Hvilke skader ved om- og tilbygninger er dækket af en forsikring?

Der kan opstå mange uheldige situationer under et byggeri, som kan føre til skader eller ekstraudgifter for dig selv eller din håndværker. Det kan f.eks. være:

 • Storm
 • Brand
 • Vandskader
 • Hærværk
 • Tyveri
 • Arbejdsskader
 • Skader på personer og ting.

De skader, der kan opstå under byggeriet, vil normalt enten være dækket af din husforsikring eller af entreprenørens/håndværkerens forsikring. I nogle tilfælde kan det dog være en god idé at tegne en særlig forsikring for dit byggeprojekt - en såkaldt entreprise- eller all risk-forsikring.

Hvad dækker husforsikringen?

Din husforsikring dækker normalt skader, som opstår som følge af brand, vandskade og storm. Der er tale om storm, når det blæser med en vindstyrke på mere end 24,5 meter i sekundet. Din husforsikringen indeholder også en retshjælpforsikring, som i nogle situationer kan dække dine omkostninger til advokatbistand el.lign., hvis du skulle blive uenig med din håndværker om f.eks. fejl, mangler eller betaling.

Husforsikringen dækker ikke for de materialer, der ikke er indbygget i huset endnu. Så fx tyveri af byggematerialer vil ikke være omfattet af din husforsikring.

Kontakt forsikringsselskabet

Inden du går i gang med et større byggeprojekt, skal du oplyse det forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring, om byggeprojektet. Der er nemlig nogle situationer, hvor husforsikringen kun dækker byggeriet, hvis forsikringsselskabet har sagt o.k. for det.

Det gælder f.eks., når du:

 • Bygger en ny bygning eller bygger til, så arealet på dit hus bliver større.
 • Indretter opholdsrum på loft eller i kælder.
 • Får lagt stråtag på dit hus.
 • Ændrer ved husets anvendelse, f.eks. ved at indrette et nyt badeværelse.
 • Etablerer et nedgravet svømmebassin.

Du skal også kontakte forsikringsselskabet, hvis du har indgået en aftale med din entreprenør/håndværker efter AB18 (dvs. de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Af disse betingelser fremgår det nemlig, at håndværkeren skal være medforsikret på din husforsikring i forbindelse med byggeriet. Derved sikrer du dig, at skader på byggematerialer eller den ufærdige bygning er omfattet af en forsikring i tilfælde af brand eller storm.

Hvad dækker håndværkerens forsikring?

Hvis der er personer eller ting, der kommer til skade under byggeriet, er det normalt håndværkerens forsikring, der dækker. Det samme gælder, hvis nogen begår hærværk mod den ufærdige bygning.

Håndværkerens forsikring dækker normalt ikke ved stormskader og brand. Her vil det være din husforsikring, der skal dække skaderne.

Nogle håndværkere er ikke særlig godt forsikrede, og det kan give dig problemer. Opstår en dyr skade på dit byggeri, som håndværkeren ikke kan få dækket af sit forsikringsselskab, kan det i værste fald betyde, at håndværkeren går konkurs, og så er det dig, der står tilbage med en stor ekstraregning. Derfor bør du altid sikre dig, at din håndværker har en forsikring, der dækker eventuelle skader og tyveri.

Hvornår er det en god idé at tegne en entreprise/all risk-forsikring?

Når du har håndværkere

Når du har håndværkere til at stå for byggeriet, burde det strengt taget ikke være nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring - eller en all risk-forsikring, som den kaldes af nogle selskaber. De skader, der kan opstå, vil normalt være dækket enten af din husforsikring eller af entreprenørens/håndværkerens forsikring.

Når vi alligevel vil anbefale dig i nogle tilfælde at tegne en entrepriseforsikring, er det, fordi den kan redde dig fra at komme alvorligt i klemme. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor det viser sig, at håndværkeren ikke er godt nok forsikret. Eller hvis du har flere håndværkere på dit byggeprojekt, og der opstår uenighed om, hvem der har ansvaret og skal betale for en skade.

