.300 kr. pr. kvadratmeter.

Diagonalskifer er lidt dyrere, omkring 1.500 kr. pr. kvadratmeter inklusiv moms, arbejdsløn og undertag.
Prisen varierer dog noget afhængigt af tagets kompleksitet, fx om der er skotrender eller kviste.

Priserne er fra 2023.

Tjek om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit fibercementbaserede kunstskifertag eller bølgepladetag.

 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage fra 1984-1988 kan indeholde asbest.
 • Kunstskifertage og bølgepladetage produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan undersøge, om dine tagplader indeholder asbest ved at tjekke det nummer, der er præget ind i pladens yderside. Afhængig af pladens alder kan nummeret bestå udelukkende af tal eller af en kombination af bogstaver og tal.

Hvis der indgår bogstaver i nummeret, er pladerne fremstillet uden asbest. Et sådan nummer vil typisk være afsluttet med NT (Non-Asbestos Technology).

Numre, der består udelukkende af tal, kan deles op i to grupper:

 • Numre med otte cifre, der altid starter med enten 4 eller 5. Disse plader er fremstillet uden asbest. 
 • Numre med fem eller seks cifre, der kan starte med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7. Disse plader er fremstillet med asbest.

Hvis du ikke kan aflæse tallene eller kender tagpladernes alder, bør du få lavet en analyse af, om de indeholder asbest.

Er du i tvivl, så kontakt gerne producenten Swisspearl (tidligere Dansk Eternit og Cembrit).

Hvor længe holder et tag med fibercementskifer?

Et tag med fibercementskifer (uden asbest) bør kunne holde ca. 30 år og i mange tilfælde også længere. Men det hænger meget sammen med tagkonstruktionen, og måden, tagbelægningen er udført på. Hvis huset fx har en godt ventileret tagkonstruktion, er risikoen for fugt ikke stor, og konstruktionen vil holde længere.

En del af de kunstskifertage, der blev lagt i 60’erne og 70’erne, er udført med fibercementskifer, som indeholder asbest. Mange af dem er efterhånden så slidte, at de bør udskiftes. Her er det som før nævnt vigtigt at følge Arbejdstilsynets regler om arbejde med asbest.

Nogle forsøger at redde de gamle kunstskifertage ved at male dem eller lægge tagpap ovenpå, hvilket kan gøre overfladen mere jævn, så der ikke så nemt sætter sig mos og lav. Det kan dog ikke anbefales, da det kan give problemer med skimmelsvamp inde i loftrummet, fordi tagfladen bliver meget tæt. Etablerer man ikke nye ventilationsmuligheder, vil der ophobe sig meget fugt i tagrummet.

Derudover er skifer ikke et optimalt underlag for tagpap, fordi det er for ujævnt.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at asbestholdig fibercement ikke må skæres eller bores i eller på anden måde gennembrydes, da det frigiver de sundhedsskadelige asbestfibre til luften.

Vil du have dit kunstskifertag renset, er det vigtigt at vide, om det indeholder asbest, da det i så fald kun må foregå med maskiner, som er beregnet til asbestholdige tage, hvor vandet blandt andet opsamles, så der ikke kommer asbestfibre rundt i haven eller ned i kloakken.

Kræver et nyt tag med fibercementskifer undertag?

Om der skal lægges undertag under fibercementskiferen eller ej, afhænger af tagets hældning. Hvis tagets hældning er:

 • Over 34 grader, skal der ikke være undertag.
 • Under 34 grader og ned til 18 grader, skal der være undertag.

De fleste fibercementskifertage fra 60'erne og 70'erne har dog ikke undertag, uanset tagets hældning.

Fibercementskifer fastgøres med søm i hver side, og med en stormklamme nederst på hver skifer, som bukkes nedad for at fastholde skiferpladen.

Kan fibercementskifer lægges på alle hustyper?

Som udgangspunkt kan fibercementskifer lægges på alle hustyper. Dog er der forhold, du bør tjekke, inden du går i gang:

 • Er der lokalplaner for området eller servitutter på grunden, der har bestemmelser for tagmaterialer?
 • Vil et nyt kunstskifertag klæde huset? Kontakt eventuelt en arkitekt, som kan vejlede dig om valg af tagbelægning til huset.

Æstetik er vigtig, når vi vedligeholder og renoverer vores boliger. Fibercementskifer er en meget diskret tagbelægning. Den er mere afdæmpet i farven og kan være mere oplagt end teglsten.

Hvilke love og regler gælder for tage med fibercementskifer?

Tagkonstruktioner med fibercementskifer skal som alle øvrige konstruktioner overholde de generelle krav i Bygningsreglementet, men der stilles ikke specifikke krav til tage med fibercementskifer.

Tjek lokalplanen for området. I nogle kommuner er der restriktioner på valg af tagbelægning.

Undersøg desuden om huset er fredet eller bevaringsværdigt, da det også kan betyde, at der er særlige regler for tagbelægning.

Det er vigtigt at vide, om dit fibercementtag indeholder asbest, da der i så fald er skrappe krav, som skal opfyldes ved nedtagning og generel behandling af taget. 

Må og kan du selv lægge et tag med fibercementskifer?

Der er ingen regler, der forhindrer dig i selv at lægge fibercementskifer på taget af dit hus. Men det er svært. Det er som regel en tagdækker eller en tømrer, som lægger tage med skifer.