Hvorfor isolere en kælder?

En betydelig af varmen i dit hus kan forsvinde ud gennem væggene og gulvet i en ældre kælder, hvis den er dårligt isoleret. I sådanne kældre kan man spare meget ved at isolere kælderens ydervægge.

Som tommelfingerregel trænger en kælder til at blive isoleret, hvis:

 • Huset er bygget før år 1999.
 • Kældervæg og kældergulv har mindre end 100 mm isolering.
 • Kælderen ikke allerede er blevet grundigt efterisoleret.
 • Kælderydervæggene er utætte og i dårlig stand.

Er huset bygget før år 1999?

Der er som regel ingen grund til at efterisolere kælderen, hvis huset er bygget efter 1999. I så fald lever hele huset inklusive kælderen op til energikrav til omfanget af isolering, som første gang blev medtaget i bygningsreglementet fra september 1998. Er huset bygget før 1999, vil det ofte kunne betale sig at efterisolere kælderen.

Er huset bygget før år 1999, og trænger der fugt ind i kælderen, så kan det være en god idé at etablere et omfangsdræn og ved samme lejlighed efterisolere kældervæggen udefra.

Er kælderen tilstrækkeligt efterisoleret?

For en opvarmet kælder er den tilstrækkeligt isoleret, hvis der er minimum 200 mm i væggen. 

For en uopvarmet kælder er den tilstrækkeligt isoleret, hvis der er minimum 125 mm isolering i væggen. 

Det svarer til bygningsreglementets krav til kælderydervæggen i en ny tilbygning. Er isoleringslaget mindre, er det en god idé at supplere med et ekstra lag isolering.

Tjek tegninger af huset for at se, om kælderens ydervægge er isoleret - men vær opmærksom på, at der kan være afvigelser i virkeligheden fra de oprindelige tegninger. 

Er kælderydervæggen utæt og i dårlig stand?

Hvis kælderydervæggen er utæt, vil der være et varmetab forbundet med det, samtidig med at fugt nemmere kan trænge ind i konstruktion og indeklima.

Den bør ikke tætnes eller repareres med diffusionslukkede materialer, da dette vil holde på den udefrakommende fugt og med tiden få overfladen til at skalle og smuldre.

Vinduer, lyskasser, og døre kan også være utætte og give et stort varmetab. Tillige med rørgennemføringer kan der være utætheder, som giver unødvendigt varmetab og i øvrigt også tillader, at fugt kan trænge ind.

Revner i kældervæggen eller gulvet tillader også, at radon – som kan være sundhedsskadeligt – kan trænge ind i din bolig.

Få hjælp af en energivejleder

Hvis du står over for at skulle isolere kælderen, kan det godt betale sig at få hjælp af en energivejleder. Denne kan ved hjælp af en fysisk  og visuel inspektion og et termografikamera afsløre, hvor der går varme tabt, og komme med løsningsforslag. Ved at kombinere termografifotoet med tegninger af huset kan energivejlederen eller en byggesagkyndig vurdere, hvad den bedste løsning er netop til dit hus.

Omfangsdræn og isolering af kælderen er dyre projekter. Derfor kan det være rart at vide, at det, du har planlagt at gøre, rent faktisk vil løse problemet og give mest mulig varmebesparelse for pengene.

Hvordan kan du efterisolere din kælder?

Der er overordnet fire forskellige måder at isolere kælderen på:

 • Isolering af kælderen udefra.
 • Indvendig isolering af kælderen - hvilket ikke kan anbefales. 
 • Isolering af kældergulvet.
 • Du kan undlade at isolere kælderen og i stedet isolere etageadskillelsen mellem kælderen og etagen ovenover.

Isolering af kælderen udefra

Hvis du har fugtproblemer i kælderen som følge af udefrakommende vand, kan omfangsdræn være en løsning. Ved samme lejlighed isoleres kælderydervæggene udefra.

Denne løsning er for tiden den mest brugte og anerkendte løsning, som rigtig mange danskere bruger.

Omfangsdrænet sørger nemlig for at lede regn- og grundvand væk fra huset, så kælderen holdes tør. Dermed undgår du problemer med fugt og skimmelsvamp i kælderen. Omfangsdræn skal etableres af autoriseret kloakmester med ekspertise på området.

Det er en relativt dyr løsning, men til gengæld får du en tørrere og mere velisoleret kælder, som er anvendelig til mange formål.

