Hvornår bør man isolere varmerør?

Varmerør taber en del varme, hvis de ikke er isoleret. Da det er relativt enkelt at isolere dem, bør det gøres som noget af det første, hvis du ønsker at energiforbedre din bolig. 

Det er altid en god idé at isolere varmerørene. Især hvis fyret eller fjernvarmeveksleren og varmerørene befinder sig i et uopvarmet rum. Men det er også en god idé, fordi uisolerede varmerør afgiver varme til det omkringliggende rum, og det kan være en fordel, at man selv kan bestemme, om man vil have varme i rummet, og hvor meget varme man vil have.

Isolering af husets varmekilde
Varmekilden bør isoleres, hvis det er et ældre olie- eller gasfyr i stål, der ikke har en isoleret kappe eller lag omkring sig.

Varmetabet er størst på ældre fyr, dvs. fyr fra før år 1995. Har du et sådan fyr, er det værd at overveje, om du bør udskifte det med en nyt og mere effektiv fyr, som er kondenserende og isoleret.

Eller du bør overveje at installere en varmepumpe i stedet for dit fyr. Før du kaster dig ud i det, bør du undersøge, om dit radiatorsystem kan fungere med de lavere fremløbs- og returtemperaturer, en effektiv varmepumpe kan levere. På sigt vil der være en hel del penge at spare, ligesom miljøet har bedre af, at der benyttes varmepumper fremfor de fossildrevne olie- og naturgasfyr
Uisolerede varmevekslere til indirekte fjernvarme eller til opvarmning af varmt vand i fjernvarmeforsynede huse bør også efterisoleres.

Isolering af varmtvandsrør

Du bør også isolere varmtvandsrørene, både hvis de føres igennem uopvarmede og kolde rum, eller hvis vandet løber igennem mange meter rør, før det når frem til sit bestemmelsessted i køkken, toilet eller bad, eller blot fordi det giver dig mulighed for selv at bestemme, hvor du vil have varmen. 

Hvis rørene til opvarmning af radiatorerne i husstanden eller rørene til varmt vand til køkken, bad og toilet er isoleret med 30 mm isolering eller mindre, bør du overveje at efterisolere rørene. De uisolerede rør eller mangelfuldt isolerede rør vil typisk befinde sig omkring boligens varmekilde.

Det kan bedst betale sig at isolere rør, der er varme hele året. Det vil sige rørene til vaske, håndvaske og bad samt eventuelle cirkulationsrør. Det giver også en pæn besparelse, hvis du isolerer de vandrør, der kun er varme om vinteren. Det vil sige rørene, der fører varmt vand frem til radiatorer og til evt. gulvvarme. 

Fordele ved rørisolering

Fordelene ved at efterisolere de varme rør er, at man reducerer varmetabet væsentligt. Man får en bedre økonomi, eftersom energien benyttes mere effektivt. Man får en forøget komfort og dermed bedre indeklima. Slutteligt forøges boligen værdi. 

Hvis din varmekilde står i kælderen, kan det også bedre svare sig at isolere varmerørene og opsætte en radiator til at opvarme rummet, da du dermed mere effektivt kan regulere varmen. På den måde kan du langt bedre styre temperaturforholdene i kælderen, så du både undgår varmespild og samtidig afhjælper problemer med dannelse af skimmelsvamp.

Hvordan isolerer du rør til varme og vand?

Mål op, hvor mange meter rør der skal isoleres og køb dernæst den mængde isolering og tape, der skal bruges. Sørg for at købe lidt ekstra, da du må påregne et lille spild.

Til isoleringen er det nemmest at anvende rørskåle, som er en slags kapper med isolering på, der sættes uden på rørene. Der findes 2 typer: Rørskåle som består af PE-skum, samt rørskåle af mineraluld, som oftest spændes fast med ståltråd og/eller tape. De kan købes på internettet eller i et professionelt byggemarked.

Rørskålene kan fås i tykkelser fra 18 mm til 60 mm. Hvis der er plads til det, bør der isoleres med 60 mm. Du bør som minimum isolere med 40 mm.
Bemærk at mange alm. byggemarkeder ikke har rørskåle med mere end 20-25 mm isolering.

Følg altid producentens anvisning.

Om rørskåle

Rørskåle er særlige kapper af isolering, der sættes uden på vand- og varmerør. De fås i forskellige størrelser samt i særligt krumme udgaver til de steder, hvor rørene knækker.

