Hvorfor isolering af gulv?

Der kan slippe meget varme ud gennem gulve, der ligger i stueplan lige over husets fundament.

Hvis der ikke er isoleret under gulvet, spilder du en masse varme. Samtidig vil gulvet føles koldt, og der kan være træk langs gulvet.

I nogle ældre boliger er der slet ikke isoleret mellem gulvet og terrænet nedenunder, og i visse tilfælde kan der opstå skimmelsvamp under brædderne som følge af manglende gulvisolering.

Mennesker er normalt følsomme over for fodkulde, og mange vil derfor skrue ekstra op for varmen, hvis gulvet er koldt - også selvom resten af rummet er behageligt varmt.

Men hvis varmen forsvinder ud af et uisoleret gulv, hjælper det ikke meget at skrue op for varmen.

Kolde gulve er især et problem i familier med småbørn i kravlealderen, hvor konsekvensen af kulde og træk i børnehøjde kan munde ud i sygdom.

Har du en bolig fra fx 1960’erne, kan der være uisolerede rør, som løber under et uisoleret gulv, og her kan der være utætheder eller kondens på rørene, som danner grobund for skimmelsvamp, og det har du ikke en chance for at se.

Tit og ofte kan du dog lugte skimmelsvampen. - det lugter jordslået. Du kan også se plamager i gulvbelægningen, hvis der er rør, som er utætte.

Men selv uden de uisolerede rør under gulvet, kan der opstå skimmelsvamp pga. kondens på betonpladen under gulvet.

Vær opmærksom på, at det ikke er gør det selv-arbejde at efterisolere gulvet.

Hvornår trænger huset til gulvisolering?

Som tommelfingerregel trænger gulvet til at blive isoleret, hvis:

 • Isoleringslaget er mindre end 100 mm.
 • Bygningen fra før 1979.
 • Gulvet ikke allerede er blevet grundigt efterisoleret.
 • Der skal etableres gulvvarme, renoveres badeværelse, eller gulvet på anden måde skal renoveres, evt. efter vandskade.

Det er især ved etablering af gulvvarme, eller hvor man på anden måde udskifter gulvbelægningen, at det kan være fordelagtigt at efterisolere. Ved efterisolering skal gulvet nemlig stort set altid brækkes op.

Er huset bygget før 1979?

I 1977 udkom et bygningsreglement med krav, som trådte i kraft 1. februar 1979, der stillede højere krav til isolering af gulve i nye huse. Derfor kan man som hovedregel sige, at gulvene i huse fra 1979 og frem er meget bedre isoleret end før 1979.

Der er som regel ingen grund til at efterisolere under gulvet, hvis huset er bygget efter 1979. I så fald lever huset op til skrappe energikrav i Bygningsreglementet, da det blev bygget - bl.a. med hensyn til mængden af isolering under gulvet. Som oftest er der mellem 100 og 150 mm isolering.

Men er dit hus bygget før 1979, kan det hjælpe meget på trækgener og kolde gulve at efterisolere gulvet.

Er gulvet tilstrækkeligt isoleret?

Gulvisoleringen er tidssvarende, hvis isoleringslaget under gulvet er 300 mm. Det svarer til det energikrav, Bygningsreglementet stillede for 2018.

Det kan sjældent betale sig at efterisolere, hvis isoleringslaget er 100 mm, med mindre du alligevel skal have gulvet op.

På tegninger af huset kan du normalt se, hvor meget isolering der er under gulvet. Et godt sted at lede efter den slags tegninger er på weblager.dk, hvor de fleste kommuner har data om de enkelte huse opbevaret.

Hvis du ikke kan finde tegninger af huset, kan du tjekke isoleringslaget under gulvet ved at fjerne et gulvbræt. Vælg en af de brædder, der ligger inde langs væggen. Så ses det ikke så meget, at brættet har været taget op, og det er nemmere at få af og på igen.

Få hjælp af en energivejleder

Det kan være svært at afgøre, om gulvet er tilstrækkeligt isoleret, men du kan kontakte en byggeteknisk rådgiver eller energivejleder, som kan vurdere det.

Energivejlederen kan tage et foto af gulvet med et termografikamera, der viser, om og hvor kulden trænger ind. Det bør gøres i fyringssæsonen, da forskellen på ude- og indetemperaturen bør være minimum 12 grader.

Det er relativt dyrt at isolere under gulvet, når der ikke er kælder. Derfor er det godt at vide, at det, du planlægger at gøre, rent faktisk vil løse problemet med kulde og træk og give mest mulig varmebesparelse for pengene. Det kan du få hjælp til af en energivejleder.

Skal du have gulvvarme, eller skal gulvet renoveres?

Gulve, der skal udskiftes, eller gulve, der skal have etableret gulvvarme, skal følge reglerne for ombygning/udskiftning i Bygningsreglementet.

Det betyder, at gulvene, der er berørt af ombygning/udskiftning, minimum skal isoleres med 300 mm, medmindre der er byggetekniske hindringer.