Isolering af kælderydervæggen udefra foregår på følgende måde:

 • Der graves ud langs huset.
 • Der opsættes evt. en vandtæt membran.
 • Der opsættes drænplader med 2-300 mm isolering på ydersiden af kælderydervæggen.
 • Der fyldes op med drænmateriale, grus og jord.
 • Husets sokkel pudses op og males.

Isolering af kælderen indefra

Isolering af kælderen indefra frarådes generelt, da der kan opstå risiko for fugt og skimmelsvamp. Er det den eneste løsning, er det en forudsætning, at kælderen er helt tør og opvarmes til mindst 20 grader hele sommeren. Al organisk materiale skal fjernes fra kældervæggen, og der må ikke benyttes organiske materialer som træ og gipsplader i den nye konstruktion, ligesom der heller ikke skal benyttes dampspærre. 

Et eksempel på en mulig konstruktion er opbygning af en indervæg med kalciumsilikatplader. De er uorganiske og tilpas åbne til, at de kan transportere eventuel fugt væk fra konstruktionen. Det er vigtigt at følge producentens anvisninger. 

Isolering af kældergulv

Man bør kun udføre isolering af et kældergulv, hvis man enten har godt isolerede ydervægge, eller hvis man alligevel skal i gang med at efterisolere ydervæggene.

Hvis du isolerer kældergulvet, skal du være opmærksom på, at det er en stor arbejdsopgave. Du skal bryde det eksisterende kældergulv op, afinstallere de eksisterende el- og vandinstallationer, udgrave til ny isolering, formentlig understøbe fundamentet, da de fleste kælderfundamenter ikke stikker dybt nok, og opbygge et nyt kældergulv. 

En nyt kældergulv skal opbygges med et særligt lag, der sikrer, at fugt ikke stiger fra jorden op til gulvet. Derudover mindst 275 mm trykfast isolering og til sidst 100 mm betonlag. Det endelige kældergulv bør være klinker eller andet uorganisk materiale.

Isolering af kælderloft

En alternativ løsning er at lade kælderen være og i stedet isolere kælderloftet eller etageadskillelsen mellem kælder og stueetage. Det er en god løsning, hvis kælderen er uopvarmet, og der ingen isolering er i etageadskillelsen. Der er selvfølgelig det forbehold, at du ikke påtænker at bruge kælderen til andet end, at opbevare ting, der kan tåle det råkolde kælderklima.

Det er begrænset, hvor meget isolering der anbefales, men et sted mellem 75 og 150 mm er normalt. Det er en væsentligt billigere løsning end at isolere hele kælderen. Ud over at få en lavere varmeregning, og at du mindsker din CO2-udledning, så mindsker du også fodkulden og gennemtræk i etageadskillelsen.

Hvad koster isolering af en kælder?

Der kan være meget store forskelle på priser. Det kan skyldes geografisk placering, efterspørgsel på håndværkere og nogle gange også efterspørgsel på materialer. Så nedenstående er nogle overordnede bud på priser, som kan give en ide om prisniveauet. 

Isolering af kælderydervæggen udefra inkl. etablering af omfangsdræn rundt om huset

Der graves ud rundt om huset, udlægges dræn, der monteres drænplader med isolering på kælderydervæggene, og der fyldes op med grus og drænlag samt jord. Til slut pudses og males husets sokkel.

Ved en dybde på 2,5 m er prisen er ca. 6.500-8.500 kr. pr. løbende meter kælderydervæg (som regel hele vejen rundt om huset), inkl. materialer, arbejdsløn og moms.

Ved en høj kælder, hvor der blot behøves en dybde på fx 1,25 m, er prisen ca. det halve (pris 2021). 

Isolering af etageadskillelsen mellem kælder og stueetage

Der isoleres i etageadskillelsen mellem kælder og stue. Er der fugt og/eller skimmelsvamp i kælderen, vil isolering mod stueetagen kunne forværre problemet. Her kan der være behov for at etablere ventilation og måske varme, for at komme det til livs. Kontakt en byggerådgiver, hvis du har det problem.

Omkostningerne for isoleringen af etageadskillelsen kan variere afhængig af metode og valg af isoleringsmateriale. Prisen er ca. 250-1.000 kr. pr. kvadratmeter, inkl. materialer, arbejdsløn og moms (pris 2021).

Hvilke andre fordele er der ved at isolere kælderen?

Udover at spare penge er der også andre fordele ved at isolere kælderen. Du slipper for:

 • Træk fra kældertrappen eller kælderdøren.
 • Kolde gulve og træk ved gulvet i stueetagen.
 • Dårligt indeklima i kælderen.

