Hvad kendetegner tagsten af tegl?

Tage af tegl har været kendt i Danmark siden 1100-tallet, hvor mange kirker, slotte og herregårde fik tegltag. Det var munke, der bragte kunsten at brænde ler til tegl og mursten med hjem fra Sydeuropa.

I 1500-tallet var teglsten den mest brugte tagbelægning i Danmark. Tagstenene, som var "s-formede", kom fra Holland og gik under betegnelsen "Hollandsk vingetagsten".

De første teglsten var "håndstrøgne", dvs. at hver enkelt sten var håndlavet, hvilket giver dem et levende udtryk.

I 1800-tallet begyndte man at fremstille teglstenene på maskine. De blev kaldt maskintagsten. I slutningen af 1800-tallet kom der en konkurrent til vingetagstenen - falstagstenen. Falstagsten gav muligheder for at lave mønstre i tagbelægningen, da den kunne laves i forskellige størrelser. Den kom desuden også i en kantet version - "romerfalsteglsten". Falsteglstenen er typiske for perioden omkring århundredeskiftet.

Hvis man kan tale om noget typisk dansk, så er det de røde tegltage. Tidligere dominerede de et hvert bybillede. I dag er det dog ikke så dominerende, da mange andre tagmaterialer er med til at gøre billede mere spraglet.

Hvilke typer teglsten findes der?

Der skelnes normalt mellem to typer teglsten:

  • Vingetagsten
  • Falsteglsten

Der findes ingen krav om størrelser på tagsten. Tagkonstruktionen må i hvert enkelt tilfælde tilpasses tagstenenes nøjagtige mål. Der findes naturligvis sten med nogle generelle mål, som man altid kan få hos de forskellige producenter.

Udover standardteglsten findes der også specielle tagstenstyper:

  • Rygningssten - sten der ligger som afslutning øverst på taget.
  • Gratsten - sten på alle udvendige hjørnetagflader.
  • Afslutningssten - sten der ligger som afslutning på tagfladerne.
  • Nonne-munke eller ”munk på nonne” sten er halverede koniske rør. De anvendes især i syden og har været kendt siden middelalderen.

Du kan også få diverse pyntesten, som kan lægges i tagfladen.

Med hvilke farver og overflader findes tegltagsten?

Farver

Teglsten til taget fås i et hav af farver, men du bør vælge en farve der passer til huset. Lilla tegl vil fx næppe være egnet til en rød murermestervilla.

Teglstenproducenter har ofte farveoversigter, hvor du kan se, hvilke farver du kan vælge. I mange tilfælde vil det dog være svært at danne sig et billede af, hvordan en eventuel ny farve vil se ud på huset tag. Det kan være en god idé at få lavet nogle tegninger af huset, hvor du selv kan farvelægge taget i forskellige farver, og på den måde se, hvordan de passer til husets andre farver.

I de fleste tilfælde vil det dog være mest oplagt at erstatte de gamle tagsten med nye i den samme farve. Du kan prøve at lege med farverne på Randers Tegls hjemmeside.

Der har de senere år været en stigende tendens til at få lagt sortglaserede tegl på almindelige villaer, hvilket ikke altid fungerer lige godt. De sortglaserede tegltagsten var tidligere forbeholdt herregårde, slotte og andre store mægtige bygninger, og derfor kan det godt komme til at virke en smule for pompøst at få lagt de sortglaserede tegltagsten på en almindelig villa. Desuden skal man tænke over de gener, genskæret fra glaserede tegltagsten kan påføre naboen, da de har et stort genskin. De egner sig derfor ikke til lave bygninger, som ligger tæt på anden beboelse, som fx i tæt bebyggelse, man finder i villakvarterer.

Overflader

Tegltagsten findes med fire forskellige overflader.

Almindelige tagsten: Almindelige tagsten består af en bestemt lerblanding brændt ved ca. 1000 grader. De er ikke overfladebehandlet, og overfladen er mat og diffusionsåben (dvs. at damp kan trænge igennem stenen).

Blådæmpede tagsten: Blådæmpede tagstens særlige farve opstår ved at brænde den almindelige tagsten en ekstra gang i en særlig ovn (klokkeovn) uden at tilføre ilt, på den måde bliver de røde sten blåsorte. Overfladen er diffusionsåben og mat.

Engoberede tagsten: Ved engobering skelnes mellem to typer overflader - naturengobering og ædelengobering. Fælles for begge overflader er, at behandlingen påføres den ubrændte, tørrede tagsten (skærven), der efterfølgende brændes ved 1000 grader.

  • Ved naturengobering, påføres den ubrændte teglsten et fint lag malet teglmel, opløst i vand og tilsat farve (i form af mineraler f.eks. jernoxyd). Overfladen er diffusionsåben og mat.
  • Ædelengobering kaldes også matglasur. Den fremstilles ved at tilsætte "glasstøv" til naturengoben, som påføres de ubrændte, tørrede sten. Overfladen er delvis diffusionsåben og silkemat.

Glaserede tagsten: Glasur består af kvarts (snydeguld eller fattigmandsguld) og farvepigment, og kan laves på to forskellige måder:

  • Glasuren påføres ubrændte, tørrede tagsten, der herefter brændes ved ca. 1000 grader.
  • Glasuren påføres færdigbrændte tagsten, der efterfølgende igen brændes ved 1000 grader. Glasur danner en diffusionstæt og blank overflade med højglans.

