Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. I murede huse fra 1920’erne og frem er facaden for det meste en hulmur, hvor der er en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere.

Imellem murene er der et hulrum, som kan variere i bredde, men som oftest er 7,5 cm, når den samlede murtykkelse er på 29-30 cm. Det kan være delvist fyldt med mørtelrester, hvis huset er sjusket muret, men typisk vil der være åbent. Det er dette hulrum, hvori man kan indblæse isoleringsmateriale.

Hulmursisolering er en ret nem måde at efterisolere ydervæggen på. Den kan foretages ved at tage enkelte mursten i ydermuren ud eller blot ved at bore huller i fugerne og blæse isoleringsmateriale ind i hulrummet mellem for- og bagmur.

Hvornår er det en god idé at hulmursisolere ydervæggene?

Er dit hus bygget op med hulmure i ydervæggene, er det en god idé at få hulmursisoleret, hvis huset ikke allerede er isoleret. Hulmursisolering er relativt billigt, nemt og giver samtidig en god varmebesparelse. Derudover forøges komforten og indeklimaet i dit hus, og derfor er en hulmursisolering et godt sted at sætte ind, hvis dit hus trænger til en efterisolering.

Et typisk dansk parcelhus kan normalt hulmursisoleres for mellem 10.000 og 30.000 kr.

Hulmursisolering af ydervægge kan svare sig, hvis:

 • Huset har en hulmur, der ikke allerede er hulmursisoleret.
 • Ydervæggen er tæt og i fin stand.

Ulemper ved hulmursisolering

Det er vigtigt at vide, at en hulmursisolering ikke altid er den bedste måde at efterisolere ydervægge på. Center for Bygningsbevaring og BYG ERFA har igennem de seneste mange år påvist, at hulmursisolering kan forårsage skader på ydervæggene og ikke altid giver den isolerende effekt, man forventer. Det kan der være flere grunde til:

 • Isoleringen synker sammen og når ikke helt op til toppen af væggen, hvormed den ekstra isolering ikke isolerer så godt, som man har regnet med.
 • Især i ældre huse, som er opført i knap så stærke mursten/teglsten, er der risiko for frostsprængninger i stenene. De opstår, idet temperaturen i ydervæggen sænkes, når mindre varme, grundet den ekstra isolering, siver ud igennem væggen. Dele af murstenen knækker/springer af, fordi fugt i stenene fryser.

Hvordan kan du se, om dit hus er hulmursisoleret i forvejen?

Huse fra før 1960’erne er typisk ikke hulmursisoleret ved opførelsen, mens huse, der er opført i 1960'erne og frem er som udgangspunkt isoleret ved opførelsen. I Bygningsreglementet fra 1961 er der krav til varmeisolering af bygningsdele.

Se på tegninger fra husets opførelse for at finde ud af, hvordan den originale konstruktion er opført. Tegninger af huset findes i byggesagsarkivet på kommunens hjemmeside, på filarkiv.dk eller weblager.dk. Nogle kommuner udleverer kun tegninger ved forespørgsel.

Det er dog ikke altid, at tegninger er valide, og så vil det være nødvendigt at bore et hul for at se, om der er en eller anden form for isolering i hulmuren. Ved destruktiv måling borer man et hul i en fuge og stikker en krog ind til hulrummet. Herefter kan man forsøge at trække materiale ud og derved finde ud af, om der er isoleret.

Der kan også anvendes en infrarød måling, hvor man tager et foto af ydervæggen med et termografikamera. Det kan gøres både udefra og indefra – men kun når temperaturforskellen mellem inde og ude er stor. Derfor foretages en sådan undersøgelse bedst om vinteren, hvor der er en temperaturforskel mellem inde og ude på mindst 12 grader. 

Termograferingen skal desuden helst udføres i overskyet vejr, da husets overflader bliver varmet op af solen og dermed giver ukorrekte målinger. Når solen varmer husets overflader op, er det næsten umuligt at se, hvor varmen trænger ud af huset. Det er også vigtigt, at det er stille vejr, da blæst kan forstyrre kameraet.

Fotoet viser, om der er steder, hvor der enten trænger varme ud eller kulde ind gennem ydervæggen, fordi isoleringen er mangelfuld eller sunket sammen.

Få uvildig, professionel hjælp til hulmursisolering

Det er fornuftigt at søge uvildig, professionel hjælp til at få besigtiget ydervæggenes opbygning og tilstand. En energirådgiver, energikonsulent eller byggesagkyndig kan hjælpe dig med at vurdere, om ydervæggene kan og bør hulmursisoleres.

