De fleste huse vil have godt af efterisolering, hvis de er bygget før 1999, hvor et nyt bygningsreglement strammede kravene til isolering i nybyggede hus. Er dit hus bygget inden da, og har det ikke fået udført større efterisolering, er der en række forhold, der er værd at se nærmere på. 

De to mest åbenlyse er energiforbrug og komforten i din bolig. Foruden hensynet til økonomi og klima kan du også vælge at isolere for at forbedre komfort og indeklima.

Har du mindre end 175 mm isolering på loftet, døjer med træk fra vinduer, iskolde vægge på grund af manglende hulmursisolering eller andre gener, kan det give god mening at efterisolere.

Uanset hvad bør du gå systematisk til værks, før du indkøber pallevis af isoleringsmateriale. Her får du 10 gode råd om, hvordan du sikrer, at din efterisolering ender med det ønskede resultat.

Typiske steder, hvor du kan efterisolere

  • Lofter
  • Skråvægge
  • Skunkrum (herunder gulv)
  • Ydervægge, døre og vinduer
  • Gulve
  • Kælderydervægge (udvendig isolering)
  • Tekniske installationer (fx kedlen på dit fyr og varmerør, der går gennem uopvarmede rum).

1. Tjek din adfærd

Har du overhovedet brug for at efterisolere, eller skal du ændre din adfærd? Har du mere end 20-21 grader i huset, bør du starte med at sænke temperaturen, før du går i gang med større efterisoleringsopgaver. Medfører det, at du fryser, kan en trøje og indesko afhjælpe mange kuldegener.

2. Tjek, hvordan din bolig er isoleret netop nu

Har du for nylig fået lavet et energimærke, vil det være et godt sted at starte, da der her også er gode råd om isoleringstiltag, der kan betale sig på netop dit hus.

3. Undersøg din boligs utætheder

Det mest effektive er at isolere der, hvor dit hus er utæt og dårligt isoleret. Her kan fx et termografikamera vise dig, hvor varmen fiser ud.

4. Tag fat i isolerede områder

Når du har styr på dit nuværende isoleringsniveau, bør du gribe fat i de områder, der ikke er isolerede, eller hvor niveauet er for lavt. Det nemmeste og billigste sted at starte vil altid være lettilgængelige steder som fx dit loft. Læg 200 mm ekstra isolering på loftet, hvis der kun er 100-150 mm i forvejen. Hvis du isolerer med mineraluld, bør der være en tæt dampspærre.

5. Har du hulmur? Sørg for at dit hus er isoleret

Er dit hus ikke hulmursisoleret, så få det gjort. Det tager som regel blot en enkelt eller to dage for et isoleringsfirma at isolere et helt hus. Hvis huset generelt er dårligt isoleret, og du har elradiatorer, olie- eller naturgasfyr som opvarmningsform, kan hulmursisoleringen tjene sig hjem allerede efter to år.

6. Har du gamle vinduer? Overvej at få dem skiftet

Dine vinduer har en vigtig betydning for din boligs isoleringsevne, og en udskiftning til energiruder kan øge komforten betydeligt. Er dine ruder fra før 2000,kan de meget vel være termoruder, og så kan det ofte betale sig at udskifte dem til energiruder.

7. Få rådgivning til større projekter

En uafhængig energirådgiver kan hjælpe med at finde ud af, hvad du bør starte med, og beregne, hvilke energimæssige tiltag der bedst kan svare sig at gennemføre først. Det sikrer den bedste forrentning af de penge, du vælger at bruge på projekterne.

8. Udfør isoleringsarbejdet ordentligt

Uanset hvad du vælger, skal du sikre dig, at det udføres korrekt. Udføres efterisoleringen ikke efter forskrifterne, kan der opstå problemer med fugt og kuldebroer. Fugt kan både på kort og lang sigt gøre stor skade på dit hus og yderligere forværre dit indeklima i form af skimmelsvamp.

9. Overvej ekstra udluftning

Bed en rådgiver vurdere, om det er nødvendigt at etablere ekstra ventilation i forbindelse med efterisolering for at undgå skimmel og fugt.

10. Hold vandet varmt i rørene

Isolér tilgængelige varmerør, medmindre de varmer din kælder eller andre rum, der alligevel skal varmes, op. Det vil tjene sig selv hjem på et år, selv hvis du får professionel hjælp til opgaven.