Hvad koster de forskellige typer tegltagsten?

Priser på tegltagsten varierer meget, da der er stor konkurrence på markedet. Det kan også være en god ide at undersøge udenlandske markeder.

Tyskland har en lang tradition for at lave teglsten, og det kan i mange tilfælde betale sig at hente dem hjem fra Tyskland.

Det er yderst sjældent, at man blot lægger tagstenen op. Der skal stort set altid monteres et undertag, afstandslister og nye lægter foruden tagstenene.

Nedenstående er derfor de samlede ca. priser inkl. moms pr. m2 tag ved indkøb af tagsten, undertag, lægter og afstandslister fra danske leverandører:

Priser for tagbelægning af falgteglsten pr. m2 inkl. moms

 

Uden montering

Inkl. montering

Rødsten

ca. 350 kr.

ca. 700 kr.

Sortglaseret

ca. 500 kr.

ca. 1100 kr.

Priser for tagbelægning af vingeteglsten pr. m2 inkl. moms

 

Uden montering

Inkl. montering

Rødsten

ca. 300 kr.

ca. 600 kr.

Sortglaseret

ca. 500 kr.

ca. 1000 kr.

Priserne kan variere meget og afhænger bl.a. af taghælding og tagets kompleksitet. Skal der tages mange hensyn til kviste, tagrender, ovenlys mv., bliver det dyrere.

Nogle firmaer reklamerer med en fast pris på hele tagløsninger. Det kan være svært at gennemskue priserne, men de kan godt være meget favorable. Ring til de enkelte firmaer og hør nærmere om deres tilbud.

Hvor længe holder et tag med tegltagsten?

Et tegltag holder et sted mellem 60-100 år, hvorefter størstedelen af tagstenene stadig kan genbruges i lang tid herefter. Tagstenene har altså en længere levetid end selve tagkonstruktionen og undertaget. Selve tagkonstruktionen og undertaget er derfor vigtig i forhold til levetiden på et tag med teglsten.

Undertag

Tegltaget i sig selv er ikke tæt, og det er ikke unormalt, at man kan kigge ud igennem revnerne imellem stenene. Alle teglstenstage bør oplægges med undertag, men det er ikke noget krav. Tegltage med en hældning på under 35 grader bør have et undertag. For tage med en hældning over 35 grader kan undertaget undværes, men det kan ikke anbefales. Hvis der anvendes undertag er det vigtig at der sikres tilstrækkelig ventilation, dels mellem isolering og undertag men også mellem undertag og teglsten. Hvis teglenes underside ikke ventileres er der øget risiko for frostskader på grund af et højere vandindhold i stenene.

Kan tegltagsten lægges på alle hustyper? Som udgangspunkt kan der lægges teglsten på alle hustyper. Dog er der nogle regler og forhold, du bør tjekke, inden du går i gang.

Konstruktionsmæssige begrænsninger: Kan tagkonstruktionen holde til vægten? Har du et fx eternittag, kan du muligvis ikke bare udskifte taget til tegl. Eternittage er et let tag, og spær samt ydervægge kan måske ikke holde til den ekstrabelastning, et tegltag giver. Forhold som fx lægtedimension, spærdimension, undertag, ventilation, afslutninger ved tagfoden (tagrenden) ved gavlene og inddækninger skal du også tage hensyn til. Få evt. gode råd på Byggeskadefondens hjemmeside.

Æstetiske overvejelser. Vil et nyt teglstenstag eller en ny type tegl eller farve klæde huset? Teglsten passer ikke nødvendigvis til alle hustyper. Det kan også være, at der allerede er tegl på taget af dit hus, men at du påtænker at skifte farven eller overfladen. Tænk dig om, inden du vælger farve og type. Kontakt evt. en arkitekt, som har forstand på både det byggetekniske og æstetiske.

Hvilke love og regler gælder for tage med tegltagsten?

Det er ikke unormalt, at lokalplaner for de enkelte boligområder indeholder præcise krav til tagbelægningens type og udformning. Bevaringsværdige og fredede huse er normalt også nævnt i lokalplanen. Til disse huse stilles der næsten altid krav om hvordan og af hvilke materialer, taget er lavet, og det er sjældent muligt at få lov af kommunen til at ændre den originale tagtype.

Tjek også eventuelle servitutter på husets matrikel, da der også her kan være specifikke krav til tagets eller husets udformning.

Må du selv lægge et tag med tegltagsten?

Ja.

Men det kan på kraftigste frarådes at lægge et tegltag selv. Få hellere en fagmand med forstand på tegltage til at gøre det.

Der er ingen regler for, hvordan et tegltag skal lægges, og du må i princippet gerne selv gøre det. Men det er et teknisk krævende arbejde, og mange af løsningerne kræver en vis portion erfaring.

Du kan læse mere om oplægning af tegltage på Tegl 36, som er udarbejdet af Murfagets Oplysningsråd.  På de forskellige producenters og forhandleres hjemmesider kan du finde diverse monteringsvejledninger.

BYG-ERFA

BYG-ERFA er en fond, der indsamler, bearbejder og formidler professionel viden fra både teori og praksis. BYG-ERFA har lavet en række guider til membraner kaldet MEMBRAN-ERFA.

Her kan du se hvor og hvordan du anvender undertage