Hvad er et tag med bitumenplader?

Bitumenplader, også kendt som asfaltbølgeplader eller under varemærket Ondulineplader, er tagplader, der minder om fibercementbølgeplader. Materialet er dog helt anderledes, det er som tagpap og derfor er pladerne også bløde. Bitumenplader er lavet af genbrugsmaterialer og asfalt, og det har de samme  egenskaber som tagpap, fx nem montage, er lette og kræver ikke meget vedligeholdelse. De skal monteres oppefra igennem huller, der bores i tagpladen.

Bitumenplader egner sig ikke til helårshuse, da de ikke har den tilstrækkelige holdbarhed og opfylder ikke brandkravene i bygningsreglementet. Men de passer rigtig godt til små bygninger som carporte, udhuse, legehuse og redskabsskure. Det er især en praktisk løsning på steder, hvor der er meget nedfald fra træer, da det vil være meget synligt på et klart tag af fx plastikplader.

Bitumenplader fås i flere farver med et mat udseende, der minder om tagpap. Farven ligger ikke blot på overfladen, men er imprægneret i pladen og derfor særdeles holdbar. Pladerne findes i flere størrelser og vejer ikke mere, end de kan håndteres af én person.

Ondulineplader er ikke brandmæssigt egnede til helårshuse og sommerhuse og bør derfor kun anvendes på mindre bygninger som ikke er beregnet til fast ophold

 

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til tagkonstruktionen?

Da bitumenplader er lette, behøver tagkonstruktionen ikke være særlig kraftig. Men producenterne anbefaler, at der er et undertag under pladerne, da de ikke er helt tætte. Den bedste løsning er at opbygge tagkonstruktionen med spær, undertag, afstandslister og lægter, som bitumenpladerne monteres på.

Taget skal desuden have en hældning på minimum 9 grader.

Hvordan vedligeholder du et tag med bitumenplader?

Da bitumenplader er forholdsvis bløde, må du ikke gå på dem eller sætte en stige op ad dem, da de så vil gå i stykker. Du skal også være meget forsigtig med at rengøre dem. Brug en blød børste, evt. sat på haveslangen, og skrub pladerne forsigtigt. Når pladerne skal gøres rent, er det en god idé at bruge et rullestillads, så du kan stå der og spule vand ud over pladerne fra oven. Vaskes pladerne nedefra, er der stor risiko for, at vand presses op under og imellem pladerne med fare for, at der kommer vandskader eller skimmelsvamp.

Bitumenplader hører i forsikringssammenhæng under kategorien blødt tage, ligesom stråtag.

Kan du selv lægge et tag med bitumenplader?

Bitumenplader er nemme at sætte op, da de ikke vejer ret meget. De egner sig rigtigt godt til gør det selv-folket.

Husk altid sikkerhedsforanstaltninger som rækværk, sikkerhedsline, stillads m.m., når tagbelægningen skal monteres.

Hvor længe holder et tag med bitumenplader?

De fleste leverandører garanterer, at taget kan holde minimum 15 år. Dette gælder naturligvis kun, hvis taget er korrekt monteret og vedligeholdt efter leverandørens anvisning.

Hvad koster bitumenplader?

Prisen på bitumenplader ligger i den billige ende, når det gælder tagbelægning. Du skal regne med at det vil koste omkring 500-800 kr. pr. kvadratmeter, at få dem lagt op, inkl. arbejdsløn og moms. eks. underlag, lægter m.v. (2018).