Hvad er papirisolering?

Papirisolering fremstilles typisk af returpapir, fx aviser, som findeles i flager eller stykker til granulat.

For at leve op til brandkravene tilsættes papirisoleringen brandhæmmende kemikalier, som udover at nedsætte brændbarheden også forhindrer, at der opstår grobund for svampe og andre mikroorganismer, som kan føre til råd.

Papirisolering egner sig rigtig godt til fx isolering af dit uopvarmede loftrum.

Papirisolering anvendes primært som granulat, der kan blæses ind i hulrum i fx bygningens ydervægge eller som et lag på loftrummet.

Klimapåvirkning

Papirisolering har et lavt klimaaftryk. Det bliver lavet af genbrugspapir, som ellers potentielt skal brændes. Da papiret kommer fra træer, der har optaget CO2 under væksten, vil papirisoleringen lagre CO2, så længe det bliver brugt som isolering og ikke afbrændes. 

Kig efter FSC- eller PEFC-mærket, når du køber træfiberisolering. Så er du sikret, at træet er fældet og produceret under bæredygtige forhold.

Klimaaftrykket for udvalgte isoleringsmaterialer med en u-værdi på 0,15 målt i CO2e pr. m2.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Tallene her viser, hvor mange CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. 

Kilde: Materialepyramiden.dk 

Pris

Træfiberisolering
Papirisolering
Stenuld
Glasuld

Du kan finde papirisolering i byggemarkedet, og prismæssigt kan det ofte konkurrere med andre isoleringsmaterialer, fx stenuld.

Levetid og vedligehold

Levetiden på isoleringsmaterialer er lang, og det kræver ikke løbende vedligehold.

Andre isoleringsmaterialer

Materialer til isolering

CO2e kg pr. m²
Prisniveau
Levetid
Træfiberisolering
-15,28
Papirisolering
-11,19
Stenuld
16,48
Glasuld
3,07
Flere
Sådan bruger du grafikken
Ovenover kan du sammenligne udvalgte byggematerialer.

Klimaaftrykket er et udtryk for, hvor meget det belaster klimaet at producere materialet. Klimaaftrykket er målt i CO2e – CO2 og andre drivhusgasser – det belaster klimaet fra produktion til opsætning og sammenligner med udvalgte materialer inden for samme kategori. Er klimaaftrykket negativt, betyder det, at det er godt for klimaet. Tallet kan variere ved forskellige produkter og kan opgøres i forhold til forskellige enheder.

Prisniveauet er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. Der er tale om gennemsnitlige priser, da der er prisvariationer inden for alle materialer. Det er rene materialepriser for isoleringsmaterialer. Eventuelle udgifter til professionelle fagfolk for at udføre isoleringsarbejdet er ikke medregnet. 1 pengesæk angiver det laveste prisniveau, mens 5 pengesække angiver det højeste.

Levetiden er et udtryk for, hvordan de udvalgte materialer ligger i forhold til hinanden og ikke i forhold til byggematerialer generelt. 1 timeglas angiver den korteste levetid, mens 5 timeglas angiver den længste.