Hvad er hulmursisolering?

Hulmursisolering kan udføres i boliger, som har en ydervæg med hulmur. I murede huse fra 1920’erne og frem er facaden for det meste en hulmur, hvor der er en formur og en bagmur, der er muret op parallelt og forbundet med murbindere.

Der er imellem murene et hulrum, som kan variere i bredde, men som oftest er mindst 7,5-8 cm, og den samlede murtykkelse på 29-30 cm. Det kan være delvist fyldt med mørtelrester, hvis huset er sjusket muret, men typisk vil der være åbent. Det er dette hulrum, hvori man kan indblæse isoleringsmateriale.

Hulmursisolering er en ret nem måde at efterisolere ydervæggen på. Den kan foretages ved at tage enkelte mursten i ydermuren ud eller blot ved at bore huller i fugerne og blæse isoleringsmateriale ind i hulrummet mellem for- og bagmur.

Hvornår er det en god idé at hulmursisolere ydervæggene?

Er dit hus bygget op med hulmure i ydervæggene, er det en god idé at få hulmursisoleret, hvis huset ikke allerede er isoleret. Hulmursisolering er relativt billigt, nemt og giver samtidig en god varmebesparelse. Derudover forøges komforten og indeklimaet i dit hus, og derfor er en hulmursisolering et godt sted at sætte ind, hvis dit hus trænger til en efterisolering.

Et typisk dansk parcelhus kan normalt hulmursisoleres for mellem 10.000-30.000 kr.

Hulmursisolering af ydervægge kan svare sig, hvis:

 • Huset har en hulmur, der ikke allerede er hulmursisoleret.
 • Ydervæggen er tæt og i fin stand.

Ulemper ved hulmursisolering

Det er vigtigt at vide, at en hulmursisolering ikke altid er den bedste måde at efterisolere ydervægge på. Center for Bygningsbevaring og BYG ERFA har igennem de seneste mange år påvist, at hulmursisolering kan forårsage skader på ydervæggene og ikke altid giver den isolerende effekt, man forventer. Det kan der være flere grunde til:

 • Isoleringen synker sammen og når ikke helt op til toppen af væggen, hvormed den ekstra isolering ikke isolerer så godt, som man har regnet med.
 • Især i ældre huse, som er opført i knap så stærke mursten/teglsten, er der risiko for frostsprængninger i stenene. De opstår, idet temperaturen i ydervæggen sænkes, når mindre varme, grundet den ekstra isolering, siver ud igennem væggen. Dele af murstenen knækker/springer af, fordi fugt i stenene fryser.

Hvordan kan du se, om dit hus er hulmursisoleret i forvejen?

På tegninger af dit hus kan du se, om huset er bygget med en hulmur, og om den blev isoleret, da huset blev bygget eller på et senere tidspunkt.

Det er dog ikke altid, at tegninger er valide, hvormed det vil være nødvendigt at bore et hul, for at se hvorvidt der er en eller anden form for isolering i hulmuren.

Der kan også anvendes en infrarøde måling, som foregår ved, at man tager et foto af ydervæggen med et termografikamera. Det kan gøres både udefra og indefra.

Fotoet viser, om der er steder, hvor der enten trænger varme ud eller kulde ind gennem ydervæggen, fordi isoleringen er mangelfuld eller sunket sammen.

Ved destruktiv måling borer man et hul i en fuge og stikker en krog ind til hulrummet. Herefter kan man forsøge at trække materiale ud og derved finde ud af, om der er isoleret.

Det er fornuftigt at søge professionel hjælp til at få besigtiget ydervæggenes opbygning og tilstand. En energirådgiver, energikonsulent eller byggesagkyndig vil kunne hjælpe dig med at vurdere, om ydervæggene kan og bør hulmursisoleres.

Selv i huse, der er blevet hulmursisoleret, kan det være en god idé at tjekke, om hulmursisoleringen ligger rigtigt, og om der stadig er ordentligt isoleret i toppen af murværket, i hjørner og under vinduer. Her kan termografering hjælpe dig.

Hvis ydervæggene er utætte eller i meget dårlig stand, er det ikke tilstrækkeligt at hulmursisolere. I så fald bør du også renovere facaden, så den bliver mere tæt. Det gør du blandt andet ved at udskifte fugerne. Er murværket med bevægelses- eller sætningsrevner, kan det være nødvendigt at forstærke med armeringsjern.

Under det oprindelige byggeri kan der være tabt mørtelrester ned i hulrummet. Er der meget af det i bunden af muren, bør det fjernes, inden der opfyldes med isolering.

Hvis du alligevel skal i gang med at renovere facaden, bør du undersøge, hvad det vil koste at isolere ydervæggen udefra. Ved udvendig efterisolering elimineres kuldebroer fra faste bindere, og områder hvor murværket er massivt. I langt de fleste tilfælde er ydervæggene i så fin stand, at der blot kan hulmursisoleres, og det bør du altid starte med.

Hvis en ydervæg er meget utæt, vil du kunne mærke træk gennem væggen. Måske kan du se, at flammen fra et stearinlys blafrer, hvis du fører det hen langs væggen. Ellers kan det være svært at vurdere ydervæggens stand. Heldigvis er det sjældent, at ydervæggene er så medtagne.

Er der mange eller tætsiddende vinduer i de vægge, du overvejer at hulmursisolere, kan det være svært at isolere med et godt resultat. De mange forhindringer kan betyde, at isoleringen ikke lægger sig som ønsket i ydervæggen, hvis ikke isolatøren er meget omhyggelig. Få foretaget en termografering både før og efter, så du kan se om hulrummet er fyldt god nok ud, og at der ikke er kuldebroer.

