Der er ingen regler for, at det skal være en professionel håndværker, som skifter taget på dit hus. Men at gøre det selv er ikke altid en god løsning. Laver du fejl, kan du få vandskader efterfulgt af råd og svamp.

Udskiftning af tag er et stort og kompliceret projekt

- Du må gerne selv skifte dit tag. Men det er vigtigt at pointere er, at et tagprojekt er et stort og kompliceret projekt, som, hvis du gør det selv, tager en hel sommerferie eller rigtig mange weekender. Og så kræver det, at du ved, hvad du gør, for det er vigtigt, at taget er helt i orden, siger Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius.

- Udskiftning af taget er en så stor og kompleks opgave, at du almindeligvis bør få professionel hjælp, så du undgår at løbe ind i problemer, fortsætter fageksperten. 

Forkert lagt tag kan give problemer med fugt

Konsekvenserne kan nemlig være store, hvis taget ikke er lavet korrekt.

- Der kan komme problemer med fugt, hvis taget ikke er lavet ordentligt. Det kan både være fugt i selve tagkonstruktionen eller fugt, der giver problemer med husets indeklima generelt, siger Tine R. Sode.

Ifølge fageksperten er de mest almindelige fejl på et tag forkert udført skotrende og rygning samt forkert inddækning ved skorsten, tagvinduer og andre gennembrydninger i taget. Det er fejl, der kan medføre vandskader med råd og skimmelsvamp til følge.

Det er aldrig "bare lige" at skifte tag

Der kan dukke mange uforudsete ting op, når et tag skal skiftes ud og et nyt lægges.

- Når der skal skiftes tagbelægning på et hus, er det aldrig bare lige at tage fx de gamle teglsten ned, bestille nogle nye og sætte dem op. Der gemmer sig næsten altid uforudset arbejde, så opgaven vokser. Det kan være et råddent spær, et utæt tagvindue eller et undertag, der også trænger til at blive udskiftet. Og det vil ofte være et arbejde, der kræver professionel erfaring, siger Videncentret Bolius' fagekspert. 

Dårligt gør det selv-arbejde kan trække huspris ned

Som almindelig gør det selv-mand og -kvinde er det i en salgssituation heller ikke altid en fordel selv at have lagt taget, mener Tine R. Sode.

- Der blinker en rød lampe hos mig, hvis ejendomsmægleren fortæller, at det er ejeren selv, der har lagt taget. Der er ofte fejl og mangler, hvis det er gør det selv-arbejde, og de er ofte dyre at få udbedret, og der kan være mange dyrere følgeskader, forklarer hun.

Du sparer penge, fordi du har evnen til at skifte taget

Tagudskiftning er et dyrt projekt, og kan du gøre det selv, vil prisen være lavere.

- Du kan selvfølgelig spare en del penge ved at gøre det selv, men det er ikke derfor, du skal gøre det. At du sparer penge er bare en ekstra bonus. Du skal skifte dit tag selv, fordi du har evnerne til at gøre det, og fordi du kender til de krav, der er til et nyt tag. Det er vigtigt, at du tænker sådan, fastslår Tine R. Sode.

- Har du evnerne, tager den fornødne tid og de forholdsregler, der skal til, er det muligt selv at lægge nyt tag på sit hus - men jeg vil ikke råde folk til selv at gøre det, siger Videncentret Bolius' fagekspert.

Så svært er det at lægge forskellige tag

Tegltagsten

At lægge et teglstenstag er vanskeligt arbejde, som folk er uddannet til at udføre. Det er teknisk krævende, og mange løsninger kræver en vis portion erfaring. Desuden er der krav til lægter, sømning af lægter, afstandslister mm. En masse krav, som du skal være opmærksom på. Så det må på det kraftigste frarådes at gøre selv. Det er typisk en murer, der lægger et tegltag, mens en tømrer lægger lægter op.  

Tagpap

Det skal frarådes selv at begynde at eksperimentere med tagpap, da det kræver uddannelse og erfaring. Det er tungt arbejde, da baner af tagpap vejer næsten 80 kg, og der er mange eksempler på brandskader i forbindelse med fastbrænding af tagpap. Det er typisk et arbejde for en tømrer og/eller en tagmand. 

Bølgeeternitplader

Bølgeeternittage er forholdsvis nemme at lægge og burde være en overkommelig opgave, hvis du har lidt håndværkersnilde. De fleste producenter har lavet en montagevejledning, som du kan arbejde efter. Desuden kan du henvende dig til producenterne for at få yderligere eller uddybende information. En tømrer udfører dette arbejde. 

Eternitskifer

Det er svært at lægge et skifereternittag selv. Mange afholder sig for selv at kaste sig ud i projektet. Det er normalt et arbejde for en blikkenslager. Naturskifer kræver desuden ofte et fast undertag, som kan være kompliceret lv at lægge.

Naturskifer

Det er absolut ikke et gør det selv-arbejde at lægge et tag af naturskifer. Det er særdeles svært, da der også skal laves inddækninger, skotrender m.m. Det kan kun frarådes.

Kilde: Fagekspert Tine R. Sode, Bolius