Isolering af gulv i et hus uden kælder

Der er overordnet set 3 forskellige måder at isolere gulvet i et hus, der ikke har kælder. Du kan:

 • Isolere under stuegulvet.
 • Etablere et nyt, isoleret terrændæk.
 • Isolere udefra ved at isolere husets fundament og sokkel (det giver en indirekte isolering af gulvet).

Isolering under stuegulvet

Det er en energimæssig god løsning at isolere mellemrummet under stuegulvet, dvs. mellem gulv og terræn. Men det er også en dyr løsning.

Du er nødt til at fjerne det gamle gulv for at kunne lægge isoleringen. Hvis fx et meget flot plankegulv tages forsigtigt op, kan det lade sig gøre at genanvende det.

Der kan måske blæses granulat ind i mellemrummet i stedet for at lægge hele isoleringsmåtter. Det skal gøres af fagfolk - det er ikke gør det selv-arbejde, og det kræver, at der er en dampspærre, og at den er intakt.

Er terrændækket uisoleret, skal dækket afrenses for organisk materiale, og der skal udlægges en dampspærre, hvor der maksimalt må lægges et lag isolering på 75 mm (og kun 50 mm på den yderste meter langs ydervæggene) ovenpå, da der ellers kan opstå problemer med fugt og skimmelsvamp i gulvkonstruktionen.

Er terrændækket isoleret, må der maksimalt lægges halvt så meget isolering ovenpå betondækket, som der ligger under dækket.

Det skyldes, at den varme, fugtige luft fra huset kan trænge ned gennem gulvet og kondensere på det kolde betondæk. Det sker, hvis der er for stor forskel på temperaturen inde i huset og temperaturen ved betondækket lige over terrænet.

Derfor må isoleringslaget ikke være for tykt - medmindre der også er isoleret under terrændækket.

Det kan være svært at vide med sikkerhed, hvor meget isolering der er under betonlaget.

Etablering af nyt terrændæk

Etablering af nyt terrændæk vælges ofte, når der skal etableres gulvvarme, eller fordi der er problemer med fugt og eventuelle vandskader efter et større regnskyl. 

Skal gulvet under huset isoleres effektivt, skal der lægges et isoleringslag på mindst 300 mm. Det er derfor nødvendigt at bryde betonlaget under huset op og grave ud, så der bliver plads til at lægge isolering under terrændækket.

Det er en dyr løsning, og arbejdet bør altid udføres af en erfaren entreprenør. Indhent altid tilbud fra tre forskellige entreprenører.

Et nyt terrændæk kan opbygges på flere måder, men typisk foregår det sådan:

 1. De eksisterende gulve fjernes.
 2. Der graves ud.
 3. Et kapillarbrydende lag etableres.
 4. Der isoleres med trykfast isolering
 5. Et nyt radonsikret betonlag støbes.
 6. Dampspærre udlægges.
 7. Der isoleres evt. mellem strøerne.
 8. Det nye gulv lægges.

Hvis den færdige gulvbelægning er klinker, lægges fugt/radonspærren under betondækket.

Radon-, fugt- og dampspærre skal tætnes omhyggeligt i siderne - se evt. producenternes anvisninger.

Isolering af husets fundament og sokkel udefra

En alternativ løsning er at isolere husets fundamenter og sokler udefra. Husets sokkel skal graves fri af jorden, så der bliver arbejdsplads til at få isolering monteret på soklerne. I samme ombæring kan man etablere dræn omkring huset, hvis huset ligger på fugtig jord.

Fundamenter og sokkel bliver smurt ind i en vandtæt membran, og uden på den bliver isoleringen monteret. Der afsluttes øverst med et stålprofil, så vand og fugt ikke trænger ned i isoleringen. Udenpå isoleringen lægges først grus og sten som drænende lag og til allersidst jord.

Hvad koster gulvisolering?

Der kan være meget store forskelle på priser på gulvisolering. Det kan skyldes geografisk placering, efterspørgsel på håndværkere og nogle gange også efterspørgsel på materialer. Derfor er nedenstående priser overordnede bud, som kan give en ide om prisniveauet.

Isolering under stuegulvet

Bortskaffelse af eksisterende gulv, ny fugtspærre, 45 mm mineraluld, 50 mm strøer og et klassisk parketgulv vil koste omkring 1.500–1.900 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms.

Du bør altid regne med, at det kan blive nødvendigt at udskifte rør til brugsvandet eller til radiatorerne, som i nogle tilfælde ligger under gulvet.

Varmerørene bør også isoleres med teknisk isolering.

Etablering et nyt terrændæk

Etablering af terrændæk med udgravning, 320 mm isolering, ny støbt betonplade og til sidst et nyt parketgulv.

Pris: Ca. 3.000-3.500 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms.

Ønskes der gulvvarme, stiger prisen med ca. 1.000-1.500 kr. pr. kvadratmeter.

Isolere af fundament og sokkel udefra

Isolering af fundament med 100 mm mineraluld og med fibercementplader.

Pris for efterisolering af fundament og sokkel: Ca. 2.000 kr. inkl. moms pr. løbende meter.

