Har du både et dårligt isoleret hus og en gammel varmekilde, så opnår du den bedste komfort ved at efterisolere først og udskifte varmekilde senere. Det vil dog sandsynligvis give en større økonomisk besparelse, hvis du vælger at skifte varmekilden først i stedet for at efterisolere. Det kan fx gælde, hvis du udskifter et oliefyr eller et gammelt gasfyr med en varmepumpe. 

  1. Fokuser først og fremmest på områder i huset, der ikke er isolerede. De første 200 mm isolering giver en væsentlig større besparelse, end de ekstra 200 mm du lægger på allerede isolerede områder.
  2. Du kan også prioritere de steder, hvor det er let at efterisolere - som fx et tilgængeligt loft.
  3. Har du ikke mulighed for at isolere hele boligen, så start med at isolere de rum, som familien bruger mest.
  4. Er dit hus ikke hulmursisoleret, så få det gjort. Det tjener sig selv hjem på lidt over to år, hvis huset i øvrigt ikke har efterisolering af betydning.
  1. Læg 200 mm ekstra mineraluld på loftet, hvis der kun er 100-150 mm i forvejen. At efterisolere loftet er et af de billigste tiltag med kortest tilbagebetalingstid, som du selv kan gennemføre på et almindeligt parcelhus. Hvis du isolerer med mineraluld, bør der være en tæt dampspærre.
  2. Isolér tilgængelige varmerør, medmindre de varmer din kælder eller andre rum, der alligevel skal varmes, op. Det vil tjene sig selv hjem på et år, selv hvis du får professionel hjælp til opgaven.
  1. Udskift til lavenergiruder, hvis du vil øge komforten betydeligt. Er dine ruder 20 år eller yngre, kan det sjældent svare sig i forhold til, hvor meget du sparer på varmeudgiften. Er ruderne ældre, kan det ofte betale sig.
  2. Har huset en energirapport/energimærke, bør du læse den grundigt igennem. Det giver et godt billede af, hvor du med fordel kan sætte ind.
  1. Find ud af, hvad du bør starte med. Bed en uafhængig energirådgiver beregne, hvilke energimæssige tiltag, der bedst kan svare sig at gennemføre først. Det sikrer den bedste forrentning af de penge, du vælger at bruge på projekterne.
  2. Overvej ekstra udluftning. Bed rådgiveren vurdere, om det er nødvendigt at etablere ekstra udluftning i forbindelse med efterisolering for at undgå skimmel og fugt.