Selv i huse, der er blevet hulmursisoleret, kan det være en god idé at tjekke, om hulmursisoleringen ligger rigtigt, og om der stadig er ordentligt isoleret i toppen af murværket, i hjørner og under vinduer. Her kan termografering hjælpe dig.

Hvis ydervæggene er utætte eller i meget dårlig stand, er det ikke tilstrækkeligt at hulmursisolere. I så fald bør du også renovere facaden, så den bliver mere tæt. Det gør du blandt andet ved at udskifte fugerne. Er murværket med bevægelses- eller sætningsrevner, kan det være nødvendigt at forstærke med armeringsjern.

Under det oprindelige byggeri kan der være tabt mørtelrester ned i hulrummet. Er der meget af det i bunden af muren, bør det om muligt fjernes, inden der opfyldes med isolering.

Hvis du alligevel skal i gang med at renovere facaden, bør du undersøge, hvad det vil koste at isolere ydervæggen udefra. Ved udvendig efterisolering elimineres kuldebroer fra faste bindere, og områder hvor murværket er massivt. Dog skal vinduer ofte flyttes med ud, og facaden vil have brug for en ny overflade.

I langt de fleste tilfælde er ydervæggene dog i så fin stand, at der blot kan hulmursisoleres, og det bør du altid starte med.

Hvis en ydervæg er meget utæt, vil du kunne mærke træk gennem væggen. Måske kan du se, at flammen fra et stearinlys blafrer, hvis du fører det hen langs væggen. Ellers kan det være svært at vurdere ydervæggens stand. Heldigvis er det sjældent, at ydervæggene er så medtagne.

Er der mange eller tætsiddende vinduer i de vægge, du overvejer at hulmursisolere, kan det være svært at isolere med et godt resultat. De mange forhindringer kan betyde, at isoleringen ikke lægger sig som ønsket i ydervæggen, hvis ikke isolatøren er meget omhyggelig. Få foretaget en termografering både før og efter, så du kan se om hulrummet er fyldt god nok ud, og at der ikke er kuldebroer.

Hvilke andre muligheder er der for at isolere ydervægge?

Du kan både isolere indvendigt og udvendigt på den eksisterende mur. Begge dele vil suppleret med hulmursisoleringen medføre en større energibesparelse. Dog følger der mange ekstraarbejder med til disse løsninger som flytning af vinduer, flytning eller reetablering af el- og varmeinstallationer osv.

Der er også ydermure, som ikke er egnede, eksempelvis ventilerede skalmure, som ikke bør isoleres udvendigt, mens massive mure ikke bør isoleres indvendigt. Huse med højt arkitektonisk ydre eller bevaringsværdige huse bør eller må ikke isoleres udvendigt.

Generelt er ind- eller udvendig efterisolering dog en væsentligt dyrere løsning.

Hvad koster det at hulmursisolere ydervæggene?

Granulatet til hulmursisoleringen koster ca. 100-250 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter. Dertil kommer en pris på ca. 125-300 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter for få en håndværker til at hulmursisolere.

Dog ligger den samlede pris ofte på 150-400 kr. pr. kvadratmeter ydervæg (2023-priser).

Hvad kan du spare på varmeregningen ved at efterisolere ydervæggene?

Hvor meget du kan spare ved at efterisolere ved at efterisolere ydervæggene, afhænger af husets størrelse, og om/eller hvor meget isolering der allerede er i hulmuren.

Kontakt en energirådgiver eller en energikonsulent, hvis du har brug for en konkret beregning.

EKSEMPEL: MURERMESTERVILLA FRA 1922

Huset er 110 kvadratmeter i grundplan og har dobbeltmurede ydervægge af røde mursten. Hulmuren isoleres ved at blæse isoleringsgranulat ind. Huset ændrer ikke udseende.

Pris for indblæsning af isoleringsgranulat og forhåndsundersøgelse af ydervæggens tilstand: Ca. 35.000 kr.

Årlig besparelse i varme: Ca. 6.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 6 år.

EKSEMPEL: PARCELHUS FRA 1966

Huset er 128 kvadratmeter i grundplan og har to gavle, som er muret op. De to andre facader er udført af lette træelementer med store vinduespartier, og derfor er det kun gavlene, der bliver hulmursisoleret.

Pris for hulmursisolering af begge gavle: Ca. 10.000 kr.

Årlig besparelse i varme: Ca. 2.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 5 år.

