Der er ingen regler for, at det skal være en professionel håndværker, som skifter taget på dit hus. Men at gøre det selv er ikke altid en god løsning. Laver du fejl, kan du få vandskader efterfulgt af råd og svamp.

Udskiftning af tag er et stort og kompliceret projekt

Du må gerne selv skifte dit tag, men et tagprojekt er et stort og kompliceret projekt, som, hvis du gør det selv, tager en hel sommerferie eller rigtig mange weekender. Og så kræver det, at du ved, hvad du gør, for det er vigtigt, at taget er helt i orden.

Udskiftning af taget er en så stor og kompleks opgave, at du almindeligvis bør få professionel hjælp, så du undgår at løbe ind i problemer.

Forkert lagt tag kan give problemer med fugt

Konsekvenserne kan nemlig være store, hvis taget ikke er lavet korrekt.

Der kan komme problemer med fugt, hvis taget ikke er lavet ordentligt. Det kan både være fugt i selve tagkonstruktionen eller fugt, der giver problemer med husets indeklima generelt.

De mest almindelige fejl på et tag er forkert udført skotrende og rygning samt forkert inddækning ved skorsten, tagvinduer og andre gennembrydninger i taget. Det er fejl, der kan medføre vandskader med råd og skimmelsvamp til følge.

Det er aldrig "bare lige" at skifte tag

Der kan dukke mange uforudsete ting op, når et tag skal skiftes ud og et nyt lægges.

Når der skal skiftes tagbelægning på et hus, er det aldrig bare lige at tage fx de gamle teglsten ned, bestille nogle nye og sætte dem op. Der gemmer sig næsten altid uforudset arbejde, så opgaven vokser. Det kan være et råddent spær, et utæt tagvindue eller et undertag, der også trænger til at blive udskiftet. Og det vil ofte være et arbejde, der kræver professionel erfaring at udføre.

Dårligt gør det selv-arbejde kan trække huspris ned

Som almindelig gør det selv-mand og -kvinde er det i en salgssituation heller ikke en fordel selv at have lagt taget.

Der vil for mange boligkøbere blinke en rød lampe, hvis ejendomsmægleren fortæller, at det er ejeren selv, der har lagt taget. Der er ofte fejl og mangler, hvis det er gør det selv-arbejde, og fejlene er ofte dyre at få udbedret, og der kan være mange dyrere følgeskader.

Skift kun tag selv, hvis du har evnerne til det

Tagudskiftning er et dyrt projekt, og du kan selvfølgelig spare en del penge ved at gøre det selv. Men det er ikke derfor, du skal gøre det – at du sparer penge er bare en ekstra bonus. Du bør kun skifte dit tag selv, hvis du har evnerne til at gøre det, og kender til de krav, der er til et nyt tag, og tager den fornødne tid til det.

Så svært er det at lægge forskellige tag

Tegltagsten

At lægge et teglstenstag er vanskeligt arbejde, som folk er uddannet til at udføre. Det er teknisk krævende, og mange løsninger kræver en vis portion erfaring. Desuden er der krav til lægteafstand, sømning og størrelse af lægter, afstandslister, undertag, ventilation mm. En masse krav, som du skal være opmærksom på. Så det må på det kraftigste frarådes at gøre selv. Det er typisk en murer, der lægger et tegltag, mens en tømrer udfører selve tagkonstruktionen.  

Tagpap

Det skal frarådes selv at begynde at eksperimentere med tagpap, da det kræver uddannelse og erfaring. Det er tungt arbejde, da baner af tagpap vejer næsten 80 kg, og der er mange eksempler på brandskader i forbindelse med fastbrænding af tagpap. Det er typisk et arbejde for en tagdækker og/eller en tømrer. 

Bølgeplader i fibercement

Bølgepladetage er forholdsvis nemme at lægge og burde være en overkommelig opgave, hvis du har lidt håndværkersnilde. Du skal dog være opmærksom på korrekt lægtning samt tætning og tilpasning ved overlæg. De fleste producenter har lavet en montagevejledning, som du kan arbejde efter. Desuden kan du henvende dig til producenterne for at få yderligere eller uddybende information. Kan du ikke udføre arbejdet selv, er det typisk en tømrer, der udfører dette arbejde. 

Skiferplader i fibercement

Det er svært at lægge et skifertag selv. Mange afholder sig for selv at kaste sig ud i projektet. Det er normalt et arbejde for en blikkenslager eller en tømrer. Et skifertag kræver desuden ofte et undertag, som kan være kompliceret selv at lægge.

Skiferplader i natursten

Det er absolut ikke et gør det selv-arbejde at lægge et tag af naturskifer. Det er særdeles svært, og især også hvis der skal laves inddækninger, skotrender m.m..

Kilde: Fagekspert Tine R. Sode, Bolius