Hvilke andre muligheder er der for at isolere ydervægge?

Du kan spare endnu mere varme, hvis du ud over at hulmursisolere også isolerer ydervæggen udefra. Det er dog en væsentligt dyrere løsning, fordi du monterer en ny facade med isolering uden på den eksisterende. Til gengæld får du samtidig renoveret og tætnet facaden.

Du kan også supplere hulmursisoleringen med indvendig isolering af ydervæggen. Det kan anbefales til huse, hvor en udvendig efterisolering vil gå over husets arkitektur eller til bevaringsværdige huse, hvor du slet ikke må ændre på facade.

Hvad koster det at hulmursisolere ydervæggene?

Granulatet til hulmursisoleringen koster ca. 100-250 kr. inkl. moms pr.

kvadratmeter. Det koster ca. 125-300 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter at få en håndværker til at hulmursisolere.

Det vil sige i alt 225-550 kr. pr. kvadratmeter ydervæg.

EKSEMPEL: MURERMESTERVILLA FRA 1922

Huset er 110 kvadratmeter i grundplan og har dobbeltmurede ydervægge af røde mursten. Hulmuren isoleres ved at blæse isoleringsgranulat ind. Huset ændrer ikke udseende.

Pris for indblæsning af isoleringsgranulat og forhåndsundersøgelse af ydervæggens tilstand: Ca. 35.000 kr.

Årlig besparelse i varme: Ca. 6.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 6 år.

EKSEMPEL: PARCELHUS FRA 1966

Huset er 128 kvadratmeter i grundplan og har to gavle, som er muret op. De to andre facader er udført af lette træelementer med store vinduespartier, og derfor er det kun gavlene, der bliver hulmursisoleret.

Pris for hulmursisolering af begge gavle: Ca. 10.000 kr.

Årlig besparelse i varme: Ca. 2.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter ca. 5 år.

Hvad kan du spare på varmeregningen ved at efterisolere ydervæggene?

Hvor meget du kan spare ved at efterisolere ved at efterisolere ydervæggene, afhænger af husets størrelse og om/eller hvor meget isolering, der allerede er i hulmuren.

Kontakt en energirådgiver eller en energikonsulent, hvis du har brug for en konkret beregning.

Hvilke andre fordele er der ved at isolere ydervæggene?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at energirenovere ydervæggene:

 • Du slipper for træk fra utætte vægge.
 • Du slipper for kuldestråling og kuldenedfald fra kolde overflader.
 • Sorte striber fra kuldebroer forsvinder.
 • Du minimerer risikoen for, at der opstår fugtskader og dannes skimmelsvamp på dårligt isolerede kolde vægge.
 • Du gør noget godt for miljøet ved at sænke CO2-udslippet fra din bolig.
 • En korrekt udført efterisolering kombineret med god ventilation skaber et bedre indeklima i din bolig.

Sådan kommer du i gang med at hulmursisolere ydervæggen

1. Få hjælp af en energirådgiver eller en anden rådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energirådgiver, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre. Han eller hun kan tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering.

Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter. På Erhvervsstyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter. Der er også en liste over bygningssagkyndige (heraf er nogle også energikonsulenter), der har fået advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter. Endvidere er det muligt via www.energivejlederen.dk at finde uddannede håndværkere, som også kan hjælpe dig med at gennemgå dit hus.

2. Tjek din husforsikring

Før du går i gang med at isolere hulmuren, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige i den periode, hvor byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode.

Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

3. Find ud af, hvor det kan svare sig at hulmursisolere

Du skal undersøge, om alle ydervæggene skal hulmursisoleres. Måske er det kun nogle steder, hvor den tidligere udførte isolering eller efterisolering har sat sig, og der derfor er kuldebroer.

Du kan få lavet en termografering af ydervæggen, som vil afsløre, hvor der evt. er kuldebroer, og hvor der siver varme ud. Efter isoleringsarbejdet kan du få lavet en ny termografering, så der kan dokumenteres, at arbejdet er blevet udført korrekt. Dette er væsentligt, eftersom man som boligejer ikke kan vide, hvorvidt efterisoleringsarbejdet er blevet gjort grundigt.

4. Vælg materialer

Isoleringsmaterialer til efterisolering af hulmure kommer i granuleret form, og materialet blæses ind. 

De mest udbredte typer er mineraluld (stenuld eller glasuld), polystyren (kendt som flamingo), papirisolering og træfiberisolering.

Materialer til hulmursisolering kan have forskellige egenskaber, og der er flere forhold, der kan spille ind.

Da isoleringsværdien stort set er den samme, uanset hvilket type du vælger, kan du vælge det materiale med den laveste klimapåvirkning. Det vil typisk være de biobaserede isoleringsmaterialer, da de ikke er så energitunge i deres produktion, og da de er lavet af fornybare ressourcer.

Er hulmuren sårbar over for fugt, bør det dog undersøges, hvilket materiale der egner sig bedst.

5. Få et isoleringsfirma til at udføre arbejdet

Du bør altid få et isoleringsfirma til at udføre en hulmursisolering, da det ikke er et gør det selv-arbejde.

Indhent altid flere tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, om tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx, om udgifter til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er med i prisen.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Prioriter at vælge den håndværker eller firma, som du har mest tillid til. Du bør altid vælge en, der er medlem af en garantiordning.

Sørg for at lave en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet. En skriftlig kontrakt giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for hvornår arbejdet skal være færdigt.

6. Kontrol

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, bør du få en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster ca. 2.500-5.000 kr. inkl. moms.

Forkert udført arbejde på facaden/ydervæggene kan forårsage alvorlige skader på dit hus, hvorfor det særlig vigtigt at få kontrolleret denne type udført arbejde.