Eksempel 1: Isolering med 400 mm og støbning af nyt gulv med gulvvarme

I et parcelhus på 130 m2 er der 50 mm isolering i gulvkonstruktionen. Der er fjernvarme i huset. Gulvet brydes op, og der etableres et nyt kappilarbrydende lag. Der isoleres med 400 mm trykfast isolering, og der støbes en 100 mm betonplade med gulvvarme. Til sidst udlægges svømmende gulv. 

Pris for arbejdet: Ca. 520.000-650.000 kr. inkl. moms.

Årlig besparelse på varmeregningen er ca 2.000 kr.

Hvordan kommer du i gang med gulvisolering?

Få hjælp af en energivejleder

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er bedst i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energivejleder, energikonsulent eller byggesagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre.

Rådgiveren kan tage fotos med et termografikamera, så du præcis kan se, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering.

Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil efterisolere.

Du kan søge efter energivejledere, energikonsulenter eller byggesagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter.

Tjek din husforsikring

Før du går i gang med at isolere, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet.

Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

Skal du udføre isolering af gulv selv eller få håndværkere til det?

Du bør få håndværkere til at udføre arbejdet, hvis du vil isolere gulvet oppefra.

Du bør altid få et professionelt firma til at stå for arbejdet, hvis du vil have isoleret med granulat. Det er absolut ikke gør det selv-arbejde og kræver også specialværktøj og maskiner.

Du bør også få et professionelt håndværksfirma til at stå for arbejdet, hvis du skal have etableret et nyt terrændæk under huset eller have isoleret fundament og sokkel. Der kan nemlig ske alvorlige skader på huset, hvis arbejdet ikke udføres korrekt.

Valg af materialer

Hvis du selv vil isolere under stuegulvet, kan du bruge stort set alle former for isolering, da der i de fleste tilfælde ikke er problemer med fugt.

Fugtproblemer plejer at opstå, når dugpunktet ændrer sig, og dugpunktet ændrer sig, hvis man isolerer med for meget isolering, og uden at have taget højde for dampspærre og/eller ventilationsforholdene.

Hvis du vil have blæst granulat ind under gulvet, bør du både få håndværkere til at udføre arbejdet og anskaffe materialerne.

Hvis du skal have etableret et nyt terrændæk eller isoleret fundamentet og soklen udefra, skal der bruges mange forskellige materialer, som skal kombineres. Da det ikke er en opgave, du selv bør udføre, er det også her bedst at få håndværkeren til at købe materialer og udføre arbejdet for dig.

Efterisolering af eksisterende terrændæk

Isolering imellem strøerne i gulvet foregår på følgende måde:

 1. Det eksisterende gulv tages op. Hvis det gøres forsigtigt, kan fx et flot plankegulv genanvendes.
 2. Eventuel gammel isolering og organisk materiale fjernes.
 3. Der monteres en fugtspærre, som skal ligge under isoleringen mod terrændækket. Husk at klæbe fugtspærren op ad bagvæggen og indervægge. Evt. kantisolering på 10-20 mm.
 4. Mellemrummet mellem gulvet og terrændæk isoleres med højst 75 mm isolering, og ved den sidste meter langs ydervæggene må der kun være 50 mm af hensyn til fugtproblematikker.
 5. Der bør være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne.
 6. Det gamle gulv - eller et helt nyt - lægges på.

Etablering af nyt terrændæk

Kontakt et firma med stor erfaring i at etablere terrændæk under et eksisterende hus. Det er ikke gør det selv-arbejde. Det er som regel et entreprenørfirma, der udfører opgaver som denne.

Det er en god idé at få en uvildig byggesagkyndig til at vurdere, hvilken metode og hvilke materialer der bør anvendes i dit hus. Det afhænger bl.a. af jordbundsforholdene på din grund, hvor dybt grundvandet står og fundamentets dybde.

Sådan foregår arbejdet typisk:

 1. Gulvene i stueetagen fjernes.
 2. Det eksisterende klaplag (betonlag) brydes op.
 3. Der graves ud til drænlag (kapillarbrydende lag) og isolering.
 4. Der etableres et kapillarbrydende lag, der forhindrer, at der suges vand op fra undergrunden.
 5. Der lægges minimum 300 mm trykfast isolering.
 6. Der støbes et nyt betonlag/terrændæk, som radonsikres.
 7. Der monteres en fugtspærre mellem isolering og betonlag, hvis der skal afsluttes med klinker.
 8. Der monteres en radon/dampspærre ovenpå betondækket, hvis der skal etableres trægulv.
 9. Der kan evt. isoleres yderligere mellem strøerne - der bør være mindst 5 cm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne.
 10. Det gamle gulv genbruges, eller der lægges et helt nyt gulv.

Kontrakter og aftaler

Få lavet en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet, der skal udføre opgaven.  Du er bedre stillet rent juridisk, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Brug af et firma, som er med i en garantiordning.

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.
 • Aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn m.m. i byggeperioden.

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det også være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2.500-5.000 kr. inkl. moms (alle priser er fra 2017).