Det er især en god idé at tegne en entrepriseforsikring, hvis:

 • Det er et stort og dyrt byggeri.
 • Byggeopgaven er besværlig eller kompliceret.
 • Byggeprojektet løber over længere tid.
 • Der er særlig risiko for, at nogen kan komme til skade.
 • Der er mange forskellige håndværkere involveret.
 • Hvis materialerne er leveret på pladsen og er betalt af dig, er det ikke håndværkerens ansvar, men dit eget. Din husforsikring dækker ikke materialer, som ikke er indbygget i huset. I sådan et tilfælde vil all-risk-forsikringen dække. 

Ved gør det selv-arbejde

Du bør altid tegne en entrepriseforsikring, hvis du selv går i gang med en større om- eller tilbygning (selvbygger), eller hvis du selv står for dele af arbejdet på dit byggeprojekt (medbygger). Her bliver du nemlig selv ansvarlig for nogle af de skader, der kan opstå.

Hvad koster en entreprise/all risk-forsikring?

Prisen på en entreprise/all risk-forsikring afhænger af byggeriets omfang og pris. Jo større og dyrere projekt, jo dyrere er forsikringen også. Den typiske pris for en entrepriseforsikring vil normalt være mindst 2.000 kr., og den vil sjældent være meget dyrere end 10.000 kr.

Det er vigtigt, at du fastsætter forsikringssummen ud fra den værst tænkelige situation, som kan opstå under byggeriet. Ud fra dette beløb udregner forsikringsselskaber forsikringspræmien og den erstatning, du kan få, hvis skaden sker. Du kan aldrig få mere i erstatning end den fastsatte forsikringssum. Det er normalt at sætte forsikringssummen til det beløb, som selve ombygningen anslås til at koste, inklusive projektering og moms.

Hvad dækker en entreprise/all risk-forsikring?

En entreprise/all risk-forsikring er en forsikring, der kun dækker i byggeperioden. Som navnet all risk-forsikring antyder, dækker forsikringen alle mulige typer skader, der kan opstå under byggeprojektet.

Forsikringen dækker f.eks.:

 • Tyveri
 • Hærværk
 • Andre skader på det, der bliver bygget
 • Skader på den eksisterende bygning, der opstår som følge af byggeriet
 • Skade på personer
 • Skader på andres ting eller bygninger.

Hvad dækkes ikke?

Entrepriseforsikringen dækker ikke de skader, der er dækket af den almindelige husforsikring, f.eks. skader ved storm og brand, vandskader, svampe- og insektangreb, rørskader og skader på stikledninger. Den dækker heller ikke, hvis din nabo hjælper dig og laver en fejl eller kommer til at ødelægge noget. 

Hvad skal du tænke på, når du tegner en entreprise/all risk-forsikring?

 • Entrepriseforsikringen skal tegnes i det samme forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring. Du kan normalt kun tegne den, hvis du har en husforsikring.
 • Forsikringen dækker kun i 12 måneder - ofte dog med mulighed for forlængelse. Forsikringen er uopsigelig i denne periode.
 • Forsikringen har ofte en høj selvrisiko.
 • Hvis du har tænkt dig at være medbygger på projektet, er det vigtigt, at du oplyser forsikringsselskabet om det. Ellers dækker forsikringen ikke. Forsikringspræmien bliver som regel noget højere, hvis du selv deltager i arbejdet.
 • Har du indgået en AB18-aftale (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) med din entreprenør/håndværker, har du pligt til at sørge for, at han er medforsikret på din husforsikring.
 • Specielle opgaver som pilotering og understøbning kræver, at du som husejer tegner en særskilt forsikring hos dit forsikringsselskab, for entreprenørens erhvervsforsikring vil normalt ikke dække ved denne opgavetype. Du skal bl.a. oplyse, hvor og hvordan byggeriet foregår, så forsikringsselskabet kan vurdere risikoen for, at der også vil kunne opstå skader på naboejendomme.