Hvilke andre fordele er der ved at isolere ydervæggene?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at energirenovere ydervæggene:

 • Du slipper for træk fra utætte vægge.
 • Du slipper for kuldestråling og kuldenedfald fra kolde overflader.
 • Sorte striber fra kuldebroer forsvinder.
 • Du minimerer risikoen for, at der opstår fugtskader og dannes skimmelsvamp på dårligt isolerede kolde vægge.
 • Du gør noget godt for miljøet ved at sænke CO2-udslippet fra din bolig.
 • En korrekt udført efterisolering kombineret med god ventilation skaber et bedre indeklima i din bolig.

Sådan kommer du i gang med at hulmursisolere ydervæggen

1. Få hjælp af en energirådgiver eller en anden rådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energirådgiver, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre. Denne kan i nogle tilfælde tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering.

Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

Det kan også være, du har et gældende energimærke liggende på huset, og i så fald vil det være den oplagte rapport at tage udgangspunkt i.

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter. På Erhvervsstyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter.

Endvidere er det muligt via energivejlederen.dk at finde uddannede håndværkere, som også kan hjælpe dig med at gennemgå dit hus.

2. Tjek din husforsikring

Før du går i gang med at isolere hulmuren, bør du kontakte dit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber tilbyder en entrepriseforsikring eller en all-risk forsikring, som dækker mod skader på byggeri, byggematerialer og midlertidige konstruktioner.

Bygger du om eller til, dækker din almindelige husforsikring normalt ikke, hvis der sker skader på dit eksisterende hus.

Der er i særlige tilfælde set eksempler på, at den indvendige mur er blevet beskadiget eller blæst ind pga. for meget eller for højt tryk fra isoleringsindblæsningen.

3. Find ud af, hvor det kan svare sig at hulmursisolere

Du skal undersøge, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres. Måske er det kun nogle steder, hvor den tidligere udførte isolering eller efterisolering har sat sig, og der derfor er kuldebroer.

Du kan få lavet en termografering af ydervæggen, som vil afsløre, hvor der evt. er kuldebroer, og hvor der siver varme ud. Efter isoleringsarbejdet kan du få lavet en ny termografering, så der kan dokumenteres, at arbejdet er blevet udført korrekt. Dette er væsentligt, eftersom man som boligejer ikke kan vide, hvorvidt efterisoleringsarbejdet er blevet gjort grundigt.

4. Vælg materialer

Isoleringsmaterialer til efterisolering af hulmure kommer i granuleret form, og materialet blæses ind. 

De mest udbredte typer er mineraluld (stenuld eller glasuld), polystyren (kendt som flamingo), papirisolering og træfiberisolering.

Materialer til hulmursisolering kan have forskellige egenskaber, og der er flere forhold, der kan spille ind.

Da isoleringsværdien stort set er den samme, uanset hvilket type du vælger, kan du vælge det materiale med den laveste klimapåvirkning. Det vil typisk være de biobaserede isoleringsmaterialer, da de ikke er så energitunge i deres produktion, og da de er lavet af fornybare ressourcer.

Er hulmuren sårbar over for fugt, bør det dog undersøges, hvilket materiale der egner sig bedst.

Sammenligning af udvalgte isoleringsmaterialer til din bolig

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Papirisolering
-11,19
Træfiberisolering
-15,28
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.

5. Få et isoleringsfirma til at udføre arbejdet

Du bør altid få et isoleringsfirma til at udføre en hulmursisolering, da det ikke er et gør det selv-arbejde.

Indhent altid flere tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, om tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx, om udgifter til isoleringsmaterialer, oprydning, lukning af huller og bortkørsel af affald m.m. er med i prisen.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Prioriter at vælge den håndværker eller firma, som du har mest tillid til.

Sørg for at få et udførligt tilbud på arbejdet, alternativt en skriftlig kontrakt med firmaet. En skriftlig kontrakt giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.

6. Kontrol af arbejdet

Der har været flere eksempler på, at firmaer ikke har udført hulmursisoleringen ret godt. Derfor kan det være en god idé at kontrollere, om der bliver blæst nok isolering ind de rigtige steder.

Hvis du selv har været til stede under arbejdet og har fulgt udførelsen, herunder materialevalget og forbruget, har du måske et godt overblik og en god mavefornemmelse af det udførte arbejde.

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, eller noget ikke ser rigtigt ud, kan du få en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster ca. 2.500-5.000 kr. inkl. moms.

Forkert udført arbejde på facaden/ydervæggene kan forårsage følgeskader på dit hus, og derfor er det særlig vigtigt at få kontrolleret denne type udført arbejde.