Desuden vil du få en tørrere kælder, når du etablerer omfangsdræn.

Hvordan kommer du i gang med at isolere kælderen?

 1.  Få hjælp af en energivejleder

  Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energivejleder, energikonsulent eller byggesagkyndig, der kan tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering.

  Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

  På www.energivejlederen.dk kan du finde en liste over energivejledere, som kan hjælpe dig videre. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter.
 1. Tjek din husforsikring

  Før du går i gang med at efterisolere, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige i den periode, hvor byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode.

  Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.
 1. Vil du selv udføre arbejdet, eller vil du have håndværkere til det?

  Du skal altid få et professionelt håndværksfirma til at stå for arbejdet, hvis du skal have isoleret kælderydervæggen udefra, og der skal graves ud til omfangsdræn. Arbejdet skal udføres af erfarne folk, da der ellers kan ske alvorlige skader på huset. Det kan fx i nogle tilfælde være nødvendigt at understøbe huset, så det ikke får alvorlige sætningsskader.

  At isolere etageadskillelsen er ikke så svært og kan godt være et gør det selv-projekt. Det kan være lidt tungt at stå og bakse med de store gipsplader alene, men hvis man allierer sig med en hjælper, kan det oftest gøres på en weekend.
   
 2. Hvor mange kvadratmeter skal isoleres?

  Start med at finde ud af, hvor mange kvadratmeter kælderydervæg, der skal efterisoleres. Det er vigtigt at vide, både hvis du selv skal købe materialer til projektet, og hvis du skal have et tilbud fra en håndværker.

  Hvis der skal laves omfangsdræn, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

  Er det etageadskillelsen, du vil isolere, skal du måle op, hvor mange kvadratmeter loft der er i kælderen.
   
 3. Vælg materialer

  Når du vil isolere etageadskillelsen, kan du enten bruge almindelige isoleringsmåtter, eller du kan få et autoriseret isoleringsfirma til at blæse isoleringsgranulat ind i etageadskillelsen.
   
 4. Sådan gør du, når kælderen skal isoleres udefra

  Kontakt et firma, der har erfaring med at etablere omfangsdræn og isolering. Det er ikke gør det selv-arbejde.

  Det er en god idé at få en uvildig byggesagkyndig til at vurdere, hvilken metode og hvilke materialer der bør anvendes til netop dit hus. Valg af metode og materiale, afhænger bl.a. af jordbundsforholdene på din grund, hvor dybt grundvandet står og fundamentets dybde.
   
 5. Sådan isolerer du etageadskillelsen mellem kælderen og stuen

  Etageadskillelsen isoleres nedefra med 75-150 mm, og det foregår på følgende måde:
 • Elinstallationer afinstalleres.
 • Der opsættes en damspærre under gulvbrædderne på den varme side af konstruktionen og 10 cm ned langs bjælkerne, hvor den afsluttes med en lufttæt tapesamling, fuge eller fastklemt butylbånd. Samme afslutning foretages mod ydervæggen.
 • Der isoleres imellem bjælkerne.
 • Der skrues et skelet af trælægter og forskallingsbrædder fast i de oprindelige bjælker.
 • Isoleringen skæres til og monteres.
 • Der sættes en ny loftsbeklædning af gipsplader op, som evt. males.

  Du skal sørge for, at etageadskillelsen opfylder brandkravene i bygningsreglementet.

  Når etageadskillelsen er efterisoleret vil temperaturen i kælderen være lavere, og for at undgå fugtproblemer er det en god idé at etablere radiatorer eller anden form for opvarmning samt etablere ventilation i kælderen.
 1. Hvis du vil have en håndværker til at udføre arbejdet

  Det er en god idé at bruge et firma, du har fået anbefalet af venner, naboer, kolleger el.lign. En anden mulighed er at bede isoleringsfirmaet om navn og telefonnummer til kunder, så du kan spørge dem, om de har været tilfredse med det udførte arbejde.

  Indhent altid minimum tre tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven kommer til at koste. Vær opmærksom på, at tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er med. Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, du vælger.

  Sørg for at lave en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet. Det gode ved at have en udførlig kontrakt er, at der er en tydelig forventningsafstemning, og det giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

  Kontrakten bør bl.a. indeholde:
 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • En deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.
 • En aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn m.m. i byggeperioden.
 1. Kontrol

  Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 4.000-6.000 kr. inkl. moms.