Rørskåle findes i to udgaver: Rørskåle af skumplast og rørskåle af mineraluld fra fx Rockwool eller Isover. Rørskåle monteres med ståltråd eller tape. Jo tættere på rørene, rørskålene sidder, jo bedre isolerer de. Rørskåle fås typisk i grå/sort og med sølvfolie men kan fås i andre farver som fx hvid.

 

Hvordan isolerer du et fyr?

Til at isolere et ældre fyr findes der trådvævsmåtter, som er specielt designet til arbejdet. Det er isoleringsmåtter med tråd på. Måtterne fås i tykkelser fra 30 mm til 100 mm. Hvis der er plads til det, bør der isoleres med 100 mm.

Isoleringsmåtten lægges uden om kedlen og snøres fast med det medfølgende tråd. Banerne sys sammen med ståltråd de steder, hvor to måtter overlapper. Alle sider, undtagen forsiden, isoleres.

Hvordan isolerer du varmevekslere?
Nogle varmevekslere sælges isolerede. Har du en gammel varmeveksler uden isolering, bør den isoleres. Du kan købe særlige isoleringsplader/systemer til isolering af varmeveksleren. Disse plader/systemer minder om polystyrenplader fx flamingoplader, er fremstillet i mål og samles med specielle låse. Der skal altså hverken skæres til eller tapes.

Kan jeg selv isolere mine rør?

Det kræver hverken den store erfaring eller fingerfærdighed selv at isolere dit varmeanlæg og varmerør. På internettet kan du bestille formstøbte rørskåle i en størrelse, der passer til vandrørene. De skal blot sættes rundt om rørene og gøres fast med specialtape.

Hvad koster det at isolere varmerør?

Isolering af varmerør koster omkring 50 kroner pr. meter i materialepris.  Prisen varierer fra produkt til produkt og afhængigt af om der fx er aluminium på ydersiden eller om det er PE isolering. 

Hvad kan du spare ved at isolere dine varmerør?

Det er ikke entydigt, hvor meget du kan spare ved at isolere dine varmerør. Besparelsen afhænger bl.a. af, hvor mange meter rør der trænger til at blive isoleret, og hvor meget isolering der er plads til. Men da udgiften til materialer er forholdsvis beskeden, og da du selv vil kunne udføre arbejdet, vil udgifterne til isoleringen hurtigt have tjent sig hjem. 

Hvilke andre fordele er der ved at isolere varmekilde og vandrør?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at skifte eller energiforbedre boligens varmeanlæg:

  • Du opnår en mere ensartet fordeling af varmen i bygningen.
  • Varmeanlæggets levetid forlænges.

Hvordan isolerer du varmeanlæg og vandrør?

1) Få et overblik over dit varmeanlæg

Ud over selve varmeanlægget, dvs. fyret eller varmeveksleren, er der to rørsystemer, som det er vigtigt at isolere. Det er de vandrør, der forsyner boligen med varmt brugsvand, og de vandrør, der forsyner boligens radiatorer og gulvvarme med varmt vand.

2) Mål op til isolering

Mål rørenes tykkelse og længde op, så du ved, hvilken størrelse rørskål du skal bruge og hvor mange meter. Mål fyret op, så du ved, hvor mange kvadratmeter det er og dermed, hvor meget materiale du får brug for.

3) Vælg materialer

Rørskåle kan fås i både PE-skum og mineraluld.  Selvom tynde rørskåle er billigst, er det bedre at købe rørskåle med en tykkelse på 30-60 mm. De giver den største besparelse og er derfor i det lange løb en bedre investering. Til at isolere fyret skal du bruge trådvævsmåtter. Til at isolere varmeveksleren kan du købe særlige isoleringsplader/systemer. Det er vigtigt at vide præcis, hvilken type varmeveksler du har, så du kan bestille de helt rigtige isoleringsplader.

4) Montering af rørskåle

Vær omhyggelig, når du monterer rørskålene. Jo tættere rørskålene slutter til, jo bedre isolerer de. Vær derfor også omhyggelig, når du skærer til omkring ventiler, ved bøjninger osv. Sørg for ikke at presse rørskålen sammen, da det forringer dens isoleringsevne.

5) Montering af isolering på kedel

Trådvævsmåtterne lægges uden på kedlen og bindes/syes sammen med ståltråd i alle samlinger. Vær nøjagtig, når du skærer til, så isoleringen slutter tæt til overalt.